Byla P-525-41-11
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1065-480/2009 pagal pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. skundą atsakovams Prienų rajono savivaldybei, Prienų rajono savivaldybės administracijai, Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritoriniam skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Elektros darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“, valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“, akcinei bendrovei „VST“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. 2009 m. gruodžio 8 d. patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami:

61) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2006 m. lapkričio 29 d. aktą-pažymą Nr. 6808;

72) įpareigoti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinį skyrių per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos: a) atidengti 10 kv kl statinio (požeminio kabelio) fragmentą prie pareiškėjų A. ir L. Ž. gyvenamų namų ir namų valdos Prienų rajone, Jiezne, ( - ); b) atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio atstumus iki medžių šaknų želdinių juostoje, iki namo verandos pagrindo, iki kelio krašto, iki asfalto paviršiaus (gylį) pagal vertikalę, kabelio izoliacijos būklę, kabelio tipą ir gamintoją ir t. t., nustatant kabelio fragmento dalis, kurios yra, pareiškėjų A. ir L. Ž., kampinio išdėstymo žemės sklypo ( - ), Jiezne, Prienų raj. ribose; c) perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir namų valdos daugiau nei 6 metrų atstumu;

83) panaikinti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Kauno teritorinio skyriaus 2009 m. rugpjūčio 28 d. raštą Nr. 13-226 „Dėl 10 kv kabelių linijos statybos ( - ), Jiezne, Prienų raj.“;

94) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 26 d. raštą Nr. (12.1)-R2-Ž-396;

105) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-l886, kuriuo atsisakoma suteikti informaciją;

116) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos: a) priimti sprendimą pripažinti neteisėtu statybos leidimą 2006-08-03 Nr. L-66, išduotą Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos tarnybos, galiojantį iki 2016 m. rugpjūčio 3 d.; b) įpareigoti pateikti informaciją ar AB „VST“ mokėjimo pavedimo 100 Lt patvirtintą nuorašą, kuriuo sumokėta už 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimo išdavimą; c) įpareigoti per 3 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūną A. B. išduoti leidimą kasti žemę.

12Pareiškėjai 2009 m. gruodžio 8 d. teismui taip pat pateikė prašymą, kuriuo prašė atnaujinti terminą skundui dėl 2006 m. lapkričio 29 d. Akto-pažymos Nr. 6808 (toliau – ir Aktas) panaikinimo, o atnaujinus terminą, išspręsti skundą, esantį administracinės bylos Nr. I-1065-480/2009 sudėtyje, iš esmės ir panaikinti skundžiamą aktą.

13Nurodė, kad apie Aktą, nenurodant jo datos ir numerio, buvo paskelbta Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. posėdyje kitoje administracinėje byloje. Teigė, jog termino skundui dėl Akto panaikinimo paduoti nepraleido, nes pareiškėjų 2008 m. rugpjūčio 11 d. pareiškime, adresuotame Prienų rajono savivaldybės merui, išdėstyta problema, susijusi su 10 kv kabeline linija, paklota ( - ) gatvės važiuojamojoje dalyje be jokios izoliacijos mechaniniams poveikiams. Pažymėjo, jog dėl juos suklaidinusių Prienų rajono savivaldybės atsakymų, Inspekcijos Kauno teritoriniam skyriui tik 2009 m. rugpjūčio 17 d. pateikė skundą, kuriame reikalavo pripažinti neteisėtu Aktą ir atlikti kitus veiksmus. Nurodė, jog Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimtas apeliacinis skundas kitoje byloje, kurioje jie dar gali reikšti reikalavimą dėl Akto. Pažymėjo, kad su Akto turiniu susipažino maždaug 2009 m. birželio 26 d. Tada nedelsdami (per 3 dienas) parengė skundą Prienų rajono savivaldybės tarybai. Tuo tarpu Prienų rajono meras neįvykdė jam nustatytų pareigų ir nenukreipė pareiškėjų skundo Inspekcijos Kauno teritoriniam skyriui. Pareiškėjai, gavę mero 2009 m. liepos 24 d. raštą, skubiai parengė 2009 m. rugpjūčio 4 d. skundą dėl tokio rašto panaikinimo.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi, be kita ko, neatnaujino termino skundui paduoti dėl Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus 2006 m. lapkričio 29 d. akto-pažymos Nr. 6808 panaikinimo ir atsisakė priimti pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus 2006 m. lapkričio 29 d. aktą-pažymą Nr. 6808.

16Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. AS4-455/2006), pažymėjo, jog skundžiamas aktas laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjai nurodė, jog apie Aktą sužinojo Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. birželio 9 d. posėdyje, o su Akto turiniu susipažino maždaug 2009 m. birželio 26 d., gavę dokumentus iš administracinės bylos Nr. I-10-428/2009, padarė išvadą, kad tuomet pareiškėjai gavo skundžiamą Aktą bei jiem tapo žinomas Akto turinys ir institucija, priėmusi skundžiamą aktą. Pabrėžė, jog nuo tada ir turėtų būti skaičiuojamas terminas skundui paduoti. Pareiškėjai turėjo teisę skundą teismui paduoti iki 2009 m. liepos 26 d., tačiau padavė tik 2009 m. rugpjūčio 4 d., t. y. praleidę įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Šiame skunde nebuvo keliamas reikalavimas panaikinti Aktą ir tik 2009 m. gruodžio 8 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktame pareiškėjų patikslintame skunde jau prašoma panaikinti Aktą, t. y. akivaizdžiai praleistas įstatymo nustatytas terminas skundui paduoti. Remdamasis ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A10-1098/2006), pabrėžė, jog susirašinėjimas su kitomis institucijomis (kreipimasis į jas) nepateisina praleisto termino kreiptis į teismą ir negali būti pripažintas svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Nurodė, jog kadangi terminas skųsti Aktą neatnaujintinas, pareiškėjų skundą šioje dalyje atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

17III.

182010 m. rugpjūčio 23 d. gautas pareiškėjų prašymas, kuriuo jie prašo atnaujinti procesą administracinės bylos Nr. I-1065-480/09 dalyje dėl Inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus Akto panaikinimo ir perduoti bylos dalį nagrinėti iš naujo Kauno apygardos administraciniam teismui. Pateikiami tokie pagrindiniai prašymo argumentai:

191. Nurodo, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu (ABTĮ 153 str. 2 d. 2 p.). Pažymi, jog jau kitame 2010 m. rugpjūčio 23 d. prašyme minėjo, kad naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis laikytinas Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. raštas Nr. 2-6, kuriuo seniūnas informavo, kad leidimas kasti žemę ( - ) gatvėje UAB „Doleta“ 2006 metų rugpjūčio mėnesį nebuvo išduotas. Paaiškėjus tokiai aplinkybei, Kauno apygardos administracinis teismas nepagrįstai nutarė neatnaujinti termino skundui dėl Akto panaikinimo paduoti.

202. Pažymi, jog terminas prašymui paduoti skaičiuotinas nuo 2010 m. sausio 25 d., pratęstas Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1405-428/2010, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-369/2010 bei remiantis Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-458-480/2010. Pabrėžia, jog terminas prašymui paduoti nepraleistas, nes nuo 2009 m. gruodžio 15 d. nutarties įsiteisėjimo nepraėjo nė dvejų metų, todėl nepažeisti ABTĮ 156 straipsnio 3 dalies reikalavimai.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Prašymas netenkintinas.

24Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas ABTĮ 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.). Prašymo dėl proceso atnaujinimo nepagrindus argumentais (įrodymais), patvirtinančiais kurio nors iš įstatyme numatytų pagrindų buvimą, procesas administracinėje byloje negali būti atnaujintas (ABTĮ 159 str.1 d.).

25Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl to, kad naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs (pavyzdžiui, bylos Nr. P15-60/2006, P6-169/2007, P556-68/2008, P858-43/2010), jog esminėmis bylai aplinkybėmis laikytinos tokios aplinkybės, kurioms paaiškėjus ginčijami teisiniai santykiai atsiranda, pasibaigia arba pasikeičia. Be to, tai gali būti tik tokios aplinkybės, kurios: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį; 2) aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės; 3) apie šias aplinkybes pareiškėjas sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) šios turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie šias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas. Be to, vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, būtina išsiaiškinti, ar pateiktas įrodymas negalėjo būti pateiktas anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (pavyzdžiui, bylos Nr. P143-160/2009, P662-80/2010, P261-157/2010).

27Kaip matyti iš nurodytos administracinių teismų praktikos, aplinkybės, kurios sudaro pagrindą atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą, turi būti, pirmiausia tokios, kurios egzistavo bylą nagrinėjant iš esmės ir priimant teismo sprendimą ar nutartį. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pareiškėjai įvardina Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. raštą Nr. 2-6.

28Tuo atveju, jeigu būtų vertinama, kad pareiškėjai būtinybę atnaujinti procesą sieja su minėtame rašte nurodyta aplinkybe, kad UAB „Doleta“ 2006 m. rugpjūčio mėnesį Jiezno seniūnijoje nebuvo duotas leidimas kasti žemę, taip pat nebūtų pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymo. Kaip jau minėta, aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti procesą, turi būti tokios, kurios turi esminę reikšmę bylai, t. y. žinant apie tokias aplinkybes galėjo būti priimtas kitoks teismo sprendimas. Pastebėtina, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjų skundo reikalavimą dėl Akto panaikinimo, konstatavęs, jog praleistas terminas skundui dėl tokio reikalavimo pateikti ir nėra pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą ir tokį terminą atnaujinti. Teismas, įvertinęs pareiškėjų prašymą, konstatavo, jog pareiškėjų nurodyta termino praleidimo priežastis – susirašinėjimas su kitomis institucijomis (kreipimasis į jas), nepateisina praleisto termino kreiptis į teismą ir negali būti pripažinta svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodyto rašto turinį ir administracinės bylos dalį, kurioje prašoma atnaujinti procesą, sprendžia, jog pareiškėjų nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip tokios, kurios būtų turėjusios esminę reikšmę, sprendžiant būtent pareiškėjų prašymą dėl skundo dėl Akto panaikinimo padavimo teismui termino atnaujinimo. Konstatuotina, jog nėra pagrindo atnaujinti procesą pagal ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

29Kartu pabrėžtina, jog proceso atnaujinimas yra ypatingas procesinis institutas, kurio atžvilgiu ABTĮ įtvirtina specialias procesines normas. Pagal ABTĮ 156 straipsnio 1 dalį prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Byloje neginčijamai nustatyta ir patys pareiškėjai pripažįsta, jog prašymas paduotas praėjus daugiau nei 3 mėnesiams nuo to momento, kai pareiškėjai sužinojo apie aplinkybes, kurios, jų nuomone, yra pagrindas atnaujinti procesą, t. y. praleidus nurodytą terminą. Nors to paties straipsnio 2 dalis suteikia teisę asmenims, praleidusiems prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo terminą dėl svarbių priežasčių, praleistą terminą atnaujinti, jeigu prašymas dėl termino atnaujinimo paduotas ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, šiuo atveju toks prašymas nebuvo pateiktas. Todėl konstatuotina, jog pareiškėjai, be kita ko, praleido prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo teismui terminą. Pažymėtina, jog pareiškėjai, teigdami, kad jie nepraleido termino prašymui paduoti, nepagrįstai remiasi teismų nutartimis dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo.

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjų prašymas nėra pagrįstas proceso atnaujinimo terminas, paduotas, praleidus ABTĮ nustatytą terminą tokiam prašymui paduoti, todėl netenkintinas.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymo netenkinti, atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. I-1065-480/2009.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. Ž.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. 2009 m. gruodžio 8 d. patikslintu skundu... 6. 1) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos... 7. 2) įpareigoti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos... 8. 3) panaikinti Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos... 9. 4) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.... 10. 5) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m.... 11. 6) įpareigoti Prienų rajono savivaldybės administraciją per 15 dienų nuo... 12. Pareiškėjai 2009 m. gruodžio 8 d. teismui taip pat pateikė prašymą,... 13. Nurodė, kad apie Aktą, nenurodant jo datos ir numerio, buvo paskelbta Kauno... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. gruodžio 15 d. nutartimi, be... 16. Remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 17. III.... 18. 2010 m. rugpjūčio 23 d. gautas pareiškėjų prašymas, kuriuo jie prašo... 19. 1. Nurodo, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja... 20. 2. Pažymi, jog terminas prašymui paduoti skaičiuotinas nuo 2010 m. sausio 25... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Prašymas netenkintinas.... 24. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 25. Pareiškėjai prašo atnaujinti procesą ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą išaiškinęs... 27. Kaip matyti iš nurodytos administracinių teismų praktikos, aplinkybės,... 28. Tuo atveju, jeigu būtų vertinama, kad pareiškėjai būtinybę atnaujinti... 29. Kartu pabrėžtina, jog proceso atnaujinimas yra ypatingas procesinis... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pareiškėjų prašymas... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 32. pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymo netenkinti, atsisakyti atnaujinti... 33. Nutartis neskundžiama....