Byla 2A-161/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas), Danutės Milašienės (pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Aurelijui Gruodžiui, atsakovo atstovui adv. Juozui Rėksniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, o priešieškinis atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-558-260/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ (buvusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Gernoma“) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Auster“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ dėl subnuomos sutarties nutraukimo ir netesybų priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ teismo prašė nutraukti jo su atsakovu UAB „Auster“ 2006 m. rugsėjo 7 d. sudarytą negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį, priteisti ieškovui iš atsakovo 400 000 Lt baudą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2006 m. rugsėjo 7 d. pasirašė negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį dėl patalpų, esančių Kaune, Neries kr. 16, subnuomos. Ši sutartis įsigaliojo nuo 2006 m. spalio 11 d., kai Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota tų pačių patalpų nuomos sutartis, sudaryta tarp patalpų savininkės UAB „LCL“ ir subnuomotojo ieškovo. Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti patalpose su atsakovu suderintus darbus ir patalpas su atliktais darbais perduoti atsakovui 2006 m. lapkričio 1 d. Pasirašydamos sutartį šalys nepasirašė priedo, kuriame turėjo būti nurodyti ieškovui privalomi atlikti darbai, tačiau tai šalys padarė 2006 m. spalio 3 d., pasirašydamos sutarties priedą Nr. 5. Šiame priede šalys susitarė, kad dalis darbų iki patalpų perdavimo nebus atlikta. 2006 m. lapkričio 2 d. – pirmąją darbo dieną po sutartyje numatytos patalpų perdavimo datos – ieškovas pakvietė atsakovą perimti išnuomotas patalpas. Atsakovas atsisakė perimti patalpas ir apie tai informavo ieškovą 2006 m. lapkričio 3 d. raštu, kuriame nurodė atsisakymo priežastis, tame tarpe ir tai, kad 2006 m. rugsėjo 7 d. subnuomos sutartis dar nesudaryta, ji yra tik preliminari sutartis. Ieškovas laikė, kad visos atsakovo nurodytos priežastys yra nepagrįstos ir 2006 m. lapkričio 10 d. raštu nustatė atsakovui papildomą terminą iki 2006 m. lapkričio 24 d. patalpoms perimti. Atsakovas 2006 m. lapkričio 24 d. atsisakė perimti patalpas, motyvuodamas tuo, kad: 1) patalpų fasadinėje pusėje iš Varnių g. pusės nėra langų, durų, jų angos atviros, 2) patalpose sumontuota šildymo sistema spinduliniais šildytuvais, 3) neįrengtas patalpų fasadas iš Varnių g. pusės pagal architekto Rimo Adomaičio priešprojektinius pasiūlymus, 4) patalpose neįrengtos pakabinamos lubos, 5) patalpose neįrengta ventiliacijos sistema. Atsakovas pareikalavo per 30 dienų paminėtus trūkumus pašalinti. Ieškovas vertino, kad atsakovo atsisakymo perimti patalpas priežastys yra nepagrįstos, nes šalys buvo susitarę, kad perdavimo metu bus baigti ne visi remonto darbai, atsakovas nepareiškė konkrečių reikalavimų dėl pakabinamų lubų ir net nenurodė jų įrengimo vietos, dėl šildymo ir ventiliacijos sistemų šalys nebuvo susitarę, o fasado įrengimą ieškovas sustabdė atsakovui atsisakius laiku perimti patalpas. Ieškovas nurodė, kad atsisakymas perimti patalpas yra 2006 m. rugsėjo 7 d. subnuomos sutarties pažeidimas, kuris suteikia teisę ieškovui pagal CK 1.138 straipsnio 5 punktą reikalauti nutraukti sutartį. Taip pat ieškovas, remdamasis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi ir subnuomos sutarties 9.6 punktu prašo priteisti iš atsakovo 400 000 Lt baudą už sutarties nutraukimą.

4Atsakovas UAB „Auster“ teismui pateikė priešieškinį, kuriuo CK 6.484 straipsnio, 6.498 straipsnio 3 punkto pagrindu prašė nutraukti tarp šalių sudarytą 2006 m. rugsėjo 7 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį dėl ieškovo kaltės, CK 6.71 straipsnio 1 dalies ir subnuomos sutarties 9.6 punkto pagrindu priteisti atsakovui iš ieškovo 400 000 Lt baudą, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas nurodė, kad ieškovas savo veiksmais ir neveikimu iš esmės pažeidė sutartį, todėl ji turėtų būti nutraukta atsakovo reikalavimu. Sudarant subnuomos sutartį ieškovas atsakovui pranešė, kad 2006 m. rugpjūčio 31 d. yra sudaręs su patalpų savininku UAB ,,LCL“ nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas turi teisę sudaryti su atsakovu nuomojamų patalpų subnuomos sutartį. Tačiau nei subnuomos sutarties 14.4 punkte nurodyto patalpų savininko sutikimo (priedo Nr. 4), nei pagrindinės 2006 m. rugpjūčio 31 d. nuomos sutarties atsakovui nepateikė, žadėdamas tai atsakovui pateikti, įsigaliojus subnuomos sutarčiai. Tačiau, sudarant subnuomos sutartį, pagrindinė nuomos sutartis arba nebuvo sudaryta, arba ji nebuvo įsigaliojusi, todėl remtis jos nuostatomis ieškovas negalėjo. Subnuomos sutarties 13.1 punkte buvo nurodyta, kad subnuomos sutartis įsigalios nuo preliminarios patalpų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp patalpų savininko UAB ,,LCL“ ir UAB ,,RLD“, išregistravimo nekilnojamojo turto registre ir nuomos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,LCL“ ir ieškovo, įregistravimo nekilnojamojo turto registre dienos. 2006 m. spalio 11 d. nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota tarp patalpų savininko UAB ,,LCL“ ir ieškovo sudaryta 2006 m. spalio 2 d. nuomos sutartis. Atsakovas apie tai nebuvo informuotas, o sužinojo tik atsitiktinai susipažinusi su įrašais nekilnojamojo turto registre, ieškovas apie tai atsakovo neinformavo, nepaaiškino, kodėl nekilnojamojo turto registre buvo įregistruota ne pagrindinė 2006 m. rugpjūčio 31 d. nuomos sutartis, o 2006 m. spalio 2 d. nuomos sutartis. Tokiais savo veiksmais ieškovas pažeidė CK 6.200 straipsnyje įtvirtintus sutarčių vykdymo principus.

6Subnuomos sutarties preambulės [e] punktu subnuomotojas pareiškė, kad jis atliks pagal subnuomininko pageidavimus nuomojamų patalpų remonto darbus, kurie skirti konkrečiai subnuomininko poreikiams. Pagal sutarties 3.1 - 3.5, 5.1 punktų nuostatas ieškovas įsipareigojo atlikti patalpose sutarties priede Nr. 5 nurodytus darbus ir 2006 m. lapkričio 1 d. perduoti patalpas atsakovui. Sutarties priedas Nr. 5, pasirašant subnuomos sutartį, nebuvo sudarytas. Tačiau iki 2006 m. spalio 3 d. sudaryti su atsakovu sutarties priedą Nr. 5 ieškovas vengė, nors šiame laikotarpyje ,,dėl akių“ pateikė atsakovui 2006 m. rugsėjo 15 d. pareiškimą Nr. 40, kuriame reikalavo susitarti dėl remonto darbų apimties, tokį susitarimą laikydama esmine sutarties sąlyga. Sutarties priedas Nr. 5 tarp šalių buvo pasirašytas tik 2006 m. spalio 3 d. Jame buvo aptarta tik dalis darbų, kuriuos ieškovas įsipareigojo atlikti pagal subnuomos sutartį. Šiuo sutarties priedu šalys susitarė pakeisti subnuomos sutarties 5.1 punkte nurodytą patalpų priėmimo-perdavimo terminą į technologiškai pagrįstą protingą terminą, per kurį ieškovas atliks sutarties priede Nr. 5 nurodytus darbus, nes buvo akivaizdu ir šalys suprato, kad iki patalpų perdavimo dienos, nurodytos subnuomos sutarties 5.1 punkte, dalis darbų nebus atlikta, kadangi to neįmanoma padaryti dėl to, kad šis priedas buvo sudarytas tik 2006 m. spalio 3 d., taip pat dalies darbų atlikti neįmanoma, nes jie nebuvo nurodyti šiame priede.

7Atsakovo manymu, ieškovas net neketino vykdyti subnuomos sutarties ar atlikti sutarties priede Nr. 5 nurodytų darbų. Tai patvirtino tolimesni ieškovės veiksmai. Per 1 mėnesį nuo sutarties priedo Nr. 5 pasirašymo ieškovas tesugebėjo atlikti sutarties priedo Nr. 5 1.1 punkte nurodytus darbus (ant kiekvienos kolonos privesti vienos fazės elektros liniją ir pastatyti srovės ribotuvus), kai dar pasirašydama 2006 m. rugsėjo 7 d. subnuomos sutartį visus darbus ketino atlikti iki 2006 m. lapkričio 1 d. Tik 2006 m. lapkričio 10 d. rašte ieškovas nurodė, kad kitų darbų negalinti atlikti, iki atsakovas nenurodys, kur konkrečioje vietoje ir kokias pakabinamas lubas 1 000 kv. m. plote ieškovas turėtų pakabinti (sutarties priedo Nr. 5 1.2 punktas). Tokį reikalavimą ieškovas atsakovui pateikė žinodamas, kad jis negali būti įvykdytas ir nutylint, kad, esant patalpose sumontuotiems spinduliniams dujiniams šildytuvams, pakabinamų lubų montavimas patalpose technologiškai nėra galimas. Ieškovas nevykdė ir kitų, nuo investicijų pakabinamoms luboms nepriklausančių darbų, nurodytų sutarties priede Nr. 5, t. y. 1.4 punkte nurodytų darbų.

8Atsakovas neprivalėjo priimti patalpų, nes ieškovas nebuvo atlikęs sutarties priede Nr. 5 nurodytų darbų, o atsižvelgiant į jų atlikimo apimtis ir ieškovo pastangas negalima buvo tikėtis, kad jie bus atlikti per technologiškai pagrįstą protingą terminą. Ieškovas, reikalaudamas iš atsakovo priimti patalpas, savavališkai vykdė patalpų fasado įstiklinimo darbus, dėl ko patalpų savininkui UAB ,,LCL“ 2006 m. lapkričio 22 d. buvo surašytas reikalavimas likviduoti savavalinę statybą. Ieškovas neteisėtais veiksmais ir neveikimu pažeidė tarp šalių sudarytą subnuomos sutartį. Šių pažeidimų visuma suteikia teisę atsakovui reikalauti nutraukti sutartį. CK 6.484 straipsnis, 6.498 straipsnio 3 punktas suteikia teisę atsakovei pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą.Pagal LR CK 6.71 str. 1 d. ir subnuomos sutarties 9.6 punktą atsakovė turi teisę reikalauti iš ieškovės priteisti 400 000 Lt baudą už sutarties nutraukimą.

9Kauno apygardos teismas 2007 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė. Teismas nutraukė 2006 m. rugsėjo 7 d. Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį 89D, sudarytą tarp ieškovo UAB „PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ ir atsakovo UAB „Auster“, priteisė ieškovui UAB „PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ iš atsakovo UAB „Auster“ 400 000 Lt baudą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 400 000 Lt sumos nuo 2007 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pripažino, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti. Teismas atsakovo nepagrįstą atsisakymą vykdyti sutartį laikė esminiu sutarties pažeidimu, todėl sutartį nutraukė ir priteisė ieškovui iš atsakovo 400 000 Lt baudą. Teismas subnuomos sutarties nepripažino niekine, nes sprendė, kad atidedamoji subnuomos sutarties sąlyga nepriklausė išimtinai nuo skolininko (ieškovo) valios (CPK 1.68 str. 4 d.). Teismas atsižvelgė ir į tai, kad šalys sutartį pradėjo vykdyti, o vėliau teisme abi pareiškė reikalavimus nutraukti tą pačią sutartį dėl kitos šalies netinkamo sutarties vykdymo (kaltės). Teismas sprendė, kad atsakovo nurodyti išnuomoto daikto trūkumai buvo aptarti sutarties sudarymo metu ir/arba buvo žinomi atsakovui, todėl atsakovo atsisakymą priimti išnuomotas pagal subnuomos sutartį patalpas vertino kaip nepagrįstą. Teismas nesutiko su atsakovo teigimu, kad patalpos jai turėjo būti perduotos tik visiškai pabaigus atlikti visus darbus, kadangi šalių pasirašytas sutarties priedas Nr. 5 pakeitė subnuomos sutartyje įtvirtintas nuostatas ir nustatė, kad remonto darbai iki patalpų perdavimo dienos nebus visiškai užbaigti. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad po priedo Nr. 5 sudarymo 2006 m. spalio 22 d. įvykusiame pasitarime šalys nutarė, kad atsakovas iki 2006 m. spalio 24 d. pateiks su ieškovu suderintą investicijų (darbų) detalizaciją ir ieškovas tame pasitarime dar kartą pabrėžė, kad dalis darbų iki patalpų perdavimo nebus atlikta. Teismas atsakovo teiginius, kad ieškovas neketino vykdyti sutarties, kadangi kreipėsi į savivaldybę dėl turgavietės įrengimo tose pačiose patalpose, kurias buvo sumontavusi atsakovui, laikė nepagrįstais, kadangi ieškovas į Kauno miesto savivaldybę kreipėsi tik atsakovui atsisakius perimti patalpas, ieškodama būdų kaip sumažinti žalą, kurią patirs dėl to, kad atsakovas nevykdo sutarties. Teismas pripažino, kad ieškovo kreipimasis dėl turgavietės statuso suteikimo ginčo patalpoms neturėjo reikšmės 2006 m. rugsėjo 7 d. sudarytos subnuomos sutarties vykdymui. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovo 400 000 Lt baudą, kadangi toks susitarimas, jog 400 000 Lt yra minimalūs šalies patirti nuostoliai, buvo sudarytas tarp rimtų verslo subjektų ir toks susitarimas yra galimas. Teismas laikė, kad tokio dydžio bauda yra teisinga. Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad jam nebuvo pateiktas patalpų savininko sutikimas, jog atsakovas gali investuoti į subnuomojamas patalpas, kadangi iš byloje pateikto pareiškimo matyti, jog patalpų savininkas yra pareiškęs, jog subnuomininkas turi teisę 10 metų laikotarpiui subnuomoti patalpas be atskiro patalpų savininko sutikimo. Teismas sprendė, kad tokio patalpų savininko valios išreiškimo užtenka.

11Atsakovas UAB ,,Auster“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškinį ir patenkinti priešieškinį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas neteisingai vertino bylos faktines aplinkybes ir netinkamai aiškino sutarties sudarymo momentą.
  2. Teismas turėjo pripažinti subnuomos sutartį niekine, kadangi sąlygos sutarčiai sudaryti atsiradimas (aktyvus ar pasyvus ieškovo dalyvavimas išregistruojant vieną sutartį ir įregistruojant kitą sutartį) priklausė tik nuo ieškovo valios ir veiksmų, todėl, skirtingai nei atsakovas, tik ieškovas galėjo pasirinkti jai naudingą momentą, nuo kurio sutartis galėjo įsigalioti.
  3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog įsipareigojimai dėl pastato fasado darbų atsirado tarp subnuomininko (atsakovo) ir subnuomotojo (ieškovo) ginčo sutarties priedo Nr. 5 pagrindu, o ne tarp nuomininko (ieškovo) ir nuomotojo (UAB ,,LCL“) nuomos sutarčių (tiek 2006 m. rugpjūčio 31 d., tiek 2006 m. spalio 2 d.) pagrindu. Padaręs šią nepagrįstą išvadą, teismas vėliau padarė nepagrįstas ir neteisingas išvadas dėl šių darbų atlikimo terminų ir dėl pagrindo atsakovui atsisakyti priimti šias patalpas. Teismas taip pat neteisingai aiškino sutarties priedo Nr. 5 2 ir 4 punktų nuostatas, numatančias patalpų perdavimo terminą ir sąlygas.
  4. Teismas tinkamai neįvertino situacijos, kad ieškovas nesilaikė sutarties vykdymo principų (CK 6.200 str.), nesiėmė priemonių su atsakovu bendradarbiauti ir bendromis jėgomis spręsti iškilusias problemas. Teismas nepagrįstai netaikė CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkto, numatančio kreditoriaus (ieškovo) atsakomybę dėl nepakankamo bendradarbiavimo su skolininku (atsakovu) ir neteisėtai pripažino, kad ieškovas dėjo visas pastangas tam, kad būtų išspręsti visi neaiškumai ir kliūtys sėkmingam tolimesniam sutarties vykdymui.
  5. Teismas nepagrįstai atmetė priešieškinį, nes būtent ieškovas savo veiksmais ir neveikimu pažeidė tarp šalių sudarytą subnuomos sutartį. Šių pažeidimų visuma laikytina pakankama suteikiančia teisę atsakovui reikalauti nutraukti sutartį ir reikalauti iš ieškovo priteisti 400 000 Lt baudą už sutarties nutraukimą.

12Ieškovas UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Auster“ apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo ieškovo veiksmus, kaip pažeidžiančius tarp šalių sudarytą subnuomos sutartį, todėl priešieškinis yra nepagrįstas, o ieškinys pagrįstai patenkintas.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Šalys 2006 m. rugsėjo 7 d. sudarė negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį (b. l. 6-16, t. 1). Šia sutartimi ieškovas (subnuomotojas) įsipareigojo leisti atsakovui (subnuomininkui) iki 2016 m. spalio 1 d. už užmokestį naudotis 5998,05 kv. m prekybos patalpomis, esančiomis Kaune, Neries kr. 16, o atsakovas įsipareigojo mokėti šia sutartimi nustatyto dydžio nuomos mokestį.

15Šalys, sudarydamos sandorį, siekia tam tikro tikslo. Kaip matyti iš subnuomos sutarties sąlygų, atsakovas ketino išsinuomotose patalpose vykdyti baldų prekybą ir tik tokią teisę turėjo, o norėdamas vystyti kitą veiklą, turėjo gauti ieškovo raštišką sutikimą. Ieškovo tikslas buvo gauti subnuomos mokestį.

16Sudarius sutartį subnuomotojas privalo perduoti subnuomininkui sutarties sąlygas ir daikto paskirtį atitinkančios būklės daiktą (CK 6.483 str. 1 d.). Šalys susitarė, kad ieškovas iki 2006 m. lapkričio 1 d. atliks su atsakovu suderintus, sutarties priede Nr. 5 nurodytus darbus ir, kad ieškovui atlikus darbus be trūkumų, bus laikoma, jog patalpos yra tinkamos atsakovui. Tai rodo, kad subnuomos sutarties sudarymo dieną patalpų būklė neatitiko subnuomojamų patalpų paskirties. Nors subnuomos sutartyje yra kalbama apie priede Nr. 5 nurodytus darbus, kuriuos turi atlikti ieškovas, tačiau sutarties sudarymo metu priedas Nr. 5 tarp šalių nebuvo sudarytas. Priedą Nr. 5 prie 2006 m. rugsėjo 6 d. subnuomos sutarties šalys pasirašė 2006 m. spalio 3 d. (b. l. 17, t. 1). Pagal šį susitarimą ieškovas turėjo privesti vienos fazės elektros liniją ant kiekvienos kolonos, atsakovo pasirinktoje vietoje pakabinti lubas, pakeisti pastato fasadą, atlikti kitus pagal atsakovo pageidavimus suderintus darbus už sumą, kuri liks iš 200 000 Lt atėmus darbų ir medžiagų vertę, privedant elektros liniją ir pakabinant lubas, pakeisti pastato fasadą. Be to, šalys pažymėjo, kad patalpų perdavimo dieną dalis darbų nebus atlikta, nes jie kol kas nėra aptarti ir kad darbų neįmanoma atlikti, nes priedas buvo pasirašytas tik 2006 m. spalio 3 d. Taigi, kaip matyti iš priede Nr. 5 išdėstytų sąlygų, aiškiai buvo susitarta tik dėl elektros linijos privedimo, pakabinamų lubų įrengimo bei pastato fasado pakeitimo darbų. Kiti darbai, kuriuos ieškovas turėjo atlikti, konkrečiai nebuvo aptarti. Ieškovas 2006 m. lapkričio 2 d. pranešimu pakvietė atsakovą priimti patalpas. Atsakovas atsisakė patalpas priimti, motyvuodamas tuo, kad darbai, numatyti sutarties priede Nr. 5, neatlikti. Teismo antstolis 2006 m. lapkričio 3 d. faktinių aplinkybių protokolu konstatavo patalpų, kurias ieškovas norėjo perduoti atsakovui, faktinę būklę: fasadinės sienos dalis išardyta, nėra durų, langų, darbuotojai atlieka statybos darbus, patalpose sudėta statybos įranga (pastoliai), plytos, statybinės atliekos, nėra lubų, iš patalpų vidaus matosi stogas, nematyti šildymo sistemos dalies (b. l. 49-52, t. 1).

17Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę teismas, spręsdamas šalių ginčą dėl sutarties sąlygų vykdymo, turi analizuoti ne tik sutarties tekstą, bet ir faktines aplinkybes, susijusias su sutarties vykdymu. Išanalizavus ir įvertinus faktines antstolio konstatuotas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas netinkamai vykdė subnuomos sutarties sąlygas. Minėtame sutarties priede Nr. 5 ne visi patalpų remonto darbai, kuriuos ieškovas per protingą laiką turėjo atlikti, buvo aptarti. Tačiau tokios būklės patalpos (be durų, langų, išgriauta siena ir pan.) ne tik kad neatitiko pagal tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas patalpų paskirčiai, bet apskritai tokios būklės patalpomis nebuvo galima naudotis. Nors sutarties priede Nr. 5 nebuvo numatytas terminas, per kurį ieškovas turi atlikti darbus, šalys susitarė, kad darbai bus atlikti per protingą laiką, tačiau ieškovo siekimas perduoti atsakovui minėtos būklės (be langų, durų, sienos ir pan.) patalpas yra vertinamas kaip nesąžiningas sutarties vykdymas. Ieškovo nesąžiningumą, vykdant subnuomos sutartį, rodo ir ta aplinkybė, kad jis 2006 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę gauti leidimą atsakovui išnuomotose patalpose įrengti turgavietę ir tokį leidimą gavo (b. l. 9-11, t. 2).

18Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas ir antrą kartą nepagrįstai atsisakė priimti išnuomotas patalpas. 2006 m. lapkričio 29 d. antstolis konstatavo aplinkybes, kad pastato fasadinės sienos dalis (nuo Varnių gatvės) yra išardyta, nėra langų, durų, angos atviros ir nebaigtos įrengti, pagrindinės durys į patalpą neįrengtos, patalpoje sudėta statybos įranga, plytos, statybinės atliekos, apšildymo vata, sumontuota šildymo sistema, ant kiekvienos kolonos privesta elektros linija, nėra pakabinamų lubų. Iš šių antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo matyti, kad ieškovas atliko kai kuriuos darbus, kurie nebuvo atlikti 2006 m. lapkričio 3 d., tačiau tokios būklės patalpas, kai nėra dalies pastato sienos, durų, langų, naudoti pagal paskirtį nebuvo galima.

19Priedas Nr. 5 yra sudedamoji 2006 m. rugsėjo 9 d. subnuomos sutarties dalis, todėl, aiškinant sutartį, turi būti vertinamos sutartyje ir priede Nr. 5 numatytos sąlygos (CK 6.193 str.). Ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo pageidavimus atlikti patalpų, skirtų atsakovo konkrečiai veiklai, remonto darbus (sutarties preambulė). Susitarta, kad ieškovas atliks darbus, numatytus priede Nr. 5 iki 2006 m. lapkričio 1 d. Ieškovas įsipareigojo perduoti atsakovui patalpas, o pastarasis jas priimti 2006 m. lapkričio 1 d., išskyrus atvejus, kai darbai, nurodyti priede Nr. 5, nėra pabaigti arba netinkamai įvykdyti ir turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 30 dienų (sutarties 3.2, 5.1 punktai). Šalys priedo Nr. 5 sutarties sudarymo dieną nepasirašė. Priedas Nr. 5 šalių pasirašytas 2006 m. spalio 3 d. Šalys, pasirašydamos priedą Nr. 5, konstatuoja, kad supranta, jog dalis darbų iki patalpų perdavimo dienos nebus atlikta. Kokie konkrečiai darbai nebus atlikti, šalys neaptarė, tačiau ir nepakeitė patalpų perdavimo-priėmimo datos. Todėl šalims pasirašius priedą Nr. 5 ieškovas atsakovo atžvilgiu įgijo neproporcingai didelį pranašumą. Ieškovas, neatlikęs patalpų remonto, įgijo teisę perduoti atsakovui patalpas 2006 m. lapkričio 1 d. ir reikalauti sumokėti nuomos mokestį. Kaip rodo sutarties vykdymas, ieškovas 2006 m. lapkričio 3 d. pateikė atsakovui patalpas tokios būklės, kad jomis nebuvo galima naudotis ne tik pagal paskirtį vykdyti atsakovui veiklą, bet apskritai nebuvo galima jomis naudotis. Atsakovas, pasirašydamas priedą Nr. 5, elgėsi neapdairiai. Apdairus ir protingas žmogus tokiomis sąlygomis, kai prisiimama pareiga priimti neįrengtas patalpas, kuriomis negalima naudotis, ir už jas mokėti nuomos mokestį (negauna jokios naudos, atsižvelgiant į prievolę), sutarties priedo Nr. 5 nebūtų sudaręs. Tuo tarpu, kaip jau buvo aptarta, ieškovas elgėsi nesąžiningai. Sudaręs sutartį dėl patalpų subnuomos su atsakovu, tuo pačiu metu siekė tose pačiose patalpose įrengti turgavietę, ką ir padarė, nors sutartis su atsakovu nebuvo nutraukta.

20Apeliacinės instancijos teismas išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad atsakovo 2006 m. lapkričio 3 d. ir lapkričio 24 d. atsisakymai perimti iš ieškovo patalpas yra pagrįsti ir teisėti (CK 6.228 str. 1 d.). Tuo tarpu ieškovo reikalavimas nutraukti subnuomos sutartį CK 1.138 straipsnio 5 dalies pagrindu, tuo, kad atsakovas, atsisakydamas perimti patalpas, pažeidė sutarties sąlygas, netenkintinas. Pažymėtina, kad patalpų subnuomos sutartis faktiškai tarp šalių yra nutrūkusi. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, jau 2007 m. pradžioje ieškovas ginčo patalpose įrengė turgavietę. Atsakovas taip pat pareiškė reikalavimą nutraukti subnuomos sutartį. Reikalavimą reiškia tuo pagrindu, kad ieškovas jam neperdavė patalpų. Minėta, kad atsakovas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti iš ieškovo patalpas. Tai reiškia, kad atsakovui patalpos buvo neperduotos dėl ieškovo kaltės, todėl reikalavimas nutraukti subnuomos sutartį tenkintinas (CK 6.498 str. 3 p.).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 17 d. nutartyje (civ. byla J. Nozdriakova, V. T. Makovskis ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007), aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialines teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais nuostoliais, kurie gali būti pripažintais minimaliais nuostoliais. Konstatavus, kad subnuomos sutartis buvo nutraukta dėl ieškovo kaltės, jam pagal subnuomos sutarties 9.6 punkto sąlygas atsiranda atsakomybė sumokėti atsakovui 400 000 Lt baudą. Atsakovas patirtų nuostolių dydžio neįrodinėja.

22Sutartyje šalių nustatytas netesybas už prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą teismas gali sumažinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Ieškovas su atsakovu buvo susitarę, kad, nutraukus patalpų subnuomos sutartį dėl vienos iš šalių kaltės, kaltoji šalis moka 400 000 Lt baudą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad 400 000 Lt bauda, atsižvelgiant į subnuomos sutarties pobūdį, yra aiškiai per didelė, todėl mažinama iki 60 000 Lt (CK 6.73 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas, mažindamas netesybas, taip pat atsižvelgia ir į tą aplinkybę, kad atsakovas, sudarydamas subnuomos sutartį, pats buvo nerūpestingas, veikė neapdairiai. Be to, atsižvelgiama į aplinkybę, kad atsakovas dėl prekybos baldais dar nebuvo sudaręs sutarčių. Sutarčių sudarymo procesas, kaip nurodė atsakovas, buvo derybų stadijoje.

23Remdamasis išdėstytų argumentų pagrindu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šalių teises ir pareigas pagal patalpų subnuomos sutarties sąlygas, netinkamai taikė sutarčių aiškinimą reglamentuojančias materialines teisės normas (CK 6.193 str.), pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str. 1 d.), todėl teismo sprendimo dalis, kuria patenkintas ieškinys, naikinama (CPK 329 str. 1 d., 330 str.), o teismo sprendimo dalis, kuria priešieškinis atmestas, keičiama iš dalies patenkinant atsakovo reikalavimus.

24Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 92, 93 str.). Iš ieškovo UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsakovo UAB ,,Auster“ naudai priteisiama 1 300 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį, ir 7 124 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, kurį sudaro žyminio mokesčio dalis už ieškinio reikalavimų netenkinimą (6 112 Lt) ir žyminio mokesčio dalis už priešieškinio dalies reikalavimų patenkinimą (1 012 Lt), iš viso: 8 424 Lt (b. l. 130, 7. 1; b. l. 174, t. 2).

25Ieškovas UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme turėjo 8 319 Lt išlaidų (b. l. 71-72, 103, 107, t. 2), o atsakovas UAB ,,Auster“ – 16 500 Lt (b. l. 73-74, 75-76, 77, t. 2). Kadangi ieškinys yra atmetamas, o priešieškinis patenkinamas iš dalies (patenkinamas vienas neturtinis reikalavimas ir 15 proc. nuo 400 000 Lt reikalavimo sumos), teismas sprendžia, kad ieškovas UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsakovui UAB ,,Auster“ turi atlyginti 10 000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, o atsakovas UAB ,,Auster“ ieškovui UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ – 2 000 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinės instancijos teismui ieškovas pateikė įrodymus apie turėtas 2 360 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti (b. l. 196-197, t. 2), o atsakovas apie turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti nepateikė jokių duomenų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas ieškovui turi atlyginti 1 000 Lt išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Vienos šalies kitai mokėtinos sumos įskaitomos, todėl iš ieškovo UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsakovui UAB ,,Auster“ priteisiama 7 000 Lt išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

26Iš ieškovo UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ valstybės naudai priteisiama 65, 90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (b. l. 1, t. 1; b. l. 193, t. 2).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ ieškinys ir priteistos bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo ieškovo ir valstybės naudai panaikinti ir ieškinį atmesti.

29Sprendimo dalį, kurią atmestas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ priešieškinis, pakeisti ir priešieškinį patenkinti iš dalies. Nutraukti 2006 m. rugsėjo 7 d. tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ sudarytą negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį Nr. 89D. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ naudai 60 000 Lt (šešiasdešimt tūkstančių litų) baudą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 60 000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitą sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinis, palikti nepakeistą.

30Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auster“ naudai 8 424 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt keturis litus) žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį ir apeliacinį skundą, bei 7 000 Lt (septynis tūkstančius litų) išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti.

31Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ valstybės naudai 35,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ teismo prašė nutraukti jo su... 3. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2006 m. rugsėjo 7 d. pasirašė... 4. Atsakovas UAB „Auster“ teismui pateikė priešieškinį, kuriuo CK 6.484... 5. Atsakovas nurodė, kad ieškovas savo veiksmais ir neveikimu iš esmės... 6. Subnuomos sutarties preambulės [e] punktu subnuomotojas pareiškė, kad jis... 7. Atsakovo manymu, ieškovas net neketino vykdyti subnuomos sutarties ar atlikti... 8. Atsakovas neprivalėjo priimti patalpų, nes ieškovas nebuvo atlikęs... 9. Kauno apygardos teismas 2007 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino,... 10. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, pripažino, kad ieškovo... 11. Atsakovas UAB ,,Auster“ apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007... 12. Ieškovas UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ atsiliepimu į atsakovo UAB... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Šalys 2006 m. rugsėjo 7 d. sudarė negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį... 15. Šalys, sudarydamos sandorį, siekia tam tikro tikslo. Kaip matyti iš... 16. Sudarius sutartį subnuomotojas privalo perduoti subnuomininkui sutarties... 17. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę teismas, spręsdamas... 18. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad atsakovas ir antrą kartą nepagrįstai... 19. Priedas Nr. 5 yra sudedamoji 2006 m. rugsėjo 9 d. subnuomos sutarties dalis,... 20. Apeliacinės instancijos teismas išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia,... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 22. Sutartyje šalių nustatytas netesybas už prievolių neįvykdymą arba... 23. Remdamasis išdėstytų argumentų pagrindu, apeliacinės instancijos teismas... 24. Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai... 25. Ieškovas UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ advokato pagalbai apmokėti... 26. Iš ieškovo UAB ,,PREKYBOS MIESTELIS URMAS“ valstybės naudai priteisiama... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 4 d. sprendimo dalį, kuria patenkintas... 29. Sprendimo dalį, kurią atmestas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 30. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS... 31. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,PREKYBOS MIESTELIS...