Byla 2-911-372/2011

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Birutė Simonaitienė, sekretoriaujant Dianai Tarozienei, dalyvaujant ieškovui I. P., jo atstovei adv.padėjėjai E. G., atsakovo atstovui S. K.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo I. P. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui bankrutavusiai UAB „Langvesta“, trečiajam asmeniui R. E. dėl žymos „įsiskolinimo už įsigytą turtą panaikinimo“ ir

Nustatė

3Faktai ir šalių atstovų argumentai

4Ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti bankrutavusios UAB „Langvesta“ administratorių nuvykti pas notarą ir patvirtinti visišką atsiskaitymą pagal 2007-07-20 pirkimo-pardavimo sutartį už butą, esantį ( - ). Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančią žymą „įsiskolinimas už įsigytą turtą“ minėtam butui. Jis nurodė, kad iš atsakovo pirko butą už 36000 Lt. 8000 Lt sumokėjo UAB „Langvesta“ atstovui iki sudarant sutartį, o 28000 Lt sumokėjo už jį JAV nepelno korporacija „The Baltic Enterprise Fund“. Įsigytasis butas buvo įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ieškovo vardu. Pažymėjime apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre liko žyma, iš kurios matomas įsiskolinimas už įsigytą turtą. Kadangi ieškovas visiškai atsiskaitė su atsakovu, pastarasis turi nuvykti pas notarą ir patvirtinti visišką atsiskaitymą su ieškovu. Šios žymos egzistavimas atima galimybę ieškovui butą parduoti.

5Atsakovo atstovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Jis nurodė, kad negali pripažinti visiško atsiskaitymo, kadangi kasos pajamų orderis išduotas ne iki sutarties sudarymo, o po jos. Pats pajamų orderis išrašytas netinkamai, jame nėra duomenų ir parašų. Orderyje parašyta 7998,65 Lt suma nesutampa su sutartyje nurodyta 8000 Lt suma.

6Ieškinys tenkintinas, patikslintas ieškinys atmestinas. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas sprendimas.

7Byloje nustatyta, kad 2007 metų liepos 20 d. ieškovas pirko iš atsakovo UAB „Langvesta“ butą su rūsiu, esantį ( - ). Iš Pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre (5 b.l.) matyti, kad jame atlikta žyma dėl įsiskolinimo už įsigytą turtą. Ši žyma atsirado iš pirkimo-pardavimo sutarties, kurioje numatyta, kad „pardavėjo, UAB „Langvesta“ atstovas (direktorius), gavus pinigus, privalo kreiptis į notarą, dėl notarinio pareiškimo patvirtinimo, jog pirkėjas sumokėjo visus pinigus“ (47-48 b.l.). Kaip matyti iš teismui pateiktų dokumentų, ieškovas atsakovui nėra skolingas, kadangi 7998,65 Lt sumokėjo pagal Kasos pajamų orderį (14 b.l.), o 28001,35 Lt sumokėjo JAV nepelno korporacija The American Enterprise Fund (15 b.l.). Šis fondas sumokėjo atsakovui UAB „Langvesta“ pagal Paskolos sutarties Nr.( - ) sąlygas (16-23 b.l.). Teismas sprendžia, kad ieškovas yra visiškai įvykdęs buto pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, t.y. sumokėjo 36000 Lt ( 7-9 b.l.). Sutartyje yra konstatuota, kad UAB „Langvesta“ atstovas R. E. iki sudarant sutartį iš ieškovo I. P. gavo 8000 Lt. Tai patvirtino ir pats ieškovas, kurio teiginiai neprieštarauja rašytiniams įrodymams – Kasos pajamų orderiui ir Kasos apyvartos už 2007 m. rugsėjo mėnesį duomenims (12-14 b.l.). Sutartyje nebuvo numatyta, kokiu būdu ir kam ieškovas privalėjo sumokėti 8000 Lt už pirktą butą. Šiuo atveju yra svarbu tik tas faktas, kad pagal pateiktus įrodymus, kurie nėra nuginčyti, matyti, jog jis visiškai įvykdė prievolę sumokėti atsakovui 36000 Lt ( CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Gavęs pinigus, ką konstatuoja teismas, atsakovo atstovas privalėjo nuvykti į notarinę kontorą ir patvirtinti, kad ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu. Iškėlus bankroto bylą, UAB „Langvesta“ bankroto administratorius turi atlikti visus veiksmus, kuriuos įprastomis sąlygomis privalėtų atlikti įmonės vadovas. Tačiau teismas sprendžia, kad nėra pagrindo reikalauti administratoriui vykti pas notarą, kadangi teismo sprendimas būtų pakankamais pagrindas konstatuoti tą faktą, kad ieškovas visiškai įvykdė savo sutartines prievoles. Ieškovas turėtų teisę pateikti jį VĮ Registrų centras dėl žymos „įsiskolinimas už įsigytą turtą“ panaikinimo. Ši institucija turėtų galimybę išsiaiškinti, ar I. P. neturi kitų įsipareigojimų, susijusių su įsigytu butu ir būtent dėl jų šios žymos naikinti negalima. Ieškovo reikalavimo panaikinti Nekilnojamojo turto registre esančią žymą „įsiskolinimas už įsigytą turtą“ atsakovo atžvilgiu tenkinti negalima, nes bankroto administratorius neturi teisės naikinti VĮ Registrų centro priimtų sprendimų. Registratorių priimti sprendimai skundžiami pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio nuostatas. Tenkinant ieškinį, iš atsakovo turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi atsakovas yra bankrutavusi įmonė, bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 4 dalis). Ieškovas savo turėtų išlaidų nepagrindžia, todėl teismas jų neanalizuoja.

8Vadovaudamasis CPK 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti.

10Patvirtinti, kad ieškovas I. P. ( asmens kodas ( - ) yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu UAB „Langvesta“ (įmonės kodas 300009835, buveinė J. J. g.8, Mažeikiai) pagal 2007-07-20 Sutartį dėl buto, esančio (duomenys nesklebtini), pirkimo-pardavimo.

11Atmesti ieškovo I. P. reikalavimą dėl Nekilnojamojo turto registre esančios žymos „įsiskolinimas už įsigytą turtą“, padarytos butui, esančiam ( - ), panaikinimo.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai