Byla 2-1798-79/2013
Dėl išlaikymo dydžio ir formos nepilnamečiam vaikui pakeitimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė,

2Sekretoriaujant Daivai Girdenienei , dalyvaujant ieškovui L. A. , jos atstovui advokato padėjėjai Inetai Agazzi atsakovui N. A. , jo atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui institucijos teikiančios išvadą atstovui Virginijai Petrylienei

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo L. A. ieškinį atsakovui N. A. , institucijai teikiančiai išvadą Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo dydžio ir formos nepilnamečiam vaikui pakeitimo ,

Nustatė

4Ieškovė prašo pakeisti Šiaulių m. apylinkės teismo sprendimu 2004-06-28 , kuriuo buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutartis , priteistą išlaikymo dydį 150 Lt jos nepilnamečiam vaikui sūnui G. A. gim. 2001-05-30 ir padidinti jį per mėnesį mokamų periodinių išmokų indeksuojant išmokas Vyriausybės nustatyta tvarka iki vaiko pilnametystės. Prašo įpareigoti atsakovą vykdyti teismo sprendimą dalyje dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo mokėjimo kas mėnesį periodinėmis išmokomis. Prašo priteisti nepilnamečio vaiko naudai išlaikymą turtu – nuosavybės teise atsakovui priklausantį nekilnojamą turtą – butą adresu K. K. g.1-18 Šiaulių m. Prašo paskirti ieškovę nepilnamečio vaiko G. A. išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo ieškovė savo reikalavimą pakeitė ir teismo posėdyje jį palaikė , todėl galutinai prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam vaikui sūnui G. A. po 700 LT kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis iki einamojo mėnesio 15 d. indeksuojant išmokas Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją iki vaiko pilnametystės ,nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, kitų reikalavimų atsisakė. Nurodo, kad minėtu teismo spendimu vaiko išlaikymui priteista po 150 Lt . Nurodo ,kad pastaruoju metu iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis ne tik augant vaikui ,bet ir ypatingai brangstant pragyvenimui dėl infliacijos iš esmės padidėjo vaiko poreikiai taip pat pasikeitė ir ženkliai pagerėjo atsakovo turtinė padėtis ,nes jis įsigijo nekilnojamą turtą – butą ,kurio vidutinė rinkos vertė ,kaip nurodė pats atsakovas yra 73100 Lt . Nepilnamečio sūnaus Gintauto įprastinius poreikius ieškovė tenkina iš gaunamų motinystės pašalpų , kurias gauna 2011-11-22 gimus antram sūnui Oskarui . Šio vaiko tėvas V. G. sūnaus išlaikymui moka po 500 Lt , be to ieškovė pradėjo dirbti ,nes nuo 2013 m. kovo mėnesio turi Verslo liudijimą , užsiima prekyba. Vaikus padeda išlaikyti ir ieškovės tėvai, tačiau pareiga išlaikyti savo nepilnametį sūnų visų pirma yra vaiko tėvų. .Atsakovas išlaikymą mokėjo nereguliariai , pinigus perveda savo nuožiūra , būna, kad perveda už kelis mėnesius iš karto ir tai sukelia jai daug nepatogumų. Sūnus turi regėjimo problemų ,jam reikalingi akiniai , kuriuos reikia keisti ne rečiau 2 kartus per metus ir dėl to turi daugiau nei 1000 Lt išlaidų, turi antsvorio ,dėl kurio rekomenduota lankyti baseiną , būtina vartoti maisto papildus. Sūnus yra 12 metų amžiaus , todėl padidėjo išlaidos jo higienos priemonėms, laisvalaikiui . Ieškovė yra apdraudusi sūnų ,moka gyvybės draudimą po 50 Lt mėnesiui . Ieškovė yra paėmusi banko paskolą gyvenamojo namo statybos užbaigimui , kas mėnesį moka 203 litus , todėl sūnaus Gintauto dalis yra 68 litai , kurių dalį turėtų padengti atsakovas. Vaiko išlaidos būstui , tai šildymas elektra , komunaliniams patarnavimams, namo priežiūrai sudaro 667 Lt metams ir mėnesiui tenka 56 Lt. Bendras nepilnamečio vaiko būtinų poreikių tenkinimui būtinas 1670 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį , kurio dalį teikia ieškovė , todėl iš atsakovo prašo priteisti mažesnę nei pusė 700 Lt dydžio išlaikymą . Atsakovas N. A. posėdyje dalyvauja , atsiliepimą į ieškinį pateikė, kuriame nurodytus motyvus palaikė ir teismo posėdžio metu. Atsakovas su ieškiniu ir jo patikslinta dalimi nesutiko , prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad jis savo noru vykdė ir vykdo teismo sprendimą ir teikia sūnui Gintautui išlaikymą . Teikti išlaikymo jis niekada nebuvo nustojęs ,tą darė stabiliai , todėl ieškovei nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą ,nes atsakovas nei jos ,nei sūnaus teisių ir teisėtų interesų nepažeidė. Ieškovė dėl netinkamai vykdomo Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo į antstolius nesikreipė , todėl laiko ,kad ieškovė sutiko bei laikė , kad jis teismo sprendimą vykdo tinkamai. Atsakovas sūnui išlaikymą perversdavo už du mėnesius iš karto ir ieškovė dėl tokio pinigų mokėjimo būdo ir tvarkos niekada pretenzijų nereiškė. Gavęs ieškinį , kuriame ieškovė nurodė ,kad toks jo mokamos išlaikymo būdas netenkina , pradėjo išlaikymą sūnui mokėti kas mėnesį ir padidino išlaikymo dydį pervesdamas po 320, 350 Lt kas mėnesį Be to , atsakovas papildomai sūnui pirko jam reikalingus daiktus ,tačiau nerinko pirktų daiktų kvitų , vasaros metu vežė sūnų pailsėti į Palangą. Atsakovas nurodė ,kad visada pripažino savo kaip tėvo pareigą teikti materialinį išlaikymą nepilnamečiam sūnui Gintautui ,nevengia to daryti , išlaikymą sūnui teikdamas atsižvelgiant tiek į vaiko poreikius , tiek į savo išgales. Šiuo metu atsakovas yra bedarbis , registruotas darbo biržoje ir aktyviai ieško darbo. Jo galimybės įsidarbinti yra ribotos, nes nors ir turi išsilavinimą , tačiau dėl rimtų sveikatos problemų apsunkintos jo galimybės susirasti darbą , kuris nekenktų jo sveikatai. Atsakovas nedirba užsienyje , šiuo metu laikinai gyvena pas tėvus , kurių prasta sveikata , padeda jiems ūkio darbuose, o jie padeda teikti išlaikymą sūnui. Ieškovė prašo sūnui išlaikymo dydį padidinti nuo ieškinio pateikimo teismui dienos ,tačiau atsakovas su tuo nesutinka. Laiko ,kad pakeistos vaiko išlaikymo prievolės pradžia yra naujo teismo sprendimo įsiteisėjimo momentas. Prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas .

5Institucijos teikiančios išvadą atstovas ieškinį palaikė ir nurodė ,kad vaikui skirtų išlaikymui lėšų dydis turėtų atitikti jų poreikius protingumo ribose . Dėl ieškovo prašomo priteisti išlaikymo dydžio 700 Lt laiko ,kad toks dydis atitiktų būtinus vaiko poreikius , nes įstatymas numato ,kad vaiko išlaikymui skirtas išlaikymo dydis turėtų atitikti šiuo metu galiojantį vidutinį mėnesinį atlyginimą.

6Ieškinys , patikslintas ieškinys tenkintinas dalinai

7Iš bylai pateiktų duomenų matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu /b.l.19 / 2004-06-28 patvirtinta šalių sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių , kuria nutraukta N. A. ir L. A. santuoka ir atsakovas įsipareigojo nepilnamečio sūnaus Gintauto išlaikymui mokėti periodines išmokas kas mėnesį po 150 Lt nuo 2004-06-28 iki jo pilnametystės . Ieškovė teigė ,kad atsakovas išlaikymą sūnui mokėjo nereguliariai ,tačiau įrodymų nepateikė. Sutinkamai su LR CK 3.192 tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir ieškovė nurodė, kad atsakovas išlaikymą vaikui teikė , tačiau 150 Lt suma yra per maža ir pagal dabartinę padėtį sūnui išlaikyti jos nepakanka. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis /CK 3.155 str.1d. ,3.156 str / Abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu , tinkamai jį prižiūrėti , materialiai išlaikyti . Abu tėvai privalo teikti išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai /C 3.192 str.3d./ Tais atvejais ,kai tėvai gyvena skyrium , vieno iš tėvų , kuris gyvena atskirai nuo vaiko , pareiga prižiūrėti vaiką ir įgyvendinti tėvų valdžią , juos materialiai išlaikyti turinys nesikeičia, kinta tik jų vykdymo sąlygos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepilnamečių vaikų išlaikymo pareigos aiškinimo , jos svarbos , santykio su kitomis tėvų teisėmis ir pareigomis auklėjant ir prižiūrint vaikus yra suformuota ir nuosekliai plėtojama prioritetiškai ginant vaikų teises ir interesus / AT nutartis civ. byloje 2010-02-08 b. Nr. 3K -3-37/2010 / Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta , kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas gali užtikrinti vaiko poreikius. Teismas negali priteisti vaikui išlaikymo daugiau , negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis , todėl kiekvienu konkrečiu atveju nustatoma tėvų turtinė padėtis , visos jų gaunamos pajamos , turtas , būtinos išlaidos ir vaiko poreikiai. Ieškovė nurodė ,kad ji turi nekilnojamą turtą- gyvenamąjį namą ir su šeima jame gyvena/b.l.10,18/, todėl kas mėnesį nepilnamečio vaiko daliai turi po 300 Lt namo išlaikymo išlaidų, tačiau konkrečių įrodymų nepateikė . Ieškovė į šio būsto išlaikymą įtraukė ir kredito 200000 Lt sumos dalį , kurį moka po 203 Lt kas mėnesį ir jos sūnui tenkanti dalis sudaro 68 Lt , tačiau teismui įrodymai taip pat nepateikti. Ieškovė nurodė ,kad sūnus turi sveikatos problemų , reikia specialių akinių dėl ko reikia papildomų išlaidų tai patvirtina pateiktos pažymos /b.l. 24,,89,121 / , tačiau įrodymų ,kad ieškovė būtent du kartus per metus perka sūnui akinius , kurie kainuoja iki 1000 Lt kaip matyti iš komercinio pasiūlymo pažymos /b.l. 121 / , teismui nepateikė ,todėl teismas negali vertinti kokių išlaidų ieškovė patiria sūnaus išlaikymui šioje dalyje . Ieškovė nurodė ,kad sūnui rekomenduota lankyti baseiną už kurį tektų mokėti 900 Lt už laikotarpį nuo 2013m. rugsėjo mėnesio iki 2014 m. birželio mėnesio ,tačiau įrodymų ,kad ieškovė iš šios sumos sumokėjo nors už vieną mėnesį teismui nepateikė . Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai ,kad ieškovė pateikusi ieškinį iš viso nenurodė , kokia suma prašo padidinti vaiko išlaikymą, bet prašė priteisti turtu , o vėliau , pateikusi patikslinimą nurodė , kad vaikui išleidžia 1670 Lt ir kaip įrodymą pateikė tik poreikių lentelę / b. l. 119/ , todėl teismas negali vertinti dėl kokių priežasčių pakito vaiko poreikiai ir išaugo per tokį trumpą laiką . Teismas atsižvelgia į tai ,kad ieškovės turtinė padėtis lyginant su tuo momentu ,kai buvo tvirtinama šalių sudaryta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis , pasikeitė , išaugo ir vaiko poreikiai ,todėl darytina išvada ,kad šalių aptarta vaikui išlaikymui skirta suma 150 Lt yra mažiau nei minimali, šios aplinkybės nepaneigė ir atsakovas ,nes kaip matyti iš pateiktų jo įrodymų , jis sūnaus išlaikymui skiria didesnes sumas po 320-350 Lt kas mėnesį /b.l. 56-74/ . Iš ieškovės pateiktų pažymų /b.l. 11,12,14 / matyti ,kad ieškovė turi mažametį vaiką , gauna motinystės pašalpą 645 Lt , vaiko tėvas išlaikymui skiria 500 Lt ir šiuo metu ieškovė dirba pagal verslo liudijimą /b.l.104 / ir jos gaunamos pajamos pagal šį liudijimą ,už tris mėnesius sudaro 9685 Lt./ b.l. / . Iš pateiktos pažymos /b.l. 13 / matyti ,kad ieškinio pateikimo teismui dienai nepilnamečiam vaikui buvo skirtas mokykloje nemokamas maitinimas , kuris ,matomai pagerėjus šeimos turtinei padėčiai ,nebeskiriamas / b.l. /. Iš pateiktų bylai duomenų /b.l. 90,95 / matyti ,kad atsakovas nedirba , registruotas darbo biržoje ir ,kaip nurodė teismo posėdžio metu , aktyviai ieško darbo ,tačiau jo neranda ,nes turi sveikatos problemų /b.l. 125/ . Atsakovas nurodė ,kad šiuo metu jis gyvena su savo tėvais , kurių pablogėjusi sveikata / b.l. 77,78,79/ , padeda jiems , todėl jie skiria jam pragyventi lėšas iš kurių jis moka vaiko išlaikymą. Taip pat atsakovas pateikė teismui įrodymus / b.l. / ,kad esant galimybei nuperka vaikui reikalingų daiktų , atostogų metu važiavo į Palangą pailsėti /b.l. / , todėl laikytinas nepagrįstu ieškovės ieškinyje nurodytas teiginys , kad atsakovas nusišalinęs nuo bendravimo su vaiku . Teismui įvertinus pateiktus įrodymus , laikytina ,kad ieškovės pajamos yra didesnės nei atsakovo ir jos turtinė padėtis geresnė ,nei atsakovo. Iš pateikto išlaidų paskaičiavimo / b.l. 119./ matyti ,kad ieškovė sūnaus poreikiams , tai maistui , aprangai būstui , sveikatai , laisvalaikiui ir mokslui skiria kas mėnesį iki 1670 Lt., tačiau kaip minėta auksčiau teismas negali jų vertinti kaip būtinus ir minimalius. Tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą , kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas /CK 3. 192 str.2d./, teismo nuomone, šalių nepilnamečio vaiko išlaikymo pareigos nereikėtų perkelti vien atsakovui , nes abiejų šalių kaip tėvų, pareiga dėl išlaikymo yra vienoda. Taip pat įstatymu numatyta ,kad priteisto išlaikymo dydis ir forma gali būti pakeistas ,nes kaip matyti iš bylai pateiktų duomenų po sprendimo priteisti išlaikymą šalių turtinė padėtis dalinai pasikeitė /LR CK 3.201 str./ Teismas laiko , kad ieškovės prašymas pakeisti išlaikymo dydį nepilnamečiam vaikui gali būti tenkinamas ,atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį ir į tai ,kad šalys savo vaikui išlaikymą privalo teikti proporcingai savo turtinei padėčiai, todėl ieškovės reikalavimo dydis didinti išlaikymą tenkintinas, tačiau mažesniu nei jos nurodytu dydžiu 350 Lt . ,bei atsižvelgia į protingus vaiko poreikius. / CK 3.201 str. 1d./. Ieškovės prašymas pakeisti išlaikymo dydį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos netenkintinas ,nes atsakovas pateikė įrodymus ,kad jis išlaikymą mokėjo iki teismo sprendimo priėmimo dienos ,nes kito laikotarpio ieškovė nenurodė. / CK 3.200 str./ Kas mėnesį mokamos periodinės išmokos gali būti indeksuojamos kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją / LR CK 3.208 str./

8(S)

9Šaliai , kurios naudai priimtas sprendimas , jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies . Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies , šios išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė pateikusi ieškinį bylinėjimosi išlaidų nepatyrė ,tačiau iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 126 Lt proporcingai patenkinto ieškinio reikalavimo daliai ir pašto išlaidos /CPK 93 str, 96 str./

10Ieškovė pateikė įrodymą ,kad turėjo išlaidų , susijusių su advokato pagalba , t.y 1000 Lt , tačiau atsakovas taip pat naudojosi advokato pagalba ir nors įrodymų apie sumokėtą sumą atsakovas nepateikė , šalių turėtos išlaidos įskaitytinos ir viena iš kitos nepriteistinos . /CPK 98 str./

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,260 , 268,270 str.

12teismas nusprendė : ieškinį patikslintą ieškinį patenkinti dalinai

13Pakeisti 2004-06-28 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimą , kuriuo buvo patvirtinta N. A. a.k ( - ) ir L. A. a.k ( - ) santuokos nutraukimo pasekmių sutartis , padidinti priteisto išlaikymo dydį nepilnamečiam vaikui ir priteisti išlaikymą G. A. gim. 2001-05-30 iš N. A. a.k ( - ) po 350 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo 2013-10-08 iki jo pilnametystės indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka , likusioje dalyje ieškinį atmesti. Priteisti iš N. A. a.k ( - ) 144 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą

15Teisėja

16Aldona Monstavičienė

Proceso dalyviai