Byla 2-676-278/2011
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu rašytine proceso tvarka išnagrinėjusi pasirengimo nagrinėti bylą teisme klausimą

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kavaska” kreditoriaus A. K. skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai UAB „Kavaska”, J. V. dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu rašytine proceso tvarka išnagrinėjusi pasirengimo nagrinėti bylą teisme klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas A. K. nurodo, kad jis yra bankrutavusios UAB „Kavaska” kreditorius, kreditorių komiteto narys ir darbuotojų atstovas. Nurodo, kad 2011-03-10 įvykusiame bankrutavusios UAB „Kavaska” pirmosios eilės kreditorių susirinkime buvo sprendžiamas naujo darbuotojų atstovo rinkimo į kreditorių komitetą klausimas. Nurodo, kad pirmosios eilės kreditorių susirinkimas nusprendė darbuotojų atsakovu į bankrutuojančios UAB „Kavaska kreditorių komitetą išrinkti J. V.. Teigia, jog kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas, kadangi nutarimui priimti nebuvo būtino balsų skaičiaus (kvorumo). Be to, mano, kad J. V. negali būti renkama bankrutavusios UAB „Kavaska“ darbuotojų atstove ir komiteto nare, nes yra buvusi UAB „Kavaska“ komercijos direktore, laikinai eidavo ir administracijos vadovo (direktoriaus) pareigas, todėl galimas interesų konfliktas. Prašo bankrutavusios UAB „Kavaska“ 2011-03-10 pirmosios eilės kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo vietoje jo darbuotojų atstovu į bankrutavusios UAB „Kavaska“ kreditorių komitetą nutarta išrinkti J. V. pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

3Atsiliepimu į pareiškėjo A. K. skundą J. V. prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas kreditorių susirinkime nedalyvavo ir savo nuomonės svarstomu klausimu neišsakė. Teigia, jog klausimas dėl atstovo rinkimo į kreditorių komitetą nebūtų keliamas jei pareiškėjas deramai būtų vykdęs savo pareigas. Nurodo, jog daugumos darbuotojų nuomone, kuri buvo išreikšta balsuojant, buvo imtasi priemonių tinkamai ir kompetetingai atstovauti darbuotojus bankrutavusios įmonės kreditorių komitete. Mano, kad pareiškėjas klaidingai teigia, jog įstatymų leidėjas ĮBĮ 25 str. 1 d. numato apribojimus kreditoriams, buvusiems įmonės vadovams, būti darbuotojų atstovais bei ginti reikalavimus, susijusius su darbo santykiais kreditorių komitete. Nepagrįstai nurodo, kad ji, kaip buvusi viena iš įmonės vadovų, negali būti renkama bankrutavusios įmonės darbuotojų atstove dėl galimo interesų konflikto. Teigia, jog ji dirbo UAB „Kavaska“ direktoriaus pavaduotoja, o ne bendrovės komercijos direktore, kaip neteisingai skunde nurodo pareiškėjas ir tinkamai vydžiusi savo pareigas.

4Bankrutavusi UAB „Kavaska“ skundą siūlo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad nei Įmonių bankroto įstatyme, nei kituose teisės aktuose nėra nustatyta, kurie iš buvusių bankrutavusios įmonės darbuotojų gali, o kurie negali atstovauti bei ginti pirmosios eilės kreditorių (buvusių darbuotojų) interesus kreditorių komitete. Taip pat nėra nustatyta tvarka, pagal kurią turi būti skaičiuojami kreditorių balsai tuo atveju, kai kreditorių susirinkime dalyvauja tik pirmosios eilės kreditoriai ir yra renkamas darbuotojų atstovas į kreditorių komitetą.

5Kadangi bylos nagrinėjimui pasirengta, byla skirtina nagrinėti teismo posėdyje (CPK 232 str.).

6Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama UAB „Kavaska“ bankroto byla, o pareiškėjo reikalavimas yra kilęs iš bankroto bylos, tikslinga bylas sujungti ir nagrinėti kartu.

7Vadovaudamasi Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., Civilinio proceso kodekso 136 str. 1 d., 4 d., 232, 290, 291 str.str.

Nutarė

9civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios UAB „Kavaska” kreditoriaus A. K. skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai UAB „Kavaska”, J. V. dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu sujungti su nagrinėjama UAB „Kavaska“ bankroto byla, šiai bylai suteikiant Nr. B2-223-278/2011.

10Bylą skirti nagrinėti teismo posėdyje 2011 m. gegužės 19 d. 9 val.

11Apie posėdžio vietą ir laiką informuoti A. K., J. V., bankrutavusios įmonės administratorių ir jiems išsiųsti nutarties nuorašą bei atsiliepimo į skundą nuorašus.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai