Byla 2A-84-03/2008
Dėl žalos atlyginimo bei atsakovės G. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 25 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Julijos Gražinos Vaitulionienės, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Rimvidos Zubernienės, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant atsakovei G. L., jos atstovei advokatei Liubovei Šiušienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Č. N. ieškinį atsakovei G. L. dėl žalos atlyginimo bei atsakovės G. L. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 25 d. sprendimo ir

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 4472 Lt žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jai nuosavybės teise priklauso dviejų kambarių butas, esantis (duomenys neskelbtini). Virš jos buto gyvena atsakovė. Dėl atsakovės kaltės 2006 metų rugsėjo-spalio mėnesiais jos butas buvo užlietas keturis kartus. Nurodė, kad dėl buto užliejimo patyrė 4472 Lt žalą, kurią prašė priteisti iš atsakovės kaip atsakingo už žalą asmens.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-09-25 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovei Č. N. iš atsakovės G. L. 2166 Lt žalos atlyginimo ir 65 Lt žyminio mokesčio. Kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovės buto vonios patalpa užlieta dėl atsakovės kaltės. Nustatė, kad remonto darbai ieškovės bute neatlikti, remontą galima atlikti mažesnėmis sąnaudomis, ieškovės butas seniai remontuotas, todėl prašomą priteisti sumą sumažino iki 2166 Lt.

4Apeliaciniu skundu atsakovės G. L. atstovė advokatė L. Šiušienė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-09-25 sprendimą pakeisti ir priteistą žalos atlyginimo sumą sumažinti iki 500 Lt. Nurodo, kad teismas skundžiamame sprendime neteisingai vertino liudytojų paaiškinimus bei rašytinius įrodymus. Teigia, kad iš pateikto defektinio akto negalima spręsti apie reikalingo remonto apimtį, defektacijos metu nenustatyta, kad tapetai būtų atšokę dėl buto užliejimo. Teigia, kad nepagrįsta komisijos išvada, jog sienų ir lubų kampai paveikti grybelio dėl užliejimo. Nurodo, kad nors ir teismas konstatavo, kad ieškovės butas seniai remontuotas, priimdamas sprendimą neįvertino šio fakto ir nustatydamas nuostolių dydį, taip pat neteisingai nustatė priežastinį ryšį tarp atsiradusių nuostolių ir atlygintinų remonto darbų išlaidų dydžio. Taip pat nurodo, kad atsižvelgiant į žalą padariusio asmens kaltę, žalos atlyginimo dydis gali būti sumažintas arba reikalavimas atlyginti žalą turi būti atmestas.

5Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

6Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

7CPK 320 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas, tačiau, neatsižvelgdamas į skundo ribas, teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

8Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis (duomenys neskelbtini). Atsakovė gyvena virš jos buto adresu (duomenys neskelbtini). Ieškovės buto vonios patalpa užlieta dėl atsakovės vonioje esančio netvarkingo vamzdyno. Pagal lokalinę sąmatą bendra remonto vertė nurodyta 4472 Lt, remonto darbų ir medžiagų vertė – 2166 Lt.

10Pagal CK 6.266 straipsnio nuostatas, žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas) net ir nesant jo kaltės, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Atsakovė būdama patalpų, kuriose buvo netvarkingas vamzdynas, savininkė, nesirūpino bute esančių santechnikos įrenginių būkle. Nepakankama nuosavybės priežiūra yra tie kalti veiksmai, dėl kurių buvo padaryta ieškovei žala. Pagal CK 6.263 straipsnį padaręs žalą asmuo turi ją atlyginti. Atsakovė neįrodė aplinkybių, atleidžiančių ją nuo žalos atlyginimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovė yra atsakinga dėl padarytos žalos ir privalo ją atlyginti.

11CPK 136 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus. Teismas, remdamasis šalių pateiktais įrodymais, nustato aplinkybes, kuriomis šalys grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų numatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str.). Ieškovė savo reikalavimui pagrįsti, be kita ko, pateikė 2007-01-22 defektinį aktą (b.l. 12), iš kurio matyti, kokia žala jai buvo padaryta, taip pat lokalinę sąmatą, kuri paruošta pagal remonto darbų įkainius (b.l. 14). Tačiau atsižvelgiant į ieškovės pateiktoje lokalinėje sąmatoje nurodytų remonto darbų apimtį ir kainą, konstatuotina, kad užliejimo padarinius galima pašalinti ir mažesnėmis sąnaudomis, be to, iš byloje esančių nuotraukų matyti, jog ieškovės bute ir jo neužliejus būtų reikalingas remontas. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, spręsdamas atlygintinos žalos dydžio klausimą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovei priteisė visą lokalinėje sąmatoje nurodytą sumą, apskaičiuotą už atliktinus darbus ir medžiagas, nors ieškovė ir nepateikė įrodymų, kad būtent tokios apimties remonto darbai, kokie nurodyti sąmatoje, yra atlikti bei jiems atlikti įsigytos medžiagos.

12CK 6.251 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad padarytus nuostolius privalu atlyginti. Taikant visiško nuostolių atlyginimo principą, svarbu atsižvelgti į tai, kad negali būti leidžiama nukentėjusiajam, o šiuo atveju ieškovei, praturtėti. Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, priteistinos žalos dydis mažintinas, priteisiant ieškovei žalos atlyginimą už dalį sąmatoje nurodytų atliktinų darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų: už senų tapetų nuplėšimą – 31,83 Lt; už anksčiau dažytų lubų nuvalymą – 8,90 Lt; už tinkuotų paviršių gruntavimą – 88,03 Lt; už lubų ir sienų glaistymą bei šlifavimą – 286,10 Lt; už lubų klijavimą popieriniais atspariais drėgmei apmušalais – 21,81 Lt; už lubų dažymą vandens emulsiniais dažais – 28,54 Lt; už sienų klijavimą atspariais drėgmei apmušalais – 274,79 Lt.

13Esant šioms aplinkybėms, pripažintina, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas iš dalies netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl 2007 m. rugsėjo 25 d. sprendimas keistinas, ieškovei iš atsakovės priteista suma mažintina iki 740 Lt, o priteistas žyminis mokestis mažintinas iki 50 Lt (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str., CPK 93 str. 2 d., 3 d., 4 d.).

14Kadangi atsakovės apeliacinis skundas tenkintas iš dalies, iš ieškovės atsakovei priteistina dalis, t.y. 50 Lt, žyminio mokesčio, kurį ji sumokėjo paduodama apeliacinį skundą (93 str. 2 d., 4 d.). Atsakovei pateikus įrodymus apie turėtas išlaidas advokatės, atstovaujančios jai apeliacinės instancijos teisme, pagalbai apmokėti, dalis šių išlaidų, t.y. 250 Lt, taip pat priteistina iš ieškovės (CPK 98 str. 1 d., 2 d., 3 d.).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 25 d. sprendimą pakeisti. Ieškovei Č. N. iš atsakovės G. L. priteistą žalos atlyginimą sumažinti iki 740 Lt, o priteistą žyminį mokestį sumažinti iki 50 Lt.

17Priteisti atsakovei G. L. iš ieškovės Č. N. 50 Lt žyminio mokesčio ir 250 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai