Byla eT-118-858/2016
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Teismo pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pareigas, Irmantas Jarukaitis, susipažinęs su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3263-583/2016 pagal pareiškėjo Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos būriuotojų sąjungai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartyje nurodyta, kad pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga kreipėsi skundu į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos sprendimus, apžiūros aktus kaip nepagrįstus bei įpareigoti atlikti veiksmus. Sprendžiant skundo priėmimo klausimą, 2016 m. spalio 10 d. nutartimi nustatytas terminas skundo trūkumų pašalinimui. 2016 m. spalio 14 d. teismui pateiktas patikslintas skundas, kuriuo pareiškėjas papildė skundo reikalavimus, prašydamas panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimus kaip neteisėtus ir nepagrįstus.

32016 m. spalio 18 d. nutartimi Klaipėdos apygardos administracinis teismas priėmė patikslintą pareiškėjo skundą ir kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką dėl administracinės bylos perdavimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4Nutartyje nurodoma, kad pareiškėjas, realizuodamas teisę į teisminę gynybą ir nesutikdamas su atsakovo priimtais administraciniais aktais bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos priimtais sprendimais, skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nurodydamas, kad byla teisminga Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. Vadovaudamasis minėta nutartimi, pareiškėjas 2016 m. rugsėjo 30 d. skundu kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

5Klaipėdos apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ, redakcija galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 69 straipsnio 1 dalies 4 punktu, nurodo, jog pareiškėjas, ginčydamas atsakovo priimtus administracinius aktus skundu kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją, t. y. pasirinko alternatyvų išankstinį ginčų nagrinėjimą ne teismo tvarka, siekdamas, kad ginčas būtų nagrinėjamas pagal pareiškėjo ir trečiojo suinteresuotojo asmens buveinės vietą – Vilniaus mieste. Skundą dėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimų pareiškėjas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Klaipėdos apygardos administracinio teismo vertinimu, pareiškėjo procesiniai veiksmai patvirtino jo siekį, kad ginčas būtų nagrinėjamas pagal pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens buveinių vietą, būtent Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Be to, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Klaipėdos apygardos administracinis teismas vertino, jog byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau. Tą lemia pareiškėjo ir trečiojo suinteresuotojo asmens buveinių vieta, dėl ko bus patirta ženkliai mažiau piniginių ir laiko sąnaudų šio ginčo nagrinėjimui.

6ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 4 punktas nustato, kad teismas perduodą bylą nagrinėti kitam teismui, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, konkrečiai – pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jeigu skundą (prašymą, pareiškimą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo teisės akto priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas teisės aktas, vietą.

7Atsižvelgus į Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartyje nurodytus argumentus bei įvertinus bylos medžiagą, iš kurios matyti, kad tiek pareiškėjo, tiek trečiojo suinteresuoto asmens buveinės yra Vilniaus apygardos administracinio teismo teritorijoje, darytina išvada, kad vadovaujantis ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies 4 punktu, ir siekiant operatyvesnio bei ekonomiškesnio šios bylos išnagrinėjimo, yra tikslinga šią bylą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

9administracinę bylą Nr. eI-3263-583/2016 perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Nutartis neskundžiama. Teismo pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas

11Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai