Byla 2S-1849-480/2012
Dėl išlaikymo priteisimo, gyvenamosios vietos nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-11891-375/2012 pagal ieškovės J. O. ieškinį atsakovui D. Z., institucijoms, teikiančioms išvadą, Kauno miesto ir Kazlų Rūdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriams dėl išlaikymo priteisimo, gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė J. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo. Siekdama užtikrinti pareikštus reikalavimus, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti laikiną I. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina J. O., priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą po 400 Lt per mėnesį mokamų periodinių išmokų.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. birželio 18 d. nutartimi (b.l. 11-12) ieškovės prašymą tenkino iš dalies. Nustatė nepilnamečio vaiko I. Z., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškove J. O., kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr.2-11891-375/2012 ir priimtas teismo sprendimas; priteisė iš atsakovo D. Z. dukrai I. Z., gim. ( - ), laikiną išlaikymą po 300 Lt kiekvieną mėnesį nuo ieškinio padavimo teismui dienos (2012-06-15) iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, laikino išlaikymo gavėju ir lėšų tvarkytoju uzufrukto teise paskiriant nepilnamečio vaiko įstatyminę atstovę, motiną J. O..

6Nutartyje nurodyta, kad nustatyta, jog šalių vaikas (dukra) yra mažametis. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad dukra gyveno su ieškove, tačiau 2012-06-05 atsakovas pasiėmė ją ir negrąžino sutartą dieną, išvyko į Norvegiją, dėl ko ieškovė kreipėsi į policijos komisariatą. Iš prie ieškinio pridėto 2012-06-07 rašto matyti, kad Santakos PK pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 156 straipsnyje, t.y. vaiko pagrobimas. Ieškovė gauna motinystės pašalpą, su ja deklaruota vaiko gyvenamoji vieta, todėl, teismo nuomone, ji yra pajėgi užtikrinti nepilnamečio vaiko būtinųjų poreikių patenkinimą. Teismas, atsižvelgęs į ieškovės nurodytas aplinkybes, kad ji gauna motinystės pašalpą, dukros gyvenamoji vieta deklaruota su ja, vaikas yra labai prisirišęs prie jos, o atsakovas neturi pastovios gyvenamosios vietos, su juo gyvena kiti du nepilnamečiai vaikai, padarė išvadą, kad mažamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su motina geriausia atitinka vaiko interesus ir jo teisę turėti saugią, stabilią aplinką, todėl tikslinga iki galutinio teismo sprendimo priėmimo nepilnamečio šalių vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove. Spręsdamas klausimą dėl laikinos apsaugos priemonės - išlaikymo priteisimo, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad prašomas laikino išlaikymo dydis dukrai po 400 Lt yra tapatus ieškinio reikalavimui dėl išlaikymo po 400 Lt priteisimo, ir sprendė, kad teismas negali priteisti prašomos laikino išlaikymo sumos, atsižvelgiant į tai, kad byla yra neišnagrinėta ir nėra visų įrodymų apie atsakovo turtinę padėtį ir turtinius įsipareigojimus. Teismas laikė, kad minimaliems vaiko poreikiams patenkinti esamoje situacijoje pakankama suma yra 300 litų kas mėnesį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas atskiruoju skundu (b.l. 13-15) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių daryti pagrįstą išvadą, kad vaikas bus geriau prižiūrimas ir auklėjamas laikinai gyvendamas su ieškove, ir kad jam laikinai gyvenant su ieškove bus užtikrinta saugesnė ir stabilesnė aplinka. Teismas šališkai išnagrinėjo ieškovės prašymą, nepagrįstai rėmėsi tik melagingais ieškovės pateiktais duomenimis, jų nepatikrino, neišklausė atsakovo. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad 2012-06-05 šalių vaikas gyveno su ieškove, kadangi ieškinyje nurodyta, kad šalys gyvena skyrium nuo 2012-06-13. Su ieškiniu pateiktos ieškovės ir nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos deklaracijos nereiškia tikrosios faktinės gyvenamosios vietos, juolab, kad deklaruotu adresu nei ieškovė, nei dukra faktiškai negyveno. Be to, teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovo atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko pagrobimo (BK 156 str.), kadangi iš 2012-06-07 Santakos policijos komisariato rašto Nr. 20-24-8-8330 nurodyta, kad ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 556.000 straipsnyje. Nėra pagrindo spręsti, kad ikiteisminis tyrimas yra pradėtas būtent ieškovės nurodytu pagrindu, ir kad jis pradėtas pakankamu teisiniu pagrindu. Teismas nevertino, ar atsakovas yra pajėgus užtikrinti būtinuosius mažamečio vaiko poreikius, be to, nepatikrino ieškovės nurodytos aplinkybės, kad vaikas labiau prisirišęs prie ieškovės.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 23-24) ieškovė nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas, nustatydamas laikiną dukros gyvenamąją vietą ir priteisdamas laikiną išlaikymą jai, pagrįstai rėmėsi jos amžiumi, duomenimis apie jos gyvenamąją vietą, aplinkybe, kad šalys yra nesusituokusios ir gyvena atskirai, atsakovo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dukros pagrobimo. Šios aplinkybės, atsižvelgiant į dukros interesą turėti stabilią ir saugią gyvenamąją aplinką, sąlygas vystytis, yra pakankamas pagrindas iki sprendimo šioje byloje priėmimo tokias priemones taikyti. Ieškovė su atsakovu gyvena atskirai nuo 2012-05-13, o ieškinyje gyvenimo atskirai data „2012-06-13” yra rašymo apsirikimas. Teismas neprivalėjo aiškintis ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagrįstumo. Atsakovas atskirojo skundo argumentams pagrįsti nepateikia jokių objektyvių duomenų.

10IV. Apeliacinio teismo argumentai

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismo teisėja konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų. Iš atskirojo skundo turinio matyti, kad atsakovas, nors ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti, tačiau šios nutarties dalyje dėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės - laikino materialinio išlaikymo priteisimo - neskundžia. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su laikinos (iki ginčo išsprendimo) vaiko gyvenamosios vietos nustatymu su ieškove.

13Pažymėtina, kad nors ieškovė ir atsakovas nėra sudarę bei įregistravę santuokos įstatymų nustatyta tvarka, tačiau sprendžiant jų vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugos klausimą yra taikomos įstatymų normos, reglamentuojančios šeimos santykius. Lietuvos Respublikos CK 3.65 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų interesus, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išvardintas šiame straipsnyje, kol bus priimtas teismo sprendimas. CK 3.65 straipsnis – speciali norma, įtvirtinanti specialių laikinųjų apsaugos priemonių institutą, nagrinėjant ginčus šeimos santykiuose. Šių priemonių tikslas – maksimaliai apsaugoti vaiko teises ir interesus iki tėvų ginčo išsprendimo iš esmės. Taigi, nagrinėdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas turi nustatyti, ar yra reali grėsmė vaiko turtiniams ar neturtiniams interesams konkrečioje byloje.

14Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo mažametės dukters I. Z. laikinas gyvenimas kartu su motina, ieškove J. O., kenktų vaiko interesams. Apeliacinės instancijos teismo teisėja, sutikdama su skundžiamoje nutartyje išdėstytais motyvais, jų neatkartodama ir detaliau neanalizuodama, atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas atskirajame skunde išdėsto tik deklaratyvaus pobūdžio argumentus, jų nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais, kurie patvirtintų, kad ši teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė (laikinas vaiko gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove) kaip nors pažeistų mažamečio vaiko interesus ar kitaip suvaržytų jo teises. Teismui nepateikta jokių duomenų, kad ieškovė negali prižiūrėti ar blogai prižiūri savo dukterį, jai daro neigiamą įtaką, pas ieškovę nėra sudarytos tinkamos mergaitės gyvenimo bei vystymosi sąlygos ir pan.. Atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo atsakovo atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 156 straipsnį bei dėl vaiko gyvenimo su ieškove pradžios, laikytini nepagrįstais, kadangi Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Santakos policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus 2012-06-07 raštas Nr. 20-24-8-8330, kuriame nėra tiksliai nurodyta, kieno atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas bei kuriame neteisingai nurodytas baudžiamojo kodekso straipsnis, nepaneigia ieškinyje nurodytų aplinkybių dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo atsakovo atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos BK 156 straipsnį, o, be to, kaip nurodoma ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą, ieškinyje sutuoktinių gyvenimo skyrium pradžia nurodyta neteisingai dėl rašymo apsirikimo (vietoj 2012-06-13 turi būti 2012-05-13).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 147 straipsnio 1 dalimi, teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendžia rašytinio proceso tvarka, o manydamas, kad tai būtina, apie prašymo nagrinėjimą praneša atsakovui. Kadangi įstatymas nebenumato teismo pareigos iš anksto pranešti apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, nepagrįstu laikytinas apelianto teiginys, kad teismas nepagrįstai neišklausė jo nuomonės, buvo šališkas. Kiti atsakovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo bei pagrįstumo.

16Apeliacinės instancijos teismo teisėja, įvertinusi visas aplinkybes, konstatuoja, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais pagrindo nėra.

17Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

18palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai