Byla e2-11597-454/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei (duomenys neskelbtini) dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, UAB „(duomenys neskelbtini)“, J. L., I. R., J. S. ir kt

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant, išnagrinėjo ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir atsakovės ( - ) prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei ( - ) dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, UAB „( - )“, J. L., I. R., J. S. ir kt., ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 3728,31 Eur skolos už elektros energiją, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ir atsakovė pateikė teismui tarp šalių sudarytą taikos sutartį, prašo ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka bei civilinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų interesų nepažeidžia (LR CPK 42 str.). Šalims bylos nutraukimo pasekmės žinomos, taikos sutarties sudarymo, pasirašymo ir vykdymo sąlygos žinomos, šalys LR CPK 293 str., 294 str., 584 str. turinį suprato, todėl taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla Nr. e2-11597-454/2016 nutrauktina (LR CPK 293 str. 1 d. 5 p.).

7Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 63,00 Eur (LR CPK 87 str. 2 d.).

8Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl jos iš šalių valstybei nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 42 str., 140 str., 290 str., 291 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 295 str.,

Nutarė

10Patvirtinti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, atstovaujamo teisinės praktikos grupės teisininkės J. J., ir atsakovės ( - ), kodas ( - ), atstovaujamos mero pavaduotojo, pavaduojančio savivaldybės merą, P. M., sudarytą taikos sutartį, civilinėje byloje Nr. e2-11597-454/2016 dėl skolos priteisimo, tokiomis sąlygomis:

111.1.Šalys konstatuoja, kad Atsakovo skola Ieškovui yra 3.728,31 Eur (trys tūkstančiai septyni

12šimtai dvidešimt aštuoni eurai 31 euro centas).

131.2.Atsakovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti skolą per 3 (tris) mėnesius nuo teismo nutarties kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos. Visi Atsakovo mokėjimai turi būti vykdomi į Ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, nurodant mokėjimo paskirtyje civilinės bylos Nr. e2-11597-454/2016.

141.3.Atsakovas nereiškia reikalavimo Ieškovui atlyginti civilinėje byloje patirtas bylinėjimosi išlaidas, tame tarpe ir išlaidas advokatų paslaugoms apmokėti.

151.4.Ieškovas sutinka atidėti skolos sumokėjimą pagal Taikos sutarties 1.2 punkte nustatytą terminą.

161.5.Ieškovas atsisako reikalavimo dėl 5 % (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš Atsakovo.

171.6.Šalys patvirtina, kad Šalims sudarius šią Taikos sutartį bei tinkamai ją įvykdžius, Šalys nebeturės ir nereikš viena kitai jokių reikalavimų ar pretenzijų, susijusių su ieškinio dalyku ir/ar civiline byla.

182.Šalių veiksmai ir įsipareigojimai dėl procesinių klausimų:

192.1.Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, Ieškovas prašo Teismo grąžinti 75 % (63,00 Eur) civilinėje byloje sumokėto žyminio mokesčio.

202.2.Ieškovė palaiko savo reikalavimą dėl 25 % Ieškovo sumokėto ir jam negrąžintino žyminio mokesčio dalies priteisimo iš Atsakovo Ieškovo naudai bei teismo patirtų bylinėjimosi išlaidų (procesinių dokumentų siuntimo ir pan.) priteisimo iš Atsakovo ir prašo šiuos klausimus išspręsti Kauno apylinkės teismą. Šalys nereikalauja viena iš kitos kitų, nei nurodyta šioje Taikos sutartyje, turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

212.3.Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Įsigaliojus ją patvirtinančiai Teismo nutarčiai, ši Taikos sutartis Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata] galią ir taps priverstinai vykdytinu dokumentu.

222.4.Šalys susitaria, jog Atsakovui tinkamai nevykdant šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, Ieškovas įgyja teisę be atskiro Atsakovo informavimo kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašte išdavimo ir pateikti jį vykdymui

233. Kitos sąlygos:

  1. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos visos CK 6.985 straipsnio bei CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 140 straipsnio 3 dalies bei 293 - 294 straipsniuose numatytos taikos sutarties sudarymo ir teisminės bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią; civilinę bylą nutraukus, vėl kreiptis j teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Šios teisinės pasekmės atitinka tikrąją Šalių valią, išreiškiamą sudarant šią Taikos sutartį.
  2. Šalys konstatuoja, kad ši Taikos sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir (ar) įstatymo saugomų interesų. Šalys taip pat konstatuoja, kad tarp jų nėra ginčo nei dėl Taikos sutarties sąlygų, nei dėl jos teisminio patvirtinimo.
  3. Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytos Taikos sutarties sąlygos joms yra aiškios, suprantamos, atidžiai įvertintos; Taikos sutartis sudaryta laisva valia, be prievartos, grasinimo, apgaulės ir (ar) spaudimo; visos Taikos sutarties sąlygos buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai.
  4. Ši Taikos sutartis pasibaigia šalims visiškai ir tinkamai įvykdžius visus įsipareigojimus pagal šią sutartį.

24Civilinę bylą Nr. e2-11597-454/2016 nutraukti.

25Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376, - 75 % sumokėto žyminio mokesčio – 63,00 Eur (šešiasdešimt trys Eur, 00 ct), sumokėto 2016-04-11, mokėjimo nurodymo Nr. 160971.

26Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 3728,31 Eur skolos už... 3. Ieškovas ir atsakovė pateikė teismui tarp šalių sudarytą taikos sutartį,... 4. Prašymas tenkintinas.... 5. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso... 6. Taikos sutarties sudarymas įstatymui neprieštarauja, šalių ir kitų asmenų... 7. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintini 75 % sumokėto... 8. Teismo patirtos pašto išlaidos yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso... 9. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 42 str., 140 str., 290 str., 291 str., 293 str.... 10. Patvirtinti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376,... 11. 1.1.Šalys konstatuoja, kad Atsakovo skola Ieškovui yra 3.728,31 Eur (trys... 12. šimtai dvidešimt aštuoni eurai 31 euro centas).... 13. 1.2.Atsakovas sutinka ir įsipareigoja sumokėti skolą per 3 (tris) mėnesius... 14. 1.3.Atsakovas nereiškia reikalavimo Ieškovui atlyginti civilinėje byloje... 15. 1.4.Ieškovas sutinka atidėti skolos sumokėjimą pagal Taikos sutarties 1.2... 16. 1.5.Ieškovas atsisako reikalavimo dėl 5 % (penkių procentų) dydžio... 17. 1.6.Šalys patvirtina, kad Šalims sudarius šią Taikos sutartį bei tinkamai... 18. 2.Šalių veiksmai ir įsipareigojimai dėl procesinių klausimų:... 19. 2.1.Vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, Ieškovas prašo Teismo... 20. 2.2.Ieškovė palaiko savo reikalavimą dėl 25 % Ieškovo sumokėto ir jam... 21. 2.3.Ši Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Įsigaliojus... 22. 2.4.Šalys susitaria, jog Atsakovui tinkamai nevykdant šioje sutartyje... 23. 3. Kitos sąlygos:
  1. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos... 24. Civilinę bylą Nr. e2-11597-454/2016 nutraukti.... 25. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui AB... 26. Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti...