Byla I-203-609/2009
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Alonos Romanovienės ir Dalios Gumuliauskienės, sekretoriaujant Nataljai Švec, dalyvaujant pareiškėjos UAB ( - ) atstovei Laurai Daumantaitei, atsakovės VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo atstovei Ilonai Jurevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB ( - ) skundą atsakovei VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui, trečiajam suinteresuotam asmeniui VĮ Registrų centras dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB ( - ) skundu (b.l. 4-7) prašo: 1) panaikinti VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008-12-24 sprendimą Nr. 488; 2) panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2008-10-23 sprendimą Nr. 2050-08-S-109; 3) panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2008-10-23 sprendimą Nr. 2050-08-S-110; 4) įpareigoti atsakovę VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą įregistruoti UAB ( - ) nuosavybės teises į pastatą - bendrabutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos m., ir į pastatą - katilinę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos m.. Pareiškėja nurodo, kad VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas 2008-10-23 sprendimu Nr. 2050-08-S-109 netenkino UAB ( - ) prašymo įregistruoti nuosavybės teises į nugriautą pastatą - bendrabutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos mieste, ir 2008-10-23 sprendimu Nr. 2050-08-S-l10 netenkino UAB ( - ) prašymo įregistruoti nuosavybės teises į nugriautą pastatą - katilinę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos mieste. VĮ Registrų centras Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija 2008-12-24 sprendimu Nr. 488 paliktas galioti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2008-10-23 sprendimas Nr. 2050-08-S-109 ir VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2008-10-23 sprendimas Nr. 2050-08-S-110. Nurodoma, jog įsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2008-09-02 sprendimu konstatuota, kad 2007 05 02 varžytynių aktai Nr. 1 ir Nr. 2 yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai. Teismo sprendime teigiama, kad nuosavybės teisė į faktiškai sugriautus pastatus tebeegzistuoja. Pažymi, kad VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui skundžiamais sprendimais atsisakius tenkinti UAB ( - ) prašymą įregistruoti nuosavybės teises, susidarė neteisėta situacija, kuomet pastatai Nekilnojamojo turto registre įregistruoti, jų įregistravimas nėra ginčijamas, tačiau atsisakoma keisti duomenis apie nuosavybės teisės turėtoją, nors pateikti dokumentai, patvirtinantys, kad pastatų savininkas pasikeitė. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, kad sandoriai, kurių pagrindu prašoma įregistruoti nuosavybės teisę į pastatus, yra teisėti. Ginčijamais sprendimais Nekilnojamojo turto registre paliekami neteisingi duomenys. Pareiškėja nesutinka su VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo sprendimuose nurodomu motyvu, kad nuosavybės teisės į nugriautus statinius neatsiranda. Nesutinka su nuostata, kad daikto įgijėjas nuosavybės teisę į daiktus įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momento. Nurodo, jog LR įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimą, numatyta, kad turto pirkimo-pardavimo sutartis arba perdavimo aktas yra prilyginami notaro patvirtintai sutarčiai ir yra nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai nustatyta tvarka registruojant pirkimo-pardavimo sutartis.

4Pareiškėjos atstovė prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

5Atsakovė VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo jų netenkinti. Atsiliepime į skundą (b.l. 28-31) nurodo, jog 2007 05 02 varžytynių akte Nr. 01 nurodyta, jog pastatas - bendrabutis, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), Neringos m., yra nugriautas. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, bendrabučio pastatas nekilnojamojo turto registre įregistruotas UAB ( - ) vardu, 2001-01-17 kadastrinių matavimų duomenimis pastato būklė - sunaikintas. UAB ( - ) nuosavybės teisė į statinį neatsirado, todėl negali būti įregistruota. 2007-05-02 varžytynių akte Nr. 02, nurodyta, jog pastatas- katilinė, esantis ( - ), Neringos m., yra nugriautas. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis katilinės pastatas įregistruotas UAB ( - ) vardu. Nors kadastriniais matavimais statinio sunaikinimo faktas nėra užfiksuotas, šio statinio sunaikinimo faktas nurodytas 2007 05 02 varžytynių akte. Kadangi vienu iš nuosavybės teisės praradimo pagrindų yra daikto žuvimas, pasireiškiantis nekilnojamojo daikto sunaikinimu, UAB ( - ) nuosavybės teisės į nugriautą statinį neatsirado, todėl negali būti įregistruotos nekilnojamojo turto registre. LR CK 4.49 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad daikto (turto) įgijėjas nuosavybės teisę į daiktus (turtą) įgyja nuo jų perdavimo įgijėjui momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Kadangi daiktai negalėjo būti perduoti, nuosavybės teisė įgijėjui neatsirado. Pažymi, kad pateiktas Klaipėdos apygardos teismo 2008-09-02 sprendimas nesudaro pagrindo įregistruoti nuosavybės teises į nugriautus pastatus. Varžytynių dokumentuose nėra nurodyta, kad pareiškėjai kokie nors nekilnojamieji daiktai yra perduoti.

6Atsakovo atstovė prašo skundo netenkinti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

7Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo jų netenkinti. Atsiliepime į skundą (b.l. 55,56) nurodo, jog mano, kad pareiškėjos skundas dėl Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. 488 bei Klaipėdos filialo 2008-10-23 priimtų sprendimų Nr. 2050-08-S-109 ir Nr. 2050-08-S-l 10 panaikinimo yra nepagrįstas ir prašo jį atmesti.

8Konstatuojama.

9Pareiškėja UAB ( - ) ginčija atsakovo VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo ir VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimus, kuriais viešajame registre atsisakyta įregistruoti pareiškėjos nuosavybės teises į pastatus- bendrabutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos m., ir katilinę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringos m..

10Nors skundu prašoma panaikinti ir Centrinio registratoriaus sprendimą, kuriuo palikti galioti teritorinio registratoriaus sprendimai, matyti, jog tiesiogines pasekmes pareiškėjai sukelia teritorinio registratoriaus sprendimai, todėl skundo dalyku laikytini teritorinio registratoriaus priimti sprendimai.

11Nustatyta, jog pagal viešajame registre užfiksuotus duomenis (b.l. 48-54) pastatas-bendrabutis ir pastatas-katilinė, esantys ( - ), Neringos m., Neringos sav., nuosavybės teise priklauso UAB ( - ).

12Iš byloje esančių prašymų (b.l. 32,33) matyti, jog pareiškėja UAB ( - ) į atsakovę VĮ Registrų centras Klaipėdos filialą kreipėsi, nekilnojamojo turto registre prašydama įregistruoti nuosavybės teisę į ginčo pastatus.

13Iš byloje esančių nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (b.l. 48-54) matyti, jog UAB ( - ) nuosavybės teise priklausantis ginčo pastatas- bendrabutis- sunaikintas, o 2007 05 02 varžytynių akte Nr. 01 (b.l. 62) nurodyta, kad pastatas-bendrabutis- nugriautas.

14Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė patvirtino, kad UAB ( - ) turto pardavimo iš varžytynių dieną pareiškėjai buvo žinoma, kad prašomi įregistuoti nekilnojamojo turto objektai yra nugriauti, nors nugriovimo faktas nėra įformintas.

15Kaip nurodyta byloje esančiuose varžytynių aktuose (b.l. 60-63), 2007 04 26 įvykusiose varžytynėse pareiškėja UAB ( - ) priėmė nuosavybėn teisę į nugriautą pastatą- katilinę, unikalus Nr. ( - ), esančią ( - ), Neringoje, ir teisę į nugriautą pastatą- bendrabutį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Neringoje.

16LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato, kokie nekilnojamieji daiktai registruojami nekilnojamojo turto registre. Ten pat nurodyta, jog nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai registruojami, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris.

17LR CK 4.33 straipsnio 3 dalis numato, kad nekilnojamojo daikto valdymas baigiasi nuo valdymo išregistravimo iš viešojo registro momento. Kadangi nustatyta, jog UAB ( - )nuosavybės teisė į ginčo nekilnojamuosius daiktus nėra išregistruota, laikytina, jog teisių į nugriautus statinius perdavimu nebuvo pakeistas nekilnojamojo daikto teisinis statusas.

18Pareiškėja UAB ( - ) įgijo teisę į pastatus, kurių negalima laikyti atskirais nekilnojamojo turto objektais, privalomai registruotinais nekilnojamojo turto registre, nes patvirtinta, jog natūroje jų nėra. Kadangi nustatyta, jog nuosavybės teisė į pastatus nebuvo perleista, reikalavimas ją įregistruoti pareiškėjos vardu laikytinas nepagrįstu.

19LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje reglamentuota nekilnojamojo turto registro tvarkytojo teisė atsisakyti įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą.

20Kadangi nustatyta, jog varžytynėse pareiškėjos įgytos teisės nekilnojamojo turto registre neregistruotinos, o dokumentas, kurio pagrindu buvo prašoma atlikti registraciją, neatitinka LR nekilnojamojo turto registro įstatymo reikalavimų, atsisakymas tenkinti prašymus laikytinas pagrįstu, todėl reikalavimai panaikinti VĮ Registrų centras Klaipėdos filialo 2008 10 23 sprendimus Nr. 2050-08-S-109 ir Nr. 2050-08-S-110 ir reikalavimas atsakovę įpareigoti atlikti teisinę pastatų registraciją pareiškėjos vardu netenkintinas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipėdos apygardos administracinį teismą, arba tiesiogiai - apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB ( - ) skundu (b.l.... 4. Pareiškėjos atstovė prašo skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų... 5. Atsakovė VĮ Registrų centras Klaipėdos filialas su skundo reikalavimais... 6. Atsakovo atstovė prašo skundo netenkinti atsiliepime išdėstytų motyvų... 7. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras su skundo reikalavimais... 8. Konstatuojama.... 9. Pareiškėja UAB ( - ) ginčija... 10. Nors skundu prašoma panaikinti ir Centrinio registratoriaus sprendimą, kuriuo... 11. Nustatyta, jog pagal viešajame registre užfiksuotus duomenis (b.l. 48-54)... 12. Iš byloje esančių prašymų (b.l. 32,33) matyti, jog pareiškėja UAB 13. Iš byloje esančių nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 14. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovė patvirtino, kad UAB 15. Kaip nurodyta byloje esančiuose varžytynių aktuose (b.l. 60-63), 2007 04 26... 16. LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato, kokie... 17. LR CK 4.33 straipsnio 3 dalis numato, kad nekilnojamojo daikto valdymas... 18. Pareiškėja UAB ( - ) įgijo teisę... 19. LR nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnyje reglamentuota... 20. Kadangi nustatyta, jog varžytynėse pareiškėjos įgytos teisės... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...