Byla 2S-1343-622/2009
Dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos viršininko sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos N. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos N. K. skundą dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos viršininko sprendimo,

Nustatė

2pareiškėja Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos viršininko 2009-05-15 sprendimo Nr. 2-1536-(2.20), kuriuo ji įpareigota per keturis mėnesius pašalinti neteisėtos statybos padarinius ir pertvarkyti pagal 2007-10-31 statybos leidimą Nr. 51-R rekonstruotą statinį į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, bei nutraukti administracinę bylą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 7 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos skundą. Nurodė, kad ginčus dėl teisės, kylančius iš viešojo administravimo, sprendžia administraciniai teismai. Konstatavo, kad pareiškėjos skundas neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, atsisakė jį priimti ir pasiūlė kreiptis į Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

4Atskiruoju skundu pareiškėja N. K. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Prašo išspręsti skundo teismingumo klausimą bei esant galimybei perduoti bylą teismui, kuriam ji teisminga. Nurodo, kad su skundu 2009-06-10 kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, kuris nutartimi atsisakė jį priimti kaip neteismingą ir nurodė kreiptis su skundu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, ką ji ir padarė, tačiau ir šis teismas atsisako priimti skundą kaip neteismingą.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Ginčas kilo dėl bylos pagal pareiškėjos N. K. skundą dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos viršininko 2009-05-15 sprendimo Nr. 2-1536-(2.20), kuriuo ji įpareigota per keturis mėnesius pašalinti neteisėtos statybos padarinius ir pertvarkyti pagal

72007-10-31 statybos leidimą Nr. 51-R rekonstruotą statinį į iki rekonstrukcijos buvusią padėtį, panaikinimo teismingumo – byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos ar administraciniame teisme.

8Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama ne tik pagal ginčo subjektą, bet ir pagal teisinio santykio teisinę prigimtį ir pobūdį. Civilinio kodekso 2.36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybė ir jos institucijos yra civilinių santykių dalyvės lygiais pagrindais kaip ir kiti šių santykių dalyviai. Valstybė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per atitinkamas institucijas. Tai, jog šiuo atveju teismui yra skundžiamas valstybės institucijos priimtas sprendimas, nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog kilęs ginčas yra teismingas administraciniam teismui. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio

91 dalį, 15 straipsnį bei 16 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių, ir nesprendžia ginčų, kylančių iš civilinių teisinių santykių. Apibrėžiant administracinius teisinius ginčus ir atribojant juos nuo civilinių teisinių ginčų, lemiamą reikšmę turi ne teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, subjektų statusas ar jų atliktų veiksmų formalioji išraiška, bet ginčo teisinių santykių pobūdis (esmė). Pripažinus, jog ginčo teisiniai santykiai savo esme yra civiliniai, o ne administraciniai, ginčas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniame teisme.

10Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, kad bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo ginčus dėl teismingumo sprendžia Speciali teisėjų kolegija, kurios nutartys dėl teismingumo yra teismams privalomos. Specialioji teisėjų kolegija 2008 m. spalio 2 d. nutartimi išsprendė analogiško ginčo – dėl apskrities viršininko sprendimų, kuriais reikalaujama pašalinti savavališkos statybos padarinius, panaikinimo – teismingumo klausimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 6 (16), l. 368–369). Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad apskrities viršininko administracijos įpareigojimai (reikalavimai) nugriauti ar pertvarkyti statinius yra priimami, įgyvendinant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose nustatytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais, savavališkos statybos padarinių šalinimu. Tokie įpareigojimai, nors ir yra priimami viešojo administravimo subjekto, tačiau ne viešojo administravimo srityje, o sprendžiant klausimus savininko teisių įgyvendinimo procese ir įgyvendinant teisės normų priskirtas funkcijas civilinių teisinių santykių srityje. Apskrities viršininko administracijos įpareigojimai pašalinti statybos taisyklių neatitinkančios statybos padarinius yra civilinio teisinio pobūdžio įpareigojimai, turintys tiesioginės įtakos neteisėtai statomo (rekonstruojamo, perstatomo) statinio savininko nuosavybės teisėms

11(CK 4.103 straipsnis, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 ir 28 straipsniai), todėl ginčai dėl tokių įpareigojimų turėtų būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.

12Pareiškėjos teisę ginčyti apskrities viršininko sprendimą dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo įgyvendinimą kreipiantis į ginčui teismingą bendrosios kompetencijos teismą nurodė ir Klaipėdos apskrities viršininko administracija ginčijamame 2009-05-15 sprendime bei Klaipėdos apygardos administracinis teismas, 2009 m. birželio 11 d. nutartimi atsisakęs priimti skundą kaip neteismingą administraciniam teismui.

13Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs iš civilinių teisinių santykių, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (CPK 26 straipsnis). Dėl nurodytų priežasčių darytina išvada, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos N. K. skundą dėl apskrities viršininko sprendimo dėl pažeisto rūšinio teismingumo ir jis grąžintas, siūlant pareiškėjai kreiptis į administracinį teismą, yra neteisėta, todėl naikintina ir skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos N. K. skundą dėl Klaipėdos apskrities viršininko administracijos viršininko 2009-05-15 sprendimo Nr. 2-1536-(2.20), priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai