Byla 2S-528-360/2008
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos miesto antrojo notarų biuro notarė Jurgita Doržinkevičienė, Palangos kredito unija, O. A

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Savinijaus Katausko, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. S. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008-04-10 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. S. skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos miesto antrojo notarų biuro notarė Jurgita Doržinkevičienė, Palangos kredito unija, O. A., ir

Nustatė

2pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės veiksmų, prašydamas panaikinti notarės J. Doržinkevičienės 2008-03-06 vykdomąjį įrašą. Nurodė, kad notarė išduodama vykdomąjį įrašą pažeidė teisės normas, nes kreditorė pažeidė terminą paduoti prašymą dėl vykdomojo įrašo išdavimo ir nepateikė įrodymų notarei, kad informavo skolininką apie vekselio neapmokėjimą, taip pat nurodė, kad nesutinka su išieškoma pinigų suma.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2008-04-10 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas konstatavo, kad Palangos kredito unija 2008-02-20 išsiuntė V. S. ir O. A. pranešimą dėl vekselio apmokėjimo, todėl atmetė pareiškėjo argumentus, kad jis neinformuotas apie skolą. Taip pat atmetė pareiškėjo argumentus dėl skolos dydžio. Nurodė, kad vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė, bei konstatavo, kad notarė

4J. Doržinkevičienė pagrįstai ir teisėtai surašė vykdomąjį įrašą.

5Atskiruoju skundu pareiškėjas V. S. prašo Palangos miesto apylinkės teismo nutartį panaikinti ir priimti naują. Nurodo, kad teismas rėmėsi tik Palangos kredito unijos paaiškinimu atsiliepime ir pridėtu raštu, adresuotu vekselio davėjui. Teigia, kad įrodymo, jog kredito gavėjui buvo išsiųstas ar įteiktas pridedamas pareiškimas, byloje nėra. Nurodo, kad iš jo pateiktos vekselio kopijos matyti, kad vekselio apmokėjimo terminas nenustatytas. Taip pat nurodo, kad laiduotojas neginčija vekselio kaip dokumento, tačiau kadangi jame nenurodytas mokėjimo terminas, vekselis gali būti laikomas tik dokumentu, patvirtinančiu skolos buvimo faktą. Mano, kad dėl minėto trūkumo ir įrodymų apie tinkamą vekselio davėjo informavimą nebuvimo, notaras negalėjo išduoti vykdomojo įrašo, kas lemia notaro veiksmų neteisėtumą.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Nurodo, kad notarė J. Doržinkevičienė išduodama vykdomąjį įrašą nepažeidė teisės normų reikalavimų, pagrįstai ir teisėtai surašė vykdomąjį įrašą, todėl nėra teisinio ir faktinio pagrindo naikinti nutartį. Nurodo, kad teismas vadovavosi rašytiniais įrodymais, kurie yra byloje ir kuriuos suinteresuotas asmuo Palangos kredito unija buvo pateikusi notarui, o ne prielaidomis, kaip teigia pareiškėjas. Taip pat nurodo, kad nepagrįstas pareiškėjo teiginys dėl vekselio apmokėjimo termino, nes notarui buvo pateiktas vekselis, kuriame vekselio apmokėjimo terminas buvo numatytas.

7Suinteresuoti asmenys Palangos antrojo notarų biuro notarė J. Doržinkevičienė ir

8O. A. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl vekselio apmokėjimo termino bei dėl vekselio davėjo informavimo apie neapmokėtą vekselį.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad 2006-01-25 išduotas neprotestuotinas vekselis 27 446,40 Lt sumai, kuriame nurodyta, kad pagal minėtą vekselį, jį pateikus, bet ne vėliau kaip iki 2008-03-06, privalu sumokėti Palangos kredito unijai pagal paskolos sutartį Nr. 06-00014 27 446,40 Lt (b.l. 26). Pagal 2006-01-25 laidavimo sutartį pareiškėjas V. S. kartu su O. A. atsako Palangos kredito unijai kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (b.l. 23, 24, 26). 2008-02-20 Palangos kredito unija išsiuntė V. S. ir O. A. pranešimą dėl vekselio apmokėjimo (b.l. 25). Iš siuntų įteikimo žiniaraščio matyti, kad apie neapmokėtą vekselį V. S. buvo pranešta, 2008-02-21 pasirašytinai įteikiant pranešimą jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), A. S., todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad vekselyje nebuvo nurodytas mokėjimo terminas ir kad vekselio davėjas nebuvo informuotas apie neapmokėtą vekselį. Pareiškėjo į bylą pateikta vekselio kopija (b.l. 44) nelaikytina tinkamu įrodymu, nes ji nėra patvirtina įstatymo nustatyta tvarka (CPK 114 str. 1 d.).

12Išaiškintina pareiškėjui, kad vykdomieji įrašai notarų užprotestuotuose ar neprotestuotinuose vekseliuose gali būti ginčijami ieškininės teisenos tvarka (LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įst.

1382 str.).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai