Byla 2-1448-157/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Index“ sporto centras kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Elpava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-1604-866/2017, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Elpava“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Index“ sporto centras kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir turto pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 21 d. nutartimi iškėlė atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Index“ sporto centras (toliau – BUAB „Index“ sporto centras, atsakovė) bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė uždarąją akcinę bendrovę ,,Ad acta“ (toliau – UAB ,,Ad acta“, administratorė), teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi atsakovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutartyje buvo patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „Elpava“ (toliau – pareiškėja, kreditorė UAB „Elpava“) 22 541, 77 Eur finansinis reikalavimas. Tačiau teismas, gavęs atsakovės atskirąjį skundą, kuriame ji nesutiko su šios teismo nutarties dalimi – dėl UAB „Elpava“ 12 130,83 Eur reikalavimo dalies patvirtinimo, 2016 m. gruodžio 21 d. nutartyje pats pasinaikino paminėtos nutarties dalį ir šį klausimą paskyrė nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismas 2017 m. vasario 22 d. nutartyje išnagrinėjęs klausimą dėl jau patvirtinto šios kreditorės trečiąja eile tenkintino finansinio reikalavimo patikslinimo – jo padidinimo 12 130,83 Eur suma, – šį prašymą patenkino ir patvirtino jos bendrą 22 541,77 Eur dydžio reikalavimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 29 d. nutartyje panaikino teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartį ir kreditorės UAB „Elpava“ prašymą dėl patvirtinto reikalavimo padidinimo 12 130, 83 Eur suma perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (civilinė byla Nr. 2-899-241/2017). Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis nurodytas klausimas iki šiol nėra išnagrinėtas ir išspręstas – teismo posėdis paskirtas 2017 m. spalio 18 d. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-4552-603/2017).
 3. Pareiškėja 2017 m. birželio 12 d. pateikė teismui skundą, prašydama panaikinti 2016 m. lapkričio 30 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimą ir pripažinti negaliojančia ne varžytinėse parduoto turto 2017 m. balandžio 28 d. pardavimo–pirkimo sutartį Nr. IND/01. Nurodė, kad parduodant šį turtą padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai, lėmę neteisėtų kreditorių sprendimų priėmimą ir neteisėtos turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 14 d. nutartyje atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Elpava“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, grąžinti jį padavusiam asmeniui.
 2. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie tokio nutarimo priėmimą.
 3. Įvertinęs tai, kad pareiškėjos kreditorinis reikalavimas bankroto byloje patvirtintas 2016 m. lapkričio 23 d., o skundas dėl 2016 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų paduotas 2017 m. birželio 12 d., teismas nusprendė, kad ši praleido ĮBĮ nustatytą terminą ir neprašė jo atnaujinti.
 4. Teismas pažymėjo, kad atsakovės turtas jau parduotas, todėl net panaikinus skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą nekils jokių teisinių pasekmių.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Pareiškėja UAB „Elpava“ pateikė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėjos teigimu, jos kreditoriniai reikalavimai iki šiol nėra patvirtinti teismo, todėl ji negali įgytų visų kreditoriaus teisių ir pareigų, o taip pat ir teikti skundus per ĮBĮ nustatytus terminus. Kaip matyti iš pridedamo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartimi patvirtinto kreditorių sąrašo pareiškėja į jį nėra įtraukta. Apie minimą kreditorių susirinkimą ir jame priimtą nutarimą dėl turto pardavimo sužinojo tik iš administratorės 2017 m. birželio 6 d. rašto. Todėl dėl administratorės veiksmų neteko teisės dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir spręsti dėl parduodamo nekilnojamojo turto vertinimo tvarkos, kainos ir kitų susijusių klausimų.
  2. Atsakovės nekilnojamasis turtas buvo parduotas nesilaikant IBĮ 33 straipsnyje numatytos tvarkos parduoti jį iš varžytinių. Nėra aiškūs parduoto turto kainos nustatymo kriterijai. Administratorė Vilniaus apygardos teismui 2016 m. lapkričio 3 d. pateikė ieškinį dėl kompensacijos už investicijas į patalpų pagerinimą, kuriame šis turtas yra įvertintas 30 579,28 Eur, o atsakovės 2016 m. gegužės 31 d. balanse nurodyta, kad šio ilgalaikio turto vertė yra 9 660,17 Eur.
  3. Nenurodyta, kokiu pagrindu į parduodamo turto sąrašą yra įtraukti ir parduoti langai ar grindų danga, kurie yra neatsiejama pareiškėjai priklausančio pastato dalis ir negali būti atskirta nepadarant žalos pastatui. Administratorė, veikdama sąžiningai, turėjo pasiūlyti pareiškėjai nusipirkti šį turtą už nurodytą kainą.
 1. Atsakovė UAB „Index“ sporto centras pateikė atsiliepimą į pareiškėjos atskirąjį skundą, kuriame prašo jį atmesti.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pareiškėjos kreditorinis reikalavimas atsakovei buvo patvirtintas Vilniaus apygardos teismas 2016 m. lapkričio 23 d. nutartyje, pirmasis atsakovės kreditorių susirinkimas įvyko 2016 m. lapkričio 30 d., o jo protokolas teismui pateiktas 2016 m. gruodžio 7 d. Daugiau kreditorių susirinkimų atsakovės bankroto byloje nebuvo šaukiama.
  2. Vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti tik tie kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teismo nutartimi ir ši nutartis yra įsiteisėjusi. Pareiškėja negalėjo būti kviečiama ir negalėjo dalyvauti 2016 m. lapkričio 30 d. įmonės kreditorių susirinkime, nes tokia teismo nutartis dar nebuvo įsiteisėjusi.
  3. Iš skundo argumentų matyti, kad pareiškėja iki šiol nėra susipažinusi su 2016 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolu.
  4. Kreditorių susirinkimas 2016 m. lapkričio 30 d. nutarė parduoti įmonės turtą kaip visumą, nustatė pardavimo tvarką bei kainą ir apie tai pranešė viešai. Šio turto pardavimo kaina buvo mažinama, jis buvo pardavinėjamas nuo 2016 m. gruodžio 13 d. iki 2017 m. balandžio 28 d., ir negavus kitų pasiūlymų 2017 m. balandžio 28 d. buvo parduotas P. A. už 1 800 Eur.
  5. Ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti vienbalsiai, už jų priėmimą balsavo kreditoriai, turintys daugiau nei 96 proc. balsų nuo visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pareiškėjos dalyvavimas šiame susirinkime nebūtų turėjęs įtakos priimamiems nutarimams.
  6. Pareiškėja neatsižvelgė į Vilniaus apygardos teismo išaiškinimus dėl praleisto skundo padavimo termino ir, piktnaudžiaudama savo proceso teisėmis, teikia atskirąjį skundą bei toliau aiškina nesutikimo argumentus.
 1. Trečiasis asmuo Atsakovės kreditorius G. M. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo jį atmesti.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale nurodyta, kad minimo kreditorių susirinkimo protokolas teismui buvo pateiktas 2016 m. gruodžio 7 d. Pareiškėjai ši informacija buvo prieinama ir nepaisant to, skundas paduotas tik 2017 m. birželio 12 d., – akivaizdžiai praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatytą terminą. Be to, nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismo nėra prašoma jį atnaujinti.
  2. Skundžiami 2016 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti vienbalsiai, todėl pareiškėjos dalyvavimas nebūtų įtakojęs priimtų sprendimų, o retrospektyvus šių nutarimų ginčijimas nesukels teisinių pasekmių.
  3. Pareiškėjos pozicija byloje yra nenuosekli, nes ji naudojasi kreditorės teise ginčyti susirinkimo priimtus nutarimus teikti atskiruosius skundus, tuo pačiu teigdama, kad jos finansinis reikalavimas nėra patvirtintas ir ji negali būti laikoma kreditore.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šis teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, ar jų neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis), ir ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kurioje atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Elpava“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Absoliučių apskųstosios teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinis teismas nenustatė, todėl žemiau nagrinėjamais klausimais pasisako remdamasis atskirajame skunde išdėstytu faktiniu bei teisiniu pagrindu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai).
 3. Teismas visų pirma atmeta pareiškėjos atskirojo skundo argumentus, susijusius su kreditoriaus procesinių bei materialinių teisių įgijimu atsakovės UAB „Index“ sporto centro bankroto byloje. Priešingai nei tvirtina apeliantė, byloje nustatytos ir šios nutarties 2 punkte išdėstytos aplinkybės rodo, kad buvo apskųsta ir panaikinta tik dalis teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutarties, kurioje buvo patvirtintas pareiškėjos 22 541, 77 Eur dydžio finansinis reikalavimas, tai yra tik dėl 12 130,83 Eur reikalavimo dalies patvirtinimo. Tik dėl šios finansinio reikalavimo dalies patvirtinimo byla iš esmės iki šiol nėra išnagrinėta. Taigi, rašytinio proceso tvarka priimtos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. nutarties dalis, dėl kitos dalies pareiškėjos finansinio reikalavimo patvirtinimo, įsiteisėjo, kaip ir buvo nurodyta toje nutartyje – pasibaigus 7 dienų jos apskundimo terminui (CPK 335 straipsnio 1 dalis).
 4. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalį, 26 straipsnio 5 dalį kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą etc. Taigi atskirojo skundo motyvai, susiję su pareiškėjos neįtraukimu į atsakovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, nesuteikia pagrindo kitaip aiškinti bei taikyti minėtas ĮBĮ nuostatas. Pažymėtina tai, kad pareiškėja, 2017 m. birželio 12 d. teismui pateikdama šį skundą dėl 2016 m. lapkričio 30 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, nepateikė duomenų, suteikiančių pagrindą išvadai, jog bankroto administratorė nesuteikė jai būtinos informacijos apie bankroto bylos eigą, be kita ko, apie kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus, tai yra nepateikė įrodymą apie ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto termino praleidimo priežasčių svarbumą (CPK 178 straipsnis).
 5. Šiuo klausimu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas savo procesiniuose sprendimuose šiais klausimais jau yra nurodęs, jog kreditorių kaip visumos teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus yra kreditorių autonomijos principo išraiška, įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime; jog tuo atveju, jeigu kreditorius įstoja į bankroto bylą ir tampa joje dalyvaujančiu asmeniu po kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo ir / ar pasibaigus tokių nutarimų apskundimo terminui, naujai į bylą įstojęs kreditorius neturi teisės reikalauti, kad teismas retrospektyviai tokius nutarimus revizuotų; jog naujai įstojusių kreditorių skundų dėl tokių nutarimų panaikinimo nagrinėjimas reikštų neracionalų procesą ir būtų nesuderinamas su bankroto proceso operatyvumu ir efektyvumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1258-407/2017 etc.).
 6. Remdamasis pirmiau išdėstytais argumentais apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, jog turtas, dėl kurio pardavimo sąlygų buvo sprendžiama minimuose 2016 m. lapkričio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimuose, yra jau parduotas, todėl, be kita ko, vien tik retrospektyvus nurodytų nutarimų ginčijimas, šiuo atveju nesukeltų jokių teisinių pasekmių. Teismas taip pat teisingai nurodė, kad pareiškėja turėtų pasirinkti kitus pažeistų teisių gynimo būdus.
 7. Tačiau tuo pat metu pažymėtina tai, kad, kaip jau minėta pirmiau, pareiškėja, prašydama panaikinti nurodytus atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus, savarankišku reikalavimu taip pat prašė pripažinti negaliojančia ne varžytynėse parduoto turto 2017 m. balandžio 28 d. pardavimo–pirkimo sutartį Nr. IND/01, be kita ko, ir dėl nepagrįstai mažos pardavimo kainos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, būtent tuo tikslu pareiškėja teismui 2017 m. birželio 13 d. yra pateikusi prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu P. A. – ginčo turto pirkėją (t. 5, b. l. 11). Tuo tarpu byloje nėra duomenų apie tai, kad pirmosios instancijos teismas šio reikalavimo priėmimo klausimų būtų išsprendęs – reikalavimas pašalinti procesinio dokumento trūkumus, atsisakymas jį priimti ir kt. (CPK 115, 137, 138 straipsniai).

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies punktu,

Nutarė

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai