Byla 2YT-2039-840/2017
Dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo/ skolininko M. M. skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas/ skolininkas M. M. pateikė skundą dėl antstolio Dariaus Jonaičio 2017 m. spalio 13 d. patvarkymo Nr. S-17-117-21642 netenkinti jo prašymo dėl turimo įsiskolinimo išdėstymo ir leidimo sumokėti skolą per tris metus bei išdėstyti turimos skolos išieškotojams V. P. ir A. M. likusią dalį ir nustatyti, kad skolininkas M. M. išmoka kreditoriams priteistos neturtinės žalos likutį per 3 metus.

4Skunde pareiškėjas nurodo, kad 2017 m. spalio 13 d. patvarkymu Nr. S-17-117-21642 antstolis Darius Jonaitis netenkino pareiškėjo prašymo išdėstyti turimą įsiskolinimą ir leisti sumokėti skolą per tris metus. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nuosprendžiu jis buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalį. Iš pareiškėjo nukentėjusiajam A. M. ir nukentėjusiajai V. P. priteista neturtinės žalos atlyginimo, viso 30971,08 Eur. Nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sąžiningai atlieka pareigą atlyginti nukentėjusiems padarytą neturtinę žalą – pardavė jam priklausiusį žemės sklypą ir iškarto atlygino nukentėjusiajam A. M. 5792,40 Eur. Likusią sumą kas mėnesį įneša į antstolio Dariaus Jonaičio sąskaitą. Šiuo metu skola nukentėjusiems sudaro 19938,13 Eur ir skola nuolat mažėja. Iš antstolio Dariaus Jonaičio patvarkymų sužinojo, kad vienintelis likęs jam nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: ½ 0,6584 ha žemės sklypas bei 4 ūkiniai pastatai ir garažas, esantys ( - ), yra parduodami iš varžytinių. Iš antstolio sužinojo, kad kreditorius A. M. nesutinka priimti dalinių atsiskaitymų ir reikalauja skolininko turto realizavimo iš varžytinių. Prašo išdėstyti skolą dėl sunkių gyvenimo aplinkybių – yra iš dalies darbingas – nustatytas 40 proc. darbingumo lygis, dirba tik 4 val. per dieną, todėl jo darbo užmokestis sudaro 200,00 Eur per mėnesį. Serga onkologine liga. Jo sutuoktinė taip pat yra neįgali. Mirus jo dukrai liko 13 metų anūkas, kurį globoja kartu su sutuoktine. Iš varžytinių parduodamas turtas yra vienintelis šeimos turtas, kurį pardavus, jie ir nepilnametis vaikas liktų be gyvenamosios vietos. Žemės sklypui pats rado pirkėjus, tačiau šis žemės sklypas jam priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise kartu su seserimi, todėl šiuo metu yra atliekamos žemės sklypo atidalinimo procedūros, kurios užtruks.

5Suinteresuotiems asmenims: antstoliui Dariui Jonaičiui, išieškotojams A. M. ir V. P. apie šios bylos nagrinėjimo vietą ir laiką tinkamai pranešta, atsiliepimai į skundą nepateikti, taip pat nepateikti prašymai atidėti šios bylos nagrinėjimą.

6Antstolis Darius Jonaitis savo poziciją išreiškė 2017 m. lapkričio 2 d. patvarkymu Nr. S065029, kuriuo pareiškėjo M. M. skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla perdavė jį nagrinėti Kaišiadorių rajono apylinkės teismui. Antstolis nurodė, jog antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0117/12/01258/1 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. vykdomąjį raštą Nr. 1-114-536/ 2010 dėl 4731,52 Eur skolos išieškojimo iš skolininko M. M. išieškotojų V. P. ir A. M. naudai. Skolos išieškojimas iš M. M. pradėtas 2012 m. liepos 30 d. Vykdomojoje byloje Nr. 0117/12/01654/1 2012 m. spalio 3 d. išsiųstas raginimas sumokėti skolą geruoju per 10 dienų, kuris 2012 m. spalio 6 d. įteiktas skolininko sesei. Vykdomojoje byloje Nr. 0117/12/01258/1 2012 m. liepos 31 d. išsiųstas raginimas sumokėti skolą geruoju per 10 dienų, kuris įteiktas skolininkui asmeniškai 2012 m. rugpjūčio 3 d. 2012 m. spalio 5 d. areštuotas M. M. priklausantis turtas: ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir garažas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). 2013 m. sausio 22 d. ir 2013 m. gegužės 7 d. buvo vykdomos areštuoto turto varžytynės, turtas buvo neparduotas. Nuo 2012 m. spalio 8 d. skolininkas susidariusias skolas mokėjo pats, priklausomai nuo gaunamo darbo užmokesčio. Laikotarpyje nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. balandžio 25 d. skola nebuvo mokama, kadangi skolininkas sirgo bei negavo darbo užmokesčio. 2017 m. kovo 20 d. buvo paskirta areštuoto turto ekspertizė, 2017 m. kovo 27 d. gautas skolininko prašymas mokėti skolą dalimis bei atšaukti varžytynes, 2017 m. gegužės 5 d. skolininkui leista susidariusią skolą mokėti dalimis, tačiau turto pardavimas buvo tęsiamas. 2017 m. birželio 8 d. gautas skolininko prašymas mokėti skolą dalimis bei atšaukti varžytynes. 2017 m. liepos 10 d. gautas išieškotojo prašymas tęsti turto pardavimą. 2017 m. birželio 8 d. skolininkui buvo leista susidariusią skolą mokėti dalimis, tačiau turto pardavimas buvo tęsiamas. 2017 m. liepos 20 d. priimtas patikslintas patvarkymas dėl turto ekspertizės paskyrimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1-114-536/ 2010 netenkino M. M. prašymo dėl žalos atlyginimo išdėstymo dalimis. 2017 m. rugsėjo 9 d. skolos likutis vykdomojoje byloje Nr. 0117/12/01654/1 yra 2768,91 Eur skolos ir 272,00 Eur vykdymo išlaidų, vykdomojoje byloje Nr. 0117/12/01258/1 yra 17019,22 Eur skolos ir 1557,00 Eur vykdymo išlaidų. 2017 m. spalio 5 d. gautas skolininko M. M. prašymas leisti susidariusią skolą mokėti dalimis. 2017 m. spalio 13 d. patvarkymu skolininko prašymas atmestas bei paskelbtos areštuoto turto varžytynės. 2017 m. spalio 25 d. gautas skolininko skundas dėl 2017 m. spalio 13 d. patvarkymo, kuriuo antstolis netenkino skolininko prašymo leisti susidariusią skolą mokėti dalimis bei prašo atšaukti parduodamo turto varžytynes ir leisti susidariusią skolą leisti išmokėti per 3 metus. Prie pateikto skundo nėra pateikta jokių papildomų dokumentų įrodančių skunde išdėstytus motyvus. Antstolis atsižvelgdamas į skolininko M. M. pajamas leido susidariusią skolą mokėti dalimis po 190,00 Eur, tačiau nusprendė tęsti areštuoto turto pardavimą iš varžytynių, kadangi nėra priežasčių varžytynių atšaukimui. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnis numato, kad pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Šiuo atveju išieškotojo prašymu antstolis gali areštuoti pradedamą realizuoti skolininko turtą, jei paaiškėja, jog darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų sprendimas nebus įvykdytas. Išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija 2030,00 Eur. Vykdant skolos išieškojimą nustatyta, kad skolininkui mokant skolą dalimis skola nebus sumokėta per šešis mėnesius, likusi skola viršija 2030,00 Eur, todėl nevykdyti varžytynių antstolis neturi teisės. M. M. skunde nurodo, kad po dukros mirties globoja 13 metų nepilnametį anūką, tačiau jokių dokumentų liudijančių globą nėra pateikta. Pažymėtina, kad antstolis parduoda dalį žemės sklypo bei pastatus – ūkinius pastatus, gyvenamasis namas, esantis Trakų r. sav., Lentvaris, Gaidiškių g. 39, nėra parduodamas, ir net nepriklauso skolininkui M. M., todėl M. M. motyvas, kad nepilnametis vaikas liktų be gyvenamosios patalpos nėra pagrįstas.

7Pareiškėjo skundas tenkintinas iš dalies.

8Išnagrinėjus civilinę bylą nustatyta, kad antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje yra vykdoma vykdomoji byla Nr. 0117/12/01654/1 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-114-536/ 2010 dėl 4673,60 Eur[1] (16137,00 Lt) neturtinės žalos atlyginimo ir 57,92 Eur (200,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš M. M. išieškotojai V. P. bei vykdomoji byla Nr. 0117/12/01258/1 pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 1-114-536/ 2010 dėl 26065,80 Eur (90000,00 Lt) neturtinės žalos atlyginimo ir 173,77 Eur (600,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš M. M. išieškotojui A. M.. 2012 m. liepos mėn. priimti patvarkymai priimti šiuos vykdomuosius dokumentus vykdyti bei raginimai įvykdyti sprendimą įteikti skolininkui. 2012 m. spalio 5 d. areštuotas M. M. priklausantis turtas: ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir garažas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). 2017 m. kovo 20 d. areštuotas M. M. priklausantis turtas: ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ). Laikotarpyje nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. iki 2017 m. balandžio 25 d. skola nebuvo mokama. 2017 m. kovo 20 d. buvo paskirta areštuoto turto ekspertizė, 2017 m. kovo 27 d. gautas skolininko prašymas mokėti skolą dalimis bei atšaukti varžytynes, 2017 m. gegužės 5 d. skolininkui leista susidariusią skolą mokėti dalimis, tačiau turto pardavimas buvo tęsiamas. 2017 m. birželio 8 d. gautas skolininko prašymas mokėti skolą dalimis bei atšaukti varžytynes. 2017 m. liepos 10 d. gautas išieškotojo prašymas tęsti turto pardavimą. 2017 m. birželio 8 d. skolininkui buvo leista susidariusią skolą mokėti dalimis, tačiau turto pardavimas buvo tęsiamas. 2017 m. spalio 5 d. gautas skolininko M. M. prašymas leisti susidariusią skolą mokėti dalimis. 2017 m. spalio 13 d. patvarkymu skolininko prašymas atmestas bei paskelbtos areštuoto turto varžytynės. 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymu paskelbtos varžytinės atšauktos.

9Pareiškėjas/ skolininkas M. M. skundžia antstolio Dariaus Jonaičio veiksmus, kadangi netenkinti jo prašymo dėl turimo įsiskolinimo išdėstymo ir leidimo sumokėti skolą per tris metus.

10Teismas pažymi, kad antstolis vykdymo procese privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). CPK 663 straipsnyje reglamentuoti apribojimai, taikomi išieškant iš fizinio asmens turto. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą, jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus, kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius, darant šio kodekso 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų. Ši įstatymo nuostata rodo, jog skolininkas turi teisę kreiptis su pasiūlymu į antstolį, kad būtų suderintas mokestinės prievolės įvykdymo būdas, t. y. skolininkas turi teisę pats surasti pirkėją jam nuosavybės teise priklausančiam turtui, kad turtas būtų parduotas jam priimtina kaina, o antstolį informuoti apie tokio sandorio sudarymo galimybę. Teismas pripažįsta, kad pareiškėjas kreipiantis į antstolį dėl skolos išdėstymo nepateikė įrodymų, jog skola pagal vykdomuosius dokumentus bus sumokėta išieškotojui per šešių mėnesių laikotarpį, mokant periodinėmis išmokomis (CPK 663 straipsnio 2 dalis), t. y. antstoliui nebuvo pateikti įrodymai, kad išieškomą pagal vykdomuosius dokumentus pinigų sumą skolininkas galės sumokės per šešis mėnesius. Todėl antstolis pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo. Tačiau teismas pažymi, kad bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingąja teisena (CPK 510–513 straipsniai). Nagrinėjantis bylą šio kodekso V dalyje nustatyta tvarka teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės (CPK 443 straipsnio 8 dalis). Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios, šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76/2009; 2005 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2005, 2010 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29/2010). Iš vykdomosios bylos Nr. 0117/12/01258/1 matyti, kad po pareiškėjo skundo teismui pateikimo – 2017 m. lapkričio 9 d. išieškotojui A. M. pareiškėjo M. M. sūnus A. M. pervedė 2200,00 Eur. Taip pat pateikė 2017 m. spalio 24 d. preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo parduoti, o pirkėjas pirkti žemės sklypą, esantį ( - ). Išieškotojas A. M. sutiko, kad būtų sustabdytos skolininko turto varžytinės ir skola sumokėta iki 2018 m. kovo 1 d., todėl antstolio Dariaus Jonaičio 2017 m. lapkričio 13 d. patvarkymu skolininko areštuoto turto varžytinės atšauktos. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad skolininkas pagal galimybes deda pastangas sumokėti skolą išieškotojams ir po prašymo išdėstyti skolą, skolos sumą ženkliai sumažino. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais ir atsižvelgdamas į tai, kad skolininkas pagal išgales skolą moka, taip pat tikėtina, kad per 6 mėn. laikotarpį visiškai atsiskaitys su išieškotojais, daro išvadą, kad tikslinga M. M. skundą tenkinti iš dalies – likusios skolos sumokėjimas išdėstytinas 6 mėn. Teismo nuomone, skolos išdėstymas 6 mėn. laikotarpiui, neturėtų padaryti esminės žalos išieškotojams.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 510 ir 513 straipsniais, teismas

Nutarė

12Pareiškėjo M. M. skundą tenkinti iš dalies.

13Panaikinti antstolio Dariaus Jonaičio 2017 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S065029 ir išdėstyti skolos išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus vykdomosiose bylose Nr. 0117/12/01654/1 ir Nr. 0117/12/01258/1 išieškotojų V. P. ir A. M. naudai – likusios nesumokėtos skolos dalies sumokėjimą atidėti 6 (šešiems) mėnesiams nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nutarties pavirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

15Nutartis per 7 d. nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai