Byla 2A-658-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Dalios Višinskienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Kauno Grūda” apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų P. V., D. V. ir K. V. ieškinį atsakovui UAB „Kauno Grūda” dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „Delta turizmo centras”.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovai 2008-02-11 pateikė Vilniaus 2-ajam apylinkės teismui ieškinį (b.l.2-5), kuriuo prašė priteisti ieškovams P. V., D. V. ir K. V. po 700 Lt turtinės ir po 2 100 Lt neturtinės žalos, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimo išlaidas. Savo reikalavimą grindė tuo, kad atsakovas netinkamai įvykdė 2007-12-14 šalių sudarytą turizmo paslaugų, susijusių su kelionės Mažasis Baltijos kruizas (Talinas-Stoholmas-Ryga), teikimo sutartį, nes kelionės maršrute nurodytas miestas Ryga nebuvo aplankytas, apie savavališką maršruto pasikeitimą ieškovas nebuvo informuotas iš anksto nustatyta tvarka.

4Atsakovas UAB „Kauno Grūda” atsiliepimu į ieškinį (b.l.19-23) prašė: 1) ieškinį atmesti; 2) liudytojais apklausti UAB „Kauno Grūda” darbuotojus G. K., R. B. ir V. R.; 3) priteisti iš ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog kelionės programa nežymiai pasikeitė 2007-12-18 18 iš 29 kelionę rezervavusių asmenų pageidavimu. Keisdamas programą, kelionės organizatorius pasiūlė alternatyvų dalies kelionės programos variantą už tą pačią kainą. Tokią alternatyvą numato Turizmo sutarties 5.3. punktas. Tačiau su ieškovais sudaręs sutartį tretysis asmuo UAB „Delta turizmo centras”, pažeisdamas Bendradarbiavimo ir Turizmo sutarčių nuostatas, apie pakeistą programą ieškovų neinformavo, todėl šiuo atveju yra atsakingas prieš ieškovus. Nepagrįstu laikė ieškovų reikalavimą grąžinti visą kelionės kainą bei atlyginti neturtinę žalą, ieškovams neįrodžius jos padarymo fakto ir dydžio. Pažymėjo, jog ieškovams nepateikus prieštaravimų iki kelionės pradžios, tik nedidelė turizmo paslaugų dalis gali būti laiko netinkamai suteikta, nes dėl trečiojo asmens neveikimo ir ieškovų neapdairumo ieškovai liko nepatenkinti tik kelionės dalimi.

5Tretysis asmuo UAB „Delta turizmo centras” (b.l.37-38, 110) atsiliepimu į ieškinį prašė teismo priimti sprendimą atsižvelgus į byloje esančius įrodymus. Tvirtino, jog nebuvo informuotas apie būsimus kelionės pakeitimus, taip pat ir apie kelionės programos pakeitimą, todėl iki kelionės pradžios negalėjo tinkamai informuoti ieškovų. Prašė nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, išreiškė nuomonę, jog reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

6Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismas 2008-10-30 nutartimi patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą dalyje dėl 2 100 Lt turtinės žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Kauno Grūda” ieškovų P. V., D. V. ir K. V. naudai nutraukė (b.l. 73, 74-75).

7Ieškovai 2009-01-15 pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prašė priteisti kiekvienam jų po 500 Lt neturtinei žalai atlyginti (b.l. 118).

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-01-29 sprendimu ieškovų P. V., D. V. ir K. V. ieškinį patenkino iš dalies: 1) priteisė iš atsakovo UAB „Kauno Grūda” ieškovų naudai po 300 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 27 Lt žyminio mokesčio; 2) iš ieškovų lygiomis dalimis atsakovo UAB „Kauno Grūda” naudai priteisė 600 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pagal 2007-12-14 šalių sudarytos Turizmo paslaugų sutarties nuostatus ieškovai iš anksto turėjo būti informuoti apie kelionės maršruto pasikeitimą. Tuo tarpu teismo posėdyje apklaustų liudytojų parodymai patvirtina, kad apie kelionės maršruto pasikeitimą, jog nebus aplankytas Rygos mietas, ieškovai sužinojo tik kelionės metu, be to, teismo posėdyje atsakovas pripažino pažeidęs sutartinius įsipareigojimus dėl netinkamo informavimo apie kelionės maršruto pasikeitimą. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pakeitus kelionės maršrutą bei tinkamai apie tai neinformavus ieškovų buvo pažeisti pagrįsti ir protingi ieškovų lūkesčiai, dėl minėtų kelionės pakeitimų ieškovai liko nepatenkinti. Įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, neturtinės žalos atlyginimą ir turizmo paslaugų teikimą reglamentuojančias teisės normas, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo kriterijus, pirmosios instancijos teismas priteisė kiekvienam ieškovui po 300 Lt patirtai neturinei žalai atlyginti (b.l. 121-123).

9Atsakovas UAB „Kauno Grūda” apeliaciniu skundu (b.l. 125-126) prašo: 1) pakeisti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-01-29 sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, perskirstant išlaidas proporcingai patenkintai ir atmestai (ieškovų atsisakytai) reikalavimų daliai. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad teismas visiškai nemotyvavo, kodėl atsakovui buvo atlyginta tik maža dalis dėl bylinėjimosi patirtų išlaidų, nevertino ieškovų elgesio, lėmusio ilgą bylos nagrinėjimo procesą. Nurodo, jog atsakovas už advokato padėjėjo pagalbą nagrinėjant šią bylą iš viso sumokėjo 2 625 Lt. Tvirtina, jog atsižvelgus į tai, kad byla buvo sudėtinga, reikalaujanti kompetencijos ir patirties specifinėje turizmo paslaugų teisinių santykių reguliavimo srityje, bylos nagrinėjimo trukmę (nuo 2008-01-06 iki 2009-01-29), teismo posėdžių skaičių (6 teismo posėdžiai, iš kurių 5 atsakovui atstovavo advokato padėjėjas), du kartus ieškovų tikslintą ieškinį, atsakovo iniciatyva dėl dalies ieškovų reikalavimų sudarytą taikos sutartį, kurią parengė, įteikė ieškovams ir atsiėmė iš ieškovų atsakovą atstovavęs advokato padėjėjas, tokio dydžio išlaidos (2 625 Lt) yra pagrįstos ir protingos. Teigia, jog teismas patenkino tik apie 15% (300 Lt x 100 : 2100 Lt ) pradinio ieškinio reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo, todėl iš ieškovų atsakovo naudai turėtų būti priteista ne mažiau kaip 85% turėtų išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kas sudaro 2231,25 Lt (2625 Lt x 85 : 100 = 2231,25 Lt). Mano, kad ieškovui vienašališkai atsisakius dalies reikalavimų, atsisakyta reikalavimų dalis turi būti prilyginta atmestiems reikalavimams ir už juos iš ieškovų atsakovo naudai turi būti priteisiamos turėtos išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamojoje byloje šalių ginčas liko tik dėl teismo priteistų ieškovui atstovavimo išlaidų dydžio, todėl sprendimo teisėtumas bei pagrįstumas įvertintinas tik šiuo aspektu.

12CPK 94 str., reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus, kuomet atsisakoma nuo ieškinio ar sudaroma taikos sutartis, nustato, kad jeigu pareiškus ieškinį atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino gera valia, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Tai reiškia, kad atsisakymas reikalavimo dėl jo patenkinimo yra prilyginamas jo patenkinimui teismo sprendimu. Taikos sutarties sudarymo atveju taikomos tos pačios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą šalims reglamentuojančios taisyklės.

13Ieškovai, kurių naudai yra sudaryta taikos sutartis bei išspręsta byla likusioje ginčo dalyje, atstovavimo išlaidų atlyginti neprašė, tokius reikalavimus pateikė tik apeliantas. Įstatymo leidėjas neleidžia mažinti bylinėjimosi išlaidų pagrindais, nenumatytais įstatymo. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad išlaidų už teisines paslaugas kompensuojamos dalies pagrįstumo klausimas yra vertinamoji aplinkybė, priskirta būtent teismo kompetencijai, o toks klausimas spręstinas atsižvelgiant į atitinkamas CPK nuostatas bei į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijas). Bylą nagrinėjęs teismas sprendime pažymėjo, kad, vertindamas atsakovo patirtų atstovavimo išlaidų pagrįstumą, taiko šį norminį aktą, ir nors neįvardijo konkrečių jo bei CPK taikytinų normų, nepateikė skaičiavimų, pateisinančių priteistų atstovavimo išlaidų sumos pagrįstumą, ši aplinkybė pati savaime nesudaro teisinių prielaidų pakeisti skundžiamą teismo sprendimo dalį.

14Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad bylinėjimosi išlaidos atsakovui priteisiamos proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), tačiau apeliantas nepagrįstai priskiria tą ginčo dalį, kuria šis išspręstas taikiai, atmestų reikalavimų kategorijai. Sudarius taikos sutartį turtinių reikalavimų dalyje, iš esmės yra pripažintas ieškovų reikalavimo atlyginti patirtą turtinę žalą, pagrįstumas (CPK 94 str.), o jos dydžio klausimas apspręstas šalių derybomis. Todėl esant ieškinyje dviems savarankiškiems materialiniams teisiniams ieškovų reikalavimams, nukreiptiems atsakovui per teismą (CPK 135 str.1 d.4 p., 136 str. 1 d.), pusė jų (50 proc.) buvo pačių šalių valia pripažinti pagrįstais. Sprendžiant dėl atsakovo turėtų atstovavimo išlaidų kompensavimo, jau vien ši aplinkybės leidžia pretenduoti tik į pusę turėtų išlaidų atlyginimą. Įstatymų leidėjas nedraudžia tokio proporcijų apskaičiavimo būdo bei principo, t.y. remtis šalių materialiniais teisinių reikalavimų kiekiu, atskirai vertinant kurie šalies reikalavimai pripažintini pagrįstais, kurie tokiais nepripažinti. Neturtinių reikalavimų buvo pareikšta 1500 Lt sumai, pirmosios instancijos teismas jų patenkino 900 Lt sumai, arba 60 proc.

15Atsakovas pateikė įrodymus, kad atstovavimo išlaidų jis patyrė 2625 Lt ( b.l. 99). Atsižvelgiant į šioje nutartyje įvardintus argumentus, net ir nevertinant jų dydžio pagrįstumo pagal Rekomendacijose nustatytus kriterijus, atsakovas pagrįstai galėjo tikėtis tik 525 Lt jų dalies kompensavimo (2625 Lt : 2 = 1312,50 Lt; 1312,50 Lt x 40 proc. = 525 Lt), o bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas priteisė iš ieškovų net šiek tiek daugiau – 600 Lt.

16Kita vertus, įvertinus ginčo pobūdį (nesprendžiami teisės taikymo, o tik fakto klausimai – ar ieškovai patyrė neturtinę žalą, jei taip, ar ją patyrė būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų), bylos apimtį (1 t.) ir procesinę baigtį, procesinių dokumentų skaičių (vienas atsiliepimas), aplinkybę, kad paslaugas teikė advokato padėjėjas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad priteista suma visiškai atitinka darbo ir laiko sąnaudas, teikiant atstovavimo paslaugas. Duomenų byloje apie ieškovų veiksmus, neatitinkančius CPK 7 str. įtvirtinto proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principo, bylos vilkinimą, priešingai nei teigiama skunde, nesama Taigi apeliacinio skundo argumentai, kad teismas neteisingai paskirstė šalims bylinėjimosi išlaidas, neteisingai nustatė jų proporcijas, yra nepagrįsti ir atmestini.

17Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. sausio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai