Byla 2SA-64-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė, Egidijus Žironas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo I. K. (I. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 8 d. nutarties civilinėje byloje dėl antstolio veiksmų apskundimo pagal pareiškėjo I. K. (I. K.) skundą (byloje suinteresuotais asmenimis dalyvauja antstolė Daiva Milevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius),

Nustatė

2Pareiškėjas I. K. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų ir prašė panaikinti antstolės D. Milevičienės 2008-10-03 patvarkymą Nr.0012/08/03322 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo. Nurodė, kad 1998-09-15 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau VSDFV Vilniaus skyrius) nutarimu jam buvo skirta 1500 Lt administracinė bauda, 1998-11-06 šis nutarimas buvo perduotas vykdyti teismo antstolių kontorai, 1999-11-16 administracinės baudos išieškojimas buvo nukreiptas į jo darbo užmokestį UAB „Sensei“, tačiau išskaitos iš jo darbo užmokesčio į VSDFV Vilniaus skyriaus sąskaitą nebuvo pervestos, vykdomoji byla yra prarasta. 2008-09-09 VSDFV Vilniaus skyrius išdavė šio nutarimo dublikatą, kurį vykdo antstolė D. Milevičienė. Antstolė D. Milevičienė pažeidė CPK 651 str. 1, 2, 4 d. numatytą antstolio pareigą ir neteisėtai priėmė vykdomąjį dokumentą, kadangi jai buvo žinoma, jog šis nutarimas jau buvo vykdomas priverstinai, neįsitikino, jog vykdomasis dokumentas yra įvykdytas, t. y. jis baudą jau yra sumokėjęs, tačiau neišsaugojo mokėjimo dokumentų. Taip pat yra pasibaigęs šio vykdomojo dokumento vykdymo senaties terminas, todėl antstolė turėjo nutraukti šią vykdomąją bylą CPK 629 str. 1 d. 4 p. pagrindu. Jis nuo 1998-09-01 turėjo darbą, nuolatines pajamas, gyveno toje pačioje vietoje, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jis vengė vykdyti sprendimą.

3Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas nustatė, kad pareiškėjui I. K. (K.) 1998-09-15 VSDFV Vilniaus skyriaus nutarimu jam buvo skirta 1500 Lt administracinė bauda, nutarimas buvo perduotas vykdyti antstolių kontorai prie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo, vykdomasis dokumentas buvo perduotas vykdyti į skolininko darbovietę UAB „Sensei“. Teismas, įvertinęs surinktus įrodymus, nustatė, kad nėra duomenų, patvirtinančių, jog iš skolininko I. K. (K.) buvo išieškota bauda, ar skolininkas sumokėjo jam skirtą baudą geruoju, todėl atmetė pareiškėjo argumentus, kad jis baudą yra sumokėjęs. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad antstolė nepažeidė CPK 648, 651, 652 str. Kadangi skundžiamas antstolės patvarkymas yra priimtas dėl 2008-09-09 VSDFV Vilniaus skyriaus išduoto nutarimo dublikato, teismas konstatavo, kad pagal ATPK 308 str. 1 d. vykdymo senaties terminas nėra suėjęs. Teismas pažymėjo, kad ATPK numato senaties terminą perduoti nutarimą vykdyti, tačiau nereglamentuoja administracinių baudų išieškojimo terminų.

4Pareiškėjas I. K. atskiruoju skundu prašo teismo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – skundą tenkinti. Nurodo, kad nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes jo skundas turėjo būti tenkintas dėl to, jog yra suėjęs vykdymo senaties terminas. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką administracinės teisės pažeidimų bylose turi būti laikomasi baudžiamojo proceso principų, todėl administracinė sankcija negali būti taikoma, jei yra pasibaigęs jos vykdymo senaties terminas. Nors ATPK nenumato administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, tačiau pagal analogiją taikant BK 96 str. 1 d., nutarimas skirti administracinę baudą turi būti įvykdytas per 2 metus nuo jos paskyrimo dienos. Kadangi bauda buvo skirta 1998-09-15, antstolė turėjo atsisakyti priimti šio nutarimo skirti baudą dublikatą ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui, nurodydama grąžinimo priežastis (CPK 651 str. 1 d.). Jis nuo 1998-09-01 turėjo darbą, nuolatines pajamas, gyveno toje pačioje vietoje, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad jis vengė vykdyti sprendimą.

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas teisingai nustatė, jog ATPK numato tik 3 mėnesių senaties terminą perduoti nutarimą vykdyti, tačiau nereglamentuoja administracinių baudų išieškojimo terminų. Pagal Konstitucijos 109 str. 3 d., Teismų įstatymo 3 str. 3 d., teisėjai nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo, todėl aukštesnės instancijos teismai gali konsultuoti teismus, tačiau draudžiama teikti kokių nors privalomų ar rekomendacinio pobūdžio nurodymų, kaip turi būti sprendžiamos atitinkamos bylos.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

7Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, vykdomųjų bylų medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino pareiškėjo I. K. (K.) skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimo tuo pagrindu, kad yra pasibaigęs išieškojimui pagal VSDFV Vilniaus skyrius 1998-09-15 nutarimą skirti administracinę baudą išieškojimo senaties terminas, ir antstolė D. Milevičienė neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo vykdyti VSDFV Vilniaus skyriaus 2008-09-09 išduoto minėto 1998-09-15 nutarimo dublikato ir 2008-10-03 priimti pareiškėjo skundžiamo patvarkymo.

8Byloje nustatyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius 1998-09-15 nutarimu skirti administracinę baudą paskyrė pareiškėjui I. K. (K.) 1500 Lt baudą už administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1886 str. 1 d., nutarimą išsiuntė į skolininko darbovietę UAB „Sensei“. Po to 1998-11-06 Teismo antstolių kontorai prie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo išsiuntė šį nutarimą ir administracinės bylos medžiagą, nurodydamas, kad dėl administracinės baudos išieškojimo iš atlyginimo vykdomasis dokumentas buvo išsiųstas į skolininko darbovietę, tačiau bauda nesumokėta (vykdomoji byla Nr. 8-2192, b. l. 4). Teismo antstolių kontora prie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 1999-11-16 perdavė skolininko darbovietei vykdyti 1998-09-15 nutarimą skirti administracinę baudą. Nei vykdomojoje byloje, nei šioje civilinėje byloje nėra pateikta įrodymų, kad 1998-09-15 nutarimas buvo įvykdytas.

9VSDFV Vilniaus skyrius 2008-07-04 išsiuntė I. K. (K.) priminimą sumokėti 1998-09-15 nutarimu paskirtą baudą arba kreiptis į teritorinio skyriaus direktorių su prašymu dėl administracinės baudos mokėjimo dalimis (b. l. 24). VSDFV Vilniaus skyrius 2008-09-09 išdavė 1998-09-15 nutarimo dėl baudos skyrimo dublikatą (vykdomoji byla Nr. 12-3322/08, b. l. 5) ir 2008-09-09 perdavė jį vykdyti antstolei D. Milevičienei. Antstolė D. Milevičienė 2008-09-15 patvarkymu, vadovaudamasi CPK 651 str., priėmė vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2008-09-16 išsiuntė skolininkui V. K. (K.) pranešimą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Antstolė D. Milevičienė 2008-10-03 priėmė patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo iš I. K. (K.), šį patvarkymą išsiuntė į skolininko darbovietę VšĮ „Sensei“ klubą (vykdomoji byla Nr. 12-3322/08, b. l. 21).

10Pareiškėjas I. K. šioje civilinėje byloje prašė panaikinti antstolės D. Milevičienės 2008-10-03 priimtą patvarkymą vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo tuo pagrindu, kad antstolė nepagrįstai priėmė vykdyti VSDFV Vilniaus skyriaus 2008-09-09 išduotą 1998-09-15 nutarimo dėl baudos skyrimo dublikatą, nes yra suėjusi administracinės nuobaudos vykdymo senatis, kad baudą jis yra sumokėjęs. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo nurodytų aplinkybių nepripažino pagrįstomis ir netenkino skundo reikalavimo. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad antstolė pagrįstai priėmė vykdyti VSDFV Vilniaus skyriaus 2008-09-09 išduotą 1998-09-15 nutarimo dėl baudos skyrimo dublikatą, kad nėra pasibaigusi administracinės nuobaudos vykdymo senatis, nepripažintinos pagrįstomis. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad pareiškėjui I. K. (K.) 998-09-15 paskirtos administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminas yra pasibaigęs ir vykdymo veiksmai pagal minėtą nutarimą negali būti atliekami, nes yra pasibaigusi administracinės nuobaudos vykdymo senatis, pripažinti pagrįstais ir jų pagrindu tenkintinas atskirojo skundo reikalavimas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės - panaikintinas antstolės D. Milevičienės 2008-10-03 patvarkymas Nr.0012/08/03322 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo.

11ATPK nenustato administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminų, išskyrus atvejį, kai buvo paskirtas administracinis areštas, todėl nutarimas skirti baudą turi būti vykdomas vadovaujantis ATPK 312–316 str., reglamentuojančiais nutarimų skirti baudą vykdymo procesą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad administracinėn atsakomybėn patraukto asmens teisinė padėtis negali būti blogesnė už padėtį asmens, kurio atžvilgiu buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje. BK 96 str. 1 d. nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis nevykdomas, jei jis nebuvo įvykdytas per dvejus metus, kai paskirta bausmė už baudžiamąjį nusižengimą, BK 96 str. 3 d. numato, kad senaties eiga sustoja, jei nuteistasis po nuosprendžio įsiteisėjimo vengia atlikti bausmę. Analogiškų taisyklių turi būti laikomasi ir vykdant nutarimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007-08-24 nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. N17-1616/2007, ir kt.). Taigi pagal teismų formuojamą praktiką baudos, paskirtos už administracinį teisės pažeidimą, vykdymo senatis yra dveji metai. CPK 629 str. 1 d. 4 p. numato, kad jeigu išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas, tai vykdomoji byla nutraukiama.

12Pareiškėjui I. K. (K.) bauda už administracinį teisės pažeidimą paskirta 1998-09-15, pagal šį nutarimą jau vyko vykdymas, nutarimas per dvejus metus nebuvo įvykdytas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vykdymo senaties termino pradžią skaičiavo nuo 2008-09-09, t. y. nuo tada, kai buvo išduotas 1998-09-15 nutarimo dėl baudos skyrimo dublikatas, nes dublikato išdavimas nekeičia nutarimo dėl baudos skyrimo datos. Nei antstolė, nei išieškotojas pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, kad 1998-09-15 nutarimas nebuvo įvykdytas per dvejus metus dėl skolininko kaltės, t. y. dėl to, kad jis vengė ar trukdė vykdyti šį nutarimą, todėl nėra faktinio ir teisinio pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo ir suinteresuoto asmens (išieškotojo) VSDFV Vilniaus skyriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad administracinės nuobaudos išieškojimo senatis nėra pasibaigusi. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje taip pat nėra duomenų, kad išieškotojas būtų domėjęsis 1998-09-15 nutarimo vykdymu po to, kai perdavė nutarimą vykdyti Teismo antstolių kontorai prie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo (1998-11-06), nors išieškotojo pareiga kontroliuoti nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymą įtvirtinta ATPK 309 str.2 d.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolė pagrįstai ir teisėtai priėmė vykdyti 1998-09-15 nutarimo dublikatą pagal CPK 651 str. Su šiais argumentais nesutiktina, nes pagal CPK 651 str. 2 d. antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, privalo patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Priverstinis vykdomojo dokumento vykdymas skolininkui sukelia papildomas nepageidaujamas pasekmes (turto, sąskaitų areštai, vykdymo išlaidų apmokėjimas ir t. t.), todėl antstolio pareiga prieš priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti išsiaiškinti visas galimas kliūtis vykdymo veiksmams pradėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). Antstolė, priimdama vykdyti 1998-09-15 nutarimo dublikatą, žinojo apie pasibaigusią vykdymo senatį, jai nebuvo pateikti įrodymai apie tai, kad administracinės nuobaudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi, todėl darytina išvada, kad ji nepagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą.

14Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir tenkintinas atskirasis skundas.

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

16Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės.

17Patenkinti pareiškėjo I. K. (I. K.) skundą. Panaikinti antstolės Daivos Milevičienės 2008 m. spalio 3 d. patvarkymą Nr.0012/08/03322 vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl piniginių lėšų išieškojimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai