Byla 2YT-1564-799/2017
Dėl antstolės A. T. veiksmų

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Vida Butanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. skundą antstolei A. T., suinteresuotiems asmenims Šilutės kredito unijai, V. J. dėl antstolės A. T. veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas A. J. kreipėsi 2017-05-08 ir 2017-05-23 skundais dėl antstolės A. T. veiksmų. Skundai gauti tuo pačiu pagrindu. Skunduose nurodo, kad antstolė A. T. yra užvedusi vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00272, kurioje vykdo išieškojimą išieškotojo Šilutės kredito unija naudai. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas iš pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo turto - 0,31 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir 128 kv. m. ploto pirties (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ) (toliau – turtas). Antstolė nuo 2017-04-28 iki 2017-05-29 vykdo pirmąsias pareiškėjo turto varžytynes Nr. 137400, kuriose turtas pardavinėjamas už 154 400 Eur. Turto vertinimą atliko UAB „Lituka“ ir Ko. Pareiškėjas įsitikinęs, kad turto vertės nustatymo procedūra antstolės A. T. vykdomojoje byloje atlikta netinkamai, turto vertintojui neatitinkant eksperto reikalavimų. Turtą pardavinėjant 2017 metais, kai vertė nustatyta dar 2016 metais, dėl ko atitinkamai turto pardavimas iš varžytinių yra pripažintas neteisėtu.

42017-05-08 skunde pareiškėjas prašo paskirti pakartotinę pareiškėjo A. J. nekilnojamojo turto - 0,31 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir 128 kv. m. ploto pirties (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui, atitinkančiam Teismo ekspertizės įstatyme įtvirtintus reikalavimus ir įrašytam į teismo ekspertų sąrašą.

52017-05-23 skunde pareiškėjas prašo iki bus galutinai išspręstas pareiškėjo A. J. ir antstolės A. T. ginčas dėl turto vertės, sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus iš A. J. priklausančio turto - 0,31 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), 317,54 kv. m. ploto gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ir 128 kv. m. ploto pirties (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu ( - ).

6Antstolė 2017-05-15 priėmė patvarkymą dėl pareiškėjo skundo, kuriuo nutarė netenkinti pareiškėjo skundo ir skundą perdavė nagrinėti Tauragės rajono apylinkės teismui. Antstolė nurodė, šiuo metu nežinoma eksperto nustatyta kaina, kad vertėtų palaukti tiek varžytynių, tiek ekspertizės rezultatų tam, kad suteikti galimybę išieškotojui bei skolininkui pasirinkti geriausią finansinį sprendimą. Pareiškėjo skundas dėl ekspertizės paskyrimo nenagrinėtinas, nes ekspertizė paskirta 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073 tenkinant A. J. ir V. J. 2017-04-28 prašymą. Antstolė nurodė, kad tenkinti pareiškėjo skundą nėra pagrindo.

7Antstolė 2017-05-29 priėmė patvarkymą dėl pareiškėjo skundo, kuriuo nutarė netenkinti pareiškėjo skundo ir skundą perdavė nagrinėti Tauragės rajono apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad 2017-05-24 gautas ekspertizės aktas Nr. E17-010GT. Eksperto nustatyta turto vertė 191000 Eur patvirtino anksčiau nustatytą turto kainą, todėl jokio ginčo ar neaiškumų turto vertės klausimu nėra. Taip pat patvarkyme nurodoma, kad varžytinės Nr. 137400 baigėsi 2017-05-29 10 val. 19 min, rezultatas – neįvyko, nes nebuvo varžytinių dalyvių.

8Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija nesutinka su pareiškėjo skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti iš pareiškėjo suinteresuoto asmens naudai bylinėjimosi išlaidas (išlaidas advokato pagalbai apmokėti), kurias sudaro 200 eurų už atsiliepimo į skundą dėl antstolio veiksmų surašymas.

9Skundai netenkintini.

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolė A. T. vykdo Šilutės rajono 1-ojo notaro biuro notarės A. R. vykdomąjį raštą, išduotą 2017-02-14 Nr. 1033, dėl 150 000 Eur nesumokėtos paskolos ir 1097,63 Eur nesumokėtų palūkanų išieškojimo iš skolininko A. J. išieškotojui Šilutės kredito unijai. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad prie išieškojimo vadovaujantis CPK 759 str. prisijungė patvarkymais antstolė A. P. ir antstolių A. S. ir S. S. kontoros antstolė S. S.. 2017-04-28 antstolė A. T. 2017-04-28 pranešė apie paskelbtas pirmąsias varžytines Nr. 137400 skolininko vardu registruotam, santuokoje su V. J. įsigytam hipoteka įkeistam turtui – žemės sklypui su gyvenamuoju namu ir pirtimi esančiam ( - ). Parduodamo turto vertinimas buvo atliktas 2016-02-09 UAB „Lituka“ ir Ko. Galutinėje išvadoje nurodoma, kad vertinamos namų valdos ( - ), rinkos vertė yra 193 000 Eur, nustatyta turto priverstinio pardavimo vertė 116 000 Eur. Sutinkamai su CPK 718 str. pirmosiose varžytinėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo turto pirmose varžytinėse kaina nustatyta 154 400 eurų. Iš nurodytų duomenų matyti, kad antstolė laikėsi CPK normų, reglamentuojančių varžytinių skelbimą ir jų nepažeidė, tai yra apie varžytines paskelbė specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytines.lt (CPK 706 str. 1 d.), skelbimas atitinka ( - ) str. reikalavimus, parduodamo turo pradinė kaina 154400 eurų nustatyta vadovaujantis CPK 718 str. bei 681 str. reikalavimus. Byloje nėra duomenų, kad per CK 681 str. 3 d. numatytą terminą dėl turto vertės nustatymo pareiškėjas būtų pareiškęs prieštaravimus. Pareiškėjas, 2017-05-28 paskelbus varžytines antstolei pateikė prašymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti paskyrimo. Nesutikdamas su nustatyta turto verte 2017-05-08 pateikė skundą prašydamas paskirti jo turto vertės nustatymo ekspertizę ekspertui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. 2017-05-10 patvarkymu Nr. S-17-153-14073 antstolė patenkino pareiškėjo A. J. ir V. J. 2017-04-28 prašymą ir paskyrė ekspertizę dėl pareiškėjo turto vertės nustatymo. Ekspertizę turto vertei nustatyti pavedė teismo ekspertui G. T.. Iš nurodytų duomenų darytina išvada, kad antstolė, 2017-05-28 pareiškėjo skundo reikalavimą patenkino ir paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę ekspertui, įrašytam į teismo ekspertų sąrašą. Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei remdamasis nurodytais motyvais, pripažįsta, kad antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0153/17/00272, laikėsi teisės aktais nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių vykdymo veiksmus, veikė teisėtai pagal įstatymų jai priskirtą kompetenciją – pareiškėjo prašymu paskyrė turto ekspertizę, todėl pareiškėjo prašymas dėl pakartotinės ekspertizės paskyrimo atmestinas.

11Pareiškėjas taip pat prašo iki bus galutinai išspręstas pareiškėjo A. J. ir antstolės A. T. ginčas dėl turto vertės, sustabdyti vykdymo veiksmus, atliekamus iš A. J. priklausančio turto. CPK 626 str. nustatyti atvejai, kai yra privalomas vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymas. Pareiškėjas nenurodė nei vieno pagrindo privalomam vykdomosios bylos ir vykdymo veiksmų sustabdymui. Be to, iš byloje esančių duomenų matyti, kad Ekspertizės aktas Nr. E17/010GT surašytas 2017-05-22 ir antstolės gautas 2017-05-24. Eksperto išvadoje nurodyta, kad ekspertizės objekto, esančio ( - ), rinkos vertė 2017-05-10 yra 191 000 Eur. Ekspertizėje turtas įvertintas (191 000 Eur) 2 000 Eur mažesne suma nei pirminėje turto vertės nustatymo ataskaitoje (193 000 Eur), kurią atliko UAB „Lituka“ ir Ko. Tokiu būdu išnyko pagrindas, dėl kurio pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus. Nenustačius antstolės veiksmuose pažeidimų, pareiškėjo skundas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo iki bus galutinai išspręstas pareiškėjo ir antstolės ginčas dėl turo vertės, atmestinas kaip nepagrįstas.

12Suinteresuotas asmuo Šilutės kredito unija prašo priteisti 200 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų dėl atsiliepimo į skundą surašymo ir pateikė prie prašymo sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 2017/33 ir mokėjimo nurodymą, iš kurių matyti, kad suinteresuotas asmuo už advokato pagalbą sumokėjo 200 Eur. Sutinkamai su CPK 88 str. 1 d. 6 p. prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.). CPK 443 str. 6 d. numatyta, kad nagrinėjant bylas ypatingosios teisenos tvarka dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešiški, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Byloje pareiškėjo ir suinteresuoto asmens interesai yra priešiški, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo yra tenkintinas. Prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, todėl iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui priteistina 200 Eur bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 513 str.,

Nutarė

14Atmesti A. J. skundą.

15Priteisti iš pareiškėjo A. J., a.k. ( - ) 200 Eur (du šimtus eurų) suinteresuoto asmens Šilutės kredito unija, kodas 112041116, naudai bylinėjimosi išlaidų.

16Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0153/17/00272 grąžinti antstolei A. T..

17Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai