Byla 2-145-743/2013
Dėl 879,52 Lt skolos priteisimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ ieškinį atsakovui A. Ž. Ž. dėl 879,52 Lt skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 879,52 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 82 Lt bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2-3).

3Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2013-02-11 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b. l. 33). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2009-03-17 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta judriojo plačiajuosčio interneto „Mezon“ paslaugų teikimo sutartis Nr. VMN000184, pagal kurios 3.2.1 punktą atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas ir įrangą sutartyje nustatyta tvarka (b. l. 6-10). Dėl to, kad atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų, susidarė 879,52 Lt skola (b. l. 5). Atsakovas buvo raginamas sumokėti skolą ir įspėtas apie sutarties nutraukimą (b. l. 12). Kadangi atsakovas skolos nesumokėjo, 2009-11-23 ieškovė vienašališkai nutraukė sutartį dėl atsakovo kaltės. Įrodymų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas, nes atsakovas su ieškove yra prievoliniuose teisiniuose santykiuose (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1, 6.2 straipsniai). CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio1 dalis). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (CK 6.221 straipsnio 2 dalis). Atsakovas, laiku ir tinkamai neatsiskaitydamas už suteiktas paslaugas, pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus ir liko skolingas ieškovei 879,52 Lt, todėl ši suma iš jo priteistina.

7Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas.

8Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (72 Lt) ir atsakovo paieškos išlaidos (10 Lt) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

9Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt, šioje byloje susidariusios 3,30 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

10Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

11Ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo A. Ž. Ž., a. k. ( - ) 879,52 Lt (aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis litus 52 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-01-28, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 82 Lt (aštuoniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, į. k. 120505210.

13Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

14Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai