Byla e2-2691-160/2015
Dėl įpareigojimo sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą ir atlikti ieškovams pateiktos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai Versekienei, dalyvaujant ieškovams R. U. ir D. U., jų atstovui P. M., atsakovo atstovei Ž. K. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. U. ir D. U. ieškinį atsakovui UAB „Litesko“ dėl įpareigojimo sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą ir atlikti ieškovams pateiktos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą.

2Išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Ieškovai R. U. ir D. U. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos komisiją ir prašė išspręsti ginčą su atsakovu UAB „Litesko“ – prašė pripažinti, kad atsakovė UAB „Litesko“ ginčo laikotarpiu nebuvo sutvarkiusi šilumos ir karšto vandens apskaitos; įpareigoti atsakovę UAB „Litesko“ sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą; įpareigoti atsakovę UAB „Litesko“ atlikti ieškovui patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 (šilumos auditą), įvertinant autonominiu būdu šildomas ieškovo patalpas, į kurias nėra tiekiama centralizuota šiluma, ir kurios į bendro naudojimo patalpas, kuriomis ieškovas nesinaudoja, atiduoda daugiau autonominiu būdu paruoštos šilumos, nei gauna centralizuotos šilumos iš centralizuotai šildomų namo butų ir bendro naudojimo patalpų, taip pat priskiriant bendroms reikmėms skirtą šilumos energiją nuo 2008 m. gegužės iki 2014 m. spalio, iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, apskaitytą metrologiškai nepatikrintais karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisais, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti ir suvartotą kitų namo butų savininkų asmeninio naudojimo patalpose (butuose ir sandėliukuose), kurios yra šildomos centralizuotai. Skunde paaiškino, kad jų butas yra name ( - ) mieste. Šiame name yra nesutvarkyta šilumos ir karšto vandens apskaita, nes namo butai atsiskaito už šilumą ir karštą vandenį pagal metrologiškai nepatikrintus skaitiklius, ieškovai neprivalo mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, nes bendrojo naudojimo patalpos nėra šildomos, ieškovai neprivalo mokėti už „nepaskirstyto“ karšto vandens pašildymą, nes ieškovo bute nėra tiekiamas centralizuotai ruošiamas karštas vanduo. Ieškovai reikalavo, kad šilumos paskirstymo paskaičiavimas būtų atliekamas pagal metodą Nr. 10, kuris ieškovams yra tinkamesnis ir šio metodo taikymui nereikalingas kitų butų savininkų sutikimas, nes metodika Nr. 4 ir Nr. 5 nėra skirta patalpoms, kurios yra šildomos vietiniu šildymu. Name yra rūsio patalpos, kurios priklauso butų savininkams, tačiau šios patalpos neįskaičiuotos į butų plotus, todėl bendro naudojimo patalpoms skirtas šilumos kiekis butams paskirstytas neįvertinus šių patalpų plotų.

4Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2014-11-12 sprendimu įvertinusi visas aplinkybes, skundą tenkino iš dalies. Pripažino pareiškėjų keliamus reikalavimus perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą, t. y. pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5, laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio pripažino pagrįstais, o visus kitus pareiškėjų skunde keliamus reikalavimus dėl šilumos paskirstymo pastate laikotarpiu nuo 2008-05-01 iki 2012 m. rugpjūčio mėn. ir nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. pripažino nepagrįstais. Prašė UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti atliekant šilumos perskirstymą pastate pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5 laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. priskiriant pareiškėjams apmokėti dalį šilumos energijos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Apie atliktą perskaičiavimą prašė informuoti komisiją ir pareiškėjus. Komisija padarė išvadą, kad pagal komisijos kompetenciją komisija nėra kompetentinga pasisakyti dėl skunde keliamų klausimų, susijusių su karšto vandens tiekėjo pareiga sutvarkyti karšto vandens apskaitą daugiabučiame name, reikalavimo šioje dalyje nagrinėjimą perdavė Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Atsijungęs nuo centralizuotos šilumos tiekimo sistemos patalpos savininkas privalo apmokėti ir prižiūrėti jam, kaip pastato bendraturčiui, priklausantį daugiabutį namą ir jame esančias inžinerines sistemas, kaip ir kiti namo bendraturčiai, proporcingai savo daliai, nepriklausomai nuo to, ar bendraturčiai naudojasi bendro naudojimo patalpomis, ar nesinaudoja. Todėl pareiškėjai privalo mokėti mokesčius už šilumos kiekį bendro naudojimo patalpoms šildyti taip pat, kaip ir kiti pastato bendraturčiai. Nuo 2012 m. vasario mėn. pastate šilumos paskirstymas atliekamas vadovaujantis Metodu Nr. 4, Daugiabučio namo savininkų bendrijos 2012-09-11 raštu bei 2012-10-11 protokolu Nr. 1 buvo nereikalaujama iš ieškovų apmokėti už bendro naudojimo patalpų šildymą, tačiau 2014-02-28 bendrijos susirinkimas atšaukė savo ankstesnius raštus. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Energetikos ministro įsakymu 2010-10-25 Nr. 1-297 29.2.4 p. nustatyta, kad kai šilumos pardavimo-pirkimo vietoje ar ties vartojimo pastato riba individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas metodas Nr. 4, o kai dalis patalpų atjungta nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu, taikomas metodas Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5. Kadangi UAB „Litesko“ metodą Nr. 4 pradėjo taikyti tik nuo 2014 m. kovo mėn., turi perskaičiuoti paskaičiuotus mokėjimus už bendro naudojimo patalpų šildymą nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. Laikė, kad aplinkybė, jog Daugiabučio namo savininkų bendrijos pažyma ieškovams dėl mokesčio už bendrų patalpų šildymą neskaičiavimo surašyta 2012-09-07, o protokolas surašytas tik 2012-10-11, leidžia abejoti gyventojų sprendimo priėmimo turinio teisingumu ir UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ neturėjo atsižvelgti į tokį bendrijos sprendimą. Laikotarpiu nuo 2008 m. gegužės mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. šilumos paskirstymas pastate turėjo būti atliekamas vadovaujantis metodu Nr. 4, o nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. spalio mėn. ir vėliau – vadovaujantis metodu Nr. 5. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 132.5 p. yra įtvirtinta šilumos vartotojo teisė kartu su kitais pastato savininkais pasirinkti vieną iš komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų. Jei vartotojai tokia teise nepasinaudoja, kito metodo taikyti UAB „Litesko“ savo nuožiūra neturi teisės. Tai, kad ieškovai šildo jiems priklausantį butą autonominiu būdu, neatleidžia jų nuo pareigos apmokėti už pastato bendro naudojimo patalpų ir inžinierinių sistemų šildymą. Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 d. nustatė pareigą karšto vandens tiekėjui sutvarkyti karšto vandens apskaitą kiekviename daugiabučiame name, tačiau ši pareiga vykdoma poįstatyminių aktų nustatyta tvarka. Nei įstatymas, nei poįstatyminiai aktai nenustatė termino, iki kada karšto vandens tiekėjas turi įvykdyti šią savo pareigą. Todėl karšto vandens tiekėjas, neįvykdęs šios pareigos nuo 2008-05-01 iki 2010-07-01, neturi prisiimti nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotos šilumos nuostolių. Namo gyventojai nuo 2010-07-02 pasirinko 2-jį karšto vandens tiekimo būdą, t. y. karštą vandenį ruošia patys, pirkdami iš UAB „Litesko“ tik šilumą karštam vandeniui ruošti. Todėl UAB „Litesko“ nėra pareigos sutvarkyti karšto vandens apskaitą. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. Ieškovams nėra skaičiuojamas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti.

5Ieškovai R. U. ir D. U. prašo pripažinti, kad atsakovė UAB „Litesko“ laikotarpiu nuo 2008-05-01 iki 2014-10-01 nebuvo sutvarkiusi šilumos ir karšto vandens apskaitos, įpareigoti atsakovę UAB „Litesko“ sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą, įpareigoti atsakovę UAB „Litesko“ atlikti ieškovams patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 (šilumos auditą), įvertinant autonominiu būdu šildomas ieškovo patalpas, į kurias nėra tiekiama centralizuota šiluma, ir kurios į bendro naudojimo patalpas, kurios nėra centralizuotai šildomos, atiduoda daugiau autonominiu būdu paruoštos šilumos, nei gauna centralizuotos šilumos iš centralizuotai šildomų namo butų ir bendro naudojimo patalpų, taip pat priskiriant bendroms reikmėms skirtą šilumos energiją nuo 2008-05-01 iki 2014-10-01, iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, apskaitytą metrologiškai nepatikrintais karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisais, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti ir suvartotą kitų namo butų savininkų asmeninio naudojimo patalpose (butuose ir sandėliukuose), kurios yra šildomos centralizuotai.

6Ieškiniu ir bylos nagrinėjimo metu ieškovai paaiškino, kad jie nuosavybės teise valdo butą Nr. 10 Vilniaus g. 91A, Biržų mieste. Jų buto šildymui bei karšto vandens ruošimui centralizuota šilumos energija nėra tiekiama, nes jų butas yra šildomas autonomiškai. VĮ „Registrų centras“ duomenimis ieškovas apskritai negauna šilumos bendro naudojimo patalpose, nes jos nėra šildomos, todėl neprivalo mokėti už patalpų, kurios net nėra šildomos, šildymą. Butas yra kampinis, todėl šildant jų butą visas namas gauna naudos dėl išorinių sienų apšildymo jų buto sąskaita. Bendro naudojimo patalpos – namo laiptinės – nėra šildomos, tačiau ieškovams už laiptinių šildymą yra priskaičiuojama suvartota šilumos energija, su kuo ieškovai visiškai nesutinka. Ieškovai taip pat neprivalo mokėti už „nepaskirstyto“ karšto vandens pašildymą, nes bute nėra tiekiamas centralizuotai karštas vanduo. Šilumos bendram naudojimui apmokėjimo paskirstymą lemia tai, kad atsakovas nepagrįstai pasirinko 2-jį karšto vandens ruošimo būdą, nors namo gyventojai tokio karšto vandens ruošimo būdo nebuvo pasirinkę, bei šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodiką Nr. 4 ir Nr. 5, nes ši metodika nėra skirta namams, kurie šildomi vietiniu šildymu. Karšto vandens skaitikliai butuose yra viso apskaitos mazgo dalis, todėl turi būti metrologiškai patikrinti. Kadangi toks patikrinimas neatliktas, visų namo būtų savininkai ir ieškovai atsiskaito pagal nelegalius metrologiškai nepatikrintus šilumos ir karšto vandens skaitiklius su nuotoliniu duomenų perdavimu. Atsakovas bendro naudojimo patalpų šildymo išlaidų paskaičiavimui turi parinkti 10-jo metodo nuostatas, pagal kurias ieškovų butui būtų taikomas 0 koeficientas dėl to, kad ieškovų butas yra kampinis ir šildomas elektra. Be to, apskaičiuojant sunaudotą šilumą bendrai naudojamoms patalpoms, atsakovai į apskaitą neįtraukė butams priklausančių rūsių plotų (rūsių sandėliukų, kurių kiekvieno plotas yra skirtingas ir turi būti įtrauktas į butų šildomus plotus). Įtraukus sandėliukų plotus į butų šildomus plotus, keistųsi savininkams priklausančių plotų proporcija, o šiuo metu butų savininkų nuosavybės teise valdomi plotai paskaičiuoti neatsižvelgiant į nuosavybės teise valdomų sandėliukų plotus bei dėl to ieškovams priskaičiuota per daug mokesčių. Ieškovai yra vartotojai, silpnesnioji santykių dėl namo šildymo dalyvių pusė, todėl jų teisės turi būti ginamos ir vartotojų teisių prasme. Laiko, kad dėl ieškinio nėra taikomas CK 1.125 str. 8 d. numatytas sutrumpintas ieškinio senaties terminas, nes ieškovų pareikštas reikalavimas nėra dėl žalos atlyginimo.

7Atsiliepimu į ieškinį UAB „Litesko“ prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovų butas Nr. 10 yra antrajame aukšte, namas yra dvylikos butų, kurio patalpų šildymui, vandens pašildymui ir jo temperatūros palaikymui naudojama centralizuotai tiekiama šilumos energija. 2012 m. rugpjūčio mėn. ieškovai, gavę namo bendrasavininkių sutikimus, teisės aktų nustatyta tvarka atjungė ieškovų buto šildymo ir karšto vandens vartojimo įrenginius nuo namo centralizuoto šilumos vartojimo sistemos. Ginčo dėl buto šildymo ir karšto vandens įrenginių atjungimo nėra. Namo bendrija 2012-09-07 raštu išreiškė valią ieškovų butui nepriskirti šilumos kiekio, tenkančio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymui. Tokiu būdu laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. jokie mokėjimai už šiluma ieškovams nebuvo priskiriami. 2014-02-28 namo bendrija susirinkimo protokolu Nr. 2 atšaukė 2012-09-07 bendrijos sprendimą dėl šilumos kiekio už bendrojo naudojimo patalpų šildymą nepriskyrimo ieškovams ir 2014-03-03 protokolu pasirinko 2005-05-05 Komisijos nutarimu Nr. 03-19 patvirtintą Šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su Šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5, patvirtintu 2005-07-22 Komisijos nutarimu Nr. 03-41. Todėl nuo 2014 m. kovo mėn. name suvartotas šilumos kiekis pradėtas skirstyti pagal metodus Nr. 4 ir Nr. 5, ieškovams priskiriant metodo Nr. 5 nustatyta tvarka jiems tenkančia dalį šilumos kiekio namo bendrojo naudojimo patalpų šildymui. Atsakovas pasiūlė ieškovams pasirašyti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo bendrojo naudojimo patalpose sutartį, tačiau sutarties ieškovai nepasirašė.

8Pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1 d. 1 p. ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos - dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo. Todėl ieškovų ieškinys pagal CPK 269 str. 1 d. l. p. turi būti paliktas nenagrinėtu arba atmestas kaip pareikštas ieškovo atstovui viršijus įgaliojimus. Be to, ieškovai nėra karšto vandens vartotojai, t. y. jokių karšto vandens skaitiklių ieškovams priklausančiame bute nėra, todėl ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą sutvarkyti karšto vandens apskaitą iš vis nėra susijęs su ieškovais, todėl šis ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Ginčo laikotarpiu į namą pateiktas šilumos kiekis buvo išmatuotas šilumos įvade įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais, kurie buvo metrologiškai patikrinti.

9Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (Energetikos ministro 2009- 12-22 įsakymu Nr. 1-255 patvirtintos redakcijos) 365 p. nustatytą tvarką, namo gyventojams nepasirinkus jokio apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, nuo 2010-05-01 atsakovas tapo karšto vandens tiekėju name. Iki to laiko UAB „Litesko“ nevykdė karšto vandens tiekimo veiklos, jokios karšto vandens, kaip kompleksinio produkto, kainos vartotojams nebuvo taikomos. Bendrovė tiekė tik šilumos energiją, iškaitant ir karšto vandens paruošimui bei jo temperatūros palaikymui, vandenį karšto vandens ruošimui tiekė UAB „Biržų vandenys“, sąskaitas už šaltą vandenį karšto vandens ruošimui UAB „Biržų vandenys“ teikė tiesiogiai vartotojams (namo bendrasavininkiams). 2010-07-02 namo gyventojai, vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis, priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo (Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 2 punkte numatytas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo, kai šiluma karštam vandeniui yra perkama iš šilumos tiekėjo, geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti iš geriamojo vandens tiekėjo (2-asis apsirūpinimu karštu vandeniu būdas), perkant šilumos energiją karšto vandens ruošimui iš atsakovo, o vandenį iš geriamo vandens tiekėjo. Jokių ginčų dėl 2-ojo apsirūpinimo karšto vandeniu būdo nei su vartotojais, nei su geriamojo vandens tiekėju nėra. UAB „Litesko“ karštu vandens tiekėju name buvo tik 2010 m. gegužės ir birželio mėnesiais. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 1 d. bei 16 str. 2 d. nuostatas karšto vandens tiekėjas privalo įrengti atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus tik karšto vandens vartotojams ten, kur UAB „Litesko“ nėra karšto vandens tiekėja, t. y. netiekia karšto vandens, tokios pareigos (įrengti atsiskaitomuosius karšto vandens skaitiklius) teisės aktai šilumos tiekėjui, t. y. atsakovui, nenumato.

10Namo Butuose šilumos vartotojai yra įsirengę paskirstomuosius karšto vandens skaitiklius, apie kurių patikrą atsakovas duomenų neturi. Be to, net name ir esant metrologiškai nepatikrintų karšto vandens skaitiklių, pagal galiojantį ir teisinius santykius reguliuojantį matavimo priemonių techninį reglamentą, patvirtintą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V- 31 skaitiklių savininkai yra atsakingi už tinkamą skaitiklių techninę priežiūrą ir laiku atliktą patikrą (priedo Nr. MP-001 „Vandens skaitikliai“ 24 punktas). Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 177.4 p. nustato, jog draudžiama naudoti karšto vandens skaitiklio rodmenis, kai karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą, t. y. priešingai nei yra teigiama ieškinyje, taisyklės draudimo naudoti metrologiškai nepatikrintų vartotojams priklausančių karšto vandens skaitiklių nenumato. Todėl šilumos tiekėjas neturi pareigos sutvarkyti/įrengti karšto vandens skaitiklius šilumos vartotojams.

11Sutinka su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu, kad namo bendraturčių pareigos mokėti mokesčius už šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti negalima eliminuoti net namo bendrasavininkių sprendimu. Šilumos tiekėjas šilumą skirsto griežtai teisės aktų nustatyta tvarka, todėl, nepaisant ieškovo argumentų, atsakovas privalo priskirti šilumą už bendro naudojimo patalpų šildymą ir ieškovams, kitaip būtų pažeisti kitų namo bendrasavininkių interesai. Bendrojo naudojimo objektai neapsiriboja tik laiptinės patalpomis. Šilumos energija yra apskaitoma pagal įvadinius namo šilumos apskaitos prietaisus, pagal kuriuos nustatoma, kokį šilumos kiekį suvartojo konkretūs vartotojai, kokia tenka bendroms patalpoms šildyti. Šilumos nuostoliai, susidarantys eksploatuojant inžinerinę sistemą, priskiriami prie šilumos kiekio, tenkančio bendro naudojimo patalpoms šildyti. Ieškovai neginčija atsakovo pagal metodą Nr. 5 jiems priskirtų šilumos kiekių, tačiau tvirtina, kad pats šilumos paskirstymo metodas buvo netinkamai taikytas ir pagal jį apskaičiuoti šilumos kiekiai yra neteisingi. Suvartotos šilumos energijos dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą šilumos vartotojai pasirenka CK nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduojamų taikyti metodų. Name suvartotas šilumos kiekis yra paskirstomas pagal metodą Nr. 4 kartu su metodu Nr. 5, pagal namo bendrijos sprendimą. Tokių metodų taikymas taip pat labiausiai atitinka namo šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus. Kadangi ieškovai nepateikia įrodymų, kad namo butų savininkai pasirinko šilumos paskirstymo metodą Nr. 10, ieškovų reikalavimas paskirstyti šilumą pagal metodą Nr. 10 yra nepagrįstas. UAB „Litesko“ duomenų apie namo rūsių ir sandėliukų plotus neturi. Šiluma yra paskirstoma pagal butų ir patalpų naudingąjį plotą, kurį yra pateikę namo butų savininkai. Ieškovų butui taip pat yra priskirtas rūsys, tačiau jo plotas nėra identifikuotas. Ieškovams jokie mokesčiai už karštą vandenį nebuvo skaičiuojami, todėl prašymas perskaičiuoti mokesčius už nepaskirstytą karštą vandenį nepagrįstas. Namo gyventojams nepasirinkus jokio apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, nuo 2010-05-01 UAB „Litesko“ tapo karšto vandens tiekėju name, tačiau 2010-07-02 namo gyventojai priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-uoju būdu, t.y. be karšto vandens tiekėjo, perkant šilumos energiją karšto vandens ruošimui iš UAB „Litesko“, o vandenį iš geriamo vandens tiekėjo. Todėl UAB „Litesko“ karšto vandens tiekėja name buvo tik 2010 m. gegužės ir birželio mėnesius. Iki 2010-05-01 UAB „Litesko“ taip pat nevykdė karšto vandens tiekimo veiklos, jokios karšto vandens, kaip kompleksinio produkto, kainos vartotojams nebuvo taikomos. Bendrovė tiekė tik šilumos energiją, įskaitant ir karšto vandens paruošimui bei jo temperatūros palaikymui, geriamąjį vandenį karšto vandens ruošimui tiekė UAB „Biržų vandenys“, sąskaitas už šaltą vandenį karšto vandens ruošimui UAB „Biržų vandenys“ teikė tiesiogiai vartotojams (namo bendrasavininkiams). Su namo bendrasavininkiais/vartotojais atsakovas yra sudaręs šilumos tiekimo vartojimo sutartis, kuriose aiškiai numatyta, jog pagal sutartį šiluma tiekiama ir šaltam vandeniui pašildyti. Namo gyventojai taip pat yra sudarę sutartį ir geriamojo vandens pirkimui su geriamojo vandens tiekėju. Namo gyventojams nėra ir nebuvo (išskyrus minėtus 2 mėnesius) taikomas jokios karšto vandens kainos.

12Geriamojo vandens tiekėjas name nėra įrengęs šalto vandens skaitiklio prieš karšto vandens ruošimo įrenginį. Todėl duomenų apie geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti kiekį, išmatuotą namo įvade, kaip numatyta Šilumos ūkio įstatymo 2 str. 18 d., nėra. Vadovaujantis 2010-07-27 Komisijos nutarimu Nr. 03-133 patvirtintos Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prieš karšto vandens ruošimo įrenginius Šilumos apskaitos prietaiso nėra arba jis sugedęs metodikos 5.2.2.1. punktu, kai pastate nėra įrengtas šalto geriamojo vandens skaitiklis prieš karšto vandens ruošimo įrenginius paruošto karšto vandens kiekis nustatomas pagal deklaruojamus atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų butuose rodmenis.

13Bylos aplinkybės

14Valstybinės įmonės Registrų centro butų (patalpų) sąrašas pastato Vilniaus g. 91A, Biržų m. tvirtina, kad pastate yra 12 butų, butų plotai nurodomi, butams yra priskirtos neidentifikuotos (be ploto ir unikalaus Nr.) rūsio patalpos.

15Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-04-17 išrašas tvirtina, kad D. U. ir R. U. yra buto Nr. 10 Vilniaus g. 91A, Biržų m. savininkai, buto bendras plotas yra 60,29 kv. m. butas su rūsiu, rūsio plotas nenurodomas, rūsys atskiru identifikaciniu numeriu neapskaitomas. Bendras rūsio planas rodo, kad ieškovams priskirtos rūsio patalpos yra didžiausio iš visų rūsio patalpų pagal užimamą plotą (12,92 kv. m).

162010-07-02 Biržų m. Vilniaus g. 91A daugiabučio namo savininkų bendrija nutarė pasirinkti karšto vandens tiekimo būdą – šaltą vandenį karšto vandens ruošimui pirkti iš vandens tiekėjo be tarpininko (be UAB „Litesko“).

172012-09-07 Biržų m. Vilniaus g. 91A daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas išdavė pažymą, kad bendrija šildomų bendrųjų patalpų bei įrenginių neturi, nurodyta nereikalauti iš 10 buto savininkų Dariaus ir R. U. šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo įsipareigojimo, dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

182012-10-11 Vilniaus g. 91A namo gyventojų posėdžio protokolas tvirtina, kad 9 butų savininkų nutarimu nutarta neskaičiuoti šilumos nuo bendro naudojimo patalpų šildymo sistemos atsijungusiam namo 10 butui.

192013-01-16 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis tvirtina, kad vandenį daugiabučiam namui Vilniaus g. 91A pagal individualias sutartis su butų savininkais tiekia UAB „Biržų vandenys“.

202014-02-28 Biržų miesto Vilniaus g. 91A daugiabučio namo bendrijos narių susirinkimo protokolas tvirtina, kad bendrija nuo 2014-02-28 atšaukė namo butui Nr. 10 duotą leidimą nemokėti už bendro naudojimo patalpų šildymą ir nutarė, kad butas nr. 10 turi mokėti lygiomis dalimis kaip visi bendrijos gyventojai už bendro naudojimo patalpų šildymą, nepriklausomai, kad butas atsijungęs nuo namo centrinės šildymo sistemos. Susirinkime dalyvavo visi butų savininkai, išskyrus ieškovus.

212014-03-03 Biržų miesto Vilniaus g. 91A daugiabučio namo bendrijos narių susirinkimo protokolas tvirtina, kad namo butų savininkai nutarė daugiabučiame name sunaudotą šilumą paskirstyti pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo metodu Nr.5, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03-41. Valstybinės kainų komisijos 2005 m. patvirtintą paskirstymo metodą Nr. 5, tai yra centralizuotai šildomoms patalpoms – visą name suvartotą šilumą pagal patalpų plotą, o centralizuotai tiekiamos šilumos nenaudojančioms patalpoms priskaičiuoti tik pastato bendrojo naudojimo patalpų šildymui sunaudotos šilumos dalį, tenkančią toms patalpoms.

222014-06-01 UAB „Litesko“ paruošė ir pasirašė Šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose Nr. 7919553. Ieškovai šios sutarties nepasirašė.

232014-08-04 MB „Statybos inžinieriniai sprendimai“ surašė aktą Nr. 14-08/01, kuriuo įvertinus nustatytus faktus, kad autonominiu būdu (elektra) šildomame bute buvo užtikrinta +20-21 °C temperatūra, kuri tenkina higienos normos HN 42:2009 reikalavimus ir yra aukštesnė, nei temperatūra, kurią centralizuotai šildomuose butuose užtikrinto centralizuoto šildymo tiekėjas (+18°C), padarė išvadas: gyvenamojo namo Vilniaus g. 91A laiptinės nėra šildomos, todėl butas Nr. 10 faktiškai negavo ir negalėjo gauti centralizuotos šilumos energijos kiekio, kurį šiam butui priskyrė šilumos tiekėjas. Todėl nėra teisinga reikalauti mokėti už faktiškai nešildomas patalpas, nes centralizuotos šilumos kiekio buto Nr. 10 savininkas faktiškai negavo; šilumos tiekėjas netinkamai parinko gyventojams šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymui paskirstymo metodą Nr. 5 (patvirtintas Komisijos 2005-07-22 nutarimu Nr. 03- 41). Nors šis metodas taikomas, kai name yra naudojami keli šildymo būdai ir būtina atskirai įvertinti šilumos kiekį bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, tačiau gyventojams priskirtas šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodą Nr. 5 neatsižvelgia į nevienodus buto (patalpų) santykinius šilumos nuostolius tenkančius vienam kvadratiniam metrui ploto, apspręstus skirtingo buto (patalpų) išdėstymo, pažeisdamas Civilinio kodekso įtvirtintą proporcingumo principą; name esantys šildymo ir karšto vandens vamzdynai per namo konstrukcijas butą Nr. 10 galimai pasiekianti šilumos energija nėra skirta bendrojo naudojimo patalpoms šildyti. Tai reikštų, kad už tą patį energijos kiekį, kuris naudojamas gyvenamosioms ir bendrojo naudojimo patalpoms šildyti, vartotojai apmokestinami dvigubai; pagal šilumos mainų dėsnį savininko autonominiu būdu šildomas butas realiai negavo centralizuotos šilumos energijos kiekio, kurį šiam butui priskyrė šilumos tiekėjas pagal šilumos paskirstymo metodą Nr. 5, kuris nėra tinkamas šilumos paskirstymo metodas šiam namui, neįvertindamas, kad autonomiškai šildomame bute ir bendro naudojimo patalpose nebuvo centralizuoto šildymo prietaisų; buto Nr. 10 statybinės konstrukcijos, besiribojančios su vidinėmis namo patalpomis - apšiltintos, todėl centralizuotai tiekiama šilumos energija nėra vartojama bute Nr. 10; Bendro naudojimo patalpose (laiptinėje) esanti temperatūra (+14°C) yra žemesnė negu esanti temperatūra butuose. Į laiptinę šiluma sklinda tik iš centralizuotai šildomų butų ir autonomiškai šildomo buto Nr. 10; šilumos tiekėjas namui parinko netinkamą šilumos paskirstymo metodą Nr. 5, nes šiam namui tinkamiausias yra metodas Nr. 10, kuris leidžia įvertinti buto Nr. 10 faktiškai gautą centralizuotos šilumos kiekį. Todėl šilumos tiekėjas privalo atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą apibendrintą metodą Nr. 10, kad būtų įvertintas ne tik centralizuotai šildomų butų indėlis į bendro naudojimo patalpų šildymą, bet ir autonomiškai šildomo buto Nr. 10 indėlis į bendro naudojimo patalpų šildymą; kadangi energinio audito metu nustatyta, kad butas Nr. 10 yra teisėtai atjungęs šildymo sistemą nuo centralizuoto šilumos tiekimo šaltinio, šiame bute centralizuoto šilumos vamzdyno dalys yra demontuotos ir izoliuotos, laiptinėje šildymo prietaiso nėra, laikytina, kad neįrengti centralizuoto šildymo prietaisai negali skleisti šilumos į aplinką. Atsakomybė už bendro naudojimo patalpose esantį centralizuotos šilumos šaltinį (laiptinės šildymo įrenginys) atsirastų nebent tada, kai autonomiškai besišildantys butą palaikytų mažesnę patalpų temperatūrą, nei centralizuotu būdu šildomi butai. Remiantis šia išvada visa centralizuotai tiekiama šilumos energija bendro naudojimo patalpoms šildyti yra paskirstytina pagal butų plotą tarp centralizuotai šildomų butų, o autonominiu būdu šildomam butui Nr. 10 nustatomas nulinis (0) koeficientas.

242014-08-11 ieškovai kreipėsi į UAB „Litesko“ ir prašė pakeisti šilumos tiekimo sutarties 8 punktą, kuriuo buvo aptartas suvartotos šilumos energijos paskirstymo namo butų savininkams būdas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005-05-05 nutarimu Nr. 03-19 patvirtintą šilumos paskirstymo metodą Nr. 4 kartu su šilumos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo metodu Nr. 10, patvirtintu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010-06-11 nutarimu Nr. 03-103 ir perskaičiuoti nuo 2014 m. kovo mėn. suteiktas paslaugas bendrojo naudojimo patalpų šildymui naudojant metodą Nr. 10, namo 10 butui taikyti 0 koeficientą.

252014-11-07 raštu Nr. 13SR-388 Metrologijos inspekcija pagal Valstybinės energetikos inspekcijos paklausimą patikrino namo Vilniaus g. 91A, Biržų m. šilumos ir karšto vandens apskaitos skaitiklius ir nustatė, kad nuo 2008-01-16 iki paskutinės patikros 2013-04-18 metrologiškai šilumos apskaitos skaitikliai buvo patikrinti, nuotolinio matavimo ir duomenų perdavimo sistema sumontuota, atitinka reikalavimus ir veikia, karšto vandens ruošimo šilumos skaitikliai ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitikliai neįrengti. Skaitiklių priėmimo-perdavimo eksploatacijai aktai patvirtina, kad 2008-2013 metais UAB „Litesko“ gyvenamojo namo Vilniaus g. 91A Biržų m. šilumos apskaitos skaitiklių metrologinę patikrą atliko.

262014-11-10 raštu Nr. 2R-3190 Valstybinė energetikos inspekcija pranešė ieškovams, kad ieškovų prašymo išnagrinėti ginčą nagrinėjimas yra sustabdytas iki Energetikos ministerija pateiks metodinį nurodymą (išaiškinimą) dėl valstybinės energetikos inspekcijos veiksmų nagrinėjant vartotojų ir energetikos įmonių skundus dėl šildymo būdo pakeitimo.

27Vilniaus g. 91A, Biržų m. daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas 2015-04-02 pažyma patvirtino, kad UAB „Litesko“ iki 2010-05-01 ir nuo 2010 m. liepos mėn. karšto vandens gyvenamajam namui Vilniaus g. 91A, Biržų m., netiekė ir netiekia. Geriamąjį vandenį pašildymui tiekia UAB „Biržų vandenys“.

28Faktinių aplinkybių vertinimas ir teisės taikymas

29Pagal Energetikos įstatymo 34 str. 3 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Įstatymo 34 str. 16 d. nustatyta, kad ginčo šalys per 30 dienų nuo vartotojų ir energetikos įmonių ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimo, kuriuo ginčas išsprendžiamas iš esmės ar ginčo nagrinėjimas nutraukiamas, priėmimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą ir prašyti nagrinėti jų ginčą iš esmės. Ši įstatymo norma pakeičia CPK IV skyriuje nustatytą bylų teismingumą, pagal kurį panašaus pobūdžio ginčai yra nagrinėjami apylinkės teisme pagal atsakovo gyvenamąją vietą (buveinę) (CPK 26 str., 29 str.). Todėl Vilniaus apygardos teismas nagrinėja ginčą tik toje apimtyje, kuris buvo pareikštas ir išnagrinėtas, arba ginčo nagrinėjimas nutrauktas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ieškovų skundą dalyje dėl karšto vandens apskaitos atitikties teisės aktų reikalavimams 2014-10-22 persiuntė nagrinėti Valstybinei energetikos inspekcijai, ikiteismine tvarka skundas šioje dalyje nėra išnagrinėtas, todėl Vilniaus apygardos teisme ginčas dėl šio reikalavimo paliekamas nenagrinėtu dėl to, kad šiuo metu ginčas dar nagrinėjamas išankstine bylos sprendimo tvarka (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Ieškovo atstovo paaiškinimas, kad turi būti taikoma CPK 24 str. 1 d. nustatyta taisyklė, jog jeigu byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas yra priskiriamas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme ir dėl to reikalavimas dėl karšto vandens apskaitos atitikties teisės aktų reikalavimams turi būti išnagrinėtas Vilniaus apygardos teisme kartu su kitais reikalavimais, nepagrįstas. Tiek teismui pareikštiems reikalavimams, dėl kurių Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija priėmė sprendimą, tiek reikalavimui, kuris nagrinėjamas Valstybinėje energetikos inspekcijoje, yra nustatyta privaloma ginčo sprendimo ne teisme tvarka, todėl ginčas šia nustatyta tvarka ir turi būti išspręstas. Tik tuo atveju, kai ieškovų netenkina išankstinio ne teismo tvarka ginčo nagrinėjimo institucijos sprendimas, ieškovai įgyja teisę dėl ginčo išsprendimo kreiptis į teismą.

30Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendro naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Namo šildymo vamzdynai, kurie yra ne namo butų vidinėje dalyje, yra bendro naudojimo ir jie taip pat yra bendrosios dalinės nuosavybės objektas. Bendro naudojimo patalpų šildymas yra susijęs su namo priežiūra. Pagal CK 4.82 str. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taigi ieškovai, būdami buto Nr. 10 savininkai, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas ir už namo bendrųjų patalpų šildymą bei už namui patiektą šilumos energiją, kurią pasiskirstė namo bendrosiose patalpose. Aplinkybė, kad namo laiptinės atskirais šildymo prietaisais nėra šildomos, nepaneigia kitos aplinkybės, kad namo šildymo sistemos vamzdynas, kuris nuo šilumos mazgo per bendro naudojimo patalpas ir konstrukcijas nuvestas į konkrečius butus, dalį šilumos atiduoda namo bendrųjų patalpų, o taip pat ir laiptinių šildymui. Ieškovai nepateikė įrodymų, kad gyvenamojo namo laiptinių šildymas teisėtai, t. y. laikantis norminių aktų nustatytos tvarkos, yra nutrauktas. Todėl namo bendrosioms patalpoms atiduotos šilumos energijos išlaidas namo bendrosios nuosavybės dalyviai turi apmokėti proporcingai jiems tenkančiai daliai. Ieškovų paaiškinimas, kad į proporcingąsias dalis nėra įskaičiuoti rūsių sandėliukų plotai, šioje situacijoje neimamas domėn. VĮ Registrų centras duomenys tvirtina, kad namo sandėliukai nėra įteisinti kaip atskiri, namo savininkams priklausantys konkretūs objektai, namo savininkai rūsio sandėliukų nėra atsidalinę į atskirus kadastrinius vienetus ir jų įstatymo nustatyta tvarka nėra įregistravę kaip konkrečias dalinės nuosavybės dalis Nekilnojamojo turto registre, todėl ši nuosavybės teisių įteisinimo pareiga negali būti perkelta iš namo savininkų šilumos energiją teikiančiai įmonei. Pagal teisiškai įregistruotas namo butų savininkų dalis bendrai sunaudota šilumos energija proporcingai paskirstyta pagrįstai.

31Pagal CK 4.85 str. 1 d. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyse nenumatyta kitaip. Taigi įstatymas teisę valdyti ir naudoti bendrosios dalinės nuosavybės objektus priskyrė išimtinai namo savininkams. Todėl nuspręsti, kokiu būdu bus paskirstoma šilumos energija ir mokėjimai už ją, teisę turi namo savininkai, bet ne šilumos tiekėjas. Ieškovai dėl bendro naudojimo patalpų šildymui šilumos kiekio paskirstymo metodo butų savininkams turi kreiptis ne į šilumos tiekėją, tačiau į gyvenamojo namo savininkų bendriją, tuo pačiu namo savininkų bendrijai, o ne atsakovui tenka įrodyti, kad jų autonominiu būdu šildomas butas atiduoda daugiau energijos bendrųjų patalpų šildymui, negu kad jiems tektų apmokėti už energiją proporcingai tenkančiai jų turimo nuosavybės teise buto daliai. Bendrijai įstatymas neriboja teisės priimti sprendimą, kuriuo dėl tam tikrų priežasčių vieno buto savininkai yra atleidžiami nuo mokesčio už namo bendrųjų patalpų šildymą. Todėl nesutiktina su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išvada, kuria pasisakoma, kad namo savininkų sprendimas nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. neskaičiuoti ieškovams mokesčio už bendro naudojimo patalpų šildymą, negali būti imamas domėn ir mokestis už bendro naudojimo patalpų šildymą jiems nebūtų skaičiuojamas, toks mokestis, atsakovo atstovės paaiškinimu, nebuvo priskaičiuotas periodu nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. kovo mėn., todėl įpareigojimas atsakovą perskaičiuoti šį mokestį ieškovų nenaudai, prieštarauja pareikšto skundo reikalavimo esmei. Pastato gyventojų susirinkimų nutarimų vertinimas nėra priskirtas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos kompetencijai, nutarimai nenuginčyti teisme, ieškovai neprašė perskaičiuoti mokesčio už bendroms namo reikmėms suvartotą šilumos energiją šiuo pagrindu, todėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas šioje dalyje yra neteisėtas (išnagrinėtas peržengus ginčo ribas) ir naikinamas.

32Atsakovo atstovo paaiškinimai bei komisijos tyrimo išvados tvirtina, kad atsakovams mokestis už karšto vandens temperatūros palaikymą nėra skaičiuojamas, nes laikotarpiais nuo 2008-05-01 iki 2010-05-01 bei nuo 2010-07-01 iki 2014-10-01 pastatui atsakovas karšto vandens netiekė. 2010 m. gegužės ir birželio mėnesiais ieškovų butui karštas vanduo buvo tiekiamas pagal teisės aktus, nes ieškovų butas atjungtas nuo centralizuotos šilumos tiekimo. Todėl ieškovų reikalavimas perskaičiuoti mokesčius suvartotos šilumos, susijusios su nepaskirstytu karštu vandeniu, šiuo pagrindu nepagrįstas. Be to, ginčas dėl šilumos ir karšto vandens apskaitos atitikties įstatymų reikalavimams nagrinėjamas Valstybinėje energetikos inspekcijoje, todėl kol nenustatyta, kad ši apskaita buvo vedama netinkamai, nėra pagrindo daryti išvadai, kad mokesčiai, susiję su šia apskaita, turi būti perskaičiuoti.

33Kiti ieškovų atstovų argumentai, išdėstyti ieškinyje ir dublike, teismo sprendimo esmės nekeičia, todėl detaliai neanalizuojami. Sutinkama su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos argumentais ir išvadomis, išskyrus tai, kad atsakovas yra įpareigotas perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą, t. y. pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5, laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio. Ši Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo dalis naikinama, ieškovų ieškinys atmetamas pilna apimtimi, išskyrus reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovę UAB „Litesko“ sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą ir iš mokėtinų sumų išskaitymo šilumos kiekio, apskaityto metrologiškai nepatikrintais karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisais priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, kuris yra paliekamas nenagrinėtu.

34Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais,

Nutarė

35R. U. ir D. U. ieškinį atsakovui UAB „Litesko“ dalyje dėl įpareigojimo atsakovę UAB „Litesko“ sutvarkyti šilumos ir karšto vandens apskaitą ir iš mokėtinų sumų išskaityti šilumos kiekį, apskaitytą metrologiškai nepatikrintais karšto vandens ir šilumos apskaitos prietaisais, priskirtą neapskaitytam ir (arba) neteisėtai apskaitytam karštam vandeniui paruošti, palikti nenagrinėtu.

36R. U. ir D. U. ieškinį atsakovui UAB „Litesko“ dėl įpareigojimo UAB „Litesko“ atlikti patiektos centralizuotos šilumos energijos ir karšto vandens perskaičiavimą pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą Nr. 10 (šilumos auditą), įvertinant autonominiu būdu šildomas ieškovo patalpas, į kurias nėra tiekiama centralizuota šiluma, ir kurios į bendro naudojimo patalpas, kuriomis ieškovas nesinaudoja, atiduoda daugiau autonominiu būdu paruoštos šilumos, nei gauna centralizuotos šilumos iš centralizuotai šildomų namo butų ir bendro naudojimo patalpų, taip pat priskiriant bendroms reikmėms skirtą šilumos energiją nuo 2008-05-01 iki 2014-10-01 iš mokėtinų sumų atimant šilumos energijos kiekį, suvartotą kitų namo butų savininkų asmeninio naudojimo patalpose (sandėliukuose), atmesti.

37Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-11-12 sprendimo Nr. R2-2830 dalį, kuria pripažino pareiškėjų keliamus reikalavimus perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti pagal tinkamiausią šilumos paskirstymo metodą, t. y. pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5, laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio iki 2014 m. kovo mėnesio pagrįstais ir prašė UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ perskaičiuoti mokesčius už šilumos energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti atliekant šilumos perskirstymą pastate pagal metodą Nr. 4 ir metodą Nr. 5 laikotarpiu nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. priskiriant pareiškėjams apmokėti dalį šilumos energijos bendrojo naudojimo patalpoms šildyti ir kuria apie atliktą perskaičiavimą prašė informuoti komisiją ir pareiškėjus.

38Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Vilniaus apygardos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Zita Smirnovienė, sekretoriaujant Laisvidai... 2. Išnagrinėjusi bylą,... 3. Ieškovai R. U. ir D. U. kreipėsi į Valstybinę kainų ir energetikos... 4. Valstybinė kainų ir energetikos komisija 2014-11-12 sprendimu įvertinusi... 5. Ieškovai R. U. ir D. U. prašo pripažinti, kad atsakovė UAB „Litesko“... 6. Ieškiniu ir bylos nagrinėjimo metu ieškovai paaiškino, kad jie nuosavybės... 7. Atsiliepimu į ieškinį UAB „Litesko“ prašė ieškinį atmesti.... 8. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1 d. 1 p. ginčus, kylančius iš... 9. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. bei Šilumos tiekimo ir vartojimo... 10. Namo Butuose šilumos vartotojai yra įsirengę paskirstomuosius karšto... 11. Sutinka su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu,... 12. Geriamojo vandens tiekėjas name nėra įrengęs šalto vandens skaitiklio... 13. Bylos aplinkybės... 14. Valstybinės įmonės Registrų centro butų (patalpų) sąrašas pastato... 15. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014-04-17 išrašas... 16. 2010-07-02 Biržų m. Vilniaus g. 91A daugiabučio namo savininkų bendrija... 17. 2012-09-07 Biržų m. Vilniaus g. 91A daugiabučio namo savininkų bendrijos... 18. 2012-10-11 Vilniaus g. 91A namo gyventojų posėdžio protokolas tvirtina, kad... 19. 2013-01-16 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis tvirtina,... 20. 2014-02-28 Biržų miesto Vilniaus g. 91A daugiabučio namo bendrijos narių... 21. 2014-03-03 Biržų miesto Vilniaus g. 91A daugiabučio namo bendrijos narių... 22. 2014-06-01 UAB „Litesko“ paruošė ir pasirašė Šilumos vartojimo... 23. 2014-08-04 MB „Statybos inžinieriniai sprendimai“ surašė aktą Nr.... 24. 2014-08-11 ieškovai kreipėsi į UAB „Litesko“ ir prašė pakeisti... 25. 2014-11-07 raštu Nr. 13SR-388 Metrologijos inspekcija pagal Valstybinės... 26. 2014-11-10 raštu Nr. 2R-3190 Valstybinė energetikos inspekcija pranešė... 27. Vilniaus g. 91A, Biržų m. daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininkas... 28. Faktinių aplinkybių vertinimas ir teisės taikymas... 29. Pagal Energetikos įstatymo 34 str. 3 d. Valstybinė kainų ir energetikos... 30. Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės... 31. Pagal CK 4.85 str. 1 d. sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir... 32. Atsakovo atstovo paaiškinimai bei komisijos tyrimo išvados tvirtina, kad... 33. Kiti ieškovų atstovų argumentai, išdėstyti ieškinyje ir dublike, teismo... 34. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 259, 279 straipsniais,... 35. R. U. ir D. U. ieškinį atsakovui UAB „Litesko“ dalyje dėl įpareigojimo... 36. R. U. ir D. U. ieškinį atsakovui UAB „Litesko“ dėl įpareigojimo UAB... 37. Panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-11-12... 38. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos...