Byla AS-63-455-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Litesko“) skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarnybos (toliau – ir atsakovas) 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-276 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“; įpareigoti Palangos miesto savivaldybės tarybą iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimus.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Litesko“ skundą patenkino, panaikino Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-276 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“, įpareigojo Palangos miesto savivaldybės tarybą iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimą.

6Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba 2011 m. balandžio 5 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas nustatyti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimo įvykdymo tvarką, atidedant sprendimo įvykdymą iki 2011 m. birželio 1 d.

7Palangos miesto savivaldybės taryba nurodė, jog sprendimo įvykdyti nespės ne dėl savo kaltės, nes artimiausias savivaldybės tarybos posėdis vyks 2011 m. balandžio 7 d. (posėdžio dienotvarkė dėl svarstomų klausimų jau patvirtinta), kitas posėdis bus 2011 m. balandžio 14 d., kuriame rinksis nauja savivaldybės taryba ir svarstys du klausimus, t. y. dėl savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų ir mero rinkimų. Pažymėjo, jog priimant naują tarybos sprendimą, būtina vadovautis Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio apskaičiavimo metodika, iš naujo atlikti minėto mokesčio apskaičiavimo veiksmus, parengti ir suderinti tarybos sprendimo projektą, teikti svarstyti savivaldybės komitetams ir tada teikti svarstyti tarybai.

8II.

9Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi atsisakė priimti atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos prašymą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimo vykdymo atidėjimo iki 2011 m. birželio 1 d. pagal pareiškėjo UAB „Litesko“ skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-276 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

10Teismas pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 4 d. sprendimu buvo patenkintas pareiškėjo UAB „Litesko“ skundas atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-276 panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimas „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Palangos šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“ panaikintas, atsakovas įpareigotas iš naujo svarstyti UAB „Litesko“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektą ir jo pagrindimą bei priimti sprendimą. Teismas vadovavosi ABTĮ 1 straipsnio 2 dalimi ir pažymėjo, kad Civilinio proceso kodekso normų taikymas yra sąlyginis, t. y. tokią galimybę konkrečiu atveju turi numatyti ABTĮ. ABTĮ tryliktajame skirsnyje „Teismo sprendimai“ teismo sprendimų vykdymo atidėjimo klausimas nereglamentuotas ir nėra nurodyta, kad jį nustato Civilinio proceso kodekso normos. Teismas konstatavo, kad sprendimo vykdymo atidėjimo klausimas nepriskirtas administracinių teismų kompetencijai, todėl atsisakė priimti nagrinėti prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

11III.

12Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, atidedant teismo sprendimo vykdymą.

13Palangos miesto savivaldybės taryba nurodo, kad teismas spręsdamas sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą nepagrįstai apsiribojo ABTĮ 13 straipsniu, konstatuodamas, kad ABTĮ teismo sprendimų vykdymo klausimas nereglamentuotas ir nėra nurodyta, kad jį nustato Civilinio proceso kodekso normos. Teismas visiškai neatsižvelgė į ABTĮ 4 straipsnio 6 punktą. Mano, kad teismas spręsdamas sprendimo vykdymo atidėjimo klausimą turėjo vadovautis Civilinio proceso kodekso normomis.

14Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į atskirąjį skundą su juo sutinka.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi Palangos miesto savivaldybės tarybos prašymą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo atsisakė priimti, konstatavęs, kad sprendimo vykdymo atidėjimo klausimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

19Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. balandžio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS444–261/2010 yra nurodęs, jog priteisiamų teismo išlaidų išdėstymo ar atidėjimo klausimai tiesiogiai ABTĮ nėra reglamentuoti. Sprendimo vykdymą administracinėje teisenoje reglamentuoja ABTĮ 97 straipsnis. Minėto straipsnio 2 ir 3 dalys numato, kad jeigu per penkiolika dienų ar teismo nustatytą terminą sprendimas neįvykdomas, pareiškėjo prašymu atitinkamas administracinis teismas išduoda jam vykdomąjį raštą kartu nurodydamas jį vykdyti teismo antstolių kontorai prie apylinkės teismo pagal atsakovo buveinės vietą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Neįvykdyti teismo sprendimai dėl žalos atlyginimo, taip pat teismo priteistų sumų ir nesumokėtų baudų išieškojimo vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. ABTĮ 1 straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad nagrinėdamas bylas administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. ABTĮ 4 straipsnio 6 dalis numato, kad jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Įvertinęs nurodytas teisės aktų nuostatas, teismas konstatavo, jog sprendžiant klausimus dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo turi būti taikomos šiuos klausimus reglamentuojančios Civilinio proceso kodekso nuostatos.

20Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti Palangos miesto savivaldybės tarybos prašymą tuo pagrindu, kad sprendimo vykdymo atidėjimo klausimas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Kadangi pirmosios instancijos teismas iš esmės nenagrinėjo atsakovo prašymo, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir siekiant proceso operatyvumo klausimas spręstinas iš esmės (ABTĮ 151 str. 3 p.).

21Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalies nuostatą, yra pažymėjęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ 13 punktas).

23Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodomos aplinkybės dėl savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo tvarkos nėra išskirtinės ar labai nepalankios Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Be to, atsakovas savo prašymo nepagrindė jokiais įrodymais, kurie leistų nagrinėjamą situaciją vertinti kaip išimtinę ir sudarytų pagrindą teismo sprendimo vykdymą atidėti. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas teismo sprendimo vykdymą prašė atidėti tik iki 2011 m. birželio 1 d., todėl sprendimo vykdymo atidėjimas šiuo metu iš esmės nėra aktualus, o praėjęs laikotarpis laikytinas pakankamu, kad teismo sprendimas būtų tinkamai įvykdytas.

24Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, darytina išvada, jog pagrindo tenkinti atsakovo prašymą nėra, todėl jis atmestinas.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 151 straipsnio 3 punktu, Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti.

27Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti.

28Atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos prašymo dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo netenkinti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau – ir... 5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu... 6. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba 2011 m. balandžio 5 d.... 7. Palangos miesto savivaldybės taryba nurodė, jog sprendimo įvykdyti nespės... 8. II.... 9. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi... 10. Teismas pažymėjo, jog Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m.... 11. III.... 12. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atskiruoju skundu prašo... 13. Palangos miesto savivaldybės taryba nurodo, kad teismas spręsdamas sprendimo... 14. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi... 19. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m.... 20. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 21. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Civilinio proceso kodekso 284... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo nurodomos aplinkybės dėl... 24. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, darytina išvada, jog pagrindo tenkinti... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi,... 26. Atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos atskirąjį skundą tenkinti.... 27. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartį... 28. Atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos prašymo dėl teismo sprendimo... 29. Nutartis neskundžiama....