Byla 2-9-949/2016
Dėl statybos trūkumų pašalinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka išsprendusi teisminės meditacijos metu sudarytos taikos sutarties patvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovų E. G., A. B., R. K., M. B. ieškinį atsakovams BUAB ,,Berneda“, UAB ,,Šiaulių plentas“, tretiesiems asmenims UAB ,,Alresta“, Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai, AB „Lietuvos draudimas“ dėl statybos trūkumų pašalinimo,

Nustatė

2Ieškovas N. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Berneda“ dėl netinkamos kokybės nekilnojamojo turto pirkimo kainos sumažinimo ir jos priteisimo (6 t., 1-4 b.l.). Ieškovai E. G., A. B., R. K., M. B., J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniais, kuriuos patikslino, prašydami įpareigoti atsakovus BUAB ,,Berneda“, UAB ,,Šiaulių plentas“ pašalinti jiems nuosavybės teise priklausančiuose butuose, esančiuose ( - ), statybos darbų trūkumus, nurodytus ieškiniuose (9 t., 80-84, 104-107, 108-113, 114-117). Ieškovas R. K. taip pat prašė priteisti iš atsakovo 231,70 Eur (800 Lt) kompensaciją už ieškovo patirtus išgyvenimus ir nepatogumus. 2014 m. kovo 18 d. nutartimi teismas priėmė ieškovo J. V. atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą dalyje dėl ieškovo J. V. pareikšto ieškinio nutraukė; patenkino ieškovo N. Š. prašymą dėl ieškinio atsiėmimo ir ieškovo N. Š. ieškinį paliko nenagrinėtą (10 t., 46 b. l.).

32015 m. gruodžio 23 d. nutartimi ginčas pagal E. G., A. B., R. K., M. B. ieškinį atsakovams BUAB ,,Berneda“, UAB ,,Šiaulių plentas“, tretiesiems asmenims UAB ,,Alresta“, Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai, AB „Lietuvos draudimas“ dėl statybos trūkumų pašalinimo, perduotas teisminei mediacijai.

42016-04-21 Šiaulių apylinkės teisme gautas pranešimas dėl teisminės mediacijos pabaigos pasiekus taikų susitarimą ir ginčo šalims pasirašius taikos sutartį.

5Šalys ir tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, informuoti pranešimais apie teismo posėdį, kuriame sprendžiamas taikos sutarties patvirtinimo klausimas. Jokių prašymų ir pastabų dėl tvirtinamos taikos sutarties iki teismo posėdžio negauta. Teisminės mediacijos metu sudarytą taikos sutartį tvirtina teismas (Teisėjų tarybos 2014-09-26 nutarimu Nr. 13P-122-(7.1.2) patvirtintų Teisminės mediacijos taisyklių 26 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d.).

6Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Šalys pateiktoje sutartyje patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms yra išaiškintos ir žinomos (CPK 294 str.). Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia byloje dalyvaujančių trečiųjų asmenų, nereiškiančių savarankiškų reikalavimų byloje, interesų, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p). Tvirtinamas sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia šalių įsipareigojimus ir atitinka procesinį įstatymą. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, kai šalys sudaro taikos sutartį, tai grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

8Ieškovas A. B. yra sumokėjęs 163,64 Eur (565,00 Lt) žyminį mokestį (2 t., 38 b. l.), R. K. – 153,50 Eur (530,00 Lt) žyminį mokestį (4 t., 30 b. l.), M. B. – 115,56 Eur (399 Lt) žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, ieškovui A. B. grąžintina 123,00 Eur, R. K. – 115,00 Eur, M. B. – 87,00 Eur žyminio mokesčio.

9Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo tvarką, todėl teismas bylinėjimosi išlaidų tarp šalių nepaskirsto (CPK 94 str. 2 d.).

10Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) (CPK 47 str. 2 d.).

11Trečiojo asmens, nereiškiančio savarankiškų reikalavimų byloje, Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos savininko Kajetono Jurėno teisių ir pareigų perėmėjai G. J. ir M. J. pateikė prašymą priteisti iš ieškovų E. G., A. B., M. B. ir R. K. 800,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė šias išlaidas pagrindžiantį skaičiavimą (11 t., 116-118 b. l.). Atsižvelgdamas į tai, kad sudarydamos taikos sutartį, šalys nenumatė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tretiesiems asmenims tvarkos, įvertinęs tai, kad ieškovai taikos sutartimi atsisakė reikalavimų atsakovams, o trečiasis asmuo, reikalaujantis bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, dalyvavo byloje atsakovų pusėje, šio asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovų. Spręsdamas dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio, teismas atsižvelgia į tai, kad trečiojo asmens interesus byloje advokatas Henrikas Oseckis atstovavo tik dviejuose teismo posėdžiuose, kurių trukmė buvo pakankamai trumpa, šių posėdžių metu atliekamų procesinių veiksmų skaičius nebuvo didelis, nutarta bylą perduoti teisminei meditacijai, kurios metu sudaryta taikos sutartis. Taip pat įvertinęs tai, kad trečiojo asmens prašymas dėl eksperto nušalinimo buvo atmestas, teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas priteisti trečiojo asmens savininko teisių ir pareigų perėmėjams iš ieškovų lygiomis dalimis iš viso 300,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (po 75,00 Eur iš kiekvieno). Teismo nuomone, toks bylinėjimosi išlaidų paskirstymas užtikrina šalių ir trečiojo asmens interesų pusiausvyrą.

12Kiti byloje dalyvaujantys tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, prašymų atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra pateikę, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šiems asmenims klausimas nespręstinas.

13Atsižvelgiant į tai, kad šalys nutarė užbaigti bylą sudarydamos taikos sutartį, išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą tarp šalių nepaskirstomos (CPK 92 str., 94 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais pakeitimais). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

14Patvirtinti ieškovų R. K., a. k. ( - ) A. B., a. k. ( - ) E. G., a. k. ( - ), M. B., a. k. ( - ) ir atsakovų UAB „Šiaulių plentas“, įmonės kodas 244693070, bei BUAB „Berneda“, įmonės kodas 14563511, sudarytą taikos sutartį:

  1. Ieškovai atsisako reikalavimų atsakovams UAB „Šiaulių plentas“ ir BUAB „Berneda“.
  2. Ieškovai ir atsakovai atsisako reikalavimų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo vienas kito atžvilgiu, visos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims.
  3. Išlaidos, patirtos paskirtos ekspertizės byloje atlikimui, lieka atsakovui UAB „Šiaulių plentas“.
  4. Atsakovas BUAB „Berneda“ dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagal ieškovų ieškinius jokių pretenzijų ieškovams neturi ir ateityje nereikš.

15Grąžinti ieškovui A. B., a. k. ( - ) 123,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt tris eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-05-20 mokėjimo nurodymu Swedbank, AB.

16Grąžinti ieškovui R. K., a. k. ( - ) 115,00 Eur (vieną šimtą penkiolika eurų) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-05-23 mokėjimo nurodymu Swedbank, AB.

17Grąžinti ieškovui M. B., a. k. ( - ) 87,00 Eur (aštuoniasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-05-23 mokėjimo nurodymu Nr. 723890 Swedbank, AB.

18Priteisti trečiojo asmens Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos, įmonės kodas 144359746, savininko Kajetono Jurėno teisių ir pareigų perėmėjams G. J., a. k. ( - ) ir M. J., a. k. ( - ) iš ieškovų R. K., a. k. ( - ) A. B., a. k. ( - ) E. G., a. k. ( - ), M. B., a. k. ( - ) po 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas N. Š. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Berneda“... 3. 2015 m. gruodžio 23 d. nutartimi ginčas pagal E. G., A. B., R. K., M. B.... 4. 2016-04-21 Šiaulių apylinkės teisme gautas pranešimas dėl teisminės... 5. Šalys ir tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje,... 6. Pagal CPK 42 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 3 dalies nuostatas, bet... 7. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, kai šalys sudaro taikos sutartį, tai... 8. Ieškovas A. B. yra sumokėjęs 163,64 Eur (565,00 Lt) žyminį mokestį (2 t.,... 9. Šalys, sudarydamos taikos sutartį, numatė bylinėjimosi išlaidų tarp... 10. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies... 11. Trečiojo asmens, nereiškiančio savarankiškų reikalavimų byloje, Kajetono... 12. Kiti byloje dalyvaujantys tretieji asmenys, nereiškiantys savarankiškų... 13. Atsižvelgiant į tai, kad šalys nutarė užbaigti bylą sudarydamos taikos... 14. Patvirtinti ieškovų R. K., a. k. ( - ) A. B., a. k. ( - ) E. G., a. k. ( - ),... 15. Grąžinti ieškovui A. B., a. k. ( - ) 123,00 Eur (vieną šimtą dvidešimt... 16. Grąžinti ieškovui R. K., a. k. ( - ) 115,00 Eur (vieną šimtą penkiolika... 17. Grąžinti ieškovui M. B., a. k. ( - ) 87,00 Eur (aštuoniasdešimt septynis... 18. Priteisti trečiojo asmens Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijos,... 19. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti...