Byla 3K-3-467/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Antano Simniškio ir Algimanto Spiečiaus, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo AB „VST“ kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui, AB „VST“, dalyvaujant trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, dėl nuosavybės teisių gynimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė teismo apginti jo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir pripažinti negaliojančiu valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialo atliktą nuosavybės teisių registraciją į šį nekilnojamąjį turtą atsakovo AB „VST“ vardu.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinę bylą perdavė nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad ginčas yra kilęs iš nuosavybės teisinių santykių, nurodė, kad ieškovo reikalavimas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Teismas padarė išvadą, kad ieškinio pareiškimas buvo priimtas pažeidžiant teismingumo taisykles (CPK 31 straipsnis), todėl byla perduotina nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui (CPK 142 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

7Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovo AB „VST“ atskirąjį skundą tenkino iš dalies, panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 6 d. nutartį ir perdavė bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Kolegija nurodė, kad ieškovas ginčija valstybės įmonės Registrų centro, kuris yra viešasis administravimo subjektas, priimtą administracinį aktą dėl nuosavybės teisių registravimo. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo. Kolegija padarė išvadą, kad byla nagrinėtina administraciniame, o ne bendrosios kompetencijos teisme. Kolegija atmetė atsakovo argumentus, kad ieškinys paliktinas nenagrinėtas, nes ieškovas nesilaikė išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, nustatytos Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnyje. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1 punktą teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka. Kolegija padarė išvadą, kad šioje byloje skundą palikti nenagrinėtą gali tik administracinis teismas, kuris sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

9Kasaciniu skundu atsakovas AB „VST“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2006 m. sausio 30 d. nutarties dalį, kuria byla perduota nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui ir atmestas atskirojo skundo prašymas palikti ieškinį nenagrinėtą, ir priimti naują nutartį – bylą nutraukti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad byla yra nagrinėtina administraciniame teisme, tačiau nepagrįstai nutarė pašalinti šį teisės pažeidimą perduodamas bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimą kitam teismui reglamentuoja CPK 34 straipsnis, kurio 2 dalyje yra nustatytas išsamus sąrašas atvejų, kada teismas nutartimi gali perduoti bylą nagrinėti kitam teismui. Pagal CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas nutartimi perduoda bylą nagrinėti kitam teismui, jeigu, iškėlus bylą tame teisme, paaiškėja, kad ji buvo priimta pažeidžiant teismingumo taisykles. Kasatoriaus nuomone, ši teisės norma taikytina tik bylos perdavimui iš vieno bendrosios kompetencijos teismo kitam, t. y. tais atvejais, kai byla po perdavimo kitam teismui yra nagrinėjama pagal civilinio proceso taisykles. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentarą bendrosios kompetencijos teismas, nustatęs, kad byla teisminga specializuotam teismui, turėtų nutraukti bylą, vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 1 punktu, kaip nenagrinėtiną CPK tvarka. Tą patvirtina ir CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostata, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme, kuri reiškia normų, reglamentuojančių bylų priskyrimą bendrosios kompetencijos teismams, laikymąsi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika šiuo klausimu yra nevienoda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. kovo 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-198/2004, 2002 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2002).

112. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1997 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl įstatymų, reguliuojančių teismo sprendimo priėmimo ir išdėstymo tvarką, taikymo teismų praktikoje“ ir pažeidė CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktą nutartyje nenurodydamas procesinės teisės normos, kuria rėmėsi nutardamas ginčą dėl teismingumo išspręsti perduodamas bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui.

12Prisidėjimu prie kasacinio skundo atsakovas valstybės įmonė Registrų centras prašo kasacinį skundą tenkinti ir bylą nutraukti.

13Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo atmesti kasacinio skundo reikalavimą nutraukti civilinę bylą. Atsiliepimas į kasacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

14Ginčas yra kilęs iš nuosavybės teisinių santykių, todėl byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme. Net ir nustačius, kad byla teisminga administraciniam teismui, ji negali būti nutraukta, bet turi būti perduodama kitam teismui (CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

172005 m. spalio 4 d. Kauno miesto apylinkės teisme gautas ieškovo ieškinys dėl nuosavybės teisių gynimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinę bylą perdavė nagrinėti Kauno rajono apylinkės teismui. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. sausio 30 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą tenkino iš dalies, panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 6 d. nutartį ir perdavė bylą nagrinėti Kauno apygardos administraciniam teismui. Atsakovas 2006 m. balandžio 20 d. padavė Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutarties peržiūrėjimo. Kauno apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi nutarė kreiptis į specialią kolegiją, prašydamas išspręsti kilusio ginčo rūšinio teismingumo klausimą. Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2006 m. gegužės 25 d. nutartimi nutarė, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

18V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar nutartis) teisės taikymo aspektu, neperžengdamas kasacinio skundo ribų. Tačiau šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas. Viešojo intereso, kaip sąlygos kasaciniam teismui peržengti kasacinio skundo ribas, sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos faktines aplinkybes.

20Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas savo reikalavimą – nuosavybės teisių įregistravimą kildina iš nuosavybės teisinių santykių, todėl laikė, kad ieškovo reikalavimas yra civilinio teisinio pobūdžio ir ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas ginčija administracinį aktą, o ne daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, todėl laikė, kad bylą turi nagrinėti administracinis teismas. Kasaciniame skunde sutinkama su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad ginčas teismingas administraciniam teismui, tačiau teigiama, kad tai nustatęs bendrosios kompetencijos teismas negalėjo bylos perduoti administraciniam teismui, o turėjo bylą nutraukti. Po to, kai kasacinis skundas dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties buvo priimtas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2006 m. gegužės 25 d. nutartimi nutarė, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui. Pagal CPK 36 straipsnio 3 dalį specialios teisėjų kolegijos nutartis yra neskundžiama. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į viešąjį interesą, peržengia kasacinio skundo ribas ir konstatuoja, kad, Specialiajai teisėjų kolegijai ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2006 m. gegužės 25 d. nutartimi konstatavus, kad ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui, apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria byla perduota administraciniam teismui, naikintina ir paliktina galioti pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria, vadovaujantis CPK 31 straipsnio 1 dalimi, byla perduota Kauno rajono apylinkės teismui.

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 30 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 6 d. nutartį.

23Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė teismo apginti jo nuosavybės teises į nekilnojamąjį... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinę... 7. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m.... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 9. Kasaciniu skundu atsakovas AB „VST“ prašo panaikinti Kauno apygardos... 10. 1. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai nustatė, kad byla... 11. 2. Teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 1997 m.... 12. Prisidėjimu prie kasacinio skundo atsakovas valstybės įmonė Registrų... 13. Atsiliepimu į kasacinį skundą ieškovas prašo atmesti kasacinio skundo... 14. Ginčas yra kilęs iš nuosavybės teisinių santykių, todėl byla... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 17. 2005 m. spalio 4 d. Kauno miesto apylinkės teisme gautas ieškovo ieškinys... 18. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas patikrina apskųstus... 20. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas savo reikalavimą –... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m.... 23. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...