Byla 1-944-506/2014

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lilija Tarčevskaja, sekretoriaujant Jolantai Savickaitei, dalyvaujant prokurorui Loretai Masiulionytei, gynėjui advokatui Tatjanai Banetei, vertėjai Katerinai Chvatovai, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje N. T., a/k ( - ) gim. 1949-11-27 Vilniuje, LR pilietė, ukrainietė, našlė, aukštojo išsilavinimo, pensininkė, gyv. ( - ), Vilniuje, neteista, kaltinama nusikalstama veika, numatyta LR BK 140 str. 2 d.,

Nustatė

2N. T. smurtaudama nežymiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą:

3ji, 2013-08-23, apie 18.45 val. buto, adresu ( - ), Vilniuje koridoriuje, būdama apsvaigusi nuo alkoholio ( nustatytas 1,74 ‰ girtumas ) sukėlė konfliktą, kurio metu tyčia du kartus peiliu dūrė savo sūnėnui D. P. į kairiąją ranką, tuo padarydama D. P. pjautinę kairio dilbio žaizdą, vertinamą nežymiu sveikatos sutrikdymu.

4Apklausta kaltinamąja N. T. kalta neprisipažino ir parodė, kad 2013-08-23 vakare, jai jau gulint lovoje, į namus grįžo D. P.. Kas toliau įvyko, ji nepamena, kadangi buvo išgėrusi. Ji nepamena, kad turėtų rankose peilį ir, kad būtų dūrusi sūnėnui peiliu į ranką. Pamena, kad atvažiavo policijos pareigūnai ir ją išsivežė į 5 PK. Ji gyvena kartu su savo sugyventiniu R. Z., taip pat savo brolio žmona L. P. ir jos sūnumi D. P. trijų kambarių bute, esančiame ( - ), Vilniuje. Dviejuose kambariuose gyvena ji su sugyventiniu R. Z., trečiame kambaryje jai inkriminuojamo įvykio metu gyveno jos brolis V. P. (dabar jau miręs) ir iki šiol gyvena jo žmona L. P. ir jų sūnus D. P..

5Apklaustas nukentėjusiuoju D. P. palaikė savo parosimus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Jis parodė, kad 2013 m. rugpjūčio pabaigoje jis visą dieną buvo su draugais mieste, į namus grįžo tik vakare ir dar lipant laiptais išgirdo namuose rėkiančią tetą N. T.. Užėjęs į butą ir būdamas koridoriuje girdėjo kaip virtuvėje kalbasi jo tėvai, konflikto nebuvo ir jis, neįjungęs šviesos, atsisėdo koridoriuje ant kėdės ir bandė nusiauti batus, tačiau pajuto, kad prie jo kažkas priėjo ir jį puolė, todėl staigiai kairia ranka užsidengė galvą ir pajuto dūrį į ranką. Netrukus pajuto antrą dūrį į tą pačią vietą. Tada jis abiem rankom prispaudė užpuoliką prie koridoriaus sienos ir tik tada pamatė, kad su peiliu kairėje rankoje stovi jo teta N. T.. Ji tuoj pat išmetė peilį. Paklausus kodėl ji taip elgiasi Natalija pradėjo rėkti, tačiau, ką ji rėkė, jis nesuprato, kadangi ji buvo labai girta. Tada jis nuėjo į virtuvę, o N. T. nuo grindų paėmė peilį ir nuėjo į balkoną. Virtuvėje pamatė, kad iš jo kairės plaštakos bėga kraujas. Jo motina iškvietė greitąją medicinos pagalbą, tačiau netrukus atvažiavo policija, kurią kažkas iškvietė. Greit atvažiavo ir greitosios medicinos pagalbos brigada ir jį išvežė į Respublikinę Vilniaus Universitetinę ligoninę, kuri jam susiuvo žaizdą ir išleido į namus.

6Liudytoja L. P. parodė, kad 2013 m. rugpjūčio pabaigoje ji su vyru V. P. visą dieną buvo namuose. Namuose taip pat buvo N. T., ji kaip visada girtuokliavo ir šukavo. Vakare į namus grįžo sūnus D. P.. Tuo metu ji su vyru buvo virtuvėje ir nematė kas vyko koridoriuje. Bute tuo metu buvo ramu, niekas nekonfliktavo, tik išgirdo, kad koridoriuje ant grindų nukrito kažkoks daiktas. Netrukus į virtuvę atėjo sūnus D. P., kuriam iš kairės rankos bėgo kraujas. D. P. pasakė, kad jį peiliu sužalojo N. T.. Ką tuo metu darė Natalja ji nematė. Po to buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, taip pat atvažiavo policija, kas jas iškvietė nežino. Greitosios medicinos pagalbos brigada sūnų D. P. išvežė į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, o N. T. buvo išvežta į 5 PK.

7Liudytojas V. P. (miręs) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo sesuo N. T., su kuria jis gyvena viename bute, nuolat vartoja alkoholį, išgėrusi ji tampa agresyvi ir labai dažnai barasi su jo žmona L. P. ir sūnumi D. P.. Buvo toks atvejis, kai jo sūnų D. P. išvežė greitoji medicinos pagalba į ligoninę, nes Natalija peiliu sužalojo jo ranką. Kaip tai įvyko jis nežino, nes tuo metu su žmona buvo kitame kambaryje.

8Liudytojas R. Z. parodė, kad 2013-08-23, apie 18.45 val. jis buvo namuose, adresu Vilniuje, ( - ). Jis nepamena, ar tą dieną vartojo alkoholį, tačiau jis nematė įvykio, kurio metu N. T. neva peiliu sužalojo D. P. ranką. Apie šį įvykį jis sužinojo iš D. P., kuris jam parodė ant rankos kažkokį įbrėžimą.

9Liudytojas – policijos pareigūnas P. P. parodė, kad 2013-08-23, patruliavimo metu, vakare gavo pranešimą, kad bute, esančiame ( - ), Vilniuje konfliktas. Nuvykus į butą rado neblaivią – ant čiužinio gulinčią pranešėją N. T.. Bute taip pat buvo vyras, kuris balkone rūkė, be jo, V. P. bei L. P.. Juos pasitiko D. P. ir pasakė, jog jam grįžus į namus koridoriuje neblaivi N. T. puolė prie jo ir dūrė jam į kairiąją ranką. N. T., kažką šaukė, bet ką konkrečiai, buvo neaišku, ji buvo labai girta, elgėsi neadekvačiai ir apie įvykį nieko nepaaiškino. Koridoriuje ant sienų ir ant grindų buvo kraujo dėmių, tačiau peilio nesimatė, jie ieškojo peilio, kuriuo buvo sužalotas D. P., tačiau nerado. N. T. jie pristatė į Vilniaus 5 PK.

10Kaltinamosios N. T. kaltė įrodyta nukentėjusiojo D. P., liudytojų L. P., P. P., R. Z. parodymais, taip pat rašytiniais įrodymais.

11Nukentėjusiojo D. P. parodymai proceso metu buvo nuoseklūs. Jis tvirtino, kad 2013-08-23 vakare grįžus į namus buto prieškambaryje jį dviem peilių dūriais sužalojo kaltinamoji N. T.. Nukentėjusiojo D. P. parodymus atitinka iškart po išpuolio jį mačiusios nukentėjusiojo motinos L. P. parodymai, kuri paliudijo, kad sūnui grįžus į namus koridoriuje ji išgirdo ant grindų nukrentančio daikto garsą, o sūnui užėjus į virtuvę ji pamatė jo kairėje rankoje intensyviai kraujuojančią žaizdą. Sūnus pasakė, kad jį ką tik peiliu sužalojo N. T.. Liudytojas R. Z. parodė matęs sužalotą D. P. ranką. Liudytojas – policijos pareigūnas P. P. patvirtino, kad atvykus į įvykio vietą bute – koridoriuje ir virtuvėje matė kraujo žymes, taip pat bute buvo sužalotas D. P., jam kraujavo kairė ranka, matėsi, kad tai pjautinė žaizda.

12Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto 2013-08-23 19.10 val. konstatuota, kad įvykio vietoje 2013-08-23 N. T. peiliu sužalojo kairę ranką savo sūnėnui D. P., gim. 1981 m. N. T. įvykio vietoje nieko nepaaiškino ( b.l. 7-9 ).

13D. P. iškart po švykio buvo nuvežtas į VšĮ Greitosios pagalbos ligoninę. Jo ambulatorinės gydymo kortelės Nr. 2013/686993 iš RVUL ir asmens sveikatos istorijos iš VšĮ Lazdynų poliklinikos apžiūros metu teismo medicinos ekspertas J. M. P. pateikė išvadą, kad D. P. nustatyta pjautinė kairio dilbio žaizda, kuri padaryta pjaunančių savybių ašmenis ar aštrią briauną turinčiu daiktu prieš kreipiantis medicinos pagalbos. Sužalojimas atitinka nežymaus masto sveikatos sutrikdymą ( b.l. 26 ).

14Aptartų faktinių duomenų, teismo pripažįstamų įrodymais, visuma yra pakankama išvadai, kad kaltinamoji N. T. kaltinime nurodytomis aplinkybėmis tyčia peiliu nežymiai sužalojo D. P..

15N. T. yra D. P. teta, tai yra kartu gyvenanti nukentėjusiajam artima giminaitė, nusikalstama veika buvo padaryta jųdviejų namuose, todėl N. T. padaryta veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 140 str. 2 d. ( Įst. Red. Nr. XII-501, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 75-3772 (2013-07-13)

16Kaltės nepripažinusios kaltinamosios N. T. parodymus teismas vertina kaip siekimą išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kaltinamosios parodymai paneigti visuma aukščiau aptartų įrodymų. Be to, byloje yra duomenų, kad dėl N. T. būklės nusikalstamos veikos padarymo ji negalėjo adekvačiai vertinti ir, galimai, net prisiminti savo veiksmų. Pati kaltinamoji parodė, kad įvykio metu ji buvo neblaivi, be to, ji vartoja alkoholį kartu su raminamaisiais vaistais, todėl nuolat blogai jaučiasi. Į įvykio vietą pagal iškvietimą atvykęs liudytojas – policijos pareigūnas P. P. patvirtino, kad su N. T. produktyvus kontaktas buvo neįmanomas, ji rėkavo, svirduliavo, nieko rišliai negalėjo paaiškinti. 2013-08-23 21:33 val. N. T. nustatytas 1.74‰ girtumas ( b.l. 61 ).

17N. T. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamą veiką ji padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio.

18Ištyrus kaltinamosios N. T. asmenybę nustatyta, kad ji praeityje neteista ( b.l. 64 ), administracine tvarka bausta ( b.l. 65, 66 ), psichiatrinėse įstaigose gydyta nuo 2007-04-26 iki 2007-06-08, diagnozė: pasikartojantis ( rekurentinis ) depresinis sutrikimas, vidutinio sunkumo depresijos epizodas; tenziniai galvos skausmai; lėtinė smegenų išemija; kaklo ir juosmeninės dalies osteochondrozė su radikualgijomis ( b.l. 72 ), į Vilniaus priklausomybės ligų centro įskaitą neįrašyta ( b.l. 74 ). Specialisto išvadoje Nr. 89TPK-624 nustatyta, kad N. T. skirti teismo psichiatrijos ekspertizę nėra pagrindo ( netikslinga ) ( b.l. 76 ). N. T. yra senatvės pensininkė.

19N. T. padaryta nusikalstama veika priskiriame prie nesunkių nusikaltimų.

20Skirdamas bausmę ir parinkdamas jos rūšį teismas atsižvelgia į auksčiau nurodytų aplinkybių visumą, taip pat į tai, kad nukentėjęs D. P. atleido kaltinamajai ir nesiekia ją nubausti.

21Bausmės tikslų kaltinamajai teismas siekia skirdamas laisvės apribojimo bausmę.

22Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 66.57 Lt civilinį ieškinį, kurį sudaro nukentėjusiajam D. P. suteiktos medicinos pagalbos išlaidos. Civilinis ieškovas 2014-02-10 pateikė raštą Nr. 3S-1624, kuriuo atsisakė nuo ieškininių reikalavimų, nes civilinį ieškinį N. T. atlygino.

23Procesas dalyje civilinio ieškinio nagrinėjimo nutrauktinas.

24Proceso išlaidų byloje nėra.

25Vadovaudamasis LR BPK 297-308str.,

Nutarė

26N. T. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d. ir nuteisti laisvės apribojimu šešiems mėnesiams.

27Paskirti N. T. įpareigojimą bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 22 val. iki 7 val.

28Kardomąją priemonę nuteistajai iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti rašytinį pasižadėjimą neišvykti, o, nuosprendžiui įsiteisėjus ją panaikinti.

29Procesą dalyje dėl civilinio ieškinio nagrinėjimo nutraukti.

30Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per nuosprendį priėmusį teismą, paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lilija Tarčevskaja, sekretoriaujant... 2. N. T. smurtaudama nežymiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą:... 3. ji, 2013-08-23, apie 18.45 val. buto, adresu ( - ), Vilniuje koridoriuje,... 4. Apklausta kaltinamąja N. T. kalta neprisipažino ir parodė, kad 2013-08-23... 5. Apklaustas nukentėjusiuoju D. P. palaikė savo parosimus, duotus ikiteisminio... 6. Liudytoja L. P. parodė, kad 2013 m. rugpjūčio pabaigoje ji su vyru V. P.... 7. Liudytojas V. P. (miręs) ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jo sesuo N. T.,... 8. Liudytojas R. Z. parodė, kad 2013-08-23, apie 18.45 val. jis buvo namuose,... 9. Liudytojas – policijos pareigūnas P. P. parodė, kad 2013-08-23,... 10. Kaltinamosios N. T. kaltė įrodyta nukentėjusiojo D. P., liudytojų L. P., P.... 11. Nukentėjusiojo D. P. parodymai proceso metu buvo nuoseklūs. Jis tvirtino, kad... 12. Tarnybiniame pranešime dėl smurto artimoje aplinkoje fakto 2013-08-23 19.10... 13. D. P. iškart po švykio buvo nuvežtas į VšĮ Greitosios pagalbos ligoninę.... 14. Aptartų faktinių duomenų, teismo pripažįstamų įrodymais, visuma yra... 15. N. T. yra D. P. teta, tai yra kartu gyvenanti nukentėjusiajam artima... 16. Kaltės nepripažinusios kaltinamosios N. T. parodymus teismas vertina kaip... 17. N. T. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę... 18. Ištyrus kaltinamosios N. T. asmenybę nustatyta, kad ji praeityje neteista (... 19. N. T. padaryta nusikalstama veika priskiriame prie nesunkių nusikaltimų.... 20. Skirdamas bausmę ir parinkdamas jos rūšį teismas atsižvelgia į auksčiau... 21. Bausmės tikslų kaltinamajai teismas siekia skirdamas laisvės apribojimo... 22. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė 66.57 Lt civilinį ieškinį,... 23. Procesas dalyje civilinio ieškinio nagrinėjimo nutrauktinas.... 24. Proceso išlaidų byloje nėra.... 25. Vadovaudamasis LR BPK 297-308str.,... 26. N. T. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 140 str. 2 d. ir... 27. Paskirti N. T. įpareigojimą bausmės atlikimo metu būti namuose nuo 22 val.... 28. Kardomąją priemonę nuteistajai iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti... 29. Procesą dalyje dėl civilinio ieškinio nagrinėjimo nutraukti.... 30. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...