Byla eA2-3262-852/2019
Dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Lithuanian glass recycling“, V. Č., A. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų „K. R. S. A.“ ir P. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo, suinteresuoti asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Lithuanian glass recycling“, V. Č., A. K..

2Teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-536-560/2019 uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Lithuanian glass recycling“ iškelta bankroto byla.

4Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankrotas pripažintas tyčiniu.

5Pareiškėjai „K. R. S. A.“ ir P. K. prašo: 1) Atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017; 2) Įtraukti „K. R. S. A.“ ir P. K. į civilinę bylą Nr. B2-997-603/2017 suinteresuotais asmenimis; 3) Nustatyti „K. R. S. A.“ ir P. K. terminą pateikti atsiliepimams į prašymą pripažinti bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankrotą tyčiniu. Nurodo, kad į civilinę bylą Nr. B2-997-603/2017 suinteresuotais asmenimis nebuvo įtraukti „K. R. S. A.“ bei P. K., o byloje priimta nutartis turi tiesioginės įtakos jų teisėms ir pareigoms, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 4 dalies nuostata patvirtina, kad teismas, nagrinėjantis prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, turi pareigą užtikrinti, jog apie procesą būtų laiku pranešta visiems įmonės kreditoriams bei įgaliojimų netekusiems įmonės valdymo organų nariams ir jiems sudaryta galimybė pateikti teismui atsiliepimus kartu su bylos nagrinėjimui reikšminga informacija. Tinkamas kreditorių ir valdymo organų narių informavimas apie pradedamą procesą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu yra būtinoji teisėto proceso ir teisingo procesinio sprendimo priėmimo sąlyga. Tik tada, kai visiems įmonės kreditoriams bei valdymo organų nariams, o ne vien tik procesą inicijavusiam asmeniui, yra sudaromos vienodos galimybės pateikti teismui reikšmingą informaciją, teismas gali tinkamai ir visapusiškai, įvertinęs visas svarbias aplinkybes, išnagrinėti bylą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Kadangi šioje byloje buvo nagrinėjami klausimai, susiję su „K. R. S. A.“ ir P. K. veikla ir veiksmais, akivaizdu, kad nutartis turi tiesioginės įtakos šių asmenų teisėms ir pareigoms. Vienas iš galimų nutarties padarinių, pavyzdžiui, yra numatytas ĮBĮ 20 straipsnio 7 dalyje, kuri numato kreditorių teisę reikšti ieškinius dėl jiems padarytos žalos atlyginimo tiesiogiai asmenims, kaltiems dėl įmonės tyčinio bankroto. Tai, kad nutartis turi visiškai realios įtakos „K. R. S. A.“ bei P. K. materialiosioms teisėms ir pareigoms akivaizdžiai patvirtina aplinkybė, jog būtent remdamasi nutartimi bendrovė jau pareiškė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, kuriuo prašo iš pareiškėjų priteisti dėl tyčinio bendrovės bankroto bendrovei ir jos kreditoriams padarytą žalą. Pažymėjo, kad teismui, priimant nutartį dėl tyčinio bankroto, nebuvo žinoma visa tinkamam klausimo išnagrinėjimui reikšminga informacija. Atnaujinus procesą, pareiškėjai pateiktų išsamius argumentus ir papildomus rašytinius įrodymus, kurie sudarys pagrindą pakeisti nutartį ją papildant naujais motyvais, o kai kuriuos, nutartyje esančius, motyvus pašalinti.

6Suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“ atsiliepimu prašo atmesti pareiškėjų „K. R. S. A.“ ir P. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 kaip nepagrįstą ir atlyginti bankrutavusiai UAB „Lithuanian glass recycling“ patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“, atstovaujama bankroto administratoriaus, apie teismui pateiktą prašymą pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu informavo bendrovės valdymo organų narius bei bendrovės kreditorius. Duomenys apie bendrovės valdymo organų ir kreditorių informavimą pateikti bylą nagrinėjusiam Vilniaus apygardos teismui. Teismas informavimą laikė tinkamu ir pakartotinai išnagrinėjo klausimą dėl bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto pripažinimo tyčiniu bei pagrįstai pripažino BUAB „Lithuanian glass recycling“ bankrotą tyčiniu. Akcininkė „K. R. S. A.“ ir buvęs bendrovės valdybos narys P. K. piktnaudžiaudami procesinėmis teisėmis ir siekdami priešingų tikslų nei nurodoma teismui pateiktame prašyme atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 pateikė minimą prašymą. Nurodė, kad į civilinę bylą Nr. B2-997-603/2017 suinteresuotu asmeniu įstojo tik vienas iš valdybos narių A. K. nors faktiškai apie procesą buvo pranešta bei žinoma ir kitam valdybos nariui P. K. bei buvusiai akcininkei ir kreditorei „K. R. S. A.“. Pažymėjo, kad buvusi bendrovės akcininkė bei esama kreditorė „K. R. S. A.“ savo teises bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto procese įgyvendino per atstovą advokatą A. Š., kuris nurodytoje apimtyje turėjo įgaliojimus veikti bendrovės vardu. Šiuos įgaliojimus veikti „K. R. S. A.“ patvirtino vienas iš „K. R. S. A.“ dalyvių A. K.. Taigi, akivaizdu, kad apie civilinės bylos Nr. B2-997-603/2017 nagrinėjimą esant informuotam buvusiam valdybos nariui A. K., kuris prisijungė suinteresuotu asmeniu ir procesą vedė per tą patį atstovą advokatą A. Š., aiškiai buvo informuota ir akcininkė „K. R. S. A.“ bei neginčytinai apie procesą buvo žinoma tų pačių bendrovių valdymo organų nariui P. K.. „K. R. S. A.“ niekada tiesiogiai nesidomėjo bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto procesu ir nesikreipė į bankroto administratorių ir iki šiol visus veiksmus atlikdavo atstovaujant jau paminėtam atstovui A. Š., kuris yra prisijungęs tiek prie bendrovės bankroto bylos, tiek prie bylos, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Pažymėjo, kad, net jei manyti, jog pareiškėjams kažkokiu būdu buvo nežinoma apie civilinės bylos Nr. B2-997-603/2017 nagrinėjimą, prašyme atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jų dalyvavimo įtaką teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017, tiesiogiai nepasisakyta dėl pareiškėjų teisių ar pareigų, ar, juo labiau, šia nutartimi nėra pažeistos pareiškėjų teisės ar įstatymo saugomi interesai.

7Pareiškėjai „K. R. S. A.“ ir P. K. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad „K. R. S.A.“, P. K. ar jo atstovų elektroninio pašto adresais bankroto administratorės pranešimas dėl bylos dėl tyčinio bankroto nebuvo išsiųstas. Atsiliepime į prašymą atnaujinti procesą klaidingai nurodyta, kad valdybos narį A. K. byloje atstovavęs advokatas A. Š. buvo ir bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ akcininkės bei kreditorės „K. R. S. A.“ atstovas. Kaip matyti iš bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ kartu su atsiliepimu teismui pateiktos Teisinių paslaugų sutarties turinio, ši sutartis buvo sudaryta tik dėl vieno konkretaus pavedimo – t. y. atstovavimo procese, kuriame buvo sprendžiamas „K. R. S. A.“ kreditorinio reikalavimo bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto byloje patvirtinimo klausimas.

8Teismas

konstatuoja:

9Kasacinio teismo nuosekliai yra išaiškinta, kad proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-473-684/2015). Tai reiškia, kad procesas civilinėje byloje, baigtoje įsiteisėjusiu procesiniu sprendimu, gali būti atnaujintas tik nustačius ypatingas aplinkybes, atitinkančias CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sąlygas, ir tik griežtai laikantis CPK XVIII skyriuje suformuluotų procesinių taisyklių.

10Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą, vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, kuriame numatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ar pareigų.

11Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. K. yra „K. R. S. A.“ valdybos pirmininkas ir vadovas, o P. K. – valdybos narys. UAB „Lithuanian glass recycling“ akcininke nuo 2008 m. rugsėjo 3 d. buvo „K. R. S. A.“. UAB „Lithuanian glass recycling“ 2008 m. rugsėjo 3 d. Akcininkų steigiamuoju sprendimu valdybos nariais, be kitų, buvo paskirti A. K. ir P. K.. A. K., jo prašymu, 2016 m. sausio 12 d. teisėjo rezoliucija buvo įtrauktas suinteresuotu asmeniu civilinėje byloje Nr. Nr. B2-997-603/2017.

12Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad A. K., kuris yra „K. R. S. A.“ valdybos pirmininkas ir vadovas, buvo žinoma apie civilinę bylą Nr. B2-997-603/2017, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto pripažinimo tyčiniu, todėl laikytina, kad tai buvo žinoma ir „K. R. S. A.“ bei jos valdybos nariui P. K..

13Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad procesui nurodytu pagrindu atnaujinti būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį civilinėje byloje 3K-3-181/2014, 2010 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-42/2010).

14Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 buvo sprendžiamas klausimas dėl bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

15Pareiškėjai nurodo, kad nutartis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu turi visiškai realios įtakos „K. R. S. A.“ bei P. K. materialiosioms teisėms ir pareigoms akivaizdžiai patvirtina aplinkybė, jog būtent remdamasi nutartimi bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“ jau pareiškė ieškinį Vilniaus apygardos teismui, kuriuo prašo iš pareiškėjų priteisti dėl tyčinio bendrovės bankroto bendrovei ir jos kreditoriams padarytą žalą. Taip pat pažymi, kad atnaujinus procesą, pareiškėjai pateiktų išsamius argumentus ir papildomus rašytinius įrodymus, kurie sudarys pagrindą pakeisti nutartį ją papildant naujais motyvais, o kai kuriuos, nutartyje esančius, motyvus pašalinti.

16Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas nesprendžia žalos atlyginimo iš kaltų asmenų klausimo ir nenustatinėja kiekvieno iš kaltų asmenų civilinės atsakomybės sąlygų (žalos padarymo ir jos dydžio, kaltės ir jos formos, priežastinio ryšio tarp neteisėtais pripažintų veiksmų ar neveikimo ir padarytos žalos). Kad įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, teismui pakanka nustatyti tam tikrų veiksmų nuoseklią eigą, kurių sistema objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto. Tuo tarpu atlikti detalesnį įmonės veiklos patikrinimą (patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, įvertinti konkrečių nurodytų asmenų veiksmų teisėtumą, atitikimą įmonės interesams ir pan.), pripažinus bankrotą tyčiniu, turi bankroto administratorius (ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalis).

17Todėl spręstina, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 nesprendė dėl pareiškėjų teisių ar įstatymų saugomų interesų, o pareiškėjų nurodomi argumentai ir papildomi rašytiniai įrodymai turės įtakos byloje dėl žalos atlyginimo, sprendžiant klausimą dėl konkrečių asmenų civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ar nebuvimo dėl įmonės tyčinio bankroto, tačiau ne klausimui ar bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ bankrotas pripažintinas tyčiniu.

18Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 netenkintinas.

19Suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“ nepateikė įrodymų, pagrindžiančių patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkintinas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 370 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

21Netenkinti pareiškėjų „K. R. S. A.“ ir P. K. prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017.

22Netenkinti suinteresuoto asmens bankrutavusios UAB „Lithuanian glass recycling“ prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Verikas... 2. Teismas... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 4. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje... 5. Pareiškėjai „K. R. S. A.“ ir P. K. prašo: 1) Atnaujinti procesą... 6. Suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“... 7. Pareiškėjai „K. R. S. A.“ ir P. K. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė,... 8. Teismas... 9. Kasacinio teismo nuosekliai yra išaiškinta, kad proceso atnaujinimo... 10. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą, vadovaujantis CPK 366 straipsnio 1... 11. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. K. yra „K. R. S. A.“ valdybos... 12. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad A. K., kuris yra „K.... 13. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad procesui nurodytu pagrindu atnaujinti... 14. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje Nr. B2-997-603/2017 buvo sprendžiamas... 15. Pareiškėjai nurodo, kad nutartis dėl bankroto pripažinimo tyčiniu turi... 16. Pažymėtina, kad byloje dėl tyčinio įmonės bankroto pripažinimo teismas... 17. Todėl spręstina, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d.... 18. Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, pareiškėjų prašymas... 19. Suinteresuotas asmuo bankrutavusi UAB „Lithuanian glass recycling“... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 21. Netenkinti pareiškėjų „K. R. S. A.“ ir P. K. prašymo atnaujinti... 22. Netenkinti suinteresuoto asmens bankrutavusios UAB „Lithuanian glass... 23. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti...