Byla 2S-128-154/2013
Dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas iš ieškovo G. K. laikinas išlaikymas jo nepilnamečiam sūnui

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – priteistas iš ieškovo G. K. laikinas išlaikymas jo nepilnamečiam sūnui.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4A. G. K. byloje dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei pateikė priešieškinį ieškovui G. K. dėl santuokos nutraukimo, esant kito sutuoktinio kaltei, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, vaiko gyvenamosios vietos bei bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš ieškovo G. K. laikiną išlaikymą sūnui A. K. po 1200 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki bus priimtas teismo sprendimas.

5Nurodė, kad ieškovas G. K. sūnaus išlaikymui skiria nepakankamai, t. y. tik 600 Lt kas mėnesį ir jai sunku išlaikyti sūnų. Siekdama apginti nepilnamečio vaiko interesus, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš ieškovo G. K. laikiną išlaikymą sūnui A. K. po 1200 Lt kas mėnesį mokamų periodinių išmokų iki bus priimtas teismo sprendimas.

6Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies: priteisė laikiną išlaikymą iš ieškovo G. K. nepilnamečiam sūnui A. K. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 600,00 Lt nuo priešieškinio pateikimo teismui dienos (2012-10-29) iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo, įpareigodamas atsakovę G. K. vaiko išlaikymui mokamas lėšas tvarkyti uzufrukto teise.

7Teismas nurodė, kad ieškovo ir atsakovės sūnui A. K. yra būtina materialinė parama. Pažymėjo, jog abiejų tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus (CK 3.192 str. 3 d.). Atsakovė nėra pateikusi duomenų apie konkrečius šalių sūnaus poreikius bei ieškovo realias galimybes mokėti išlaikymą sūnui, tačiau teismas, atsižvelgdamas į nepilnamečio vaiko amžių, bei į tai, kad ieškovas teikia sūnui išlaikymą, mokėdamas po 600 Lt kas mėnesį, kad duomenų, kokias pajamas gauna ieškovas, nėra pateikta, sprendė, kad atsakovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Nurodė, kad orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino laikino išlaikymo dydį, gali būti CK 6.461 str. 2 d. nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą. Teismas sumažino atsakovės prašomą priteisti laikino išlaikymo sumą iki 600 Lt kas mėnesį.

8Atskiruoju skundu ieškovas G. K. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartį.

9Nurodo, kad teikdamas ieškinį yra nurodęs, kad supranta savo pareigą ir ją vykdo, gera valia teikia išlaikymą sūnui ir ateityje yra pasiryžęs jį teikti. Atsakovė priešieškinyje pati pripažino, kad ieškovas teikia išlaikymą sūnui po 600 Lt kas mėnesį, todėl nebuvo pagrindo priteisti laikiną išlaikymą po 600 Lt/mėn.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė G. K. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

11Nurodo, kad nepriklausomai nuo to, kad ieškovas dabar teikia išlaikymą sūnui, buvo tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tarp šalių yra prasidėjęs teisminis ginčas dėl santuokos nutraukimo; ieškovas ir atsakovė teismui pateikė reikalavimus nutraukti santuoką; ieškovas, pasisakydamas dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio, nurodė, kad sutinka mokėti tik po 300 Lt kas mėnesį, todėl yra pagrindas manyti, kad ginčas tarp šalių gali užsitęsti ir nesant priteisto laikino išlaikymo, ieškovas gali nutraukti išlaikymo sūnui teikimą arba gali mokėti tik 300 Lt periodinį išlaikymą, dėl ko būtų pažeisti vaiko interesai.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

15Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 str. 1 d. 13 p. sakoma, kad laikinosios apsaugos priemonės, kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas, gali būti taikomos ne tik tos, kurios numatytos CPK, tačiau ir tos, kurios numatytos kituose įstatymuose. Vienas iš tokių įstatymų yra CK 3.65 str., kuriame numatytos laikinųjų apsaugos priemonių rūšys, taikytinos teismui nagrinėjant šeimos bylas. Minėta teisės norma laikytina bendrąja ir taikytina visais atvejais, kai būtina apginti nepilnamečių vaikų interesus. CK 3.65 str. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Šių priemonių taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko interesus, t. y. kai yra tam tikros aplinkybės, įrodančios, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaiko teisės. Vienos iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių, numatytų CK 3.65 str. 2 d., kurias ir prašė taikyti atsakovė, pateikdama priešieškinį, yra priteisti iš ieškovo G. K. laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui A. K. (CK 3.65 str. 2 d. 4 p.).

16Lietuvos Respublikos Seimas 1995-07-03 įstatymu Nr. I-983 ratifikavo 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kuri yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis ir taikoma kartu su nacionaliniais įstatymais. Minėtos Konvencijos 3 str. 1 d. numato, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia - vaiko interesai.

17Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismo nustatytas laikino išlaikymo dydis po 600 Lt/mėn. atitinka vieną iš prioritetinių tikslų, kurių siekiama šeimos bylose dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo, t. y. užtikrinti vaikų teisių ir interesų apsaugą, jų teisę gauti išlaikymą nepertraukiamai ir tokio dydžio, jog būtų patenkinti bent minimalūs vaikų poreikiai (LR CK 3.3 str. 1 d., 3.192 str. 2 d.).

18Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus, kad teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo laikiną išlaikymą jo nepilnamečiam sūnui, nes ieškovas ir taip geranoriškai teikia sūnui išlaikymą po 600 Lt/mėn., pripažįsta nepagrįstais. Kaip pagrįstai nurodyta atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą, ieškovas, ieškinyje pasisakydamas dėl vaikui teikiamo išlaikymo dydžio, nurodė, kad sutinka mokėti tik po 300 Lt kas mėnesį, todėl yra pagrindas manyti, kad nesant priteisto laikino išlaikymo, ieškovas gali nutraukti išlaikymo sūnui teikimą arba gali mokėti sumą, kurią nurodė ieškinyje, t.y. 300 Lt, dėl ko būtų pažeisti vaiko interesai.

19Priteistos laikino išlaikymo sumos apeliantas savo skunde neginčija, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl to plačiau nepasisako.

20Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatomas ne pastovus vaikui teiktinas išlaikymas ateityje, o tik laikinas, t. y. iki bus priimtas teismo sprendimas. Išsprendęs šalių ginčą iš esmės, pirmosios instancijos teismas turės nustatyti teiktiną išlaikymą nepilnamečiam šalių sūnui, kuris gali būti nustatytas tiek didesnis, tiek ir mažesnis už skundžiama nutartimi priteistą laikiną išlaikymą. Nustačius, jog šalių nepilnamečiam sūnui teiktinas mažesnis išlaikymas, negu taikytas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, sumokėtos išlaikymo sumos vykdymo procese būtų įskaitytos.

21Dėl nurodytų motyvų Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Palikti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo G.... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. A. G. K. byloje dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei... 5. Nurodė, kad ieškovas G. K. sūnaus išlaikymui skiria nepakankamai, t. y. tik... 6. Šiaulių rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 14 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad ieškovo ir atsakovės sūnui A. K. yra būtina... 8. Atskiruoju skundu ieškovas G. K. prašo panaikinti Šiaulių rajono apylinkės... 9. Nurodo, kad teikdamas ieškinį yra nurodęs, kad supranta savo pareigą ir ją... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė G. K. prašo atskirąjį skundą... 11. Nurodo, kad nepriklausomai nuo to, kad ieškovas dabar teikia išlaikymą... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 15. Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d., teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Lietuvos Respublikos Seimas 1995-07-03 įstatymu Nr. I-983 ratifikavo 1989 m.... 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismo nustatytas laikino išlaikymo... 18. Apeliacinės instancijos teismas atskirojo skundo argumentus, kad teismas... 19. Priteistos laikino išlaikymo sumos apeliantas savo skunde neginčija, todėl... 20. Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatomas ne pastovus... 21. Dėl nurodytų motyvų Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Palikti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 14d. nutartį...