Byla e2-2491-866/2018
Dėl avanso grąžinimo, baudos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo L. V. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Reflectors“ dėl avanso grąžinimo, baudos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas L. V. pareikštu ieškiniu prašo:

  • priteisti iš atsakovo UAB „Reflectors“ ieškovui negrąžintą 50 000 Eur avansą ir 5 000 Eur baudą už 2017 m. kovo 21 d. Preliminarios pastato pirkimo–pardavimo sutarties (toliau Preliminarioji sutartis) pažeidimą;
  • Priteisti iš atsakovo 1 106,91 Eur palūkanas už laiku negrąžintą 50 000 Eur avansą ir nesumokėtą 5 000 Eur baudą;
  • Priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;
  • Priteisti bylinėjimosi išlaidas: ieškovo L. V. sumokėtą žyminį mokestį ir patirtas išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti.

4Ieškinyje nurodo, kad Preliminariąja sutartimi šalys susitarė, jog ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 17 d. sudarys pagrindinę atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto – pastato, poilsio korpuso, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį (1.1. ir 3.1. punktai). Pardavėjas (atsakovas) įsipareigojo nustatytu laiku perleisti ieškovui nuosavybės teises į nurodytą turtą, o pirkėjas (ieškovas) - sumokėti atsakovui už perleidžiamą turtą nustatytą kainą, 50 001 Eur (2.1, 2.2. punktai).

5Ieškovas tinkamai įvykdė Preliminariosios sutarties 5.1. punkte numatytą sąlygą sumokėti atsakovui 50 000 Eur avansą, kuris įskaitomas į parduodamą turto kainą: 2017 m. kovo 20 d. pavedimu sumokėjo į atsakovo sąskaitą AB SEB banke 50 000 Eur sumą.

6Organizuoti pagrindinės sutarties sudarymo procedūras ir savo rizika atsakyti už jų tinkamą įgyvendinimą įsipareigojo pardavėjas (3.4. punktas). Įtvirtinta sąlyga pardavėjui ne vėliau kaip per vieną darbo dieną grąžinti pirkėjui jo sumokėtą avansą ir papildomai sumokėti 5 000,00 Eur dydžio baudą (6.1 punktas) tuo atveju, jeigu pagrindinė pirkimo–pardavimo sutartis iki 2017 m. liepos 17 d. nebus sudaryta arba pardavėjas atsisakys sudaryti pagrindinę sutartį. Tačiau atsakovas nesilaikė Preliminariosios sutarties sąlygų, nesudarė pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties nei iki 2017 m. liepos 17 d., nei vėliau; ieškovui negrąžino jo sumokėto 50 000 Eur avanso, taip pat nesumokėjo baudos. Todėl ieškiniu prašoma iš atsakovo šias sumas priteisti.

7Ieškovas prašo taikyti 5 proc. metinių palūkanų normą už laiku neįvykdytą piniginę 55 000 Eur prievolę, jo skaičiavimu nuo 2017 m. liepos 19 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos mokėtinos palūkanos sudaro 1 106,91 Eur sumą.

8Ieškinys su priedais išsiųstas atsakovui ieškovo nurodytu įmonės registracijos adresu, tačiau įteiktas nebuvo ir grįžo su žyma, kad adresatas dokumentų neatsiėmė pašte. Procesiniai dokumentai persiųsti pakartotinai atsakovo buveinės adresu bei įmonės vadovo registracijos adresu – jie taip pat grįžo neįteikti. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 123 straipsnio 4 dalį, procesiniai dokumentai laikomi įteiktais praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo juridinio asmens buveinės adresu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą dvidešimties dienų terminą, o ieškovas prašo, esant įstatyme nustatytiems pagrindams, priimti sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu, teismas daro išvadą, jog yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, priimamas sprendimas už akių, išdėstant sutrumpintus motyvus (CPK 285, 286 straipsniai). Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tenkinti pagrindinius ieškinio reikalavimus (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas L. V. ir atsakovas UAB „Reflectors“ sudarė 2017 m. kovo 21 d. Preliminarios pastato pirkimo-pardavimo sutartį, kurios 1.1. ir 3.1. punktuose numatyta, kad iki 2017 m. liepos 17 d. šalys sudarys pagrindinę atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto – pastato, poilsio korpuso, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo–pardavimo sutartį, nustatyta perleidžiamo turto kainą 50 001 Eur (2. 2 p.). Ieškovo pateiktais duomenimis, jis tinkamai įvykdė Preliminariosios sutarties 5.1. punkte numatytą sąlygą sumokėti atsakovui 50 000 Eur avansą, įskaitomą į parduodamą turto kainą, teismui pateiktas ieškovo 2017 m. kovo 20 d. banko mokėjimo nurodymas dėl nurodytos sumos pervedimo į atsakovo sąskaitą.

11Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta nei iki 2017 m. liepos 17 d., nei vėliau. Organizuoti pagrindinės sutarties sudarymo procedūras ir savo rizika atsakyti už jų tinkamą įgyvendinimą pagal Preliminarios sutarties sąlygas įsipareigojo pardavėjas, t. y. atsakovas (3.4. punktas). Duomenų apie kad atsakovas būtų inicijavęs Preliminarios sutarties sąlygų pakeitimą nėra. Taip pat teismas neturi duomenų apie priežastis, dėl kurių nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Taigi, darytina išvada, jog Atsakovas neatliko jokių veiksmų pagrindinei sutarčiai sudaryti. Ieškovas teikia duomenis, jog šalims nesudarius Pagrindinės sutarties atsakovas negrąžino ieškovui jo sumokėto 50 000 Eur avanso, taip pat nesumokėjo 5000 Eur baudos, kaip tai numatyta Preliminarios sutarties 6.1 punkte.

12Teismas, atlikęs formalų rašytinių įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes neįvykdė tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytų sąlygų. Pagal Civilinio kodekso (toliau CK) 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Preliminariosios sutarties tikslas apibrėžtas CK 6.165 straipsnyje – nustatyti terminą, per kurį šalys privalo įvykdyti esminę prievolę sudaryti pagrindinę sutartį. Pasibaigus Preliminariojoje sutartyje nustatytam terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti, prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia, ir pinigai, gauti pagal Preliminariąją sutartį kaip avansas, kurį šalys numatė įskaityti į pagrindinės sutarties kainą, turi būti grąžinti, nes toliau į avansą pardavėjas neturi teisių (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-349/2014).

13Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas tenkina ieškinio reikalavimą: priteisia ieškovui L. V. iš atsakovo UAB „Reflectors“ negražintą 50 000 Eur avansu sumokėtą sumą.

14Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo nesumokėtą 5000 Eur baudos sumą, remiantis Preliminarios sutarties 6.1 punktu. CK 6.165 straipsnio 4 dalyje numatyta, jog jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Netesybos, kaip sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis), atlieka nuostolių kompensuojamąją funkciją, nes atlygina nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2005, kt.).

15Šalys laisva valia susitarė, kad dėl atsakovo kaltės nesudarius pagrindinės sutarties atsiranda atsakovo prievolė sumokėti netesybas. Duomenų apie tai, kad bauda buvo sumokėta, nėra. Duomenų apie prievolės neįvykdymo priežastis nėra. Taigi, teismo vertinimu, ieškinio reikalavimas dėl nesumokėtos baudos priteisimo yra pagrįstas, teismas ir šioje dalyje ieškinį tenkina ir priteisia ieškovo naudai iš atsakovo 5000 Eur baudos sumą.

16Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 106,91 Eur palūkanas už laiku negrąžintą 50000 Eur avansą ir nesumokėtą 5 000 Eur baudą, skaičiuojant metines 5 proc. palūkanas už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 19 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos 2017 m. gruodžio 12 d. nuo 55 000 Eur bendros negrąžinto avanso ir nesumokėtos baudos sumos.

17Pažymėtina, kad netesybos yra išvestinė prievolė, kurios vykdymo pareiga atsiranda tik tada, kai skolininkas neįvykdo arba netinkamai įvykdo pagrindinę prievolę. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

18Kompensuojamos palūkanos už prievolės įvykdymo termino praleidimą yra nustatytos CK 6.261 straipsnyje, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Terminą įvykdyti praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

19Taigi, tiek kompensuojamų palūkanų, tiek netesybų tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, ir abiem atvejais jie skaičiuojami nuo neįvykdytos pagrindinės piniginės prievolės sumos, jeigu kitaip nėra šalių susitarta. Todėl, ieškovas nepagrįstai kompensuojamos palūkanas skaičiuoja nuo pagrindinės prievolės ir išvestinės prievolės, t. y. netesybų (baudos). 5 procentų dydžio kompensuojamos metinės palūkanos nuo 50 000 Eur sumos už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 19 d. iki ieškinio pateikimo teismui dienos 2017 m. gruodžio 12 d. (146 d.) sudaro 999, 99 Eur.

20Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reiktų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Todėl, kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamų palūkanų, ir netesybų, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnės įskaitoma viena į kitą. Kadangi, šiuo atveju sutartimi sulygtos netesybos (bauda) yra didesnė už prašomą priteisti kompensuojamų palūkanų dydį, nurodytos sumos įskaitytinos ir priteistina tik 5 000 Eur bauda.

21CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitaip – procesines palūkanas. Šiuo atveju teismas pripažįsta ieškovo reikalavimą pagrįstu ir jį tenkina. Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos nuo teismo priteistos ieškovo naudai bendros sumos 55 000 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

22Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 1 067 Eur žyminis mokestis ir 1 210 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Taigi bendra ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 2 277 Eur. Ieškovo bendra pareikštų reikalavimų suma buvo 56 106, 91 Eur, teismas tenkino ieškinį dalyje dėl 55 000 Eur priteisimo, taigi buvo patenkinta 98, 03 proc. ieškinio reikalavimų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo ieškovui priteistina 2 232, 14 Eur bylinėjimosi išlaidų.

23Teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

25Ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti ieškovui L. V., a. k. ( - ) iš atsakovo UAB „Reflectors“, į. k. 302420059, buv. Monio g. 3, Užkryžių k., Elektrėnų sav., 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) negražinto avanso sumą, 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) baudos, 5 procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos 55 000 Eur (penkiasdešimt penkių tūkstančių), nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. gruodžio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 2 232, 14 Eur (du tūkstančius du šimtus trisdešimt du eurus, 14 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo.

28Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir 287 straipsnio antrosios dalies reikalavimus.

30Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. Ieškovas L. V. pareikštu ieškiniu prašo: