Byla 2-849-173/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant bankrutavusios akcinės bendrovės „MGS LT“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Edvardui Kochanauskui, parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka pagal ieškovo bankrutavusios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „MGS LT“ bankroto administratoriaus Edvardo Kochanausko ieškinį atsakovui G. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas bankrutavusi UAB „MGS LT“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo E. Kochanauskas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas: priteisti ieškovui BUAB „MGS LT“ iš atsakovo G. M. 465525 Lt nuostolių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodė, kad 2011 m. lapkričio 17 d. Kauno apygardos teismo nutartimi UAB „MGS LT" iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios UAB „MGS LT" administratoriumi paskirta UAB „Forum regis". Įgaliotu asmeniu paskirtas E. Kochanauskas. Pažymi, kad atsakovas įstatyminės pareigos, perduoti administratoriui visą turtą bei dokumentus neįvykdė. Siekiant nustatyti koks yra išlikęs materialus turtas, administratorius paskyrė komisiją, kuri atliko inventorizaciją. Siekiant maksimaliai išsaugoti turtą, dėl fizinės apsaugos teikimo paslaugų, yra sudaryta sutartis su saugos bendrove UAB „Likurgas". Administratorius nustatė, kad 2010 m. lapkričio 23 d. įmonė turėjo transporto priemonių už 273 501 Lt. Inventorizavimo metu rasta transporto priemonių už 33 750,36 Lt, todėl neperduoto turto vertė sudaro 239 750 Lt. Kitos įrangos, įrenginių, prietaisų turėjo už 366 862 Lt, inventorizavimo metu šios rūšies turto rasta už 141 086 Lt, todėl neperduoto turto vertė yra 225 775 Lt. Akcentuoja, kad per laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 23 d. iki bankroto bylos iškėlimo, administratoriui neperduota ir nerasta turto už 4 65 525 Lt, todėl įmonė viso patyrė 465 525 litų žalos.

4Teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo. Apie 2013-02-13 teismo posėdį jam buvo tinkamai pranešta 2013-01-10 viešojo paskelbimo būdu.

5Teismo posėdyje ieškovas BUAB „MGS LT“ bankroto administratorius Edvardas Kochanauskas nurodė, kad prašo ieškinį tenkinti visiškai, taip pat prašė priimti sprendimą už akių.

6CPK 230 straipsnis nustato, kad dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą už akių. Ieškovas BUAB „MGS LT“ bankroto administratorius Edvardas Kochanauskas prašė priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

8Kauno apygardos teismas 2011-11-17 nutartimi nutarė nustatyti, kad UAB „MGS LT“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Kaip matyti iš byloje esančio 2010-11-23 ilgalaikio turto sąrašo, kuris yra pasirašytas UAB „MGS LT“ direktoriaus G. M. ir antspauduotas įmonės antspaudu, įmonė turėjo transporto priemonių už 273 501 Lt (11-13 b. l.). Administratorius nurodo, kad inventorizavimo metu rasta transporto priemonių už 33 750,36 Lt. Taigi, neperduotų transporto priemonių vertė sudaro 239 750 Lt. Iš minėto ilgalaikio turto sąrašo taip pat matyti, kad įmonė kitos įrangos, įrenginių, prietaisų turėjo už 366 862 Lt. Administratorius nurodo, kad inventorizavimo metu šios rūšies turto rasta už 141 086 Lt. Taigi, neperduotos kitos įrangos, įrenginių, prietaisų vertė yra 225 775 Lt.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad įmonės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Kaip matyti iš VĮ Registrų centras duomenų, UAB „MGS LT“ vadovas nuo 2004-04-23 iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas G. M. (18 b. l.). Teismo vertinimu, byloje pateikti rašytiniai įrodymai, įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 straipsnio 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis), taip pat CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, leidžia darytina išvadą, kad atsakovas G. M. privalo atlyginti 465525 Lt žalą.

10Vadovaujantis CK 6.37 str, 6.210 str. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti.

13Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ) ieškovui bankrutuojančiai UAB „MGS LT“, įmonės kodas 300022715, 465525 Lt nuostolių bei 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistinos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2012 m. liepos 9 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai