Byla e2A-804-796/2019
Dėl darbdavio sprendimų panaikinimo ir neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aurimo Brazdeikio, Kristinos Domarkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolantos Gailevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių I. J., I. A. (buvusi pavardė D.), M. S., V. P., A. P. apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių I. J., I. A., M. S., V. P. ieškinį atsakovei ( - ) pagrindinei mokyklai, trečiajam asmeniui Kretingos rajono savivaldybei dėl darbdavio sprendimų panaikinimo ir neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I . Ginčo esmė

51.

6Ieškovės prašė teismo panaikinti ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 2 priedo 5, 11, 17, 18, 22 punktus ir priteisti iš atsakovės M. S. 2868,39 Eur (neatskaičius mokesčių), V. P. – 895,23 Eur (neatskaičius mokesčių), I. J. – 776,48 Eur (neatskaičius mokesčių), A. P. – 1484,44 Eur (neatskaičius mokesčių), I. D. – 895,23 Eur (neatskaičius mokesčių) neišmokėto darbo užmokesčio, taip pat teisės aktuose nustatytas netesybas (delspinigius) už uždelstą atsiskaityti laiką nuo kiekvienai priklausančios neišmokėtos darbo užmokesčio sumos, atnaujinti terminą ieškiniui pateikti ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovės nurodė, kad jos dirba ( - ) pagrindinėje mokykloje. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui (toliau – VISĮDDAĮ), visų darbuotojų darbo užmokesčiui skaičiuoti turėjo būti nustatyti koeficientai. Pedagoginį ir nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas iš to paties šaltinio, t. y. mokinio krepšelio lėšų. Atsakovė pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams nustatė vidutinį koeficientą, kuris leidžiamas nustatyti, o nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams – minimalų ar artimą minimaliam koeficientą. Atsakovė nenurodė, kokiais kriterijais remdamasi nustatė skirtingus koeficientus nurodytiems darbuotojams. Argumentas, kad pedagogams buvo skirta papildomų lėšų, nepagrįstas, nes sprendimas skirti jų atlyginimams papildomą finansavimą priimtas po VISĮDDAĮ įsigaliojimo ir koeficientų nustatymo. Įstaigos vadovas turi diskreciją nustatyti koeficientus, tačiau jo sprendimai turi būti pagrįsti, argumentuoti ir jis turi vadovautis objektyviomis aplinkybėmis, kriterijais, šalių lygiateisiškumo, nediskriminavimo, teisingo atlyginimo už darbą principais. Ieškovių teigimu, jos diskriminuojamos socialinės padėties pagrindu (dėl einamų pareigų) ir dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

93.

10Ieškovės kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, prašydamos panaikinti atsakovės sprendimus ir įpareigoti nustatyti joms koeficientus iš naujo. Darbo ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimais ieškovių prašymai netenkinti.

114.

12Ieškovės praleido įstatyme nurodytą vieno mėnesio terminą ieškiniui pareikšti dėl svarbių priežasčių, t. y. buvo vedamos derybos, siekiant taikiai išspręsti ginčą, Kretingos rajono savivaldybė siūlė realų ginčo išsprendimo būdą, susitarta, jog ieškinys nebus reiškiamas. Dėl šių priežasčių ieškovės prašė atnaujinti terminą ieškiniui pateikti.

13II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

145.

15Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018 m. balandžio 16 d. sprendimu atnaujino terminą ieškiniui pateikti ir ieškinį atmetė.

166.

17Teismas nesutiko su ieškovių argumentu, kad, nustatant jų darbo užmokesčio pastoviosios dalies minimalų ar artimą minimaliam koeficientą, jos diskriminuojamos dėl aplinkybių, nesusijusių su jų dalykinėmis savybėmis, t. y. vien todėl, kad jos nėra pedagoginės darbuotojos.

187.

19Teismas nurodė, jog, ieškovės, teigdamos apie diskriminaciją, save lygina su kitos grupės darbuotojais (jų darbu). Pats įstatymas išskiria dvi grupes darbuotojų – pedagogus ir ne pedagogus, jie yra skirtingų koeficientų grupėse ir jų darbo užmokesčio koeficientų ribos yra skirtingos. Ieškovių ir pedagogų darbas nėra toks pat, todėl pedagoginį ir nepedagoginį darbą dirbančių darbuotojų darbas negali būti laikomas lygiaverčiu dėl objektyvių priežasčių, t. y. atliekamų skirtingų funkcijų, skirtingo atsakomybės lygio ugdymo procese, skirtingo darbo pobūdžio, reikalaujamos kvalifikacijos. Pedagogams yra keliami specialūs kvalifikacijos reikalavimai, kurie yra nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, tokių reikalavimų nėra nustatyta nepedagoginiams darbuotojams.

208.

21Teismas taip pat nurodė, kad atsakovės darbo užmokesčio fondas yra formuojamas iš mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšų, todėl, nustatant ieškovėms pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, atsižvelgta į turimo fondo dydį. Pedagogams buvo skirtas papildomas finansavimas, todėl jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatytas didesnis. Nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams papildomo finansavimo neskirta. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu buvo perskirstyta speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ir ieškovių koeficientai buvo padidinti, atsižvelgiant į turimas lėšas, iki 2017 m. gruodžio 31 d.

229.

23Teismas pažymėjo, kad, ieškovėms nustačius naujus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, jų darbo užmokestis ne sumažėjo, bet padidėjo. Konkretaus koeficiento dydžio parinkimas yra atsakovės vadovo diskrecija ir joks teisės aktas neįpareigoja atsakovės darbuotojams, kurie eina skirtingas pareigas ir kurių darbo funkcijos iš esmės skiriasi savo pobūdžiu, atsakomybe, sudėtingumu, darbo krūviu bei reikalingų papildomų įgūdžių turėjimu, proporcingai vienodai didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą.

2410.

25Teismas sprendė, jog atsakovės vadovas, nustatydamas ieškovėms konkretų koeficiento dydį, vadovavosi turimu darbo užmokesčio fondu, gautais papildomais asignavimais, įstatymo norma, pagal kurią, įgyvendinant įstatymą, darbo užmokestis negali būti mažinamas iki 2018 m. sausio 31 d., pareigybei nustatytomis darbo funkcijomis, darbuotojų kvalifikacija, atsakomybės, darbo sudėtingumu.

2611.

27Teismas nurodė, kad ieškovės nebuvo diskriminuojamos, joms nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, todėl Darbo ginčų komisijos sprendimai, kuriais buvo atmesti ieškovių prašymai, yra pagrįsti ir teisėti.

2812.

29Teismas sprendė, kad ieškovių nurodytos aplinkybės dėl termino atnaujinimo yra svarbios, ieškovės terminą praleido bandydamos ginčą išspręsti derybų keliu, todėl šį terminą atnaujino.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

3113.

32Apeliaciniame skunde ieškovės prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovių ieškinys, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – ieškovių ieškinį tenkinti ir priteisti ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

3313.1.

34Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį netinkamai vertino faktines aplinkybes, jas neteisingai interpretavo, dėl to teismo išvada, jog ieškovės nebuvo diskriminuojamos, nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, teisiškai nepagrįsta.

3513.2.

36Nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, jog pedagogai ir jos gauna darbo užmokestį iš to paties šaltinio, t. y. mokinio krepšelio. Nustatant skirtiną pinigų sumą iš šio šaltinio joms buvo nustatytas koeficientas, artimas minimaliam, o pedagogams, jų grupei, į kurią patenka šie darbuotojai, – artimas vidutiniam. Atsakovės argumentas, jog joms nustatytas minimalaus ar arti minimalaus koeficientas dėl lėšų trūkumo, nepagrįstas. Atsakovės pateiktas 2018 m. vasario 19 d. raštas su priedais patvirtina, jog koeficientai buvo nustatyti iki papildomų lėšų gavimo momento iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Atsakovė gavo 15 800,00 Eur papildomų lėšų ir šias lėšas pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams 2017 m. gruodžio mėnesį išmokėjo kaip premijas. Mokinio krepšelio dydis 2017 m. buvo 1 059,00 Eur ir palyginti su 2016 m. padidėjo 45,00 Eur (arba 4,44 proc.). Jei mokinių skaičius sumažėjo, tai neaišku, kodėl pedagogų gaunamas darbo užmokestis ne mažėjo, o buvo didinamas, o šis lėšų trūkumas buvo perkeltas mažinant (neskiriant vidutinio) koeficientą nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams, gaunantiems darbo užmokestį iš mokinio krepšelio. Be to, atsakovės 2018 m. vasario 19 d. rašte nurodyta, jog 2017 m. liko nepanaudota ugdymo plano įgyvendinimui 41 000,00 Eur mokinio krepšelio lėšų ir prašoma šias lėšas leisti panaudoti inventoriaus pirkimui. Tad šios faktinės aplinkybės pagrindžia, jog jos buvo nepagrįstai diskriminuojamos.

3713.3.

38Nebuvo atsižvelgta į tai, kad, įsigaliojus VISĮDDAĮ ir atsakovei priimant skundžiamus sprendimus, nebuvo patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, t. y. nebuvo nustatyti kriterijai, pagal kuriuos diferencijuojami darbuotojai nustatant koeficientą. Įstaigos vadovas turi diskrecijos teisę nustatyti koeficientus, tačiau kriterijai turi būti aiškūs. Šiuo atveju įstaigos vadovas negalėjo paaiškinti koeficientų skyrimo aplinkybių. Taip pat neaišku, ar atsižvelgė į darbuotojo patirtį, darbo, veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomus įgūdžius ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, kitus kriterijus. Vienintelis kriterijus, kuriuo rėmėsi atsakovė, – pareigybių priskyrimas pedagoginėms ar nepedagoginėms. Tai patvirtina, jog jos buvo diskriminuojamos socialinės padėties pagrindu (dėl užimamų pareigų) ir dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Atsakovė nepaneigė ieškovių nurodyto argumento dėl diskriminacijos.

3913.4.

40Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog jų gaunamas darbo užmokestis didėjo. Pagal atsakovės pateiktus Darbo ginčų komisijai dokumentus, kai kurių ieškovių darbo užmokestis „didėjo“ ne daugiau kaip vienu euru, kai pedagoginį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokestis didėjo daugiau, netgi nepriklausomai nuo to, jog bendras darbo krūvis mokytojams mažėjo. Iš atsakovės pateiktų duomenų matyti, kad kai kurių ieškovių darbo užmokestis padidėjo vos keliais centais, kas nesudaro nė 0,1 proc. jų darbo užmokesčio, kitų darbuotojų, pavyzdžiui, mokytojų padėjėjų, darbo užmokestis padidėjo šiek tiek daugiau tik todėl, jog iki tol joms buvo mokamas minimalusis mėnesinis darbo užmokestis, kuris šiuo metu nebegali būti mokamas už kvalifikuotą darbą.

4113.5.

42Nurodė, kad su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo atnaujintas terminas ieškiniui pateikti, sutinka ir šią sprendimo dalį prašė palikti nepakeistą.

4314.

44Atsakovė ( - ) pagrindinė mokykla pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o skundą atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

4514.1.

46Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovių ieškinio argumentą, jog ieškovės diskriminuojamos, nes koeficiento dydis nustatytas vertinant aplinkybes, nesusijusias su darbuotojų dalykinėmis savybėmis, t. y. vien tik dėl užimamų pareigų, dirbamo nepedagoginio darbo, kaip nepagrįstą. Nustatyti skirtingi koeficientai nereiškia darbuotojų diskriminacijos, o vertintini kaip objektyvi diferenciacija pareigybės pagrindu. Nustatant koeficientus buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus: turimą darbo užmokesčio fondą, gautą papildomą asignavimą, į VISĮDDAĮ nuostatas, pagal kurias darbo užmokestis negalėjo būti mažinamas iki 2018 m. sausio 31 d., darbo funkcijas, kvalifikaciją, atsakomybės laipsnį, darbo sudėtingumą. Koeficientai buvo nustatyti atsižvelgus į turimą darbo užmokesčio fondą (2017 m. (kalendorinių metų) darbo užmokesčio fondas buvo suplanuotas atsižvelgiant į 2016 m. rugsėjo mėn. buvusį mokinių skaičių ir tarifikaciją (iš savivaldybės gautos lėšos). Pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams buvo nustatytas kiek didesnis darbo užmokestis, nes 2017 m. vasario 8 d. švietimo ir mokslo ministras įsakymu ( - ), vykdydamas Lietuvos Respublikos 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 5 punktą, skyrė papildomas lėšas būtent šių darbuotojų atlyginimams padidinti. Šios lėšos buvo suplanuotos ir skirtos pedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2017 m. spalio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“, pagal kurį buvo perskirstyta speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti (kultūros ir nepedagoginį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išmokėti). Atsižvelgus į tai, buvo iki 2017 m. gruodžio 31 d. (pagal turimas lėšas) padidinti koeficientai. Pagal 2018 m. specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymą mokykloms atsakovei trūksta apie 8 800,00 Eur lėšų. Šis trūkumas būtų buvęs dar didesnis, jei pareiginės algos koeficientai visiems nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams būtų buvę padidinti neterminuotai. Pažymėjo, jog pagal įstatymą koeficientų nustatymas yra išimtinė vadovo kompetencija, o ne teismo.

4714.2.

48Diskriminaciją darbo teisiniuose santykiuose reglamentuojančių teisės normų lingvistinė, sisteminė ir loginė analizė leidžia daryti išvadą, kad vien fakto, jog asmuo priklauso tam tikrai darbuotojų kategorijai, nurodymas nėra pakankamas pagrindas pagrįsti prezumpciją, jog asmuo dėl minėtų dalykinių savybių buvo diskriminuotas. Diskriminavimo faktas preziumuojamas tik tuo atveju, kai diskriminacijos buvimu besiremiantis asmuo ne tik nurodo turintis savybes, kurių pagrindu įstatymas draudžia diskriminaciją, bet ir įvardija aplinkybes, kurios suponuoja prielaidas dėl asmens diskriminavimo tokių savybių pagrindu.

4914.3.

50Ieškovės ieškiniu prašė priteisti konkrečias, jų manymu, neišmokėtas darbo užmokesčio dalis. Šios prašomos priteisti sumos nėra teisingos, nes yra apskaičiuotas 1 mėnesio darbo užmokesčio padidėjimas, darant prielaidą, jog darbuotojas dirba visą mėnesį nustatytu darbo grafiku. Tačiau faktinis darbo užmokestis skaičiuojamas ir išmokamas pagal kiekvieno darbuotojo dirbtą darbo laiką. Pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovės sirgo, buvo kasmetinėse ir papildomose atostogose, buvo skirtos papildomos poilsio dienos. Tad tenkinus ieškovių reikalavimus joms gali būti išmokėtas skirtumas, kuris yra lygus faktiškai išmokėtam darbo užmokesčiui ir darbo užmokesčiui, apskaičiuotam pagal didesnį koeficientą, ir atsižvelgus į faktiškai dirbtų dienų skaičių.

5114.4.

52Ieškovės Darbo ginčų komisijos sprendimus ginčija tik iš dalies, t. y. dėl ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) kai kurių punktų panaikinimo. Tad sprendimų dalis, kuri neginčijama, įsiteisėjo.

5315.

54Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateikta.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

57Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės

5816.

59Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

6017.

61Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinio skundo bei atsiliepimo argumentus, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

6218.

63Byloje ginčas kilo dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo dalies, kuria atmestas ieškovių ieškinys, teisėtumo ir pagrįstumo.

6419.

65Ši byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pakartotinai po to, kai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2019 m vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-44-248/2019 panaikino Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos sprendimą ir perdavė bylą apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pagal CPK 362 straipsnio 2 dalį kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą.

66Faktinės bylos aplinkybės

6720.

68Byloje nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu ( - ) atmetė ieškovės A. P. prašymą atsakovei dėl įsakymo panaikinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo dėl diskriminacijos. 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu ( - ) atmetė ieškovės I. J. prašymą atsakovei dėl įsakymo panaikinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo dėl diskriminacijos. 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu ( - ) atmetė ieškovės I. A. prašymą atsakovei dėl įsakymo panaikinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo dėl diskriminacijos. 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu ( - ) atmetė ieškovės V. P. prašymą atsakovei dėl įsakymo panaikinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo dėl diskriminacijos. 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu ( - ) atmetė ieškovės M. S. prašymą atsakovei dėl įsakymo panaikinimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio perskaičiavimo, bylinėjimosi išlaidų išieškojimo dėl diskriminacijos. Darbo ginčų komisija sprendimuose nurodė, kad nustatant pastoviąją pareiginės algos dalį buvo atsižvelgta į tam tikrus kriterijus, t. y. veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomus įgūdžius ar svarbių žinių turėjimą, savarankiškumo lygį, darbo funkcijų įvairovę, profesinio darbo patirtį. Ieškovės, nesutikdamos su Darbo ginčų komisijos sprendimais, kreipėsi į teismą.

6921.

70Pirmosios instancijos teismas atnaujino praleistą vieno mėnesio terminą ieškiniui dėl Darbo ginčo komisijos sprendimų panaikinimo paduoti. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovių nurodytos aplinkybės dėl termino atnaujinimo yra svarbios, ieškovės terminą praleido bandydamos ginčą išspręsti derybų keliu, todėl šis terminas yra atnaujintinas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 231 straipsnio 2 dalis). Apeliaciniu skundu ši sprendimo dalis skundžiama nebuvo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako.

7122.

72Iš spaudų ant skundų, paduotų Darbo ginčų komisijai, nustatyta, kad ieškovės į Darbo ginčų komisiją kreipėsi 2017 m. rugpjūčio 18 d. Tokia kreipimosi data nurodoma ir Darbo ginčų komisijos sprendimuose.

7323.

74Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m vasario 14 d. nutartyje šioje civilinėje byloje (Nr. e3K-3-44-248/2019) išaiškino, kad ieškovės į Darbo ginčų komisiją kreipėsi jau galiojant naujajam DK, todėl procedūriniams ginčo nagrinėjimo aspektams taikytinos DK, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., normos. Santykiai, dėl kurių su materialaus pobūdžio reikalavimais ieškovės kreipėsi į darbo ginčus nagrinėjančias institucijas, atsirado 2016 m. vasario 15 d., kai direktoriaus įsakymu ( - ) joms buvo nustatyti šioje byloje ginčijami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Dėl to materialiųjų reikalavimų sprendimui taikytinos DK, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d., normos.

75Dėl diskriminacijos darbo teisiniuose santykiuose

7624.

77Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinta, kad žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Konstitucinis Teismas 1998 m. lapkričio 11 d. nutarime yra išaiškinęs, kad Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų lygybės principas iš esmės reiškia diskriminacijos draudimą.

7825.

79DK (galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytas vienas darbo santykių teisinio reglamentavimo principų – darbo teisės subjektų lygybė nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, ketinimo turėti vaiką (vaikų), santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis.

8026.

81Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovių ieškinio reikalavimus motyvuodamas tuo, kad nenustatyta, jog jos buvo diskriminuojamos, nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, todėl Darbo ginču komisijos sprendimai, kuriais buvo atmesti prašymai, yra pagrįsti ir teisėti. Darbo ginčų komisija savo sprendimuose dėl ieškovių reikalavimų nurodė, kad ieškovių prašymai buvo atmesti nenustačius diskriminacijos požymių taip, kaip nustatyta teisės aktuose. Nurodė, kad ieškovės nebuvo išskirtos iš kitų tolygių ar lygiavertį darbą dirbančių darbuotojų. Ieškovės save lygina su kitos grupės, netolygios vertės darbuotojų darbu – pedagogais. Šios dvi grupės darbuotojų yra išskirtos įstatymu, jos yra skirtingose koeficientų grupėse.

8227.

83Teikdamos apeliacinį skundą, apeliantės nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį netinkamai vertino faktines aplinkybes, jas neteisingai interpretavo, dėl to teismo išvada, jog ieškovės nebuvo diskriminuojamos, nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, teisiškai nepagrįsta. Nurodo, kad joms nustatyti minimalūs ar labai artimi minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, o pedagogams nustatyti koeficientai, artimi įstatymu leidžiamų koeficientų vidurkiui. Tokiu būdu ieškovės buvo nepagrįstai išskirtos iš kitų darbuotojų ir diskriminuojamos dėl savo socialinės padėties – einamų pareigų, t. y. todėl, kad jos nėra pedagoginės darbuotojos.

8428.

85Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė A. P. dirbo pas atsakovę bibliotekininke (nepriskiriama prie pedagoginių pareigybių) pagal darbo sutartį ( - ); ieškovė I. J. dirbo pas atsakovę mokytojo padėjėja (nepriskiriama prie pedagoginių pareigybių) pagal darbo sutartį ( - ); ieškovė I. A. dirbo pas atsakovę mokytojo padėjėja (nepriskiriama prie pedagoginių pareigybių) pagal darbo sutartį ( - ); ieškovė V. P. dirbo pas atsakovę mokytojo padėjėja (nepriskiriama prie pedagoginių pareigybių) pagal darbo sutartį ( - ); ieškovė M. S. dirbo pas atsakovę bibliotekos vedėja (nepriskiriama prie pedagoginių pareigybių) pagal darbo sutartį ( - ).

8629.

87Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs VISĮDDAĮ, kuris reglamentuoja valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, nustato, kad darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalis arba pastovioji dalis), priemokos, premijos, ir kt. mokėjimai (5 straipsnio 1 dalis); biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais (7 straipsnio 1 dalis); pastovioji dalis nustatoma pagal įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį (7 straipsnio 4 dalis). Mokytojų pareiginių algų pastovioji dalis nustatoma pagal 5 priedą. Šiuose prieduose nurodyti pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientų intervalai (minimalūs ir maksimalūs dydžiai) atskiroms specialistų grupėms. VISĮDDAĮ 7 straipsnio 9 dalis numato, kad darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato įstaigos vadovas.

8830.

89Pažymėtina, atsakovės darbo užmokesčio fondas yra formuojamas iš mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšų. Taigi, pedagoginį ir nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams darbo užmokestis yra skiriamas iš vieno ir to paties šaltinio.

9031.

91Byloje nustatyta, jog 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) atsakovė patvirtino mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. Konkretūs darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai patvirtinti atsakovės vadovo 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ). Minėto įsakymo 1 priede nustatyti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai, įsakymo 2 priede nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai. Ieškovėms buvo nustatytas minimalus arba artimas minimaliam pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) patvirtintos pareigybės, jų lygiai ir kodai. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 13 d. priėmė sprendimą ( - ) „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto tvirtinimo“, pagal kurį dalis gautų lėšų skirta pedagoginį darbą dirbančių darbuotojų tarifinių atlygių koeficientų skirtumams išlyginti mokyklose, bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo formų įvairovei įgyvendinti.

9232.

93Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) savo sprendimuose yra pasisakęs, kad diskriminacija yra tie atvejai, kai panašios situacijos vertinamos skirtingai, o skirtingos situacijos – vienodai, nebent toks vertinimas būtų objektyviai pateisinamas (šiuo klausimu žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimo byloje Francisco Javier Rosado Santana prieš Consejer?a de Justicia y Administración P?blica de la Junta de Andaluc?a, C-177/10, 65 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

9433.

95Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), aiškindamas bendruosius principus dėl Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 14 straipsnio („Diskriminacijos draudimas“), pagal kuriuos iškelta problema nulemtų 14 straipsnio taikymą, nurodė, kad turi egzistuoti skirtingas asmenų, esančių panašiose (palyginamose) situacijose, traktavimas. Toks nevienodas (skirtingas) požiūris laikomas diskriminaciniu, jeigu jis neturi objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo; kitaip tariant, jeigu juo nėra siekiama teisėto tikslo arba jei nėra pagrįsto proporcingumo ryšio tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo. Valstybė naudojasi vertinimo laisvės ribomis, vertindama, ar skirtumai panašiose situacijose pateisina nevienodą požiūrį ir kokiu mastu (žr. 2008 m. balandžio 29 d. sprendimą byloje Burden prieš Jungtinę Karalystę, peticijos Nr. 13378/05; 2010 m. birželio 24 d. sprendimą byloje Schalk ir Kopf prieš Austriją, peticijos Nr. 30141/04; 2013 m. lapkričio 7 d. sprendimą byloje Vallianatos ir kiti prieš Graikiją, peticijų Nr. 29381/09 ir Nr. 32684/09; kt.).

9634.

97Nagrinėdamas bylą kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-44-248/2019) pažymėjo, jog, sprendžiant dėl diskriminacijos (ne)buvimo, visų pirma būtina nustatyti, ar asmenys yra panašiose situacijose, ar tos situacijos yra palyginamos tarpusavyje. Šiuo konkrečiu atveju reikėtų spręsti, ar ieškovių dirbamas nepedagoginis darbas gali būti prilyginamas mokytojų (pedagogų) darbui.

9835.

99EŽTT praktikoje išaiškinta, kad „vienodu darbu“ laikomas palyginamas kelių darbuotojų darbas, kai jų atliekamos funkcijos turinys yra toks pats arba toks panašus, kad juos abu būtų galima pakeisti vieną kitu (žr., pvz., 1999 m. gegužės 11 d. sprendimo byloje Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse prieš Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97, 17 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

10036.

101Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad, remiantis VISĮDDAĮ, reglamentuojančiu valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, pedagogai ir ne pedagogai priskirti skirtingoms grupėms ir jiems nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžiai (jų ribos) yra skirtingi. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šių darbuotojų grupių darbas nėra lygiavertis: skiriasi pareigos, reikalavimai joms eiti (išsilavinimas ir pan.), darbo pobūdis, sudėtingumas, atliekamos funkcijos. Kitaip tariant, šios darbuotojų grupės nelaikytinos dirbančiomis „vienodą darbą“ ir galinčiomis pakeisti viena kitą, kaip šią sąvoką aiškina EŽTT. Pripažinus, kad pedagogai ir pedagoginio darbo nedirbantys darbuotojai priklauso darbuotojų grupėms, kurių darbas nėra panašus (palyginamas), skirtingų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų (jų intervalų) nustatymas ir taikant šiuos koeficientus apskaičiuoto darbo užmokesčio (pinigine išraiška) skirtingumas nevertintini kaip nedirbančių pedagoginio darbo darbuotojų diskriminacija.

10237.

103Įvertinusi tai, kas išdėstyta anksčiau, ir teisinį reguliavimą teisėjų kolegija, sprendžia, kad ieškovės nebuvo diskriminuojamos nustatant pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, kadangi pedagogai ir pedagoginio darbo nedirbantys darbuotojai priklauso skirtingų pareigybių darbuotojų grupėms.

104Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo tvarkos ir kriterijų

10538.

106Ieškovės, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, savo poziciją dėl nevienodo požiūrio į darbuotojus iš esmės argumentuoja tuo, jog nustatomi konkretūs koeficientai pagal įstatymo leidžiamas ribas pedagogams parenkami orientuojantis į leidžiamų maksimalių ir minimalių dydžių vidurkį, o kitiems darbuotojams – į minimalius koeficientus.

10739.

108Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šią bylą kasacine tvarka, nurodė, kad, siekiant patikrinti ieškovėms nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžių pagrįstumą, būtina išsiaiškinti teisės aktų, reguliuojančių šių koeficientų nustatymą, turinį ir po to spręsti, ar koeficientai nustatyti laikantis juose įtvirtintų reikalavimų.

10940.

110Pagal ginčo kilimo metu galiojusio DK 189 straipsnį iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamų įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygos nustatomos įstatymų nustatyta tvarka. Darbo užmokestis ieškovėms nuo 2017 m. vasario 1 d. turėjo būti nustatomas, taikant nuo šios datos įsigaliojusį Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą. Pagal šį įstatymą darbuotojų darbo užmokestį sudaro pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalis arba pastovioji dalis), priemokos, premijos ir kt. mokėjimai (5 straipsnio 1 dalis); biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma koeficientais (7 straipsnio 1 dalis); pastovioji dalis nustatoma pagal įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį (7 straipsnio 4 dalis). Mokytojų pareiginių algų pastovioji dalis nustatoma pagal 5 priedą. Šiuose prieduose nurodyti pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientų intervalai (minimalūs ir maksimalūs dydžiai) atskiroms specialistų grupėms. VISĮDDAĮ 7 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nustato įstaigos vadovas. VISĮDDAĮ 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje ir (ar) vidaus ar darbo tvarkos taisyklėse. Prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros DK nustatyta tvarka. Darbo apmokėjimo sistemoje, atsižvelgiant į šio įstatymo nuostatas, detalizuojami pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijai (veiklos sudėtingumas, darbo krūvis, atsakomybės lygis, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimas ir panašiai), šio įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento didinimo iki 100 procentų kriterijai, šio įstatymo 9 ir 14 straipsniuose nustatyta pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarka ir sąlygos, šio įstatymo 10 straipsnyje nustatyta priemokų ir šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos. Taigi, konkrečių koeficientų nustatymo kriterijai turi būti išdėstyti darbo apmokėjimo sistemoje.

11141.

112Byloje ginčas vyksta dėl laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. pareiginės algos pastoviosios atlyginimo dalies koeficiento taikymo ieškovėms. Ieškovėms, nepedagoginėms darbuotojoms, ginčijamais įsakymais buvo nustatytas minimalus arba artimas minimaliam pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas ir dėl to ginčo byloje nėra. Nustatyta, kad ieškovių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai patvirtinti atsakovės vadovo 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ). Pagal minėtą įsakymą ieškovėms nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai (t. y. nuo 3,3 iki 4,21): ieškovei A. P. (bibliotekininkė) – 3,54; ieškovei I. J. (mokytojo padėjėja) – 3,3; ieškovei I. A. (mokytojo padėjėja) – 3,34; ieškovei V. P. (mokytojo padėjėja) – 3,34; ieškovei M. S. (bibliotekos vedėja) – 4,21.

11342.

114Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog teisinis reglamentavimas numato, jog konkretaus koeficiento dydžio parinkimas yra atsakovės biudžetinės įstaigos vadovo (direktoriaus) diskrecijos teisė ir joks teisės aktas neįpareigojo atsakovės darbuotojams, kurie užima skirtingas pareigas ir kurių darbo funkcijos iš esmės skiriasi tiek savo pobūdžiu, tiek atsakomybės lygiu, sudėtingumu, darbo krūviu (intensyvumu) bei reikalingų papildomų įgūdžių turėjimu, proporcingai vienodai didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, pradedant nuo koeficiento minimalios ribos. Atsakovė, nustatydama ieškovių pareigybėms ir kitų atsakovės darbuotojų pareigybėms konkretų koeficiento dydį, vadovavosi tokiais kriterijais: turimu darbo užmokesčio fondu, gautais papildomais asignavimais, įstatymo norma, kuri imperatyviai nurodo, kad, įgyvendinant įstatymą, darbo užmokestis negali būti mažinamas iki 2018 m. sausio 31 d., pareigybei nustatytomis darbo funkcijomis, darbuotojų kvalifikacija, atsakomybėmis, darbo sudėtingumu. Pedagoginiams darbuotojams buvo nustatytas kiek didesnis darbo užmokestis, kadangi 2017 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įsakymu ( - ) skyrė papildomas lėšas būtent pedagoginių darbuotojų atlyginimams padidinti. Nurodė, kad papildomų lėšų skyrimas tikslingai pedagogų darbo užmokesčiui didinti lėmė tai, kad pedagoginiams darbuotojams buvo nustatyti didesni pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai nei nepedagoginiams darbuotojams. Tuo tarpu nepedagoginių darbuotojų atlyginimams, t. y. koeficientams, didinti tokio specialaus asignavimo nebuvo gauta.

11543.

116Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog atsakovės darbo užmokesčio fondas yra formuojamas iš mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšų, todėl, nustatant ieškovams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, buvo atsižvelgiama į turimo fondo dydį. Pedagogams buvo skirtas papildomas finansavimas, todėl jų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas buvo nustatytas didesnis, o nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams papildomo finansavimo nebuvo skirta. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu buvo perskirstyta speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti ir ieškovėms buvo koeficientai padidinti, atsižvelgiant į turimas lėšas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. Ieškovėms nustačius naujus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, jų darbo užmokestis ne sumažėjo, bet padidėjo. Konkretaus koeficiento dydžio parinkimas yra atsakovės vadovo diskrecija ir joks teisės aktas neįpareigoja atsakovės darbuotojams, kurie užima skirtingas pareigas ir kurių darbo funkcijos iš esmės skiriasi savo pobūdžiu, atsakomybės lygiu, sudėtingumu, darbo krūviu bei reikalingų papildomų įgūdžių turėjimu, proporcingai vienodai didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Teismas nurodė, kad atsakovės vadovas, nustatydamas ieškovams konkretų koeficiento dydį, vadovavosi turimu darbo užmokesčio fondu, gautais papildomais asignavimais, įstatymo norma, kuri nurodo, jog, įgyvendinant įstatymą, darbo užmokestis negali būti mažinamas iki 2018 m. sausio 31 d., pareigybei nustatytomis darbo funkcijomis, darbuotojų kvalifikacija, atsakomybės, darbo sudėtingumu.

11744.

118Nustatyta, jog atsakovė yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką ir iš savivaldybės lėšų, kurios yra skiriamos pagal atsakovės biudžeto projektą, kuris rengiamas pagal savivaldybės direktoriaus įsakymu patvirtintus Švietimo įstaigų veiklos išlaidų apskaičiavimo principus. Taigi, atsakovei ateinančių metų darbo užmokesčiui reikalingos lėšos yra apskaičiuojamos pagal einamųjų metų tarifikaciją ir būsimų kalendorinių metų darbo užmokesčio fondas suformuojamas einamųjų metų rugsėjo mėnesį. Mokinio krepšelio lėšų skirstymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika. Faktiškai mokinio krepšelis skirstomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

11945.

120Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartyje nurodė, jog nagrinėjant bylą Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo pateikti nauji įrodymai – ( - ) pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, patvirtinta ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ), ir kiti dokumentai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. vasario 14 d. nutarties 52 punkte nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas dėl atsakovės 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) nepasisakė, ieškovėms nustatytų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų šio įsakymo kontekste nevertino. Tik ištyrus nurodytu įsakymu patvirtintą darbo apmokėjimo sistemą spręstina, ar joje įtvirtinti pakankamai aiškūs ir objektyvūs koeficientų nustatymo kriterijai ir ar jų laikytasi, nustatant konkretaus dydžio koeficientus kiekvienai ieškovei, kartu atsižvelgiant ir į finansines atsakovės galimybes. Tokio sisteminio vertinimo neatlikus, galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Įvertinęs tai, Klaipėdos apygardos teismas pasiūlė šalims iki 2019 m. balandžio 3 d. pateikti savo paaiškinimus ir nuomonę dėl byloje pateiktų naujų įrodymų.

12146.

1222019 m. kovo 29 d. teisme gautas laikinai einančios atsakovės direktoriaus pareigas R. V. paaiškinimas dėl naujų įrodymų. Nurodė, kad pasikeitus teisiniam reglamentavimui, t. y. įsigaliojus VISĮDDAĮ, atsakovė, atsižvelgusi į turimą (suplanuotą) darbo užmokesčio fondą, turėjo nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus ieškovėms, nemažindama jų iki tol gauto darbo užmokesčio. Minėtas teisės aktas įpareigojo įstaigos vadovus patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą. Pažymėjo, jog mokykla minėtą įstatymo normą įgyvendino 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) „Dėl ( - ) pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“, patvirtindama ( - ) pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, kaip tai numatyta VISĮDDAĮ 5 straipsnio 2 dalyje. Mano, jog Sistemoje nustatyti aiškūs ir objektyvūs koeficientų nustatymo kriterijai ir jų laikytasi, nustatant konkretaus dydžio koeficientus kiekvienai ieškovei, kartu atsižvelgta į finansines atsakovės galimybes. Pažymėjo, jog ieškovės darbo apmokėjimo sistemos niekada neginčijo. Atkreipė dėmesį į tai, jog darbo apmokėjimo sistema buvo pateikta Darbo ginčų komisijai nagrinėjant bylą ikiteismine tvarka. Ginčui persikėlus į teismą, Darbo ginčų komisijos medžiaga buvo pridėta prie bylos, todėl ( - ) pagrindinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema nevertintina kaip nauji įrodymai.

12347.

124Nagrinėjamu atveju analizuojant byloje esančią medžiagą nustatyta, jog 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) atsakovė patvirtino mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą. 2017 m. vasario 15 d. priimtas įsakymas ( - ) dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didinimo, kuriame nurodyta, jog vadovaujantis VISĮDDAĮ 5 priedo 41, 42, 45 punktais nuo 2017 m. vasario 1 d. padidinami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai darbuotojams: mokinių, kuriems dėl ligos ar patologinės būklės gydytojų konsultacinės komisijos skirtas mokymas namuose, mokytojams, specialiesiems pedagogams, mokytojų padėjėjams, jeigu yra vienas ir daugiau tokių vaikų, – 10 procentų. Įsakyme (( - )) nurodyta, jog šiame įsakyme nurodytais atvejais pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai didinami tik už kontaktines valandas ir šis įsakymas galioja iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) nustatyti darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, šio įsakymo 1 priede nustatyti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai, o įsakymo 2 priede – nepedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientai. 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) patvirtintas darbuotojų pareigybių sąrašas, jų lygiai ir kodai.

12548.

126Ieškovės apeliacinį skundą grindžia tuo, jog įsigaliojus VISĮDDAĮ atsakovė, pažeisdama šio įstatymo nuostatas, neatliko individualaus darbuotojų vertinimo, „mechaniškai“ visiems pedagoginiams darbuotojams nustatė koeficientų vidurkius, o nepedagoginiams – minimalius koeficientus. Atsakovė, nustatydama pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, nebuvo patvirtinusi vidaus tvarkos taisyklių ar darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, kuriuose būtų įvardyti aiškūs skirstymo kriterijai, pvz., kaip atsižvelgiama į veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, savarankiškumo lygį, darbo funkcijų įvairovę ir kt.

12749.

128Kaip jau minėta, 2017 m. vasario 15 d. priimtas įsakymas ( - ) dėl atsakovės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Minėto įsakymo 1 priede įtvirtinta atsakovės darbuotojų darbo sistema. Įsakymo ( - ) 2 priede patvirtinta atsakovės darbuotojų nustatytų metinių užduočių ir siektinų rezultatų forma. Įsakymo ( - ) 3 priede patvirtinta atsakovės darbuotojų veiklos vertinimo išvadų forma. 2017 m. vasario 15 d. ( - ) įsakymu papildytos atsakovės Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu ( - ) „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

12950.

1302017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 1 priedo 1 punkte numatyta, kad atsakovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – Sistema) nustato atsakovės darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, pareiginės algos kintamosios dalies mokėjimo tvarką ir sąlygas, priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo tvarką ir sąlygas. Numatyta, kad atsakovės darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šiuos kriterijus: veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, savarankiškumo lygį, darbo funkcijų įvairovę, profesinio darbo patirtį (Sistemos 4 punktas). Sistemos 5 punkte įtvirtinta, kad atsakovės darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal VISĮDDAĮ, atsižvelgiant į atsakovės darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, vadovaujantis Sistemos 4 punkte nustatytais kriterijais, ir atsižvelgiant į pareigybių lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos pareigybės aprašyme nustatytoms analogiškos funkcijos. Sistemos 7 punkte įtvirtinta, kad esant poreikiui mokykloje įsteigti naują darbuotojo pareigybę arba jei darbuotojui jau einant pareigas įvyksta struktūrinių ar organizacinių pokyčių, pakinta darbuotojo funkcijų pobūdis ar kvalifikacija ar atsiranda kitų aplinkybių, iš naujo įvertinamas darbuotojui nustatytas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Sistemos 9 punkte nurodyta, pagal kokius kriterijus nustatomas A ir B lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Sistemos 10 punkte įtvirtinta, pagal kokius kriterijus nustatomas C lygio specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas. Sistemos 13 punkte nurodyta, kad darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojams nustatytas metines užduotis, pasiektus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Darbuotojų pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma mokyklos direktoriaus įsakymu (Sistemos 16 punktas). Sistemos V skyriuje įtvirtintos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui pareiginių algų nustatymo nuostatos. Sistemoje taip pat nurodyti priemokų, premijų ir materialinių pašalpų mokėjimo skyrimo pagrindai. Byloje nustatyta, kad su VISĮDDAĮ ir su atsakovės darbuotojų darbo sistema, patvirtinta atsakovės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 15 įsakymu ( - ), mokytojai supažindinti 2017 m. vasario 23 d. susirinkime (Mokytojų susirinkimo protokolas Nr. 1), kiti darbuotojai – 2017 m. vasario 22 d. susirinkime (Aplinkos darbuotojų susirinkimo protokolas Nr. 1).

13151.

132Byloje nustatyta, kad ginčo koeficientai ieškovėms buvo nustatyti nuo 2017 m. vasario 1 d. 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ), tačiau 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) patvirtintoje atsakovės darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje nėra punktų, kurie leistų nustatyti, kuo remiantis nustatomi nepedagoginiams darbuotojams ginčijami pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Išanalizavus šios Sistemos turinį, darytina išvada, kad ginčo laikotarpiu ieškovėms pareiginės algos pastovioji dalis nustatyta vadovaujantis Sistemos 9 ir 10 punktuose nurodytais kriterijais, atsižvelgiant į mokyklos darbo užmokesčiui skirtus asignavimus, pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, ir pagal Sistemos 5.2 punkte (specialistams, kvalifikuotiems darbuotojams) patvirtintus pastoviosios dalies koeficientus. Nustatyta, kad VISĮDDAĮ 3 ir 4 priedai perkelti į Sistemos 5.2 punktą, atsakovės darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta, kuo remiantis nustatomi koeficientai. Šios sistemos 11 ir 16 punktai reglamentuoja, kad konkrečius mokyklos darbuotojams taikomus pareiginės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies koeficientus įsakymu nustato mokyklos direktorius. Pažymėtina, kad atsakovė nepateikė įrodymų, kaip ir kuo vadovaudamasi nustatė kiekvienos iš ieškovių pareiginės algos koeficiento dydį, nepateikė įrodymų, kad nustatydama ginčo laikotarpiu ieškovėms pastoviosios dalies koeficientus individualiai vertinio kiekvieną darbuotoją, atsižvelgė į jų veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą, savarankiškumo lygį, darbo funkcijų įvairovę ir kt. Taigi, šioje byloje nėra pateikta kiekvienos ieškovės individualaus vertinimo. Pažymėtina, jog tai, kad Sistemoje ir kituose teisės aktuose nustatyti tam tikri kriterijai, savaime nereiškia skundžiamų koeficientų pagrįstumo, jeigu pati atsakovė nepagrindžia, kaip konkretūs kriterijai keičia ir nulemia tam tikrą pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kiekvienai ieškovei.

13352.

134Atkreiptinas dėmesys, jog, prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros DK nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju byloje nėra duomenų, jog buvo įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros. Byloje nustatyta, kad 2017 m. vasario 15 d. priimtas įsakymas ( - ) dėl atsakovės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo. Su minėta Sistema mokytojai supažindinti 2017 m. vasario 23 d. susirinkime (Mokytojų susirinkimo protokolas Nr. 1), kiti darbuotojai – 2017 m. vasario 22 d. susirinkime (Aplinkos darbuotojų susirinkimo protokolas Nr. 1). Iš protokolų išrašų turinio matyti, kad susirinkimuose darbuotojai buvo supažindinti su jau nustatytais kriterijais. Taigi, darytina išvada, kad nebuvo įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros, kaip tai numato DK.

13553.

136Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nagrinėdama šią bylą (2019 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-44-248/2019) išaiškino, kad konkrečių koeficientų nustatymo kriterijai turi būti išdėstyti darbo apmokėjimo sistemoje. Teisėjų kolegija nurodė, kad iš esmės galėtų susidaryti tokia situacija, kad tam tikrų pareigų darbuotojų grupės koeficientai būtų mažesni nei jiems leidžiamas vidurkis, kitos – didesni, tačiau ji toleruotina tik tokiu atveju, jei koeficientai nustatyti pagal iš anksto žinomus kriterijus ir atitinkamai pagrįsti, kitaip tariant, kai jie yra objektyviai pateisinami. Įvertinus paminėtą išaiškinimą ir byloje esančius duomenis nėra pagrindo padaryti išvados, jog ieškovėms ginčo koeficientai buvo nustatyti pagal iš anksto žinomus kriterijus ir atlikus kiekvienos iš ieškovių individualų vertinimą.

13754.

138Iš 2017 m. spalio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus mokyklų direktorių pasitarimo protokolo ( - ) nustatyta, jog atsakovė buvo viena iš mokyklų, kuri turėjo mokinio krepšelio perteklių. Atsakovė 2018 m. vasario 19 d. rašto ( - ) 6 punkte nurodė, jog 2017 m. liko nepanaudota ugdymo plano įgyvendinimui 41 000,00 Eur mokinio krepšelio lėšų. Šios lėšos buvo panaudotos mokymo priemonių įsigijimui, atsakovei prašant 2017 m. lapkričio 15 d. raštu ( - ) „Dėl 2017 m. mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“. Nepanaudotos ugdymo plano įgyvendinimui lėšos perskirstytos vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybes tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybes biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kretingos rajono savivaldybes biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu. Perskirstymas patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“.

13955.

140Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgus į nutarties 54 punkte nustatytas faktines bylos aplinkybes laikytina, kad atsakovės argumentas, jog ji nustatydama nepedagoginį darbą dirbantiems darbuotojams koeficientus turėjo atsižvelgti ir atsižvelgė į skirtus asignavimus, kurie neleido nustatyti didesnių koeficientų ir lėšų, yra nepagrįstas.

14156.

142Atkreiptinas dėmesys, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba 2017 m. spalio 19 d. priėmė sprendimą Nr. T1-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“, pagal kurį buvo nutarta skirti lėšų švietimo įstaigoms kultūros darbuotojų (bibliotekininkų) ir nepedagoginį darbą dirbančių darbuotojų (informacinių technologijų specialistų ir mokytojų padėjėjų) darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. mokėti. Kretingos rajono savivaldybės taryba 2017 m. spalio 26 d. priėmė sprendimą Nr. T2-269 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir asignavimų pakeitimo“, pagal kurį buvo skirta atsakovei 5 695,00 Eur tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti, šios sumos dalis skirta kultūros ir nepedagoginį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms mokėti. Atsakovė 2017 m. spalio 31 d. įsakymu ( - ) „Dėl darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų“ ieškovėms padidino nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. koeficientus. Ieškoves tenkino atsakovės 2017 m. spalio 31 d. įsakymu ( - ) „Dėl darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų“ joms nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. nustatyti koeficientai (CPK 187 straipsnio 1 dalis).

14357.

144Šioje byloje ieškovės 2018 m. kovo 13 d. patikslintu ieškiniu suformulavo alternatyvius reikalavimus, kuriais prašė priteisti ir jų apskaičiuotas konkrečias sumas, kaip neišmokėtą darbo užmokestį už ginčijamą laikotarpį (nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.) Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovės negali pačios nusistatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir apsiskaičiuoti sau darbo užmokesčio, nes tai atsakovės vadovo prerogatyva. Darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimas turi būti tikslus, užmokestis apskaičiuotas kiekvienam darbuotojui individuliai atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo, todėl šioje byloje nėra pagrindo priteisti konkrečią neišmokėto darbo užmokesčio dalį kiekvienai ieškovei. Kadangi VISĮDDAĮ 7 straipsnio 9 dalis numato, jog pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymas yra įstaigos vadovo prerogatyva, todėl šis ieškovių reikalavimas netenkintinas. Ieškovės ieškiniu taip pat prašė priteisti iš atsakovės kiekvienai ieškovei priklausančias teisės aktuose numatytas netesybas (delspinigius) už uždelstą atsiskaityti laiką nuo kiekvienai priklausančios neišmokėtos darbo užmokesčio sumos, tačiau netenkinus ieškovių reikalavimų dėl konkrečių pinigų sumų priteisimo nėra pagrindo priteisti ir netesybų.

14558.

146Ieškovės patikslintu ieškiniu prašė atnaujinti terminus pateikti ieškinį M. S., V. P., I. J., A. P., I. D. dėl joms Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2017 m. rugsėjo 12 d. priimtų sprendimų. Pažymėtina, kad pradiniu ieškiniu teisme buvo reiškiami analogiški reikalavimai kaip ir skunde Darbo ginčų komisijai. Vėliau reikalavimai buvo patikslinti, tačiau ieškovių siekis nuo pat ginčo pradžios buvo toks pats – panaikinti atsakovės 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 2 priedo punktus, kuriais joms nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, perskaičiuoti darbo užmokestį pagal kitokius koeficientus ir išmokėti susidariusį darbo užmokesčio skirtumą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tais atvejais, kai nagrinėjant bylą teisme nėra reiškiami nauji, nesusiję su pradiniu ieškiniu reikalavimai, o tik modifikuojami (tikslinami) reikalavimai, dėl kurių vyko ginčas Darbo ginčų komisijoje, nekeičiant reikalavimų esmės, pakartotinis jų sprendimas Darbo ginčų komisijoje neprivalomas ir atitinkamai CPK 412 straipsnyje nurodytos pasekmės netaikomos. Kitoks aiškinimas neatitiktų CPK 7 straipsnyje bei DK 214 straipsnyje įtvirtintų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų, apsunkintų procesą, pailgintų bylinėjimosi trukmę ir negarantuotų operatyvaus galbūt pažeistų teisių gynimo bei greitesnės teisinės taikos atkūrimo (CPK 2 straipsnis).

14759.

148Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010).

149Dėl procesinės bylos baigties

15060.

151Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias darbo teisės subjektų darbo apmokėjimo kriterijus, todėl ieškovių apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Naikintina Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo dalis, kuria buvo atmestas ieškovių reikalavimas dėl ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 2 priedo 5, 11, 17, 18, 22 punktų panaikinimo ir delspinigių priteisimo. Dėl šios dalies priimtinas naujas sprendimas – atsakovė ( - ) progimnazija (buvusi ( - ) pagrindinė mokykla) įpareigotina iš naujo nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus laikotarpiui nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir pagal naujai nustatytus pareiginės algos koeficientus perskaičiuoti darbo užmokesčius ieškovėms I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kitos sprendimo dalys, kuriomis atmestas ieškovių reikalavimas priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, taip pat teisės aktuose nustatytas netesybas (delspinigius) už uždelstą atsiskaityti laiką nuo kiekvienai priklausančios neišmokėtos darbo užmokesčio sumos ir atnaujinti terminą ieškiniui pateikti, paliktinos nepakeistos.

152Dėl bylinėjimosi išlaidų

15361.

154Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 5 dalis). CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

15562.

156Ieškovės pateikė prašymą priteisti 535,71 Eur advokato teisinei pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti. Ieškovės nepateikė teismui duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Ieškovės pateikė prašymą ir pagrindžiančius įrodymus, jog patyrė 300,00 dydžio bylinėjimosi išlaidas kasacinės instancijos teisme. Taigi, ieškovių bendra patirtų bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 835,71 Eur. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Patirtos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių“ nustatytų maksimalių dydžių, todėl priteistinos iš atsakovės. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, bylinėjimosi išlaidos ieškovėms priteistinos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Įvertinus ieškovių suformuluotus iš esmės du savarankiškus reikalavimus teismui, darytina išvada, kad patenkintas vienas ieškovių reikalavimas – dėl įpareigojimo nustatyti naujus ginčo koeficientus, todėl priteistina 1/2 dalis nurodytų bylinėjimosi išlaidų – 417,86 Eur, t. y. kiekvienai ieškovei po 83,57 Eur.

15763.

158Atsakovė teismui nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15964.

160Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu ieškovės yra atleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose, kurias nagrinėja teismai. Atsižvelgiant į tai ir tai, jog tenkinamas neturtinio pobūdžio ieškinio reikalavimas, iš atsakovės priteistinas 100,00 Eur žyminis mokestis už ieškinį ir 100,00 Eur žyminis mokestis už apeliacinį skundą į valstybės biudžetą.

16165.

162Pažymėtina, kad kasacinis teismas patyrė 21,53 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 14 d. pažyma), šios išlaidos priteisiamos iš abiejų šalių lygiomis dalimis: iš atsakovės – 10,77 Eur, iš ieškovių – 10,77 Eur, t. y. kiekviena ieškovė už išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, turi sumokėti po 2,15 Eur. Kadangi išlaidos kiekvienai ieškovei sudaro mažiau nei 3,00 Eur, o tai yra mažesnė suma nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.), todėl nurodytas procesinių dokumentų įteikimo išlaidų dalies atlyginimas valstybės naudai iš ieškovių nepriteistinas (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

163Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–333 straipsniais,

Nutarė

164ieškovių I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

165Panaikinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo dalį, kuria buvo atmestas ieškovių reikalavimas dėl ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 2 priedo 5, 11, 17, 18, 22 punktų panaikinimo ir delspinigių priteisimo, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą.

166Įpareigoti atsakovę ( - ) progimnaziją (buvusi ( - ) pagrindinė mokykla) iš naujo nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus laikotarpiui nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir pagal naujai nustatytus pareiginės algos koeficientus perskaičiuoti darbo užmokesčius ieškovėms I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. už laikotarpį nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

167Kitas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d. sprendimo dalis palikti nepakeistas.

168Priteisi ieškovėms I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. iš atsakovės ( - ) progimnazijos (buvusi ( - ) pagrindinė mokykla) po 83,57 Eur (aštuoniasdešimt tris eurus, 57 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

169Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 100,00 Eur (vieną šimtą Eur, 00 ct) žyminio mokesčio už ieškinį.

170Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 100,00 Eur (vieną šimtą Eur, 00 ct) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

171Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 10,77 Eur (dešimt Eur, 77 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių... 3. Teisėjų kolegija... 4. I . Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovės prašė teismo panaikinti ( - ) pagrindinės mokyklos direktoriaus... 7. 2.... 8. Ieškovės nurodė, kad jos dirba ( - ) pagrindinėje mokykloje. Įsigaliojus... 9. 3.... 10. Ieškovės kreipėsi į Darbo ginčų komisiją, prašydamos panaikinti... 11. 4.... 12. Ieškovės praleido įstatyme nurodytą vieno mėnesio terminą ieškiniui... 13. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 14. 5.... 15. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai 2018 m. balandžio 16 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas nesutiko su ieškovių argumentu, kad, nustatant jų darbo užmokesčio... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, jog, ieškovės, teigdamos apie diskriminaciją, save lygina... 20. 8.... 21. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovės darbo užmokesčio fondas yra... 22. 9.... 23. Teismas pažymėjo, kad, ieškovėms nustačius naujus pareiginės algos... 24. 10.... 25. Teismas sprendė, jog atsakovės vadovas, nustatydamas ieškovėms konkretų... 26. 11.... 27. Teismas nurodė, kad ieškovės nebuvo diskriminuojamos, joms nustatant... 28. 12.... 29. Teismas sprendė, kad ieškovių nurodytos aplinkybės dėl termino atnaujinimo... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 31. 13.... 32. Apeliaciniame skunde ieškovės prašo panaikinti Plungės apylinkės teismo... 33. 13.1.... 34. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį netinkamai vertino faktines... 35. 13.2.... 36. Nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, jog pedagogai ir jos gauna darbo užmokestį... 37. 13.3.... 38. Nebuvo atsižvelgta į tai, kad, įsigaliojus VISĮDDAĮ ir atsakovei priimant... 39. 13.4.... 40. Nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, jog jų gaunamas darbo... 41. 13.5.... 42. Nurodė, kad su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria buvo atnaujintas terminas... 43. 14.... 44. Atsakovė ( - ) pagrindinė mokykla pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 45. 14.1.... 46. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovių ieškinio... 47. 14.2.... 48. Diskriminaciją darbo teisiniuose santykiuose reglamentuojančių teisės... 49. 14.3.... 50. Ieškovės ieškiniu prašė priteisti konkrečias, jų manymu, neišmokėtas... 51. 14.4.... 52. Ieškovės Darbo ginčų komisijos sprendimus ginčija tik iš dalies, t. y.... 53. 15.... 54. Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymo nustatyta tvarka... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 57. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų ir ginčo esmės... 58. 16.... 59. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo teisinis... 60. 17.... 61. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliaciniai... 62. 18.... 63. Byloje ginčas kilo dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m.... 64. 19.... 65. Ši byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėjama pakartotinai po to, kai... 66. Faktinės bylos aplinkybės... 67. 20.... 68. Byloje nustatyta, kad 2017 m. rugsėjo 12 d. Darbo ginčų komisija sprendimu (... 69. 21.... 70. Pirmosios instancijos teismas atnaujino praleistą vieno mėnesio terminą... 71. 22.... 72. Iš spaudų ant skundų, paduotų Darbo ginčų komisijai, nustatyta, kad... 73. 23.... 74. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m vasario 14 d. nutartyje šioje... 75. Dėl diskriminacijos darbo teisiniuose santykiuose... 76. 24.... 77. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinta, kad žmogaus... 78. 25.... 79. DK (galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d.) 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte... 80. 26.... 81. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovių ieškinio reikalavimus... 82. 27.... 83. Teikdamos apeliacinį skundą, apeliantės nesutikimą su pirmosios instancijos... 84. 28.... 85. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovė A. P. dirbo pas atsakovę... 86. 29.... 87. Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs VISĮDDAĮ, kuris reglamentuoja... 88. 30.... 89. Pažymėtina, atsakovės darbo užmokesčio fondas yra formuojamas iš mokinio... 90. 31.... 91. Byloje nustatyta, jog 2017 m. vasario 15 d. įsakymu ( - ) atsakovė patvirtino... 92. 32.... 93. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) savo sprendimuose yra... 94. 33.... 95. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – EŽTT), aiškindamas bendruosius... 96. 34.... 97. Nagrinėdamas bylą kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2019 m.... 98. 35.... 99. EŽTT praktikoje išaiškinta, kad „vienodu darbu“ laikomas palyginamas... 100. 36.... 101. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo dėl to,... 102. 37.... 103. Įvertinusi tai, kas išdėstyta anksčiau, ir teisinį reguliavimą teisėjų... 104. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų nustatymo tvarkos ir... 105. 38.... 106. Ieškovės, nesutikdamos su pirmosios instancijos teismo sprendimu, savo... 107. 39.... 108. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas šią bylą... 109. 40.... 110. Pagal ginčo kilimo metu galiojusio DK 189 straipsnį iš valstybės,... 111. 41.... 112. Byloje ginčas vyksta dėl laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m.... 113. 42.... 114. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog teisinis... 115. 43.... 116. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog atsakovės... 117. 44.... 118. Nustatyta, jog atsakovė yra finansuojama pagal Lietuvos Respublikos... 119. 45.... 120. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartyje nurodė, jog... 121. 46.... 122. 2019 m. kovo 29 d. teisme gautas laikinai einančios atsakovės direktoriaus... 123. 47.... 124. Nagrinėjamu atveju analizuojant byloje esančią medžiagą nustatyta, jog... 125. 48.... 126. Ieškovės apeliacinį skundą grindžia tuo, jog įsigaliojus VISĮDDAĮ... 127. 49.... 128. Kaip jau minėta, 2017 m. vasario 15 d. priimtas įsakymas ( - ) dėl... 129. 50.... 130. 2017 m. vasario 15 d. įsakymo ( - ) 1 priedo 1 punkte numatyta, kad atsakovės... 131. 51.... 132. Byloje nustatyta, kad ginčo koeficientai ieškovėms buvo nustatyti nuo 2017... 133. 52.... 134. Atkreiptinas dėmesys, jog, prieš nustatant darbo apmokėjimo sistemą, turi... 135. 53.... 136. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nagrinėdama šią bylą... 137. 54.... 138. Iš 2017 m. spalio 17 d. Kretingos rajono savivaldybės administracijos... 139. 55.... 140. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, atsižvelgus į nutarties 54 punkte... 141. 56.... 142. Atkreiptinas dėmesys, kad Kretingos rajono savivaldybės taryba 2017 m. spalio... 143. 57.... 144. Šioje byloje ieškovės 2018 m. kovo 13 d. patikslintu ieškiniu suformulavo... 145. 58.... 146. Ieškovės patikslintu ieškiniu prašė atnaujinti terminus pateikti ieškinį... 147. 59.... 148. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 149. Dėl procesinės bylos baigties... 150. 60.... 151. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 152. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 153. 61.... 154. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstomos šalių... 155. 62.... 156. Ieškovės pateikė prašymą priteisti 535,71 Eur advokato teisinei pagalbai... 157. 63.... 158. Atsakovė teismui nepateikė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 159. 64.... 160. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktu ieškovės yra atleistos nuo... 161. 65.... 162. Pažymėtina, kad kasacinis teismas patyrė 21,53 Eur išlaidų, susijusių su... 163. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 164. ieškovių I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. apeliacinį skundą tenkinti iš... 165. Panaikinti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d.... 166. Įpareigoti atsakovę ( - ) progimnaziją (buvusi ( - ) pagrindinė mokykla)... 167. Kitas Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2018 m. balandžio 16 d.... 168. Priteisi ieškovėms I. J., I. A., M. S., V. P., A. P. iš atsakovės ( - )... 169. Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 100,00 Eur (vieną... 170. Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 100,00 Eur (vieną... 171. Priteisti valstybei iš atsakovės ( - ) progimnazijos 10,77 Eur (dešimt Eur,...