Byla A2.9.-902-571/2016
Dėl laikytina, jog asmuo atsisako teisės būti išklausytam prieš teismą ir byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V. G., nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui Z. A., a. k. ( - ) gyv. Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūda, M. Valančiaus g. 15-17, išnagrinėjusi administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 181 str. 2 d.,

Nustatė

22016-04-28 apie 8.40 val. Z. A. nepilnametis sūnus P. A., gim. 2003-07-20, Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje, esančioje adresu Kazlų Rūda, M. Valančiaus g. 1, netinkamai ir įžūliai elgėsi mokykloje, mama iškviesta į mokyklą atvykti atsisakė. Tokiu būdu Z. A., nepanaudodama tėvų valdžios savo sūnaus atžvilgiu, padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 2 d., kadangi 2016-03-21 jai buvo paskirta nuobauda už teisės pažeidimo, numatyto ATPK 181 str. 1 d., padarymą.

3Z. A., būdama tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką (b. l. 2, 9), į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b. l. 3), todėl laikytina, jog asmuo atsisako teisės būti išklausytam prieš teismą ir byla išnagrinėta asmeniui nedalyvaujant.

4Iš bylos medžiagos matyti, jog asmuo su pažeidimu sutinka ir nuoširdžiai gailisi, bylos aplinkybės aiškios.

5Be administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens Z. A. visiško rašytinio prisipažinimo, jos kaltę pažeidimo padarymu įrodo: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK: 16057581817 (b. l. 1-2),) Z. A. pasiaiškinimas (b. l. 3), Administracinių teisės pažeidimų registro pažyma apie galiojančias nuobaudas (b. l. 4-5), gimimo liudijimas (b. l. 6), Sodros duomenų bazės išrašas (b. l. 7), Gyventojų registro duomenų bazės išrašas (b. l. 8), pranešimas (b. l. 9), atvejo peržiūros protokolas (b. l. 10), raštas dėl informacijos pateikimo apie klasės mokinį (b. l. 11), informacija apie mokinį (b. l. 12), pareiškimas (b. l. 13), drausmės pažeidimo pažymos (b. l. 14-15), mokytojo informacija apie mokinį, probleminę situacija (b. l. 16-20)), S. M. pasiaiškinimas (b. l. 21), mokinio legenda (b. l. 22-23), informacija apie šeimą ir jai teikiamą pagalbą (b. l. 24-26).

6Veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka pažeidimo, numatyto ATPK 181 str. 2 d., sudėtį. Įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes ir Z. A. kaltę, abejoti jais nėra pagrindo.

7Z. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, jog ji pažeidimą pripažįsta ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, daro išvadą, kad Z. A. už padarytą pažeidimą skirtina ATPK 181 str. 2 d. sankcijoje numatyta nuobauda – piniginė bauda. Teismas sprendžia, jog tokia nuobaudos rūšis yra proporcinga padarytam pažeidimui, ją paskyrus bus pasiekti ATPK 20 str. numatyti nuobaudos tikslai. Baudos dydis nustatytinas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, o esant pažeidėjos atsakomybę lengvinančiai aplinkybei, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo (ATPK 302 str.).

8Vadovaudamasis ATPK 30 str., 302 str., 31 str., 181 str. 2 d., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

9Z. A., a. k. ( - ) pripažinti kalta padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 str. 2 d., ir jai paskirti 10 Eur (dešimt eurų) baudą.

10Sutinkamai su ATPK 313 str. pažeidėjai išaiškintina, jog bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą - ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos. Teismas paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimo nesprendžia, šie klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą, nurodžius įmokos kodą – 1001 bei pažeidimo identifikacinį kodą ROIK, kuris yra – 16057581817. Nenurodžius paminėtų rekvizitų (identifikacinio kodo ROIK), suma bus įskaityta bendra Mokesčių mokėtojo sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, nustatyta tvarka. Laiku nesumokėjus baudos, išieškojimą vykdančios institucijos (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), nutarimas perduodamas antstoliui priverstiniam baudos išieškojimui, dėl ko padidės vykdymo išlaidos.

11Nutarimo kopiją siųsti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai, Z. A.. Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai