Byla I-3935-437/2008
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkės), Raimondo Blauzdžiaus (pranešėjo), Rūtos Miliuvienės, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, dalyvaujant pareiškėjui A. M., jo atstovei Onai Mačiulaitienei, atsakovės atstovams Reginai Jacynienei ir Rimvydui Strakšai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovei VĮ „Regitra“, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 3-5), kuriame prašė panaikinti VĮ „Regitra“ 2008-06-13 sprendimą Nr. (1.19)-24-1755 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti jam priklausantį automobilį Mazda 3 VĮ „Regitra“ Klaipėdos filiale.

3Skunde paaiškino, kad 2007-07-09 Floridos valstijoje (JAV) įsigijo automobilį Mazda 3 (pilkos spalvos, 2007 m. gamybos, identifikavimo Nr. ( - )), pargabeno jį į Lietuvos Respubliką, sumokėjo muito mokestį, atliko automobilio remontą, pakeitė žibintus ir norėjo automobilį sertifikuoti. Tačiau VĮ „Regitra“ Klaipėdos filiale jam paaiškino, kad įregistruoti automobilio Lietuvos Respublikoje remiantis pateiktais dokumentais negalima, nes pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 (2006-07-13 Įsakymo Nr. IV-268 redakcija, pakeista 2007-12-27 Įsakymu Nr. IV-447) patvirtintas Kelių transporto priemonių registravimo taisykles (toliau – Taisyklės) draudžiama įregistruoti automobilį Lietuvos Respublikoje, jei jam yra išduotas sunaikinimo dokumentas. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (toliau – Įstatymas) tokio automobilio registruoti nedraudžia, prieš tai atlikus tam tikras procedūras.

4Pažymėjo, kad automobiliams išduotas dokumentas yra tinkantis registruoti šias transporto priemones visuose Europos Sąjungos šalyse. Floridos valstijoje, išmokėjus automobilio savininkui pilną draudimo sumą, šis automobilis yra išimamas iš eksploatacijos, tačiau tai nereiškia, jog jis yra nurašytas ir sunaikintas. Minėtiems automobiliams yra išduodamas automobilio sugadinimo liudijimas, kuriame nurodomas buvęs automobilio registracijos pažymėjimo numeris ir kuris patvirtina ankstesnį automobilio įregistravimą. Automobiliai draudimo kampanijų yra parduodami aukcionuose ir išvežami į kitas šalis, kuriose atlikus automobilių patikrą, atitikties eksploatacijai ES šalyse įvertinimą (Įstatymo 19, 20 str.) jie yra priregistruojami. Remiantis Taisyklių nuostatomis, gali būti registruojamos tik tos iš užsienio įvežtos transporto priemonės, kurioms pateikiami užsienio valstybėse išduoti transporto priemonės ankstesnį registravimą patvirtinantys dokumentai. Teigia, kad šiuo atveju ankstesnį priregistravimą patvirtina sunaikinimo dokumentas. Taisyklių 105 p. numato kitas išimtis, kurios nėra aptartos šiose taisyklėse, kurių pagrindu priregistruojamos transporto priemonės.

5Nurodė, kad 2008-07-03 raštu kreipėsi į UAB „Inchcape Motors“ atstovą Klaipėdoje (Mazdos atstovas) dėl automobilio atstatymo ir tinkamumo eksploatacijai akto surašymo. 2008-07-03 rašte UAB „Inchcape Motors“ atstovas Klaipėdoje paaiškino, kad neturi įgaliojimų atlikti JAV pagamintų automobilių sertifikaciją. 2008-07-02 kreipėsi į UAB „Transkona“ dėl automobilio ekspertizės atlikimo ir tokiu būdu patvirtinti šio automobilio tinkamumą eksploatacijai (atsakymo dar negavo). Taip pat kreipėsi į VĮ „Regitra“ prašydamas leisti priregistruoti automobilį Mazda 3 išimties tvarka. VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo darbuotojas apžiūrėjęs automobilį surašė pažymą, pažymą apie atliktą kelių transporto priemonės atitikties įvertinimą 2008-05-21 surašė UAB „Transkona“ Nr. 401-2278 (išvada – transporto priemonė tinkama naudoti Lietuvoje), tačiau VĮ „Regitra“ atsisakė registruoti automobilį Mazda 3.

6Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad Sugadinimo pažymėjimas (angl. „Certificate of destruction“) įrodo nuosavybės teisę ir yra išduodamas JAV Floridos valstijoje vietoj registracijos dokumento (angl. „Certificate of title“) nepriklausomai nuo automobilio apgadinimų. Remiasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2000/53/EB 5 str., LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2008-07-01, 27 str. 2 d., 25 str. 6 d., Taisyklių 105 p. Pažymėjo, kad VĮ „Regitra“ 2008-02-20 raštu Nr. (1.18)-24-504 Nr. 2R-33 atlikus transporto priemonės atitikties įvertinimą, išimties tvarka leista įregistruoti keletą automobilių VĮ „Regitra“ Klaipėdos filiale.

7Atsakovė su pareiškėjo A. M. skundu nesutiko ir prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 34-35) paaiškino, kad A. M. įsigyto automobilio Mazda 3 (identifikavimo Nr. ( - )) įregistravimui kartu su kitais dokumentais pateiktas JAV Floridos valstijoje išduotas sunaikinimo (sugadinimo) pažymėjimas (angl. „Certificate of destruction“) patvirtina, kad šis dokumentas yra išduotas vietoj transporto priemonės registravimo dokumento (angl. „Certificate of title“), nes automobilis yra baigtas eksploatuoti dėl jo ženklaus sugadinimo. Floridos valstijoje transporto priemonės sunaikinimo (sugadinimo) pažymėjimas išduodamas, kai transporto priemonės atstatomoji vertė viršija 80 proc. jos pradinės vertės. Mano, kad pagrįstai vadovavosi Taisyklių 14.5 p. nuostatomis ir minėto automobilio neregistravo. Įstatymo 20 str. numatytas atitikties įvertinimas reiškia tiesioginį arba netiesioginį nustatymą, kiek transporto priemonė atitiko nustatytus reikalavimus, tačiau atitikties įvertinimo dokumentas negalėjo pakeisti ankstesnės registracijos dokumento, kuris būtinas registruojant transporto priemonę Lietuvoje. Naujoji Įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) redakcija įsigaliojo 2008-07-01 ir 27 str. 2 dalyje nurodoma, kad motorinės transporto priemonės, kurios dėl jų sugedimo ar susidėvėjimo baigtos eksploatuoti užsienyje, kai kompetentingos institucijos paima jų registravimo dokumentus, neregistruojamos. Pažymėjo, kad A. M. skunde nurodytuose paaiškinimuose ir pateiktuose dokumentuose yra neatitikimų, t. y. ginčo transporto priemonę A. M. įsigijo iš L. O. firmos anksčiau negu ji buvo nupirkta JAV Floridos valstijoje – 2007-07-08 (Pažyma – sąskaita Serija ALA Nr. 5343 išrašyta 2002-07-08 data), pinigai sumokėti 2008-07-08 (Pinigų priėmimo kvitas Serija BUH Nr. 2120325).

8Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

10Skundas tenkinamas iš dalies.

11Nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl to, ar pagrįstai ir teisėtai atsakovė nepatenkino pareiškėjo A. M. prašymo išimties tvarka įregistruoti automobilį Mazda 3 pagal pateiktus dokumentus.

12Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas iš L. O. komercinės firmos 2007-07-08 įsigijo daužtą automobilį Mazda 3 (b. l. 96-97), nors pirminėje Pažymoje – sąskaitoje Nr. 5343 automobilio įsigijimo data nurodyta 2002 m. liepos 8 d. (b. l. 18), o jos patikslinime ir L. O. komercinės firmos 2008-10-09 paaiškinime – 2008 m. liepos 8 d. (b. l. 96-97), tačiau iš kitų prie skundo pridėtų dokumentų, kuriais pareiškėjas kreipėsi į institucijas, siekdamas įregistruoti minėtą automobilį, matyti, kad jis automobilį Mazda 3 įsigijo 2007 metais. Automobiliui Mazda 3 Floridos valstijos Automagistralių saugumo ir automobilių departamento Automobilių skyrius 2007-05-23 išdavė sugadinimo pažymėjimą (angl. „Certificate of destruction“) (toliau – Sugadinimo pažymėjimas, b. l. 84-85). UAB „Baltva“ 2007-10-17 remonto sąmatos ir kontroliniai lapai (b. l. 19-24) patvirtina, kad pareiškėjas A. M. suremontavo įsigytą automobilį Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )). VĮ „Regitra“ Klaipėdos filialo specialistas, apžiūrėjęs automobilį Mazda 3, 2008-03-05 surašė pažymą apie kelių transporto priemonės apžiūrą Nr. 23307321-4915530 (b. l. 12, 58). VĮ „Regitra“, išnagrinėjusi pareiškėjo atstovės O. Mačiulaitienės pateiktus pareiškėjo įsigytų automobilių Mazda 3 ir Lexus RX330 dokumentus ir 2008-06-02 prašymą dėl jų registravimo išimties tvarka (b. l. 67-68), 2008-06-13 priėmė sprendimą Nr. (1.19)-24-1755 (b. l. 6, 78), kuriuo atsisakė įregistruoti paminėtas transporto priemones pagal pateiktus dokumentus. Pareiškėjas su 2008-07-03 prašymu (b. l. 10) kreipėsi į UAB „Inchcape Motors“ oficialų Mazda atstovą Lietuvoje, prašydamas patikrinti jo įsigytą automobilį Mazda 3 ir surašyti automobilio tinkamumo eksploatacijai aktą ir su 2008-07-03 prašymu (b. l. 25) kreipėsi į UAB „Transkona“, prašydamas atlikti automobiliui Mazda 3 ekspertizę, nustatant jos tinkamumą eksploatacijai. UAB „Inchcape Motors“ 2008-07-03 pažyma (b. l. 11) informavo pareiškėją, kad neturi įgaliojimų atlikti JAV pagamintų automobilių sertifikaciją ir išrašytos pažymos Kelių transporto inspekcijoje pripažįstamos negaliojančiomis. UAB „Transkona“ 2008-07-15 raštu (b. l. 99) informavo pareiškėją, kad ji, kaip techninių ekspertizių įmonė, transporto priemonės atstatymo ar jos pripažinimo tinkama eksploatacijai ekspertizės atlikti negali, nes pagal galiojančią ekspertizių atlikimo tvarką ir metodikas, nėra reglamentuotas jos atlikimas. Minėta bendrovė, atlikusi transporto priemonės Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) atitikties įvertinimą, 2008-05-21 pažymoje apie atliktą kelių transporto priemonės atitikties įvertinimą Nr. 401-2278 (b. l. 13, 77) padarė išvadą, kad transporto priemonė tinkama naudoti Lietuvoje.

13Ginčo teisinius santykius šiuo atveju reguliuoja Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1V-268 redakcija).

14Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatos, kaip teisingai nurodė pareiškėjas, nedraudžia registruoti transporto priemonių, kurioms išduotas sugadinimo pažymėjimas, prieš tai atlikus tam tikras procedūras, t. y. atlikus transporto priemonių patikrą, atitikties eksploatacijai įvertinimą. Be to, nagrinėjamu atveju automobiliui Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) Floridos valstijos Automagistralių saugumo ir automobilių departamento Automobilių skyriaus 2007-05-23 išduotas sugadinimo pažymėjimas patvirtina ankstesnį minėtos transporto priemonės registravimą – jame įrašytas automobilio registracijos numeris 97798594 (b. l. 84-85).

15Kelių transporto priemonių registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarką reglamentuoja Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės. Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 14 punkte pateiktas neregistruojamų transporto priemonių sąrašas, kurio 14.5 punkte nustatyta, kad yra neregistruojamos transporto priemonės baigtos eksploatuoti ir išregistruotos užsienyje, paimant jų registravimo dokumentus. Tų pačių taisyklių 60 punkte nustatyta, kad pareiškėjas kartu su prašymu įregistruoti transporto priemonę pateikia: ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą (kai transporto priemonė registruota) (60.3 p.); transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantį dokumentą(kai teisės aktų nustatytais atvejais taikomas transporto priemonės atitikties įvertinimas) (60.4 p.); pažymą apie transporto priemonės apžiūrą (60.5 p.); transporto priemonės įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinantį dokumentą (60.6 p.). Taisyklių 105 punkte nustatyta, kad nenumatytais taisyklėse transporto priemonių registravimo atvejais sprendimus priima VĮ „Regitra“ filialų viršininkai arba juos pavaduojantys darbuotojai.

16Iš bylos medžiagos (b. l. 115-123) matyti, kad vadovaudamasi paminėtomis teisės aktų nuostatomis VĮ „Regitra“, išnagrinėjusi UAB „Klasera“ pateiktus įsigytų automobilių AUDI 4, kurių identifikavimo numeriai WAULC68E94A205725 ir WAUAF78E37A010020, dokumentus (transporto priemonių sugadinimo pažymėjimus, pažymas apie atliktus kelių transporto priemonių atitikties įvertinimus, techninių reikalavimų įvertinimo lapus) ir prašymą dėl jų registravimo išimties tvarka, 2008-02-20 rašte Nr. (1.18)-24-504 atsižvelgusi į šių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros išvadas, neprieštaravo dėl jų registravimo išimties tvarka. Todėl atsakovė pareiškėjo atžvilgiu privalėjo taikyti Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 105 punkte numatytas išimtis, kurios nėra aptartos šiose taisyklėse, kurių pagrindu registruojamos transporto priemonės ir leisti registruoti pareiškėjo įsigytą automobilį Mazda 3, pateikus minėtus dokumentus.

17Minėtų faktinių aplinkybių visuma ir paminėtas teisinis reglamentavimas suteikia pagrindą išvadai, kad atsakovės 2008-06-13 sprendimo Nr. (1.19)-24-1755 dalis, kuria nepatenkintas pareiškėjo A. M. atstovės prašymas išimties tvarka įregistruoti automobilį Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) pagal pateiktus dokumentus, yra neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina ir atsakovė įpareigotina įregistruoti pareiškėjui priklausantį automobilį Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) VĮ „Regitra“ Klaipėdos filiale. Remiantis išdėstytais motyvais, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

18Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., 129 str., teisėjų kolegija

Nutarė

19pareiškėjo A. M. skundą patenkinti iš dalies.

20Panaikinti VĮ „Regitra“ 2008-06-13 sprendimo Nr. (1.19)-24-1755 dalį, kuria nepatenkintas pareiškėjo A. M. atstovės prašymas išimties tvarka įregistruoti automobilį Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) pagal pateiktus dokumentus ir įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti A. M. priklausantį automobilį Mazda 3 (identifikavimo numeris ( - )) VĮ „Regitra“ Klaipėdos filiale.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 3. Skunde paaiškino, kad 2007-07-09 Floridos valstijoje (JAV) įsigijo... 4. Pažymėjo, kad automobiliams išduotas dokumentas yra tinkantis registruoti... 5. Nurodė, kad 2008-07-03 raštu kreipėsi į UAB „Inchcape Motors“ atstovą... 6. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovė palaikė skundą ir prašė jį... 7. Atsakovė su pareiškėjo A. M. skundu nesutiko ir prašė... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepimo į... 10. Skundas tenkinamas iš dalies.... 11. Nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl to, ar pagrįstai ir teisėtai atsakovė... 12. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas iš 13. Ginčo teisinius santykius šiuo atveju reguliuoja Lietuvos Respublikos saugaus... 14. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais... 15. Kelių transporto priemonių registravimo, valstybinio numerio ženklų ir... 16. Iš bylos medžiagos (b. l. 115-123) matyti, kad vadovaudamasi paminėtomis... 17. Minėtų faktinių aplinkybių visuma ir paminėtas teisinis reglamentavimas... 18. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str.... 19. pareiškėjo A. M. skundą patenkinti iš dalies.... 20. Panaikinti VĮ „Regitra“ 2008-06-13 sprendimo Nr. (1.19)-24-1755 dalį,... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...