Byla AS-143-481-13
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo

24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Saerimner“ skundą atsakovams Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei, Kalvarijos savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims I. S., R. S., V. Ž., A. Ž., J. A. S., A. D., I. L., K. Š., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, J. S., V. D., J. Ž., A. V., G. B., V. B., D. A. B., A. V., V. Z., L. Z., I. Ž., A. Ž., J. V. M., Z. P. G., V. P., R. D., I. D., E. R., D. A. S., K. V., Z. V., A. Ž., D. T. S., T. Š., E. B., S. V. B., G. G., M. Z., UAB „Žemės vystymo fondas“, A. L. P., E. K., V. M., E. U., L. M., UAB „Vilijos transportas“, I. V., D. R., R. J., L. S., J. S., R. A., L. L., E. L., V. G., A. G., R. A., V. Š., N. J., V. J., A. N., V. N., S. Č., A. V., V. V., K. P., A. V., J. V., Ž. K., K. K., E. V., A. V., A. P., Z. P., D. S., R. S., J. V., J. A. V., A. J., L. J., R. Š., J. K., J. P., R. V., M. N., E. P., K. B., V. V., R. Ž., A. B. K., A. K., R. Ž., A. B., N. V. Ž., Ž. B., K. B., V. A., R. A., V. B., D. B., A. L., V. L., A. J., V. T., V. M. G., V. D., G. D., E. V., O. Š., V. Z. Š., V. V., J. V., D. Č., O. I. D., D. L., O. V., V. V., J. V., Ž. P., Z. P., A. V., V. J., L. J., R. D., S. P., V. P., A. V., N. M. V., O. Č., D. B., G. B., R. M., V. M., R. S., G. S., O. K., E. Ž., O. L., A. B., A. P., R. P., A. Š., L. Š., V. N., R. K., B. K., M. B., J. B., I. V., L. V., J. V., V. M., A. M., A. M., uždarajai akcinei bendrovei „Salvikdus“, L. B., A. K., A. G., R. G., L. Č., I. K., M. B., R. B., L. G., M. O. G., N. K., L. D., S. J., D. J., A. K., D. Z., A. M. M., S. M., K. K., E. J., S. E. L., J. P., P. B., J. M., R. D., A. A., K. K., M. D. M., S. B., G. B., A. K. N., J. D. M., V. M., K. S., J. M., E. Š., D. R., L. J., J. R., V. B., R. M., A. M., B. D., K. D., Z. M., V. T., L. B., R. M., S. M., R. J., A. S., R. S., G. B., V. M., V. R., E. K., A. S., O. A., M. A., R. G., D. G., J. V., L. Z., K. Š., V. Š., A. B., G. B. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Saerimner“ (toliau – pareiškėjas, UAB „Saerimner“) kreipėsi su skundu, kurį patikslino, į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių ir Kalvarijos savivaldybės administraciją (toliau – ir atsakovai) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Žemės įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane; Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – įpareigojo Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorių per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos įvykdyti Žemės įstatymo

722 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų savininkams ir valstybinės ar savivaldybės žemės naudotojams apie jų žemės sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (t. y. apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), nustatytas Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane; Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro įstatymų nustatyta tvarka pateikti raštišką pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui apie Kalvarijos savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-46-39 patvirtintame Kalvarijos savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (apie UAB „Saerimner“ nuosavybės teise valdomos kiaulių penėjimo fermos sanitarinę apsaugos zoną), kurio pagrindu atitinkamų žemės sklypų registro įrašuose būtų padarytos žymos apie jiems taikytinas specialiąsias naudojimo sąlygas.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi nepatenkino atsakovų apeliacinio skundo, o Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. sprendimą paliko nepakeistą.

9II.

10Pareiškėjas 2013 m. vasario 6 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti jo naudai iš atsakovų 21 021,27 Lt išlaidų.

11Pareiškėjas nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovų 13 049,38 Lt dydžio išlaidas, patirtas advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti, 4 323,54 Lt dydžio kitas

12išlaidas (telekomunikacinės, kopijavimo, kelionių) bei 3 648,35 Lt dydžio išlaidas, kurias sudaro pridėtinės vertės mokestis valstybei už atstovo suteiktas paslaugas, iš viso: 21 021,27 Lt išlaidų.

13Atsakovai atsiliepimu į prašymą nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo prašymu priteisti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, nes jos yra neprotingai didelės, o prašomos atlyginti kitos išlaidos yra nepagrįstos ir nesusijusios su atstovavimo išlaidomis.

14III.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi iš dalies patenkino pareiškėjo prašymą. Teismas priteisė solidariai iš atsakovų pareiškėjo naudai 5 342,77 Lt.

16Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2, 6 dalimis, Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1,

172 dalimis, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinė byla Nr. AS146-460/2009).

18Teismas nustatė, kad UAB „Saerimner“ atstovas advokatas Rytis Paukštė turėtas bylinėjimosi išlaidas grindė 2007 m. vasario 20 d. išrašu iš atstovavimo sutarties bei PVM sąskaitomis faktūromis LPB Nr. 16928 (2011 m. birželio 16 d.), Nr. 17362 (2011 m. liepos

1927 d.), Nr. 18292 (2011 m. lapkričio 15 d.), Nr. 18545 (2011 m. gruodžio 14 d.), Nr. 19384 (2012 m. kovo 15 d.), Nr. 19693 (2012 m. balandžio 16 d.) ir Nr. 19977 (2012 m. gegužės 15 d.). Prašomas priteisti išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme, sudaro 21 021,27 Lt (už suteiktas paslaugas ir susijusias papildomas išlaidas išrašytos 7 PVM sąskaitos faktūros).

20Teismas konstatavo, kad visa prašoma UAB „Saerimner“ atstovo advokato R. Paukštės suma 21 021,27 Lt negali būti priteistina, nes priteisiant turėtas išlaidas teisme būtina atsižvelgti į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų II skyriaus 8 punkte rekomenduojami užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą dydžiai apskaičiuojami pagal koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA); 2007 m. gruodžio 17 d. nutarime Nr. 1368 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ numatyta, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. patvirtinta minimali mėnesinė alga – 800 Lt.

21Teismas nustatė, kad UAB „Saerimner“ 2007 m. vasario 20 d. sudarė atstovavimo sutartį su advokatu R. Paukšte. Pareiškėjo UAB „Saerimner“ atstovas advokatas R. Paukštė parengė pareiškėjo vardu skundą ir patikslintą skundą. Teismas atkreipė dėmesį, kad rengiant šiuos skundus buvo atlikti su tuo susiję veiksmai, t. y. buvo analizuojami dokumentai, sprendžiami klausimai, susiję su skundo ir patikslinto skundo parengimu, renkama informacija, todėl atskiras vertinimas šioms teisinėms paslaugoms netaikytinas. Prašoma priteisti už skundo ir patikslinto skundo parengimą (apimant dokumentų analizes, informacijos rinkimą, klausimų sprendimą, skundų rengimą) suma yra 4 646,77 Lt (219,54 Lt + 261,36 Lt + 532,44 Lt + 2 184,97 Lt + 5,75 Lt + 569,77 Lt + 872,94 Lt). Atsižvelgęs į Rekomendacijų 8.2 punktą ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą vienodą praktiką (administracinės bylos

22Nr. AS556-766/2009, Nr. AS146-688/2010, Nr. AS146-457/2011, Nr. A525-868/2011,

23Nr. AS492-144/2012, Nr. AS146-321/2012), teismas pažymėjo, jog už skundo ir patikslinto skundo parengimą priteistinas maksimalus užmokesčio advokatui dydis yra 3 MMA, t. y. 4 800 Lt

24(3 x 800) + (3 x 800). Prašoma priteisti už skundo ir patikslinto skundo parengimą suma –

254 646,77 Lt nagrinėjamu atveju neviršija maksimalaus Rekomendacijų numatyto dydžio, todėl pareiškėjui UAB „Saerimner“ galėtų būti priteistina 4 646,77 Lt suma už skundo ir patikslinto skundo parengimą.

26Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ atstovas advokatas R. Paukštė dalyvavo 2011 m. spalio 11 d. teismo posėdyje, trukusiame 35 min., 2011 m. lapkričio 29 d. teismo posėdyje, trukusiame 1 val. 29 min., ir 2012 m. kovo 28 d. teismo posėdyje, trukusiame 3 val. 15 min. Išvardyti teismo posėdžiai susumavus truko 5 val. 19 min., pagal Rekomendacijų 9 punktą, tai prilyginama 5 valandoms. Todėl už atstovavimą teismo posėdžiuose maksimali priteistina suma gali sudaryti 600 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 5 (valandų skaičius)). Prašyme dėl bylinėjimosi išlaidų nurodoma, jog atstovavimas Kauno apygardos administraciniame teisme sudaro 2 712,53 Lt (439,08 Lt + 1 223,17 Lt + 1 050,28 Lt), kadangi šios išlaidos ženkliai viršija Rekomendacijose numatytą maksimalią sumą, už advokato atstovavimą teismo posėdžiuose pareiškėjui priteistina 600 Lt suma. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.18 ir 9 punktais, už atstovavimą pirmosios instancijos teisme priteistina suma (apimant ir pasirengimą teismo posėdžiui, susipažinimą su byla, procedūrinių klausimų analizę) yra 600 Lt (0,15 x 5 x 800 MMA).

27Teismas nurodė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ advokatas R. Paukštė taip pat prašė priteisti 6 639,76 Lt sumą už bendravimą su klientu ir kitais asmenimis, susijusiais su šia byla, už pasirengimą teismo posėdžiui, bylos dokumentų analizę, strategijos kūrimą ir aptarimą

28su klientu, už bendravimą su teismu dėl pakartotinio teismo posėdžio atidėjimo. Nurodytos advokato teisinės paslaugos Rekomendacijų 8 punkte nėra numatytos. Pagal Rekomendacijų 10 punktą, už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose Rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose Rekomendacijose. Tačiau, prašydamas atlyginti užmokestį už pasirengimą bylos nagrinėjimui teismo posėdžiuose, bylos dokumentų analizę, strategijos kūrimą ir aptarimą su klientu, bendravimą su teismu dėl pakartotinio teismo posėdžio atidėjimo, pareiškėjo atstovas nenurodė, kokią teisinę paslaugą, numatytą Rekomendacijų 8 punkte, atitinka jo nurodytos teisinės paslaugos. Esant šioms aplinkybėms, teismas neturėjo galimybės įvertinti suteiktų paslaugų, taikant tam tikrai paslaugai numatytą koeficientą. Todėl nusprendė, kad pagrindo priteisti šias išlaidas iš atsakovų nėra.

29Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ advokatas R. Paukštė

30prašė priteisti išlaidas – 5 101,36 Lt už vykimą į teismo posėdžius, tačiau jokių transporto

31išlaidas patvirtinančių mokėjimo dokumentų bei šių išlaidų apskaičiavimo į bylą nepateikė. Nėra nurodyta, kokiu automobiliu vyko, kiek kilometrų nuvažiavo. Be to, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika dėl advokato kelionės išlaidų atlyginimo (administracinės bylos Nr. AS146-19/2012, Nr. AS62-437/2011, Nr. AS858-946/2011 kt.), pareiškėjo patirtos išlaidos už advokato iš Vilniaus atvykimą į teismo posėdžius Kaune, nenustačius tokių išlaidų būtinumo pagal Rekomendacijų 3 punkto nuostatų prasmę, negali būti atlyginamos.

32Teismas nustatė, kad byloje buvo parengtas prašymas dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo. Pagal Rekomendacijų 8.16 punktą, už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą maksimali priteistina suma – 96 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,12 (koeficientas)). Prašoma priteisti už prašymo (dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo) parengimą suma – 266,20 Lt viršija maksimalų Rekomendacijų numatytą dydį, todėl pareiškėjui galėtų būti priteistina 96 Lt suma už prašymo parengimą.

33Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjo atstovas būtų rengęs prašymą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, todėl prašoma priteisti 154,88 Lt suma už šio prašymo parengimą nepriteistina iš atsakovų.

34Teismas, be to, nustatė, kad pareiškėjo atstovas prašė priteisti ir papildomas išlaidas, kurias sudaro telekomunikacinės, kopijavimo išlaidos. Šios išlaidos grindžiamos pateiktomis sąskaitomis faktūromis, tačiau iš šių sąskaitų nėra aišku ir jos nepatvirtina, kad paminėtos išlaidos yra susijusios su bylos nagrinėjimu Kauno apygardos administraciniame teisme. Pažymėjo, kad pagal ABTĮ 44–45 straipsnių nuostatas teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu. Suinteresuota šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet šių išlaidų apskaičiavimą bei jų pagrindimą. Todėl šis prašymas negali būti tenkintinas.

35Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Saerimner“ interesus atstovavęs advokatas dėl atvykimo į teismo posėdį ir dalyvavimo

36jame turėjo darbo ir laiko sąnaudų neatsižvelgiant į bylos sudėtingumą (administracinė byla Nr. AS63-108/2012), taip pat į prašomos priteisti (21 021,27 Lt) sumos dydį, vadovaudamasis ABTĮ 4 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais protingumo ir teisingumo kriterijais, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas UAB „Saerimner“, nagrinėjant bylą Kauno apygardos administraciniame teisme, turėjo 5 342,77 Lt pagrįstų išlaidų, kurios priteistinos solidariai iš atsakovų Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorės ir Kalvarijos savivaldybės administracijos pareiškėjo UAB „Saerimner“ naudai.

37Teismas pažymėjo, jog apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Išlaidos dėl Kauno apygardos administracinio teismo sprendimo analizės, bylos strategijos kūrimo ir derinimo yra susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgęs į tai, teismas nepasisakė dėl šių išlaidų, kadangi šių išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

38IV.

39Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atskiruoju skundu, kurį patikslino, prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria priteista solidariai Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorei ir Kalvarijos savivaldybės administracijai atlyginti 4 646,77 Lt sumą už skundo ir patikslinto skundo parengimą pareiškėjo UAB „Saerimner“ naudai, ir sumažinti šias išlaidas.

40Kalvarijos savivaldybės administracija nurodo, kad teismas už skundo ir patikslinto skundo parengimą priteisė pinigų sumą, artimą maksimaliam užmokesčio dydžiui,

41numatytam Rekomendacijose kaip už dviejų sudėtingų procesinių dokumentų parengimą. Teismas matematiškai susumavo visas pareiškėjo atstovo pateiktas teisines išlaidas, į jas įtraukdamas ne tik teisines išlaidas, sudarančias skundo ir patikslinto skundo rengimą, bet ir kitas išlaidas. Išanalizavus pareiškėjo atstovo teismui pateiktas teisines išlaidas, konstatuotina, kad 2011 m. birželio 3 d. skundo parengimas sudarė 2 754,74 Lt (2 184,97 Lt + 569,77 Lt), ir tai viršija maksimalų užmokesčio dydį už skundo parengimą, numatytą Rekomendacijose, todėl priteista suma turėtų būti sumažinta. Teigia, jog skundas ir patikslintas skundas turėtų būti vertinami kaip vienas procesinis dokumentas, už kurio parengimą būtų priteisiamos atlygintinos išlaidos, atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.2 punktą. Patikslintu skundu pareiškėjo atstovas

42iš esmės atkartojo skundo turinį minimaliai jį pakeisdamas ir pašalindamas teismo nutartyje nurodytus trūkumus.

43Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.

44Pareiškėjas nurodo, kad priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra protingas, todėl nemažintinas. Rengiant procesinius dokumentus atlikti darbai yra sudėtinė šių dokumentų rengimo dalis, todėl išlaidos, patirtos atliekant paminėtus darbus, teismo pagrįstai priteistos atlyginti iš atsakovų.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46V.

47Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

48Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka su pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista 4 646,77 Lt suma už skundo ir patikslinto skundo parengimą.

49Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 punktu, rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis už advokato parengtą skundą yra 2 400 Lt (3 x 800 Lt MMA). Skundo sąvoka sprendžiant dėl išlaidų atlyginimo apima jo patikslinimus, papildymus, taip pat parengiamuosius darbus, skirtus šiam procesiniam dokumentui surašyti.

50Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista 4 646,77 Lt suma už skundo plačiąja prasme parengimą yra nepagrįsta, ženkliai viršijanti Rekomendacijose numatytą maksimalią sumą, todėl, įvertinus ir procesinio dokumento apimtį bei turinį, mažintina iki 1 500 Lt. Priteistino užmokesčio už šią teisinę paslaugą dydis atitinka Rekomendacijų

512 punkto nuostatas, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijus.

52Be to, nagrinėjamoje byloje atsakovais pripažinti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė ir Kalvarijos savivaldybės administracija.

53Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybė – įstatymo nustatytas valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per to valstybės teritorijos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų išrinktą savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė yra viešasis juridinis asmuo (3 str. 1 d.). Pagal šio įstatymo 29 straipsnį savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir jeigu šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės administracijos direktorius pavaldus savivaldybės tarybai, atskaitingas savivaldybės tarybai ir merui (1 d.). Savivaldybės administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas (2 d.).

54Byloje buvo įvardyta konkreti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorė V. R., tačiau akivaizdu, kad reikalavimai reiškiami ne jai, kaip konkrečiam fiziniam asmeniui. Įvertinus tai, kad savivaldybės administracijos direktorė vadovauja savivaldybės administracijai, kad nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų iš savivaldybės administracijos direktorės, kaip fizinio asmens, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos pareiškėjui priteistinos iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos.

55Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Kauno apygardos administracinio teismo

562013 m. kovo 4 d. nutartis keistina. Pareiškėjo, kurio interesai išnagrinėjus ginčą buvo iš esmės visiškai apginti, turėtos pagrįstos atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme iš viso yra 2 196 Lt (1 500 Lt + 600 Lt + 96 Lt), kurios priteistinos iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos.

57Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

58Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

59Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį pakeisti.

60Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Saerimner“ iš atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos 2 196 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt šešis litus) išlaidų.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Saerimner“ (toliau –... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. balandžio 10 d. sprendimu... 7. 22 straipsnio 5 dalyje numatytus reikalavimus: raštu pranešti žemės sklypų... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi... 9. II.... 10. Pareiškėjas 2013 m. vasario 6 d. Kauno apygardos administraciniam teismui... 11. Pareiškėjas nurodė, kad prašo priteisti iš atsakovų 13 049,38 Lt dydžio... 12. išlaidas (telekomunikacinės, kopijavimo, kelionių) bei 3 648,35 Lt dydžio... 13. Atsakovai atsiliepimu į prašymą nurodė, jog nesutinka su pareiškėjo... 14. III.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 4 d. nutartimi iš dalies... 16. Teismas, spręsdamas prašymą, vadovavosi Administracinių bylų teisenos... 17. 2 dalimis, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 18. Teismas nustatė, kad UAB „Saerimner“ atstovas advokatas Rytis Paukštė... 19. 27 d.), Nr. 18292 (2011 m. lapkričio 15 d.), Nr. 18545 (2011 m. gruodžio 14... 20. Teismas konstatavo, kad visa prašoma UAB „Saerimner“ atstovo advokato R.... 21. Teismas nustatė, kad UAB „Saerimner“ 2007 m. vasario 20 d. sudarė... 22. Nr. AS556-766/2009, Nr. AS146-688/2010, Nr. AS146-457/2011, Nr. A525-868/2011,... 23. Nr. AS492-144/2012, Nr. AS146-321/2012), teismas pažymėjo, jog už skundo ir... 24. (3 x 800) + (3 x 800). Prašoma priteisti už skundo ir patikslinto skundo... 25. 4 646,77 Lt nagrinėjamu atveju neviršija maksimalaus Rekomendacijų numatyto... 26. Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ atstovas... 27. Teismas nurodė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ advokatas R. Paukštė... 28. su klientu, už bendravimą su teismu dėl pakartotinio teismo posėdžio... 29. Teismas taip pat nurodė, kad pareiškėjo UAB „Saerimner“ advokatas R.... 30. prašė priteisti išlaidas – 5 101,36 Lt už vykimą į teismo posėdžius,... 31. išlaidas patvirtinančių mokėjimo dokumentų bei šių išlaidų... 32. Teismas nustatė, kad byloje buvo parengtas prašymas dėl bylos nagrinėjimo... 33. Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjo... 34. Teismas, be to, nustatė, kad pareiškėjo atstovas prašė priteisti ir... 35. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, atsižvelgdamas į tai,... 36. jame turėjo darbo ir laiko sąnaudų neatsižvelgiant į bylos sudėtingumą... 37. Teismas pažymėjo, jog apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų... 38. IV.... 39. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija atskiruoju skundu, kurį... 40. Kalvarijos savivaldybės administracija nurodo, kad teismas už skundo ir... 41. numatytam Rekomendacijose kaip už dviejų sudėtingų procesinių dokumentų... 42. iš esmės atkartojo skundo turinį minimaliai jį pakeisdamas ir pašalindamas... 43. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį... 44. Pareiškėjas nurodo, kad priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra... 45. Teisėjų kolegija... 46. V.... 47. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 48. Atsakovas Kalvarijos savivaldybės administracija nesutinka su pirmosios... 49. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2 punktu, rekomenduojamas priteistinas... 50. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo pareiškėjui priteista 4... 51. 2 punkto nuostatas, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijus.... 52. Be to, nagrinėjamoje byloje atsakovais pripažinti Kalvarijos savivaldybės... 53. Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybė – įstatymo nustatytas... 54. Byloje buvo įvardyta konkreti Kalvarijos savivaldybės administracijos... 55. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Kauno apygardos administracinio... 56. 2013 m. kovo 4 d. nutartis keistina. Pareiškėjo, kurio interesai... 57. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 58. Atsakovo Kalvarijos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 59. Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartį pakeisti.... 60. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Saerimner“ iš... 61. Nutartis neskundžiama....