Byla A2.3.-36-455/2015
Dėl reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo“ (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012-06-28 įsakymas Nr. D1-554) 6 p. reikalavimus

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, K. S., dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros toliau Institucija) atstovui E. P., teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje N. L., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), dirbančiam UAB „IKI pasimatymo“, surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 5120 str. 5 d.,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos agentūra 2014-12-19 N. L., UAB „IKI pasimatymo“ vadovui, surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad 2014 m. gruodžio 8-18 dienomis UAB „IKI pasimatymo“ veiklos patikrinimo metu, nustatyta (patikrinimo aktas 2014-12-18 Nr. (11-KD)-185), jog įmonė 2014 m. Lietuvos Respublikos piliečiams pardavė transporto priemones, jų neužregistravę gamintojų ir importuotojų registre, nebuvo sudarę į Lietuvos Respublikos rinką išleidžiamų gaminių sąrašo bei nevykdė apskaitos. Taip pat, bendrovė išleisdama į LR vidaus rinką įmonėje neorganizavo ENTP atliekų tvarkymo sistemos bei neinformavo visuomenės ir tuo pažeidė „Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių“ (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymas Nr. D1-291) 5 punkto, Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo (1998-06-06 Nr. VIII-787) 341 str. 3 d. 9 d., Gamintojų tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymas Nr. DS-290) 3 p. 1 p. ir „Dėl reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo“ (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2012-06-28 įsakymas Nr. D1-554) 6 p. reikalavimus.

3Byla grąžintina Institucijai dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumų.

4Teismų praktikoje išaiškinta, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas yra procesinis dokumentas, kuriame formuluojamas kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu ir būtent šiuo kaltinimu yra apibrėžiamos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ribos. Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reiškiamas kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t. y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N756-135/2008, Klaipėdos apygardos teismo nutartis ATP-300-360/2013, Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. ATP-1243-648/2012). Grąžinti administracinio teisės pažeidimo bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumų galima, kai jo trūkumai yra esminiai ir teismas savo iniciatyva negali jų ištaisyti. Tokiu atveju, kai nustatomi trūkumai, trukdantys administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimui, tai yra kai protokolas surašytas netinkamai – nenurodyti esminiai administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai, yra kitų esminių protokolo ar bylos medžiagos trūkumų, kliudančių nagrinėti bylą, ji turėtų būti grąžinama protokolą surašiusiai institucijai protokolui patikslinti ar papildomai tirti, priklausomai nuo bylos aplinkybių (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N444-202/2011).

5Iš bylos duomenų matyti, kad N. L. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad jo vadovaujama įmonė 2014 m. Lietuvos Respublikos piliečiams pardavė transporto priemones, jų neužregistravę gamintojų ir importuotojų registre, nebuvo sudarę į Lietuvos Respublikos rinką išleidžiamų gaminių sąrašo bei nevykdė apskaitos. Taip pat, įmonėje nebuvo organizuojama ENTP atliekų tvarkymo sistema bei nebuvo informuojama visuomenė.

6ATPK 51/20 str. 1 dalis nustato, kad transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų –užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno šimto penkiolikos iki dviejų šimtų trisdešimt vieno euro.

7To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad žinomai neteisingų duomenų pateikimas transporto priemonių išleidimo į rinką ataskaitose –užtraukia baudą nuo keturių šimtų trisdešimt keturių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

8To paties straipsnio 3 dalis nustato, kad transporto priemonių pagaminimas arba importas į Lietuvos Respubliką neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade –užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių šimtų dvidešimt keturių iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų.

9To paties straipsnio 5 dalis nustato, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymas ir nedalyvavimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje –užtraukia baudą pareigūnams nuo septynių tūkstančių dviejų šimtų keturiasdešimties iki keturiolikos tūkstančių keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno euro.

10Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad N. L. įmonė pardavė transporto priemones, jų neužregistravę gamintojų ir importuotojų registre, nesudarę sąrašo ir nepateikė atskaitų. Tačiau nėra nurodyta, kad N. L. padarė teisės pažeidimus numatytus ATPK 51/20 str. 1, 3 dalyse. Todėl nėra aišku ar turi būti sprendžiamas klausimas dėl N. L. patraukimo administracinėn atsakomybėn už šiuos teisės pažeidimus. Administracinio teisės pažeidimo protokole nėra nurodyta kiek automobilių buvo parduota, kokiu laikotarpiu ir pan.

11Taip pat kaltinimas, kad įmonėje nebuvo organizuojama ENTP atliekų tvarkymo sistema bei nebuvo informuojama visuomenė yra abstraktus, nekonkretus. ATPK 51/20 str. 5 dalis nustato, atsakomybę už eksploatuoti netinkamų transporto priemonių netvarkymą ir nedalyvavimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje. Tokiu būdu pagal pareikštą kaltinimą tampa neaišku ar N. L. turi būti traukiamas administracinėn atsakomybėn už ENTP sistemos neorganizavimą ar už nedalyvavimą joje. Toks kaltinimo formulavimas atima galimybę nuo jo gintis, t.y. neaišku kokius veiksmus per kokį laikotarpį privalėjo atlikti N. L. kaip įmonės vadovas ir kokių veiksmų neatliko.

12Esant šioms aplinkybėms, daryti išvada, kad administracinio teisės pažeidimo protokolo trūkumai yra esminiai, jų teismas ištaisyti neturi galimybės, todėl administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina institucijai, įgaliotai surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą.

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

14Administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje N. L. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 51/20 str. 5 d. grąžinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūrai.

15Nutartis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai