Byla e2-16828-918/2020
Dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Cramo“ ieškinį atsakovei UAB ,,Projektų valdymo agentūra“ dėl priverstinio skolinio įsipareigojimo įvykdymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama jos naudai priteisti iš atsakovės 1 690,40 Eur skolos, 62,64 Eur delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo ieškinį nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais.

5Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio1 dalis).

6Remiantis rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė 2018 m. balandžio 10 d. su atsakove sudarė Mechanizmų bei įrangos nuomos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė išnuomojo atsakovei statybinę įrangą. Šalys taip pat pasirašė 2018 m. balandžio 10 d. priedą A PRD ( - ) prie Mechanizmų bei įrangos nuomos sutarties Nr. ( - ), kuriuo susitarė jog atsakovė apmokės ieškovės pateiktą sąskaitą per 10 kalendorinių dienų. Įrangos perdavimą šalys įformino 2020 m. sausio 13 d. įrangos perdavimo-priėmimo aktu Nr. ( - ), įrangos perdavimo priėmimo aktas pasirašytas abiejų šalių. Ieškovė išrašė atsakovei 2020 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija CRA Nr. ( - ) dėl 1 500,40 Eur bei 2020 m. vasario 15 d. sąskaitą-faktūrą Serija CRA Nr. ( - ) dėl 590 Eur apmokėjimo už statybinės įrangos nuomą pagal Įrangos perdavimo-priėmimo aktą Nr. ( - ). Atsakovė su ieškove neatsiskaitė ir liko skolinga prašomą priteisti sumą Byloje duomenų, kad atsakovė būtų padengusi susidariusią skolą, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė, įvykdžiusi savo sutartinius įsipareigojimus, išrašė atsakovei priėmimo-perdavimo aktus, kuriuose ieškovės ir atsakovės darbuotojai patvirtino savo parašais, pastabų atsakovė dėl perduodamos nuomojamos įrangos nepareiškė. Byloje nustatyta, jog priėmimo-perdavimo aktai yra abiejų šalių pasirašyti, todėl vertintini kaip dvišaliai sandoriai, sukuriantys šalims atitinkamas teises ir pareigas. Kadangi priėmimo-perdavimo aktai yra šalių pasirašyti, darytina išvada, jog atsakovė be išlygų patvirtino priėmusi, o ieškovė – perdavusi nuomojamą įrangą. Tokiu būdu atsakovei tenka aktų pasirašymo pasekmės, t. y. pareiga apmokėti ieškovei už nuomojamą įrangą.

8Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovei, perdavus Sutartimi sulygtą įrangą, atsakovė vengė už ją sumokėti nuomos mokestį pagal nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, nors priėmimo-perdavimo aktus pasirašė. Toks atsakovės elgesys vertintinas kaip vengimas atsiskaityti už nuomos paslaugas pagal 2018 m. balandžio 10 d. Sutartį. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovui neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų mokėti įrangos nuomos mokestį, remiantis CK 6.38 straipsniu, 6.63 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.530 straipsniu, 6.535 straipsniu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1 690,40 Eur skola.

9CK 6.71 straipsnio 1 dalis numato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovė 2018 m. balandžio 10 d. Sutarties 5.6 punktu už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti ieškovui 0,06 procentų dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos. Kadangi atsakovė savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovės reikalavimas priteisti jos naudai iš atsakovės priskaičiuotus 62,64 Eur delspinigių už apmokėjimo termino praleidimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1 753,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Remiantis CPK 79 straipsniu, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 20 Eur dydžio žyminis mokestis ir 157,70 Eur išlaidų už suteiktas teisines paslaugas rengiant ieškinį, iš viso – 177,70 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

13Patenkinti ieškinį.

14Priteisti ieškovei UAB ,,Cramo“, į. k. 300031995, iš atsakovės UAB „Projektų valdymo agentūra“, į. k. 303145915, 1 690,40 Eur (vieno tūkstanto šešių šimtų devyniasdešimties eurų 40 ct) skolą, 62,64 Eur (šešiasdešimt dviejų eurų 64 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1 753,04 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-04-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 177,70 Eur (vieno šimto septyniasdešimt septynių eurų 70 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Atsakovė per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

17Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai