Byla 2S-2029-590/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovui UAB „Small Planet Airlines“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo gautas atsakovo UAB „Small Planet Airlines“ atsiliepimas į ieškovo A. M. ieškinį dėl skolos priteisimo.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-21 nutartimi atsakovui nustatė terminą atsiliepimo trūkumams pašalinti, t. y. atsakovas buvo įpareigotas teismui pateikti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą atsiliepimo ir jo priedų vertimą į ieškovui suprantamą užsienio kalbą, t. y. anglų kalbą.

4Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Small Planet Airlines“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 nutartį ir priimti teismui pateiktą atsiliepimą su priedais lietuvių kalba. Nurodo, kad ši civilinė byla yra nagrinėjama Vilniaus miesto apylinkės teisme, vadovaujantis CPK 11 str. 1 d., teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 861/2007 (toliau – Reglamentas) 6 str. 1 d. nustato, kad ieškinio forma, atsakymas, priešieškinis, atsakymai į priešieškinį bei susijusių pagrindžiančių dokumentų aprašymas pateikiami teismo proceso kalba ar kalbomis. Apeliantui nesuprantama, kokią įtaką turėtų teismo sprendimo priėmimui atsiliepimo vertimas į anglų kalbą, jei visas procesas Lietuvoje vyksta lietuvių kalba. Pažymi, jog Reglamento 6 str. 3 d. nustato, kad iš šalies gali pareikalauti pateikti vertimą tik tokiu atveju, jei kita šalis atsisako priimti dokumentą, nes jis nėra pateiktas viena iš šių kalbų: 1) valstybės narės, kurioje įteikiamas dokumentas, valstybine kalba; 2) kalba, kurią adresatas supranta. Nagrinėjamu atveju atsakovas nebuvo informuotas apie ieškovo atsisakymą priimti dokumentą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai savo iniciatyva nusprendė atsakovą įpareigoti pateikti atsiliepimo ir jo priedų vertimą į anglų kalbą. Taip pat nurodo, kad Reglamento preambulės 7 ir 8 punktuose nurodyta, kad ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimui nustatyta civilinio proceso tvarka yra supaprastinta, siekiant sumažinti bylinėjimosi išlaidas bei su tokiomis bylomis susijusį laiko gaišimą ir painiavą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismo reikalavimas pateikti ieškinio ir jo priedų vertimus į užsienio kalbą vienareikšmiškai sunkina ir ilgina civilinės bylos nagrinėjimo procesą bei didina išlaidas.

5Atskirasis skundas tenkinamas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl skolos priteisimo pagal Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Atsakovas teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį lietuvių kalba. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-21 nutartimi, vadovaudamasis CPK 113 str. 3 d., įpareigojo atsakovą teismui pateikti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą atsiliepimo ir jo priedų vertimą į ieškovui suprantamą užsienio kalbą, t. y. anglų kalbą.

8Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pastebėjimu, kad pagal CPK 113 str. 3 d. visi procesiniai dokumentai ir jų priedai teismui yra pateikiami valstybine kalba, išskyrus šiame Kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas išimtis, o jeigu pateikiami dokumentai šio Kodekso numatytais atvejais turi būti išversti į užsienio kalbą, dalyvaujantys byloje asmenys turi pateikti teismui įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus jų vertimus, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju yra taikoma Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas ir 2007-07-11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2007, nustatantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą (toliau – Reglamentas), kuriuo nagrinėjamu atveju ir turi būti vadovaujamasi.

9Reglamento 6 str. 1 d. yra įtvirtina, kad ieškinio forma, atsakymas, priešieškinis, atsakymai į priešieškinį bei susijusių pagrindžiančių dokumentų aprašymas pateikiami teismo proceso kalba ar kalbomis. CPK 11 str. 1 d. numato, kad teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnyje aiškiai įtvirtina, kad valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Šių teisės aktų nuostatų analizė suponuoja išvadą, kad atsakovas turi teisę atsiliepimą į ieškinį pateikti lietuvių kalba be vertimo į užsienio kalbą. Tačiau Reglamento 6 str. 3 d. numato išlygą, kad tais atvejais, kai šalis atsisako priimti dokumentą, nes jis nėra pateiktas nė viena iš šių kalbų: 1) valstybės narės, kurioje įteikiamas dokumentas, valstybine kalba, arba jei toje valstybėje narėje yra kelios valstybinės kalbos – tos vietos, kurioje turi būti įteiktas ar į kurią turi būti išsiųstas dokumentas, valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų; 2) kalba, kuria adresatas supranta, – teismas apie tai informuoja kitą šalį, kad ji pateiktų dokumento vertimą. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju atsiliepimas į ieškinį net nebuvo išsiųstas ieškovui, todėl sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva be jokio teisinio pagrindo įpareigojo atsakovą pateikti atsiliepimo į ieškinį ir jo priedų vertimus į anglų kalbą. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, kad ir Reglamento B formoje yra aiškiai nurodoma, kad atsiliepimas į ieškinį pateikiamas teismo, kuris atsiuntė ieškinį, kalba.

10Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytus motyvus, konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 nutartis yra neteisėta, todėl yra pagrindas ją panaikinti ir atsiliepimo į ieškinį priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį panaikinti ir atsiliepimo į ieškinį priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai