Byla 2S-562-614/2018
Dėl skolos išieškojimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eglė Surgailienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo P. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui P. M. dėl skolos išieškojimo, išvadą teikianti institucija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui P. M. dėl 60 Eur skolos, 10,26 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nutarė išieškoti iš atsakovo P. M. ieškovo UAB „Vilniaus energija“ naudai 60 Eur skolą, 10,26 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (70,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. rugpjūčio 8 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 0,84 Eur sumą už GRT pažymą ir 20,85 Eur žyminį mokestį.
 3. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. liepos 10 d. gautas atsakovo apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. liepos 12 d. nutartimi nustatė atsakovui procesinį terminą iki 2017 m. liepos 26 d. (imtinai) sumokėti 15 Eur žyminį mokestį, pateikti teismui žyminio mokesčio mokėjimo kvitą bei pateikti tinkamai pasirašytą apeliacinį skundą.
 2. Teismas, atsižvelgęs, kad atsakovas nepateikė teismui jo sunkią materialinę padėtį patvirtinančių rašytinių įrodymų, taip pat pažymos iš VĮ „Regitra“ apie turimas registruotas jo vardu transporto priemones, pažymos iš VĮ „Registrų centras“ apie turimą nekilnojamąjį turtą bei pažymų apie jo gaunamas pajamas (lengvatas, socialines išmokas ir kt.), padarė išvadą, jog atsakovo turtinė padėtis nėra sunki.
 3. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju tarp šalių nėra susiklosčiusių vartojimo teisinių santykių.
 4. Taip pat teismas įpareigojo atsakovą pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą advokato arba pateikti duomenis apie atsakovo P. M. turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, nes apeliacinį skundą pasirašė atsakovas P. M., atstovaujamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ (CPK 306 str. 3 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu atsakovas P. M. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį ir apeliacinio skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, taip pat kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 56 str. 1 d. 6 p. neprieštarauja Konstitucijos, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nuostatoms ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d. Skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Atsakovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio kaip vartotojas ginčuose dėl nesąžiningų sąlygų taikymo.
  2. Asociacija, ginanti vartotojų teises, yra tinkamas atstovas ir bylą gali vesti savarankiškai nedalyvaujant advokatui ar jo padėjėjui. Atsakovas, kaip vartotojas ir buto savininkas, turi teisę būti byloje atstovaujamas asociacijos, kurios vadovu jis pats yra.
 2. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ rašytiniuose prašymuose nurodė, kad prašo apeliacinės instancijos teismo spręsti apeliacinio skundo pasirašymo ir atstovavimo klausimus pagal naujausią praktiką. Taip pat prašo civilinėje byloje Nr. e2S-562-614/2018 pakeisti ieškovą UAB „Vilniaus energija“ procesinių teisių perėmėja – AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

  10

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė ieškovui UAB „Vilniaus energija“ iš atsakovo P. M. 60 Eur skolą, 10,26 Eur palūkanų, 5 proc. metines procesines palūkanas, 0,84 Eur sumą už GRT pažymą ir 20,85 Eur žyminį mokestį. Atsakovas padavė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimo.
 3. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo atsakovą sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti tinkamai pasirašytą apeliacinį skundą. Atsakovas atskirajame skunde savo poziciją grindžia vartotojo statusu ir teismų išaiškinimais, kad asociacija yra tinkamas atstovas byloje ginant vartotojų teises. Su atsakovo pozicija apeliacinės instancijos teismas sutinka.
 4. CPK 83 straipsnyje yra išvardinti atvejai, kuomet suinteresuoti asmenys, atsižvelgiant į civilinėje byloje vykstančio materialinio ginčo pobūdį, byloje dalyvaujančio asmens teisinį statusą ar materialinę padėtį, yra atleidžiami/iš dalies atleidžiami nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo civilinėse bylose. Vienas iš tokių atvejų, kuris aktualus ir šiai bylai, yra numatytas CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Pagal CPK 83 straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atleidžiami nuo žyminio mokesčio už ieškinius, priešieškinius, pareiškimus, apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat užprašymus dėl proceso atnaujinimo.
 5. Pažymėtina, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami, be kita, ko vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Taigi šiuo reglamentavimu nustatyta, kad nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami ne visi vartotojai, kurių reikalavimai kilę iš vartojimo teisinių santykių, o tik tokie, kurie savo reikalavimus (atsikirtimus) grindžia vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymu.
 6. Pagal Lietuvos respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymą vartotojas – asmuo, kuris perka prekes ir naudojasi paslaugomis asmeniniams ir namų ūkio poreikiams. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės–komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Toks teisinis reguliavimas suponuoja bylą nagrinėjančio teismo pareigą teisiškai kvalifikuojant sutartį nustatyti, koks asmuo, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, yra prekių ar paslaugų vartotojas, taip pat prekių ir paslaugų įsigijimo tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-579/2003; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008). Taigi vartojimo sutartį kvalifikuojančiu požymiu yra ne sutarties tikslas, o vienos iš sutarties šalių – prekių pirkėjo ar paslaugų įgijėjo tikslas.
 7. Nagrinėjamu atveju civilinėje byloje ginčas kilo dėl atsakovo, kaip daugiabučio namo, esančio ( - ), bendraturčio, pareigos mokėti mokesčius už bendrojo naudojimo patalpų šildymą. Atsakovas savo atsikirtimus grindė argumentais, kad ieškovo vykdytas šilumos paskirstymas ir karšto vandens apskaita yra neaiškūs ir nesąžiningi, ieškovas taikė netinkamą kainų ir paskirstymo metodą, t. y. 4 metodą ir 5 metodą šilumos kainai apskaičiuoti, nors turėjo būti taikomas Komisijos metodas Nr. 10, taigi ieškovas pažeidė ne tik įstatymų nuostatas, reglamentuojančias šilumos ir karšto vandens apskaitą ir šalių sudarytos sutarties atitinkamos sąlygos turi būti pripažintos nesąžiningomis. Todėl, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šioje byloje ieškovas reikalavo priteisti skolą už atsakovui priklausantį butą, esantį ( - ), kuris yra skirtas atsakovo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti, o atsakovas savo poziciją grindė ieškovo nesąžiningu sutarčių sąlygų taikymu apskaičiuojant kainą už bendrojo naudojimo patalpų šildymą. Darytina išvada, kad šiuo atveju atsakovas yra pripažintinas vartotoju, grindžiančiu savo atsikirtimus byloje sutarties nesąžiningų sąlygų taikymu. Todėl atsakovas turi būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo kaip vartotojas byloje dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas nėra vartotojas ir jam CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata netaikytina.
 8. Pagal CPK 306 str. 3 d. apeliacinį skundą surašo advokatas; jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats; apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.
 9. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje įpareigojo atsakovą pagal CPK 306 str. 3 d. pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą advokato arba pateikti duomenis apie atsakovo P. M. turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Šiuo atveju apeliacinį skundą pateikė ir elektroniniu parašu pasirašė atsakovas P. M., atstovaujamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ (IV t., b. l. 32-52). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ negali būti atstovu pagal naują CPK 306 str. 3 d. redakciją, įsigaliojusią nuo 2017 m. liepos 1 d., tačiau šiuo atveju, siekiant neužvilkinti bylos nagrinėjimo ir atsižvelgiant į faktinę aplinkybę, kad apeliacinį skundą pateikė ir pasirašė tas pats asmuo – atsakovas P. M., turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (IV t., b. l. 90), darytina išvada, kad ši aplinkybė neprieštarauja CPK 306 str. 3 d. reikalavimui ir atsakovas turi teisę pasirašyti savo apeliacinį skundą.
 10. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovas įpareigotas sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimo, naikintina, perduodant teismui iš naujo spręsti apeliacinio skundo priėmimo klausimą (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).
 11. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.
 12. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo civilinėje byloje Nr. 2S-562-614/2018 pakeisti ieškovą UAB „Vilniaus energija“ procesinių teisių perėmėja – AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 str. 1 d.). Atsižvelgiant į ieškovo pateiktus įrodymus ir CPK 48 str. nuostatas, ieškovo prašymas dėl procesinių teisių perėmimo apeliaciniame procese tenkintinas ir ieškovas UAB „Vilniaus energija“ keistinas jo teisių ir pareigų perėmėju – AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalimi, 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir atsakovo apeliacinio skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. sprendimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Pakeisti pradinį ieškovą UAB „Vilniaus energija“ civilinėje byloje Nr. 2S-562-614/2018 nauju ieškovu AB „Vilniaus šilumos tinklai“.

Proceso dalyviai
Ryšiai