Byla e2-642-341/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Troja“ ieškinį atsakovams UAB „4 Efektai“, N. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 7572,16 Eur pagrindinio įsiskolinimo ir 733,42 Eur delspinigių, viso 8305,58 Eur sumą; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 6 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo iki teismo sprendimo įvykdymo dienos; priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kitų procesinių paruošiamųjų dokumentų, prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinyje nurodė, kad šalių 2014-03-20 sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr.14/02, ieškovas atsakovams išnuomojo patalpas, o atsakovai įsipareigojo Nuomos sutartyje numatytais terminais ir tvarka mokėti nuompinigius, mokesčius už patalpose suteiktas komunalines paslaugas ir mokesčius už telekomunikacijų paslaugas (Nuomos sutarties 2.4.1 p.). Nuomos sutarties metu atsakovai pradėjo pažeidinėti savo esminę prievolę, t.y. nustatytais terminais neatlikinėjo nuomos mokesčio mokėjimų ir atsiskaitymų už sunaudotas komunalines ir telekomunikacijų paslaugas, dėl ko ėmė kauptis įsiskolinimai. Nuo 2015-05-29 atsakovai neapmokėjo jiems pateiktų sąskaitų faktūrų: Nr. ( - ). Šalys buvo sudariusios 2015-06-15 Susitarimą dėl skolos apmokėjimo geruoju, tačiau jį atsakovai pažeidė, todėl ieškovas 2015-07-15 pranešimu vienašališkai nuo 2015-07-21 dienos nutraukė Nuomos sutartį ir pareikalavo grąžinti patalpas.

5Ieškovas, vadovaudamasis Nuomos sutarties 4.2 punktu, atsakovams pateikė PVM sąskaitą faktūrą: Nr. ( - ), kuria pareikalavo delspinigių už mokėjimų pradelsimus už laikotarpį nuo 2015.01.01 iki 2015.05.07; šios sąskaitos atsakovai pilnai neapmokėjo.

6Atsakovai neįvykdė pareigos 2015-07-21 dieną grąžinti patalpas, o jas grąžino pavėlavę vieną dieną, t.y. 2015-07-22, sutinkamai su Nuomos sutarties 4.6 punktu Nuomotojas pareikalavo sumokėti 144,81 Eur (500 Lt) delspinigius už vieną pradelstą dieną, pateikdamas atsakovams apmokėti PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios taip pat neapmokėjo.

7Bendra pagal visas aukščiau nurodytas sąskaitas neapmokėtos skolos suma pagal pateiktą atsakovų mokėjimų balansą sudaro 7572,16 Eur. Su atsakovais geranoriškai susitarti dėl skolos grąžinimo nepavyko ir telefonu, ir elektroniniu paštu.

8Nuomos sutarties 4.2 punktu atsakovams buvo priskaičiuoti ir šiuo ieškiniu reikalaujami priteisti papildomi delspinigiai už po 2015-05-29 dienos išrašytas ir neapmokėtas sąskaitas už nuomą, komunalines bei telekomunikacijų paslaugas. Ieškovo reikalaujama papildomų delspinigių suma sudaro 733,42 Eur.

9Ieškinys teikiamas solidariai abiem atsakovams, kadangi 2015-07-07 ieškovas su laiduotoju sudarė Laidavimo sutartį, pagal kurios nuostatas laiduotojas įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir atsakovas, jei pastarasis neįvykdys įsipareigojimų pagal Nuomos sutartį, prisiimdamas solidarią atsakomybę (Laidavimo sutarties 1.1, 3.3 p.).

10Nuomos sutarties 7.6 punkte šalys susitarė teismingumą priskirti Vilniaus rajono apylinkės teismui, šis ieškinys teikiamas laikantis nurodyto sutartinio teismingumo.

11Atsakovams teismo pranešimai ir ieškiniai su priedais įteikti įstatymų nustatyta tvarka (( - ) straipsnis). Per teismo nustatytą terminą atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR ( - ) str. 4 d.).

12 Ieškinys tenkintinas.

13Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (( - ) str. 2 d.).

14Byloje nustatyta, kad 2014-03-20 šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr.14/02, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui 101,03 m2 administracines ir 332,59 m2, sandėliavimo patalpas, esančias J. J. g. 16G, Vilnius, dviejų metų terminui. Sutartyje numatyta atsakovo pareiga už patalpų nuomą (administracines) mokėti 844,16 Eur plius PVM per mėnesį (iki kiekvieno mėnesio 10 d.) bei už patalpų nuomą (sandėliavimo) mokėti 1541,19 Eur plius PVM per mėnesį (iki kiekvieno mėnesio 10 d.), taip pat mokėti už elektros energijos suvartojimą, vandenį, nutekamojo vandens kanalizaciją, šiukšlių išvežimą pagal patvirtintus tarifus ir faktines išlaidas (iki kiekvieno mėnesio 15 d.) (sutarties 3.1.1-3.1.2 p., 3.5. p.). Nustatyta preliminari patalpų perdavimo – priėmimo data: administracinių patalpų – 2014-04-18, o sandėliavimo patalpų 2014-03-26; 2014-03-27 aktu nuomotojas perdavė, o nuomininkas priėmė 332,59 m2 ploto patalpas.

15Ieškovas už patalpų nuomą bei elektros energiją laikotarpiu nuo 2015-05-29 iki 2015-07-21 atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras: 2015-05-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) – 2991,74 Eur; 2015-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) – 2984,95 Eur sumai; 2015-07-21 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) – 2017,81 Eur sumai. Atsakovas sąskaitų nepasirašė, tačiau iš ieškovo pateikto 2015-06-15 Susitarimo dėl skolos apmokėjimo geruoju matyti, jog atsakovas 2015-06-15 buvo skolingas 6456,09 Eur; pagal 2016-01-11 Pažymą apie delspinigių paskaičiavimą matyti, kad atsakovas liko skolingas ieškovui (pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - )) 6726,70 Eur. Ieškovas 2015-07-15 išsiuntė atsakovui pranešimą dėl įsiskolinimo bei nuomos sutarties nutraukimą nuo 2015-07-21 15 val., tačiau teigia, kad atsakovai neįvykdė pareigos 2015-07-21 dieną 15 val. grąžinti patalpas, o jas grąžino pavėlavę vieną dieną, t.y. 2015-07-22, o sutinkamai su Nuomos sutarties 4.6 punktu, nuomotojas pareikalavo sumokėti 144,81 Eur delspinigius už vieną pradelstą dieną (pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - )); kurių atsakovas neapmokėjo.

16Remiantis CK 6.477 str. 1 d., pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Pagal CK 6.487 str. 1 d., nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. CK 6.38 str. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Konstatuotina, kad atsakovai, pažeisdami sutartinius įsipareigojimus, su ieškovu neatsiskaitė pagal PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ). Pagal CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

17Įstatymų ar sandorių nustatytas arba teismo paskiriamas terminas nurodomas kalendorine data arba nurodomas metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ar valandomis skaičiuojamas laikas (CK 1.117 straipsnio 1 dalis). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog dėl atsakovų prievolės pažeidimo ieškovui patalpos buvo grąžintos pavėluotai (CPK 12, 178 straipsniai).

18Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nuomos mokesčio bei mokesčio už komunalines paslaugas (elektros energija, šaltas vanduo) pagal ieškovo išrašytas (prie ieškinio pridėtas) PVM sąskaitas-faktūras sumokėjo nepilnai, todėl konstatuotina, kad sutartinės prievolės tinkami neįvykdė, todėl yra pagrindas reikalavimą dėl skolos tenkinti iš dalies, priteisti ieškovui iš atsakovų 6726,70 Eur skolos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.487 straipsnio 1 dalis).

19CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Pagal sutarties 4.2 p., jeigu atsakovas nesumoka nuompinigių ir/arba eksploatavimo išlaidų, arba neatlieka kitų sutarties 4 d. nustatytų mokėjimų, nustatytais terminais, ieškovui pareikalavus atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, kaip nurodo ieškovas už po 2015-05-29, ieškovas paskaičiavo atsakovui 733,42 Eur delspinigių. Pažymėtina, kad CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka teismui suteikta teisė kontroliuoti netesybų dydį, t.y. teismas, nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, turi teisę sumažinti sutartyje nustatytas netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas spręsdamas, ar konkrečiu atveju prašomos priteisti netesybos nėra neprotingai didelės, turi atsižvelgti į konkrečios prievolės pobūdį, prievolės šalių teisinį statusą, prievolės pažeidimo aplinkybes, jo padarinius, atsakovo elgesį, prievolės sumą ir pan., taip pat į CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. Nagrinėjamu atveju įvertinus tai, jog šalys yra juridiniai asmenys ir ieškovas prašo priteisti delspinigius už po 2015-05-29 laikotarpio, teismas pažymi, jog šalys Nuomos sutartimi sulygo, jog už patalpų nuomą bus mokama iki kiekvieno mėnesio 10 d., o už komunalines paslaugas pagal patvirtintus tarifus ir faktines išlaidas, iki kiekvieno mėnesio 15 d. (sutarties 3.1.1-3.1.2 p., 3.5. p.). Kadangi ieškovas atsakovui mokėtinas sumas už nuomą ir už komunalines paslaugas pateikdavo, kaip matyti iš teismui pateiktų įrodymų, viena bendra sąskaita, todėl teismas sprendžia, jog atsakovai privalėjo už suteiktas paslaugas atsiskaityti iki kiekvieno mėnesio 15 d. Vadinasi, delspinigiai skaičiuotini už po 2015-06-13 laikotarpio. Pažymėtina, jog CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimams dėl netesybų išieškojimo, teismas sprendžia, kad yra pagrindas prašomą priteisti delspinigių sumą mažinti. Pažymėtina, kad teismas mažindamas netesybas gali nurodyti konkrečią priteistinų netesybų sumą, kuri, jo vertinimu, yra protinga. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas, remdamasis CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. bei CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, netesybas mažina iki 350 Eur dydžio, kurios, teismo vertinimu, yra protingos, proporcingos ir adekvačios padarytam pažeidimui. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.72 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovų priteistina 350 Eur delspinigių.

20Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 7076,70 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

21Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 187 Eur žyminio mokesčio, turėjo 484 Eur išlaidų teisinėms (advokato) paslaugoms apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (85,20 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovų priteistina 571,69 Eur bylinėjimosi išlaidų (159,32 Eur žyminio mokesčio, 412,37 Eur teisinių paslaugų išlaidų).

22Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi išlaidos neviršija nustatyto dydžio minimumo (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (CPK 92 str.).

23Vadovaudamasis ( - ) str. 4 d., 279 str., 285-288 str., teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ 4 Efektai“ (į. k. ( - ), buveinės adresas Ukmergės g. 283, Vilnius) ir N. L. (a. k. ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), Vilnius) 6726,70 Eur (šešių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt šešių eurų 70 ct) skolą, 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt eurų) delspinigių, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-12 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 571,69 Eur (penkių šimtų septyniasdešimt vieno euro 69 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovui UAB „Troja“ (į. k. ( - ), buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ąžuolyno g. 7).

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus rajono apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti ( - ) straipsnio 2 dalies reikalavimus.

28Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai... 3. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kitų procesinių... 4. Ieškinyje nurodė, kad šalių 2014-03-20 sudaryta Negyvenamųjų patalpų... 5. Ieškovas, vadovaudamasis Nuomos sutarties 4.2 punktu, atsakovams pateikė PVM... 6. Atsakovai neįvykdė pareigos 2015-07-21 dieną grąžinti patalpas, o jas... 7. Bendra pagal visas aukščiau nurodytas sąskaitas neapmokėtos skolos suma... 8. Nuomos sutarties 4.2 punktu atsakovams buvo priskaičiuoti ir šiuo ieškiniu... 9. Ieškinys teikiamas solidariai abiem atsakovams, kadangi 2015-07-07 ieškovas... 10. Nuomos sutarties 7.6 punkte šalys susitarė teismingumą priskirti Vilniaus... 11. Atsakovams teismo pranešimai ir ieškiniai su priedais įteikti įstatymų... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir... 14. Byloje nustatyta, kad 2014-03-20 šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos... 15. Ieškovas už patalpų nuomą bei elektros energiją laikotarpiu nuo 2015-05-29... 16. Remiantis CK 6.477 str. 1 d., pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas)... 17. Įstatymų ar sandorių nustatytas arba teismo paskiriamas terminas nurodomas... 18. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog atsakovai nuomos mokesčio bei... 19. CK 6.258 str. 1 d. numato, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 20. Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 21. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas... 22. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 23. Vadovaudamasis ( - ) str. 4 d., 279 str., 285-288 str., teismas... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „ 4 Efektai“ (į. k. ( - ),... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 28. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...