Byla 2S-447-154/2012

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. Š. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutarties dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje Nr. 2-584-124/2009 pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei R. Š. (dabartinė pavardė „E.“), trečiajam asmeniui D. Š. dėl gyvenamųjų patalpų grąžinimo ir iškeldinimo; bei atsakovės R. Š. priešieškinį dėl kompensacijos už buto remontą ir renovaciją priteisimo; į bylą įtraukta išvadą teikianti institucija – Šiaulių m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtino ieškovo A. Š. ir atsakovės R. Š. (dabartinė pavardė „E.“) 2008 m. gruodžio 30 d. sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei R. Š. dėl jos iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bei pagal atsakovės R. Š. priešieškinį ieškovui A. Š. dėl kompensacijos už buto remontą bei renovaciją priteisimo nutraukė.

5Ieškovas A. Š. 2012 m. balandžio 5 d. kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį dėl R. Š. (dabartinė pavardė „E.“) iškraustymo iš jam nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ).

6A. R. E. su ieškovo prašymu išduoti vykdomąjį raštą nesutiko. Nurodė, kad taikos sutartimi sutarė būtent dėl neatlygintino jos naudojimosi butu iki 2012 m. balandžio 1 d., o vėliau, atsakovės nuomone, gali būti tariamasi dėl kitokių naudojimosi butu sąlygų. Nurodė, kad kito gyvenamojo būsto neturi, išsikraustyti neturi kur, yra pateikusi ieškinį dėl uzufrukto minėtam butui nustatymo.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi atsisakė išduoti vykdomąjį raštą.

8Teismas nurodė, kad šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties 1 punktas nustato atsakovės naudojimosi ieškovui nuosavybės teise priklausančiu butu sąlygas ir terminą, tačiau sudarydamos susitarimą šalys nedetalizavo, kokie bus šalių veiksmai, suėjus sutartyje numatytam terminui, neįpareigojo atsakovės nuo 2012 m. balandžio 1 d. išsikelti iš ieškovui priklausančio buto. Konstatavo, kad toks šalių susitarimas dėl naudojimosi butu sąlygų ir termino pagal reguliuojamų santykių pobūdį, pasirinktą teisių gynimo būdą ir dėl šalių susitarimo neišsamumo negali būti priverstinai vykdytinas.

9Atskiruoju skundu ieškovas A. Š. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, priteisti ieškovui turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė pažodiniam taikos sutarties aiškinimui, neatsižvelgė į taikos sutarties sąlygų esmę, o taip pat ir į civilinės bylos, kurioje teismo nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, pobūdį. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtintoje tarp šalių sudarytoje taikos sutartyje aiškiai nurodyta, kad R. Š. leidžiama gyventi neatlygintai gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ), iki 2012-04-01. Vadovaujantis LR CK 6.189 str. 1 d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. Be to, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Todėl atsakovė po 2012-04-01 neteko teisės gyventi bute, esančiame ( - ), o atsižvelgiant į tai, kad minėta taikos sutartis buvo patvirtinta civilinėje byloje dėl R. E. iškeldinimo iš minėto buto, ieškovo prašymas išduoti vykdomąjį raštą yra pagrįstas.

122. Taikos sutarties 1 punkte nustatytą nuostatą atsakovė suprato būtent taip, kaip ir ieškovas, t. y. jog suėjus 2012-04-01 datai atsakovė iš ieškovui priklausančio buto privalės išsikelti, kadangi teismui prieš tvirtinant minėtą taikos sutartį, pasiteiravus atsakovės ar jai pakanka laiko iki 2012-04-01 išsikraustyti, atsakovė patvirtino teismui, jog laiko jai pakanka ir suėjus šiam terminui ji išsikraustys.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. E. prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, kad atsakovė tinkamai vykdė taikos sutarties sąlygas neatlygintinai gyventi bute ir mokėti komunalinius ir kitus mokesčius už butą.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi (b. l. 112-113) patvirtino ieškovo A. Š. ir atsakovės R. Š. (dabartinė pavardė „E.“) 2008 m. gruodžio 30 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

191. A. R. Š. ieškovas A. Š., kaip patalpų savininkas, leidžia gyventi neatlygintinai gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - ), iki 2012-04-01 dienos, mokant komunalinius ir kitus mokesčius už butą, bei suteikiant galimybę ieškovui A. Š., bet kada lankytis gyvenamojoje patalpoje, esančioje ( - );

202. Ieškovas A. Š. atsisako reikalavimo iškeldinti R. Š. iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), su šeima bei jai priklausančiu turtu, grąžinant šias patalpas ieškovui A. Š.;

213. A. R. Š. atsisako reikalavimo priteisti iš A. Š. 13263,07 Lt kompensaciją už remontą ir renovaciją.

22Civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei R. Š. dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bei pagal atsakovės R. Š. priešieškinį ieškovui A. Š. dėl kompensacijos už buto remontą bei renovaciją priteisimo nutraukė šalims sudarius taikos sutartį.

23Suėjus šalių pasirašytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties 1 punkte nustatytam terminui, ieškovas A. Š. kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo, nurodydamas, kad atsakovė R. E. (buvusi „Š.“) atsisako po 2012 m. balandžio 1 d. geruoju išsikraustyti iš ieškovui priklausančio buto, esančio ( - ) (b. l. 119).

24LR CPK 648 str., reglamentuojančiame vykdomojo dokumento turinį, be kitų reikalavimų nurodyta, kad vykdomajame rašte turi būti nurodoma su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui (LR CPK 648 str. 1 d. 4 p.).

25LR CPK 646 str. 3 d. nurodyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės.

26Sisteminė minėtų teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad teismo patvirtintos taikos sutarties 1 punkte nesant sąlygos, kad po 2012 m. balandžio 1 d. atsakovė R. E. (buvusi „Š.“) privalo išsikeldinti iš ieškovui priklausančio buto, esančio ( - ), pagrįstos ir teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, jog toks šalių susitarimas negali būti priverstinai vykdomas, o vykdomasis raštas negali būti išduotas, nes į vykdomąjį raštą negalima įrašyti to, ko nebuvo nurodyta nutarties rezoliucinėje dalyje. Nors apeliantas teigia, kad atsakovė, pasirašydama taikos sutartį, suprato, kad po 2012 m. balandžio 1 d. ji privalėsiant išsikeldinti iš ieškovui priklausančio buto, nes ji, neva, patvirtino teismui, jog laiko jai pakanka ir suėjus šiam terminui ji išsikraustys, tačiau kaip matyti iš 2009 m. sausio 8 d. teismo posėdžio protokolo, tiek ieškovas, tiek atsakovė prašė teismo patvirtinti jų pasirašytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti, nurodydami, kad bylos nutraukimo pasekmės žinomos (b. l. 110-111), pastabų dėl teismo posėdžio protokolo šalys nereiškė (LR CPK 171 str.). Be to, kaip matyti iš teismo patvirtintos taikos sutarties 2 punkto, ieškovas A. Š. atsisakė reikalavimo iškeldinti atsakovę R. Š. iš gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ).

27Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

28Ieškovui A. Š. išaiškintina, kad jis turi teisę kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka (LR CPK 646 str. 3 d.).

29Atskirąjį skundą atmetus, apeliantui A. Š. jo turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (LR CPK 93 str.).

30Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. sausio 8 d. nutartimi patvirtino... 5. Ieškovas A. Š. 2012 m. balandžio 5 d. kreipėsi į Šiaulių miesto... 6. A. R. E. su ieškovo prašymu išduoti vykdomąjį raštą nesutiko. Nurodė,... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 26 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, kad šalių sudarytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties... 9. Atskiruoju skundu ieškovas A. Š. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai prioritetą suteikė... 12. 2. Taikos sutarties 1 punkte nustatytą nuostatą atsakovė suprato būtent... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė R. E. prašo atskirąjį skundą... 14. Nurodo, kad atsakovė tinkamai vykdė taikos sutarties sąlygas neatlygintinai... 15. Atskirasis skundas atmestinas. ... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m.... 19. 1. A. R. Š. ieškovas A. Š., kaip patalpų savininkas, leidžia gyventi... 20. 2. Ieškovas A. Š. atsisako reikalavimo iškeldinti R. Š. iš gyvenamosios... 21. 3. A. R. Š. atsisako reikalavimo priteisti iš A. Š. 13263,07 Lt... 22. Civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei R. Š. dėl... 23. Suėjus šalių pasirašytos ir teismo patvirtintos taikos sutarties 1 punkte... 24. LR CPK 648 str., reglamentuojančiame vykdomojo dokumento turinį, be kitų... 25. LR CPK 646 str. 3 d. nurodyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos... 26. Sisteminė minėtų teisės normų analizė suponuoja išvadą, kad teismo... 27. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus Šiaulių... 28. Ieškovui A. Š. išaiškintina, kad jis turi teisę kreiptis dėl teismo... 29. Atskirąjį skundą atmetus, apeliantui A. Š. jo turėtos bylinėjimosi... 30. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 31. Palikti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartį...