Byla 2-374-906/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas Svajūnas Bliudsukis, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Editai Rimgailienei, dalyvaujant pareiškėjai A. U., nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims: E. P., K. U., P. P., Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos atstovui, gauti prašymai nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant.

2Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos A. U. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji, po motinos V. N., mirusios 1994-02-19 mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

5Teismas nustato tik tuos juridinę reikšmę turinčius faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (LR CPK 444 str. 1 d.). Šiuo atveju juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas yra reikšmingas palikimo priėmimo įforminimui ir teisinei registracijai viešame registre.

6Vadovaujantis LR CPK 445 straipsniu teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Šiuo atveju pareiškėja yra praleidusi įstatymo nustatytą terminą, negali kreiptis į notarą dėl nuosavybės teisių įforminimo, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimą yra priėmusio faktiškai pradėdama jį valdyti.

7Pareiškėja, teismo posėdžio metu palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad mirus motinai, nuosavybės teisės į žemę dar nebuvo atkurtos, todėl tuo metu nesikreipė į notarą. Tačiau, kitą kilnojamąjį turtą, mirusiosios asmeninius daiktus, jį yra paveldėjusi faktiškai pradėjusi valdyti po motinos mirties. Ji rūpinosi nuosavybės teisių atkūrimu. Mokėjo mokesčius už atkuriamą žemę.

8Suinteresuoti asmenys pateiktuose atsiliepimuose neprieštaravo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui. Prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

9Liudytoja B. D., paaiškino, kad pareiškėja yra jos mamos sesuo. Paliudijo jog pareiškėjos motina V. N. iki mirties maždaug pusantrų metų gyveno pas dukra A. U., Ylakiuose, Skuodo r. Po jos mirties, asmeninius daiktus paveldėjo jos dukra A. U., daugiau įpėdinių nebuvo.

10Liudytoja V. G., paaiškino, kad pareiškėja yra jos močiutės sesuo. Paliudijo jog pareiškėjos motina V. N. iki mirties maždaug pusantrų metų gyveno pas dukra A. U., Ylakiuose, Skuodo r. Mirusiosios asmeninius daiktus paveldėjo jos dukra A. U., daugiau įpėdinių nebuvo.

11Pareiškimas tenkintinas.

12Teismas iš pareiškimo ir jo priedų nustatė, kad 1994-02-19 mirė pareiškėjos motina V. N. (b. l. 7). Po jos mirties, 1999-10-28 Alytaus apskrities viršininko išvada Nr. 59-2806 „dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn“, V. N. buvo atkurtos nuosavybės teisės į 2,49 ha žemės ir miško (b.l. 12). Po V. N. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (b.l. 25). Pareiškėja yra vienintelė mirusiosios pirmos eilės įpėdinė pagal įstatymą (b.l. 26). Suinteresuoti asmenys E. P., K. U., P. P. yra mirusiosios vaikaičiai, antros eilės įpėdiniai pagal įstatymą (b.l. 27-29).

13Palikimo atsiradimo metu galiojęs LR CK 587 str. numatė, kad „palikimui įgyti įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis. Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą.“ Todėl nustačius, kad po V. N. mirties, jos dukra A. U., faktiškai pradėjo valdyti paveldėtą kilnojamąjį turtą, mirusiosios asmeninius daiktus. Nuosavybės teisės mirusiajai buvo atkurtos 1999 m., todėl laikytina, kad ji priėmė V. N. turtą faktiniu valdymu.

14Byloje esant pakankamai įrodymų, ir suinteresuotiems asmenims nereiškiant prieštaravimų, pareiškimas yra tenkintinas bei nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas dėl palikimo priėmimo (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, 296, 442, 444, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja A. U., a.k. ( - ) priėmė motinos V. N., gim. ( - ), mirusios 1994-02-19, palikimą, faktiškai pradėdama jį valdyti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai