Byla 2-3949-618/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus ieškinį atsakovui D. Š. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo D. Š. 8752,18 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-4). Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-12 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-67-382/2010 atsakovas pripažintas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte, t. y. dėl R. J. nužudymo, todėl ieškovas, vadovaudamasis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais mirusio R. J. vaikams D. J. ir B. J. paskyrė valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensiją ir ją moka. Laikotarpiu nuo 2009-10-19 iki 2011-02-28 paskyrė ir išmokėjo 8752,18 Lt našlaičių pensijos, tuo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui iki 2011-02-28 padaryta 8752,18 Lt materialinė žala, našlaičių pensijos mokėjimas tęsiamas. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai (b. l. 53).

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad R. J. 2009-10-19 mirė (b. l. 11). Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-12 nuosprendžiu kaltinamasis D. Š. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte, t. y. dėl R. J. tyčinio itin žiauraus nužudymo (b. l. 5-10). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus 2009-11-12 sprendimu Nr. P12-6032 dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo D. J. nuspręsta skirti D. J., gim. 2004-08-20, 266,52 Lt per mėnesį valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją nuo 2009-10-19 iki 2015-08-31 (b. l. 12). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus 2009-11-12 sprendimu Nr. P12-6033 dėl valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skyrimo B. J. nuspręsta skirti B. J., gim. 1997-08-04, 266,52 Lt per mėnesį valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją nuo 2009-10-19 iki 2015-08-31 (b. l. 13). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus pateiktus duomenis apie sumas, išmokėtas per laikotarpį nuo 2009-11-01 iki 2011-02-28, našlių arba našlaičių pensijos išmokėta iš viso 8752,18 Lt (b. l. 14-15). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus pateiktą išmokos gavėjo asmeninę kortelę R. J. nuo 2009-08-01 iki 2009-10-19 buvo mokama 533,05 Lt dydžio netekto darbingumo pensija (b. l. 44).

6Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo našlaičių pensiją turi šio įstatymo 38 straipsnyje nurodyti asmenys, t. y. mirusio asmens vaikai ir įvaikiai iki 18 metų bei kiti išvardinti asmenys, jeigu asmuo mirties dieną buvo įgijęs šio įstatymo nustatytą teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją ar senatvės pensiją (priklausomai nuo mirusiojo amžiaus) arba gavo vieną iš šių pensijų – netekto darbingumo ar senatvės. Iš ieškovo pateiktų pažymų matyti, kad R. J. nuo 2009-08-01 iki jo mirties dienos, t. y. 2009-10-19, buvo mokama 533,05 Lt dydžio netekto darbingumo pensija, todėl R. J. vaikams – B. J., gim. 1997-08-04, ir D. J., gim. 2004-08-20, po jo mirties paskirtos ir mokamos valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos. Pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 1 dalį juridiniai arba fiziniai asmenys, kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta turtinė žala valstybinio socialinio draudimo fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-12 nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl R. J. tyčinio itin žiauraus nužudymo. Įvertinus byloje esančius duomenis ir atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp atsakovo tyčinių neteisėtų veiksmų ir ieškovui atsiradusios turtinės žalos yra priežastinis ryšis, todėl pripažintina, kad yra visos būtinosios sąlygos atsakovo atžvilgiu civilinei deliktinei atsakomybei atsirasti (CK 6. 245 straipsnio 1, 4 dalys, 6.246 – 6.249 straipsniai).

7Pagal ieškovo pateiktas pažymas, R. J. vaikams B. J. ir D. J. laikotarpiu nuo 2009-10-19 iki 2011-02-28 iš viso iš valstybinio socialinio draudimo fondo išmokėta 8752,18 Lt. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui visą ar dalį prašomos priteisti sumos, nėra. Atsakovas jokių leistinų įrodymų dėl žalos dydžio ar paskaičiavimo tvarkos prieštaravimų, nepateikė. Esant išdėstytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 8752,18 Lt žalos atlyginimo.

8Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 263,00 Lt žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

10ieškinį tenkinti.

11Priteisti iš atsakovo D. Š. 8752,18 Lt žalos atlyginimo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus naudai.

12Priteisti iš atsakovo D. Š. 263,00 Lt (du šimtus šešiasdešimt tris litus 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą

13Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai