Byla 1-2-543/2013
Dėl dešinio blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžio sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė,

2sekretoriaujant Linai Mažeikaitei,

3dalyvaujant prokurorams R. K., Mindaugui Povilanskui,

4gynėjui advokatui A. B.,

5nukentėjusiajam M. K., civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų baldai“ atstovui T. R.,

6viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

7A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, turintis pagrindinį išsimokslinimą, nedirbantis, gyv. ( - ), šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, teistas :

81) 2004-12-20 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste–BK) 182 str. 3 d. pritaikius BK 38 str., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiuoju, baudžiamoji byla nutraukta;

92) 2006-03-09 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 1 d., 182 str. 3 d., 63 str. 5 d. 2 p. laisvės atėmimu 1 metams ir 3 mėnesiams. Pritaikius BK 75 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams, paskiriant įpareigojimą;

103) 2007-01-29 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. 1 metams 2 mėnesiams laisvės atėmimo bausme. Pritaikius BK 64 str. 1 d., 3 d. bausmė subendrinta su 2006-03-09 nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė 2 metų laisvės atėmimo bausmė, bausmės neatlikęs, šiuo metu atlikinėjantis bausmę pataisos namuose, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., 178 str. 1 d.

11Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

12kaltinamasis A. S. 2006 m. sausio 29 d. apie 15 val, viešoje vietoje, esančioje Prienų mieste, Stadiono gatvėje, prie 24 namo, apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia smogė M. K. ne mažiau du smūgius į veidą bei dešinę čiurną, tuo M. K. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl dešinio blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžio sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.

13Taip pat, jis 2006 m. gruodžio 5 d. apie 16 val. Prienų mieste Stadiono gatvėje prie 4 namo, iš automobilio MB 308, valst. Nr. ( - ) pro atviras dengtos priekabos duris pagrobė 1398,39 Lt vertės uždarajai akcinei bendrovei „Prienų baldai“ priklausantį akumuliatorinį suktuvą grąžtą Festool C12CE-MH45 su priedais: papildomu akumuliatoriumi, trimis papildomais antgaliais, akumuliatorių krovikliu, tuo padarydamas uždarajai akcinei bendrovei „Prienų baldai“ 1398,39 Lt turtinę žalą.

14Nesunkus sveikatos sutrikdymas

15Kaltinamasis A. S. kaltę visiškai pripažino. Paaiškino, kad 2006 m. pavasarį namuose gėrė alkoholinius gėrimus. Pritrūkus alkoholio, kartu su S. Š. išėjo į parduotuvę. Netoli Stadiono g. 24 namo susitiko iš matymo pažįstamą nukentėjusįjį M. K., su kuriuo sukonfliktavo. M. K. jį pastūmė, todėl jis užpykęs sudavė nukentėjusiajam į veidą bei spyrė į koją. S. Š. tuo metu buvo nuėjęs toliau ir konflikte nedalyvavo. Visų aplinkybių dėl praėjusio ilgo laiko nepamena, mano, kad nusikaltimo padarymui įtakos turėjo išgertas alkoholis.

16Nukentėjusysis M. K. parodė, kad 2006 m. pavasarį prie parduotuvės susitiko kaltinamąjį ir S. Š., kurie prie jo kabinėjosi, prašė rūkyti. Konfliktas prie parduotuvės nutrūko, kadangi nukentėjusysis susitiko savo pažįstamą S. K.. Pakalbėjęs su S. K., ėjo namo pro Stadiono 24 namą. Prie šio namo vėl pamatė A. S., kuris priėjęs pagriebė jam už kaklo. Jis gindamasis pastūmė kaltinamąjį, tada pastarasis jam kirto į veidą bei spyrė į koją. Nuo spyrio koja nutirpo ir jis nugriuvo. Tuo metu, kai kaltinamasis jį mušė, jis matė, kad S. Š. stovėjo prie namo laiptinės. Civilinio ieškinio nereiškia.

17Liudytojas S. Š. parodė, kad dėl ilgo laiko tarpo negali išsamiai papasakoti įvykio aplinkybių, tik prisimena, kad tuo metu, kai A. S. sudavė nukentėjusiajam smūgius, jis su S. K. stovėjo atokiau prie Stadiono 24 namo laiptinės. Prieš tai jis su kaltinamuoju buvo susitikęs nukentėjusįjį prie parduotuvės ir prašė rūkyti, tačiau nukentėjusysis cigarečių jiems nedavė ir jie išsiskirstė.

18Liudytojas S. K. parodė, kad 2006 m. pavasarį susitiko nukentėjusįjį prie parduotuvės, su juo pasišnekučiavo ir išsiskyrė. Jam einant nuo parduotuvės link namų, išgirdo, kad nukentėjusysis būdamas prie parduotuvės, jį pašaukė vardu. Matė, kad prie nukentėjusiojo stovėjo kaltinamasis ir S. Š.. Jam pasirodė, kas visi trys tarpusavyje dėl kažko konfliktavo. Jis sugrįžo prie nukentėjusiojo ir jie kartu ėjo link Stadiono 22 namo. Vėliau išsiskyrė, nes jis gyvena ( - ) name, todėl kas vyko toliau, jis nematė.

19Specialisto išvada Nr. G-2797/06(02) patvirtina, kad nukentėjusiajam M. K. nustatyti sekantys sužalojimai – poodinės kraujosruvos abiejų akių vokuose, dešinio blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžis. Dešinio blauzdikaulio užpakalinio krašto lūžis atitinka nesunkaus sveikatos sutrikdymo mastą, nes sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ( b. l. 18-19).

20Įvertinus aptartus įrodymus visumoje, daroma išvada, kad kaltinamojo A. S. kaltė dėl nukentėjusiojo M. K. nesunkaus sveikatos sutrikdymo yra įrodyta. Kaltinamasis kilusio asmeninio konflikto su nukentėjusiuoju metu, iš asmeninių paskatų, pykčio pasekoje, panaudojo prieš nukentėjusįjį fizinį smurtą-sudavė rankomis ne mažiau kaip du smūgius M. K. į veidą bei vieną kartą spyrė jam į dešinę koją, dėl ko atsirado padariniai-M. K. buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, tarp kaltinamojo veiksmų ir atsiradusių padarinių yra tiesioginis priežastinis ryšys. Kaltinamojo veiksmai- smūgių sudavimas į veidą bei smūgių sudavimas koja rodo, kad kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia. Kaltinamojo A. S. veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymius.

21Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Prienų skyriaus pareikštas ieškinys dėl 1874,75 Lt turtinės žalos atlyginimo (t. 2 b. l. 25-26) ir Valstybinės ligonių kasos ieškinys už nukentėjusiojo M. K. gydymo išlaidas 883,40 Lt sumai ( b.l. 31-38) yra įrodyti, pagrįsti pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl tenkinami, priteisiant šias sumas iš kaltinamojo A. S., nes kiekvienas padaręs žalą asmuo privalo ją atlyginti ( LR CK 6.263str., 6.280str., 6.283str., 6.290str.3d.). Nukentėjęs dėl sužalojimo, kurį jam padarė kaltinamasis A. S., buvo nedarbingas nuo 2006 02 02 iki 2006 03 16 ir per šį laiką VSDFV jam išmokėjo 1874,75 litų ligos pašalpą, kurią pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. privalo atlyginti asmenys, dėl kurių kaltės Fondas išmokėjo apdraustam asmeniui ( šiuo atveju nukentėjusiajam M. K. ) ligos pašalpą ir tuo Fondas patyrė žalą bei įgijo regreso teisę į žalą padariusį asmenį. Valstybinės ligonių kasos ieškinys už nukentėjusiojo M. K. gydymo išlaidas yra pagrįstas ir pilnai tenkintinas. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.263 str., 6.283 str. reikalavimais žalą, padarytą asmeniui, kurio sužalota sveikata, privalo atlyginti ją padaręs asmuo. Dėl kaltinamojo tyčinių nusikalstamų veiksmų buvo nesunkiai sutrikdyta M. K. sveikata, nukentėjusysis nuo 2006-01-30 iki 2006-02-01 (du lovadieniai) buvo gydomas VšĮ Prienų ligoninės Chirurginiame skyriuje, 2006-02-08 nukentėjusiajam buvo suteikta ambulatorinė gydytojo radiologo konsultacija, gydymo išlaidas sudarė 883,40 Lt (t. 2, b. l. 37-38), jos apmokėtos iš Valstybinės ligonių kasos PSDF biudžeto, todėl kaltinamasis privalo jas atlyginti.

22UAB „Prienų baldai“ turto vagystė

23Kaltinamasis A. S. kaltu visiškai prisipažino ir paaiškino, kad 2006 m. gruodžio mėn. grįždamas į namus adresu ( - ), šalia namo pamatė stovintį krovininį automobilį, kurio dengtos priekabos durys buvo atidarytos, o priekabos viduje buvo padėta dėžė su įrankiais. Supratęs, kad pastarieji daiktai yra vertingi, paėmęs dėžę, paslėpė ją po striuke ir ėjo namo. Prie laiptinės durų susitiko kaimyną su nepažįstamu asmeniu, kurie jam nieko nesakė. Tik kai grįžo namo, vakare atėjęs kaimynas liepė grąžinti pavogtus įrankius. Pagrobtą dėžę su ten buvusiais daiktais grąžino policijos pareigūnams. Nuo 2006 m. iki 2011 m., vengdamas bausmės, buvo išvykęs į Angliją.

24Liudytojas D. R. parodė, kad 2006 m. pabaigoje, dirbdamas UAB Prienų baldai“, su krovininiu automobiliu atvežė baldus į ( - ) namą. Nešdamas baldus, priekabos duris paliko atidarytas. Priekaboje buvo dėžė su akumuliatoriniu suktuvu grąžtu ir priedais. Grįžęs po 5 minučių, automobilyje nerado minėtos dėžės. Grįždamas link automobilio, prie laiptinės susitiko A. S., kuris po striuke kažką nešėsi. Apie vagystę pranešė darbdaviui, vėliau įrankiai įmonei buvo grąžinti.

25Iš daiktų pateikimo bei apžiūros protokolų matyti, kad įtariamasis A. S. pateikė policijos pareigūnui dėžę su akumuliatoriniu suktuvu grąžtu Festool C12CE – MH45 su priedais: papildomu akumuliatoriumi, trimis papildomais antgaliais, akumuliatorių krovikliu, šie daiktai apžiūrėti kaip daiktinai įrodymai ir grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Prienų baldai“( t.1 b.l. 21, 22-24, 25).

26Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis A. S., neteisėtai ir neatlygintinai užvaldė uždarajai akcinei bendrovei priklausantį turtą, kurio vertė viršija 3 MGL dydžio sumą, todėl šie kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti kaip paprastoji vagystė pagal BK 178 str. 1 d.

27Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi dėl įvykusio, jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimus padarė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui.

28Bausmės skyrimas

29Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pobūdį, jų pavojingumo laipsnį, padarinius, kaltinamojo asmenybę. A. S. padarė du tyčinius nusikaltimus, priskiriamus nesunkių nusikaltimų kategorijai. Jis veikė tiesiogine tyčia. A. S. yra teistas, eilę kartų baustas administracine tvarka, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę už smurtinio nusikaltimo padarymą, ilgą laiką t.y. beveik penkis metus slapstėsi nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų bei teismo. Šios aplinkybės rodo, kad kaltinamasis nedaro išvadų iš ankstesnių teistumų ir nesitaiso, jis linkęs daryti nusikalstamas veikas, todėl kelia pavojų visuomenei. Kad pasiekti Lietuvos Respublikos BK 41 str. numatytus bausmės tikslus, A. S. skirtinas terminuotas laisvės atėmimas. Nustatant bausmės dydį, atsižvelgiama į tai, kad nustatyta viena sunkinanti ir viena lengvinanti kaltinamojo atsakomybę aplinkybė, nusikalstamos veikos nesukėlė sunkių padarinių – pagrobti daiktai uždarajai akcinei bendrovei buvo grąžinti, nukentėjusiajam M. K. liekamųjų reiškinių dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo nėra. Kadangi šias nusikalstamas veikas kaltinamasis padarė iki priimant 2007-01-29 nuosprendį, todėl naujai paskirtosios bausmės su 2007-01-29 nuosprendžiu subendrintinos dalinio bausmių sudėjimo būdu, į bausmės laiką įskaitant laiką atliktą pagal ankstesnįjį nuosprendį ( BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 304-307 str.,

Nutarė

31A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., 178 str. 1 d. ir nubausti:

32 -pagal BK 138 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

33-pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

34Remiantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtąsias bausmes dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su 2007-01-29 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme dvejais metais laisvės atėmimo ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 (dviems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

35Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

36Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą suėmime nuo 2012 m. spalio 1 d. iki 2013 m. kovo 25 d. ir bausmę atliktą pagal 2007-01-29 Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendį.

37Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę suėmimą.

38Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus pareikštą civilinį ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš A. S. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriui 1874,75 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis litus 75 centus) Lt už išmokėtą ligos pašalpą nukentėjusiajam asmeniui.

39Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš A. S. už asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas 883,40 (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 40 centų) Lt Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Kalvarijų g. 147, 08221 Vilnius, įmonės kodas 191351679, atsiskaitomoji sąskaita ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtam nuteistajam nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo, dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Irmutė Kliučinskienė,... 2. sekretoriaujant Linai Mažeikaitei,... 3. dalyvaujant prokurorams R. K., Mindaugui Povilanskui,... 4. gynėjui advokatui A. B.,... 5. nukentėjusiajam M. K., civilinio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 6. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 7. A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 8. 1) 2004-12-20 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos... 9. 2) 2006-03-09 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK... 10. 3) 2007-01-29 Prienų rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK... 11. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 12. kaltinamasis A. S. 2006 m. sausio 29 d. apie 15 val, viešoje vietoje,... 13. Taip pat, jis 2006 m. gruodžio 5 d. apie 16 val. Prienų mieste Stadiono... 14. Nesunkus sveikatos sutrikdymas... 15. Kaltinamasis A. S. kaltę visiškai pripažino. Paaiškino, kad 2006 m.... 16. Nukentėjusysis M. K. parodė, kad 2006 m. pavasarį prie parduotuvės susitiko... 17. Liudytojas S. Š. parodė, kad dėl ilgo laiko tarpo negali išsamiai... 18. Liudytojas S. K. parodė, kad 2006 m. pavasarį susitiko nukentėjusįjį prie... 19. Specialisto išvada Nr. G-2797/06(02) patvirtina, kad nukentėjusiajam M. K.... 20. Įvertinus aptartus įrodymus visumoje, daroma išvada, kad kaltinamojo A. S.... 21. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Prienų skyriaus... 22. UAB „Prienų baldai“ turto vagystė... 23. Kaltinamasis A. S. kaltu visiškai prisipažino ir paaiškino, kad 2006 m.... 24. Liudytojas D. R. parodė, kad 2006 m. pabaigoje, dirbdamas UAB Prienų... 25. Iš daiktų pateikimo bei apžiūros protokolų matyti, kad įtariamasis A. S.... 26. Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis A. S., neteisėtai ir... 27. Kaltinamojo A. S. atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs... 28. Bausmės skyrimas... 29. Skiriant bausmę, atsižvelgiama į padarytų nusikaltimų pobūdį, jų... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 304-307 str.,... 31. A. S. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., 178 str. 1... 32. -pagal BK 138 str. 1 d. laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 33. -pagal BK 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.... 34. Remiantis BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtąsias bausmes dalinio bausmių... 35. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 36. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laiką išbūtą... 37. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti kardomąją priemonę suėmimą.... 38. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus pareikštą... 39. Kauno teritorinės ligonių kasos ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, o suimtam nuteistajam nuo...