Byla 2-445-210/2012
Dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, -

1Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui Kursevičiui, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant: ieškovo - Šiaulių apygardos prokuratūros atstovei, prokurorei Aušrai Jovaišaitei, viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos centro atstovei A. L., atsakovui N. R., trečiojo asmens, neveiksnios K. G. globėjai V. A. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal Šiaulių apygardos prokuratūros, ginant neveiksnios K. G. interesus, ieškinį dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo, -

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė ir bylos faktinės aplinkybės.

3Ieškovas Šiaulių apygardos prokuroras, gindamas teismo pripažintos neveiksnia K. G. turtinius ir asmeninius interesus, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą ieškiniu atsakovui N. R., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje K. G. (atstovaujamai Viešosios įstaigos Šiaulių sveikatos priežiūros, psichikos sveikatos centro ir globėjos V. A. M.), trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje Šiaulių miesto 1 – ojo notarų biuro notarui Viktorui Žilinskui.

4Ieškiniu ieškovas, teisiškai ginčo teisinį santykį kvalifikuodamas dviem pagrindais – pagal Civilinio kodekso 1.89 straipsnį ir 6.460, 6.461 straipsnį bei pagal 6.145, 6.146 straipsnius prašo:

51.

6Pripažinti negaliojančia 2009-08-06 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 1 – ojo notarų biuro notaro, notarinio registro Nr. ( - ), nuo jos sudarymo momento.

72.

8Taikyti restituciją ir grąžinti K. G. nekilnojamuosius daiktus: 1) butą, unikalus Nr. ( - ), 43,56 m2 bendro ploto, su rūsiu 2,70 m2, pažymėtu ( - ), esantį ( - ); 2) garažų paskirties patalpą pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), negyvenamąją patalpą - garažo boksą Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: ( - ), 35,66 m2 bendro ploto, esantį ( - ).

9Ieškiniu nurodoma, kad prašoma pripažinti negaliojančia sutartis sudaryta K. G., kuri jos sudarymo metu jau sirgo psichikos liga, todėl pagal esamus byloje sveikatos priežiūros įstaigų dokumentus akivaizdžiai negalėjo suprasti savo veiksmų ir sudaryti bei pasirašyti nurodomos sutarties, su atsakovu N. R., akivaizdžiai prieštarauja vienos sutarties šalių – K. G. interesams, nes sudaryta pasinaudojant jos sveikatos būkle, kuri galimai atsakovui buvo žinoma, todėl tokia sutartis turi būti pripažįstama negaliojančia (CK 1.89 str.) ir taikomos tokių sutarčių negaliojimo būtinosios pasekmės – restitucija (CK 1.89 str. 2 d. ir 1.80 str. 2 d.), t. y. kiekviena sandorio šalis turi gražinti vien kitai visa, ką jos gavo pagal tokį sandorį, gražinant šalis į pirminę, buvusią iki sandorio sudarymo būklę.

10Kartu, ieškovas nurodo, kad pagal savo turinį ir esmę, 2009-08-06 sudarytoji išlaikymo iki gyvos galvos sutartis neatitiko tokioms sutartims keliamų įstatymo reikalavimų, nes pagal ją atsakovas įsipareigojo K. G. teikti išlaikymą iki jai gyvai esant, už jos gaunamą pensiją nupirkti jai maisto, drabužius, vaistus, ir kt. t. y. teikti išlaikymą iki jos gyvos galvos už pačios G. lėšas ir tik esant reikalui ir būtinumui padėti savosiomis ir palaidoti. Todėl šiuo atveju turi būti taikoma vienašalė restitucija, - K. G. turi būti gražinama visas perduotas atsakovui N. R. nekilnojamasis turtas, o atsakovui teiktas išlaikymas negali būti grąžinamas, nes faktiškai jis jo savomis lėšomis neteikė. Tokios pozicijos ieškovas iš esmės laikėsi ir bylą nagrinėjant teisme teismo posėdžio metu.

11Atsakovas atsiliepimu į ieškinį ir teisme pareiškė, kad jis visiškai sutinka su ieškovo reikalavimais, todėl prašo atsižvelgti į jo sutikimą su ieškiniu ir iš jo nepriteisti arba sumažinti priteisiamas teismo (bylinėjimosi) išlaidas.

12Šalys ir dalyvaujantys bylos teisiniame procese asmenys sutinka, kad procesas byloje būtų užbaigtas atsakovo ieškinio visišku pripažinimu, ir vadovaujantis CPK 140 straipsnio 2 dalimi bylos nagrinėjimas baigiamas iš esmės. Kadangi tokiai nuostata išplaukia iš Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 2 dalies, o aplinkybių nurodytų CPK 42 straipsnio 2 dalyje nėra, ši įstatymo nuostata šioje byloje taikytina, priimamas atsakovo visiškas ieškinio pripažinimas, ieškinys tenkintinas, priimant galutinį procesinį sprendimą CPK 268 straipsnio 5 punkto tvarka, surašant sutrumpintus jo motyvus. Šioje byloje prokuroras gina viešąjį interesą – neveiksnaus asmens teises ir teisėtus interesus, tačiau šiuo atveju ir ši aplinkybė netrukdo teismui priimti atsakovo ieškinio pripažinimą.

13Teismas, tenkindamas ieškinį konstatuoja šias aplinkybes ir faktus, kurie pagrindžia ieškinio reikalavimų pagrįstumą:

14Byloje esanti 2009-08-06 sutartis byloja, kad nurodytu sutartyje metu K. G. ir N. R. sudarė išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, kurią patvirtino Šiaulių miesto 1-jo notarų biuro notaras Viktoras Žilinskas. Pagal sutarties turinį ir esmę – rentos (išlaikymo) gavėja K. G. perdavė rentos (išlaikymo) mokėtojui N. R. nuosavybės teise:

151) butą, unikalus Nr. ( - ), 43,56 m2 bendro ploto, su rūsiu 2,70 m2, pažymėtu ( - ), esantį ( - );

162) garažų paskirties patalpą pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), negyvenamąją patalpą - garažo boksą Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: ( - ), 35,66 m2 bendro ploto, esantį ( - ).

17Sutarties šalys perduodamą turtą įvertino taip: butą – 177000 Lt, garažą – 33200 Lt.

18Sutartyje nurodoma, kad rentos mokėtojas N. R. rentos gavėjai K. G. iki jai gyvai esant, už jos gaunamą pensiją įsipareigoja nupirkti maistą, drabužius, vaistus, slaugyti ją ligos atveju, esant reikalui padėti materialiai savo lėšomis, ją palaidoti. Sutartis pasirašyta ir patvirtinta 2009-08-06 VšĮ Šiaulių apskrities ligoninėje, ( - ). Ieškovo teikiami įrodymai – t. y. K. G. asmens sveikatos istorija (forma Nr. ( - ) liudija apie sunkią K. G. sveikatos būklę ir ribotą gebėjimą suprasti savo veiksmus ir juos adekvačiai vertinti jau nuo 2005 m. balandžio 18 d.. Psichiatro 2005 m. balandžio 18 d. išvadoje konstatuojama, kad pacientės psichinėje būklėje demencijos požymiai, nepatikslintas asmenybės ir elgesio organinis sutrikimas, pasireiškiantis mąstymo nenuoseklumu, neproduktyvumu, emociniu nestabilumu. 2007 m. rugsėjo 11 d. K. G. stacionarizuota gydymo įstaigoje neurologijos skyriuje. Visos gydytojų išvados, įrašytos ligos istorijoje liudija apie K. G. mąstymo sutrikimą, blogą atmintį, senatvinės demensijos ryškėjančius požymius, dezorientaciją laike, erdvėje ir kt. Šios aplinkybės, taip pat tai, kad atsakovui ne vieną kartą kreipiantis dėl konsultacijos ar su pastarąja galima atlikti notarinius veiksmus, teigiamas atsakymas nebuvo duotas, nukreipiant K. G. į MMSE tyrimui. Todėl vertinant visumą šių duomenų ir atsakovo ieškinio pripažinimą, teismas sprendžia, kad 2009-08-06 sutarties sudarymo momentu ir ją pasirašant K. G. psichinės sveikatos būklė buvo sunki ir dėl jos vertinimo turėjo sukelti abejonių aplinkiniams žmonėms, taip pat ir sutarties dalyviams, kad K. G. negali suprasti savo veiksmų ir juos teisingai vertinti. Taigi teismas konstatuoja, kad byloje esantieji įrodymai patvirtina ieškovo poziciją, kad 2009 m. rugpjūčio 6 d. sudarydama išlaikymo iki gyvos galvos sutartį su atsakovu N. R., K. G. negalėjo tinkamai suprasti savo veiksmų reikšmės ir įvertinti sudaromo sandorio padarinių sau, nes dėl amžiaus, senatvinės demensijos, kuri pasireiškė neigiamu poveikiu mąstymui, ji buvo tokioje būklėje, kad tinkamai vertinti savo veiksmus negalėjo. Todėl ieškinys ieškovo nurodytu CK 1.89 straipsnyje pagrindu tenkinamas visiškai.

19Kartu teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrindė reikalavimą tenkinti ieškinį ir antruoju CK 6.460 straipsnio 2 dalyje nurodytu pagrindu.

20Iš tiesų pagrįstai ieškovo ieškinio aprašomojoje dalyje teigiama, kad aptariamos ir analizuojamos Sutarties turinys leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad Sutartis neatitinka CK 6.460 straipsnio 2 dalyje numatytų išlaikymo iki gyvos galvos sutarties sąlygoms keliamų reikalavimų.

21Išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi rentos davėjas perduoda rentos mokėtojui nekilnojamąjį turtą nuosavybėn, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti (t. y. teikti materialinę paramą savo lėšomis) rentos gavėją iki gyvos galvos. Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 6 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutarties 1 punkte numatyta, kad rentos gavėja K. G. perdavė rentos mokėtojui N. R. nuosavybės teise nekilnojamuosius daiktus - butą 177000 Lt vertės ir garažo boksą 33200 Lt vertės, o pagal Sutarties 3 punktą rentos mokėtojas N. R. įsipareigojo rentos gavėjai K. G. iki jai gyvai esant, už jos gaunamą pensiją nupirkti jai maistą, drabužius, vaistus, slaugyti ją ligos atveju, esant reikalui padėti materialiai savo lėšomis ir kita. Ją palaidoti taip pat leisti rentos gavėjai K. G. iki jai gyvai esant nemokamai gyventi perleidžiamame bute. N. R. įsipareigojimas už K. G. gaunamą pensiją nupirkti jai maistą, drabužius, vaistus yra K. G. išlaikymas iš jos gaunamos pensijos, o ne N. R. teikiamas išlaikymas. Sutartyje numatytą įsipareigojimą – „esant reikalui padėti materialiai savo lėšomis ir kita“ - negalima tapatinti su išlaikymo teikimu, kadangi šis įsipareigojimas visiškai neapibrėžtas, neturi pastovaus pobūdžio, t. y., neaišku, kas spręs, kada K. G. bus reikalinga materialinė pagalba, kokia bus šios pagalbos kiekybinė ir kokybinė išraiška, kiek laiko ji truks ir panašiai. Dėl to pagrįstai daroma išvada, kad šio įsipareigojimo realizavimas priklausytų tik nuo N. R. sąžiningumo, sąmoningumo ir rūpestingumo.

22Pažymėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus išduotos pažymos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) leidžia teigti ir daryti išvadą, jog K. G. nebuvo išlaikoma N. R.. Šiaulių miesto savivaldybes administracijos socialinės paramos skyriaus 2011 m. rugsėjo 2 d. Nr. ( - ) raštas patvirtina, kad K. G., vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu, nuo 2009 m. rugsėjo 27 d. buvo paskirta ir iki 2009 m. gruodžio 28 d. mokėta priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, o nuo 2009 m. gruodžio 28 d. iki 2013 m. sausio 1 d. paskirta ir mokama slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.

23Laikotarpiais nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. rugsėjo 27 d., nuo 2010 m. sausio 7 d. iki 2010 m. gegužės 4 d. ir nuo 2011 m. sausio 25 d. iki 2011 m. gegužės 25 d. K. G. šios išmokos nebuvo mokamos, nes ji buvo slaugoma Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro ilgalaikio gydymo skyriuje. Minėtame rašte nurodoma, kad paskirtos šalpos išmokos pervedamos į K. G. asmeninę sąskaitą. Dokumentus dėl šalpos išmokų skyrimo, kuriuos pasirašė pati neįgalioji (G.), padėjo tvarkyti giminaitis N. R.. Pagal 2011 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus pateiktą pažymą, K. G. nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 1 d. paskirta išmokėti 9071, 90 Lt. Išdėstytų duomenų visuma patvirtina, kad K. G. pragyvena iš savo gaunamos pensijos, o jai teikiama priežiūra ir slauga buvo iš valstybės lėšų.

24Todėl įvertinus K. G. perduoto pagal Sutartį turto vertę ir Sutartyje numatytus N. R. įsipareigojimus, darytina išvada, kad šis sandoris akivaizdžiai nenaudingas K. G., nors tokio sandorio paskirtis turi būti priešinga.

25Tai, kad Sutarties sudarymas ir jos turinys neatitiko tikrosios šalių valios ir aiškiai buvo nenaudingas vienai jo šaliai pagrindžia tokios faktinės aplinkybės: Sutarties sudarymo metu N. R. ir K. G. nesiejo abipusis pasitikėjimas, ar artimi ryšiai ir betarpiškas bendravimas, todėl akivaizdu, kad Sutarties sudarymas nebuvo nulemtas objektyvių aplinkybių – siekio ir abipusio šalių noro gauti pagal sutartį tai, ko tokio pobūdžio sutartimis siekiama, Todėl ieškinys tenkinamas ir antruoju ieškinyje nurodytu pagrindu.

26Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.89 straipsnį kaip sudaryto savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti fizinio asmens atsiranda sandorio negaliojimo pasekme restitucija (CK 1.89 str. 2 d., 1.80 str. 2 d.), kai kiekviena sandorio šalis gražina visa tai, ką gavo pagal toki sandorį, tai yra šalys grąžinamos į padėtį, buvusią iki sandorio sudarymo, CK 6.146 straipsnyje nustatyta, kad restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Šiuo atveju pripažinus negaliojančia išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, pagal kurią K. G. perdavė N. R. nekilnojamąjį turtą, o N. R. įsipareigojo K. G. iki jai gyvai esant, už jos gaunamą pensiją nupirkti jai maistą, drabužius, vaistus, slaugyti ją ligos atveju, esant reikalui padėti materialiai savo lėšomis ir kita, ją palaidoti bei leisti K. G. iki jai gyvai esant nemokamai gyventi perleidžiamame bute, taikytina restitucija - K. G. grąžintinas natūra nekilnojamasis turtas. N. R. teiktas išlaikymas jam negali būti grąžintas, nes pagal Sutartį, jos sąlyga ir turinį jis išlaikymo K. G. savo lėšomis neteikė.

27Šioje byloje svarbios ir vėliau nustatytos aplinkybės, Tai faktas, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas išnagrinėjęs pareiškėjo Šiaulių miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro pareiškimą 2011-06-13 sprendimu pripažino K. G. neveiksnia. Po šios bylos išnagrinėjimo, vykdydamas įstatymo reikalavimą, teismas savo iniciatyva pradėjo civilinę bylą dėl globos nustatymo ir globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo K. G..

28Todėl visuma šių aplinkybių suponuoja aiškią ir nedviprasmišką teismo poziciją dėl ieškinio visiško patenkinimo.

29Dėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo.

30Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo N. R. valstybei priteistinas žyminis mokestis bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos byloje sudaro 65,11 Lt (b. l. 39). Atsakovas N. R. 2012-06-25 pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus, iš kurių matyti, kad buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 76500 Lt, o garažų paskirties patalpos pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), negyvenamosios patalpos - garažo bokso Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė yra 23100 Lt. Vadovaujantis CPK 85 str. 1 d. 11 p. nuostatomis nagrinėjamu atveju ieškinio suma sudarytų 99600 Lt. Tokiu būdu iš atsakovo N. R. turėtų būti priteista 2988 Lt žyminio mokesčio valstybei. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovas N. R. ieškinį pripažino visiškai, procese elgėsi tinkamai, vadovaujantis CPK 96 str. 5 d. nuostatomis priteistino žyminio mokesčio suma mažintina 50 %. Tokiu būdu iš atsakovo N. R. valstybei priteistina 1494 Lt žyminio mokesčio ir 65,11 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

31Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 straipsnio 2 dalimi, 268 straipsnio 5 dalimi, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

32Ieškinį tenkinti visiškai.

33Pripažinti negaliojančia 2009 m. rugpjūčio 6 d. išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, patvirtintą Šiaulių miesto 1 -ojo notarų biuro notaro, notarinio registro Nr. 1-4963, nuo jos sudarymo momento.

34Taikyti restituciją. Grąžinti K. G. nekilnojamuosius daiktus:

351) butą, unikalus Nr. ( - ), 43,56 m2 bendro ploto, su rūsiu 2.70 m2, pažymėtu ( - ), esantį ( - );

362) garažų paskirties patalpą pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), negyvenamąją patalpą - garažo boksą Nr. ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane: ( - ), 35,66 m2 bendro ploto, esantį ( - ).

37Priteisti valstybei iš atsakovo N. R. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) 1494 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus devyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio bei 65,11 Lt (šešiasdešimt penkis litus 11 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

38Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-12-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones byloje.

39Dėl sprendimo per 30 dienas gali būti duodamas apeliacinis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismas, pirmininkaujant teisėjui Vytautui... 2.
  1. Ginčo esmė ir bylos faktinės aplinkybės.
...
3. Ieškovas Šiaulių apygardos prokuroras, gindamas teismo pripažintos... 4. Ieškiniu ieškovas, teisiškai ginčo teisinį santykį kvalifikuodamas dviem... 5. 1.... 6. Pripažinti negaliojančia 2009-08-06 išlaikymo iki gyvos galvos sutartį,... 7. 2.... 8. Taikyti restituciją ir grąžinti K. G. nekilnojamuosius daiktus: 1) butą,... 9. Ieškiniu nurodoma, kad prašoma pripažinti negaliojančia sutartis sudaryta... 10. Kartu, ieškovas nurodo, kad pagal savo turinį ir esmę, 2009-08-06 sudarytoji... 11. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį ir teisme pareiškė, kad jis visiškai... 12. Šalys ir dalyvaujantys bylos teisiniame procese asmenys sutinka, kad procesas... 13. Teismas, tenkindamas ieškinį konstatuoja šias aplinkybes ir faktus, kurie... 14. Byloje esanti 2009-08-06 sutartis byloja, kad nurodytu sutartyje metu K. G. ir... 15. 1) butą, unikalus Nr. ( - ), 43,56 m2 bendro ploto, su rūsiu 2,70 m2,... 16. 2) garažų paskirties patalpą pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ),... 17. Sutarties šalys perduodamą turtą įvertino taip: butą – 177000 Lt,... 18. Sutartyje nurodoma, kad rentos mokėtojas N. R. rentos gavėjai K. G. iki jai... 19. Kartu teismas pripažįsta, kad ieškovas pagrindė reikalavimą tenkinti... 20. Iš tiesų pagrįstai ieškovo ieškinio aprašomojoje dalyje teigiama, kad... 21. Išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi rentos davėjas perduoda rentos... 22. Pažymėtina, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių... 23. Laikotarpiais nuo 2009 m. rugpjūčio 27 d. iki 2009 m. rugsėjo 27 d., nuo... 24. Todėl įvertinus K. G. perduoto pagal Sutartį turto vertę ir Sutartyje... 25. Tai, kad Sutarties sudarymas ir jos turinys neatitiko tikrosios šalių valios... 26. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 1.89 straipsnį kaip sudaryto savo... 27. Šioje byloje svarbios ir vėliau nustatytos aplinkybės, Tai faktas, kad... 28. Todėl visuma šių aplinkybių suponuoja aiškią ir nedviprasmišką teismo... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo.... 30. Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovo N. R. valstybei priteistinas... 31. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140... 32. Ieškinį tenkinti visiškai.... 33. Pripažinti negaliojančia 2009 m. rugpjūčio 6 d. išlaikymo iki gyvos galvos... 34. Taikyti restituciją. Grąžinti K. G. nekilnojamuosius daiktus:... 35. 1) butą, unikalus Nr. ( - ), 43,56 m2 bendro ploto, su rūsiu 2.70 m2,... 36. 2) garažų paskirties patalpą pastate ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ),... 37. Priteisti valstybei iš atsakovo N. R. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) 1494 Lt (vieną... 38. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011-12-23... 39. Dėl sprendimo per 30 dienas gali būti duodamas apeliacinis skundas Lietuvos...