Byla e2-12033-589/2019
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Rita Dambrauskaitė, rašytinio dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Jaukurai“ ieškinį atsakovui V. L. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 377,60 Eur skolą, 84,58 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (sumokėtą žyminį mokestį) 22,00 Eur. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 424 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovui grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Atsakovui iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškinys tenkintinas. Priimtinas preliminarus sprendimas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2018 m. spalio 9 d. šalys sudarė tiekimo sutartį Nr. S/P1/18-0039 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pateikti, o atsakovas priimti ir apmokėti už prekes, kurių pavadinimai, kiekiai ir kainos pagal išankstinį susitarimą nurodomos 2019 m. liepos 11 d. sąskaitoje Nr. 10137. 2019 m. lapkričio 13 d. Sąskaitoje matyti, jog atsakovas priėmė prekes 457,60 Eur sumai. Remiantis Sutarties 4.3. punktu, už įsigytas prekes atsakovas privalėjo atsiskaityti per 30 dienų laikotarpį. Pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškove ir liko skolingas ieškovei 377,60 Eur.

8Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 straipsniai). Vadovaujantis minėtos Sutarties 4.3. punktu, atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškove už prekes pagal sąskaitą per 30 dienų nuo momento, kai atsakovas atsiėmė prekes iš ieškovės, o pagal 6.2. punktą ir 5.1. punktą – mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo įsiskolinimo sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė, byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškove tinkamai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė. Atsakovui tinkamai nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovė apskaičiavo 84,58 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki 2019 m. lapkričio 13 d. Ieškovės reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti 377,60 Eur skolą bei 84,58 Eur delspinigius tenkintinas.

9Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). CK 6.210 straipsnio 2 dalis nurodo, jog, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Sutartyje nurodyta, jog šalys Sutartį sudarė atsižvelgdamos į tai, jog atsakovas nuolat vykdo santechnikos darbus, inžinerinių tinklų įrengimo, šildymo įrangos, kitų įrenginių ir detalių montavimo veiklą savo klientams. Taip pat atsakovas Sutarties 10.4. punkte pareiškia ir patvirtina yra profesionalas santechnikos darbų, inžinerinių tinklų įrengimo, šildymo įrangos, kitų įrenginių ir detalių montavimo srityje. Iš kitų Sutarties nuostatų matyti, kad atsakovas prekes iš ieškovės pirko ne sau, o galutiniams pirkėjams, savo klientams. Taigi darytina išvada, jog atsakovas yra verslininkas, verčiasi minėta veikla ir ieškovės reikalavimas priteisti 6 procentų procesines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu bei Sutartimi.

10Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė Sutarties pagrindu atsiradusią piniginę prievolę atsiskaityti su ieškove numatytais terminais, todėl ieškinys tenkintinas visiškai (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.210, 6.305, 6.314, 6.344 straipsniai). Iš atsakovo ieškovei priteistina 377,60 Eur skola, 84,58 Eur delspinigiai, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (sumokėtą žyminį mokestį) 22,00 Eur. Vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 punkto 8 papunkčiu ir 7 punktu mokėtinas žyminis mokesti yra 8,00 Eur. Taigi iš atsakovo ieškovei priteistina 8,00 Eur žyminis mokestis.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi, išlaidos neviršija nustatyto minimalaus 3,00 Eur dydžio (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo V. L., a. k. ( - ) 377,60 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt septynių eurų šešiasdešimties centų) skolą, 84,58 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų penkiasdešimt aštuonių centų) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (462,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. lapkričio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,00 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Jaukurai“, juridinio asmens kodas 147923287, naudai.

16Atsakovas privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovo prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

18Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai