Byla 2-928-913/2012
Dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, laikino tėvo valdžios apribojimo ir nuolatinės rūpybos nustatymo

1Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei, atsakovams L. S., A. S., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Ingai Lackuvienei, Arūnui Liogei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams L. S., A. S., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namas dėl vaiko atskyrimo nuo motinos, laikino tėvo valdžios apribojimo ir nuolatinės rūpybos nustatymo, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovė paaiškino, jog apibendrinę keleto metų situaciją atsakovų šeimoje, skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas laikinai apriboti A. S. valdžią jo dukters S. S. atžvilgiu bei atskirti S. S., gim. ( - ), nuo jos motinos. Šeima stebima nuo 2005 metų ir joje pagrindinė problema- apleista buitis, nes L. S. nesugeba užtikrinti vaikams švarios ir saugios aplinkos, bei A. S. girtavimas ir nusišalinimas nuo šeimos problemų. Dėl to nuo 2006-12-20 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-832 atsakovų šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Socialiniu darbu su šeima nustatyta, jog S. šeimoje eilę metų nėra jokių pokyčių, nes namuose antisanitarinės sąlygos, labai netvarkinga. Padėtis kiek pagėrėdavo, kai socialiniai darbuotojai apsilankydavo atsakovų šeimoje ir motyvuodavo L. S. susitvarkyti buitį. Tačiau padėtis likdavo nepakitusi, o vaikai mokykloje turėdavo problemų dėl nešvaros ir nemalonių kvapų. Dėl savo sveikatos būklės L. S. nesugebėdavo tvarkyti šeimos biudžeto, turėjo įsiskolinimų už elektrą, žmonėms. Ji keletą metų nuolat važiuodavo pas medikus, tačiau neįgalumo vis nesusitvarkė. Jai nustatytas protinis atsilikimas, potrauminis sindromas. Dėl šių priežasčių ji nesugebėdavo pasirūpinti ir nepilnametės dukters S. S. sveikata, pilnaverte mityba. Mergaitei yra diagnozuota cukraligė. Socialiniai darbuotojai ne kartą organizavo vizitus pas medikus tiek L. S., tiek S. S. atžvilgiu. Atsakovo A. S. vis nebūdavo namuose, jo darbas būdavo komandiruočių pobūdžio, sugrįždavo savaitgaliais, išeiginėmis dienomis, kuomet girtaudavo ir niekaip nespręsdavo šeimos problemų, buvo nuo jų nusišalinęs. Atsakovas A. S. susirūpino bei parodė teigiamas pastangas tik tuomet, kai 2011 metų lapkričio mėnesį jų dukra S. S. buvo paimta iš namų ir apgyvendinta Aulelių globos namuose, kadangi mergaitė turi rimtų sveikatos problemų. Jos mityba buvo netinkama, dėl to išbalansuodavo jo sveikatos būklę iki kritinio, pavojingo gyvybei lygio. Jai buvo nustatyta pedikuliozė. Dėl nurodytų priežasčių, ji buvo paimta iš šeimos, kur jai susidarė pavojingos sąlygos gyventi. Apgyvendinus S. S. Aulelių vaikų globos namuose, mergaitė tris mėnesius buvo gydoma Kauno klinikose. Tokia susidariusi situacija atsakovų šeimoje nebuvo toleruojama. Pastebėtos ir įvertintos atsakovo pastangos ir susirūpinimas, jam apsilankius Vaiko teisių apsaugos skyriuje, taip pat jo padarytas remontas namuose. Tačiau to nepakako, jog jų dukra galėtų grįžti į šeimą ir saugiai joje gyventi. Mano, jog atsakovas A. S. vengia atlikti tėvo pareigas, todėl duomenų, kad padėtis greitu laiku pagerės, nėra. Taip pat padėtis nesikeičia ir dėl atsakovės L. S. sveikatos būklės. Remiantis išdėstytu, ieškovo atstovė prašė laikinai apriboti atsakovo A. S. valdžią jo dukters atžvilgiu, bei dėl atsakovės L. S. sveikatos būklės prašė atskirti S. S. nuo jos motinos. Taip pat prašė nustatyti S. S. nuolatinę rūpybą ir jos nuolatiniu rūpintoju paskirti Aulelių vaikų globos namus, juose nustatyti gyvenamąją vietą, paskiriant Aulelių vaikų globos namus paprastuoju S. S. turto administratoriumi. Kitų asmenų galinčių būti rūpintojais, nėra. Ieškovo atstovė taip pat prašė priteisti iš atsakovo A. S. išlaikymą dukrai po 200 litų kas mėnesį iki jos pilnametystės bei priteisti iš L. S. išlaikymą nuo laikinosios globos nustatymo dienos (2011-11-08) iki jos pilnametystės po 130 Lt kas mėnesį.

3Atsakovė L. S. su ieškiniu bei jame išdėstytomis aplinkybėmis sutiko iš dalies. Paaiškino, jog jos sveikata nėra gera. Ji daugelį metų lankosi pas nervų gydytoją, tvarkosi invalidumą. Ji serga ir širdies liga, jai paūmėjusi depresija dėl sūnaus dingimo be žinios. Jos dukra serga cukralige ir jai reikia specialių žinių, kaip prižiūrėtų tokį vaiką. Norėtų, kad dukra sugrįžtų į šeimą.

4Atsakovas A. S. su ieškiniu ir reikalavimais sutiko. Paaiškino, jog norėtų, kad dukrą dažniau būtų atvežta į namus, nes jis pats neturi galimybių dukrą atsivežti. Sutinka, kad būtų apribota jo valdžia dukrai bei būtų priteistas išlaikymas.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai paaiškino, jog sutinka su ieškovo atstovės ir ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis. Paaiškino, jog labiausiai neramina S. S. sveikata, kuri serga sunkia cukrinio diabeto forma, jai pažeisti inkstai, ji turi problemų dėl akių. Dėl to nepilnametei reikalinga kompleksinė medicininė pagalba, nuolatinė priežiūra. Aulelių globos namai turi tokias galimybes ir mergaitei reikiama pagalba yra suteikiama. Nepilnametė ilgisi šeimos, sesers. Yra įžvelgiami pokyčiai šeimoje. Motina pagal galimybes lanko dukrą, bendrauja su socialiniai pedagogais. Mano, jog mergaitė negali grįžti į šeimą dėl savo sveikatos būklės. Mergaitė gerai adaptavosi globos namuose, turi draugų. Ji išmokusi gyventi su liga, yra apmokyta kaip elgtis kai cukraus kiekis kinta, o globos namai užtikrina jai reikiamą pagalbą visą parą. Todėl kaip institucija, ginanti bei atstovaujanti vaiko interesus, mano, kad vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinys yra pagrįstas ir teisingas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojų J. P., J. Š. parodymais nustatyta, kad atsakovas A. S. būdamas nepilnametės S. S., gim. ( - ), tėvas, vengia atlikti savo pareigas auginti vaiką, nusišalinęs nuo dukters auklėjimo, išlaikymo, nesirūpina jos sveikata, girtauja ir tokiu savo elgesiu daro žalingą įtaką dukrai. Atsakovė L. S. dėl objektyvių priežasčių negali tinkamai rūpintis bei auklėti dukters S. S.. Duomenys apie atsakovų šeimą, jos buitį, girtavimą ir nesirūpinimą vaikais gaunami nuo 2004-2005 metų. Namuose fiksuojama didelė netvarka, stiprus šlapimo, išmatų kvapas (67,68 b.l.). Nuo 2006-12-20 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-832 atsakovų šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą (66 b.l.) Į bylą pateikti dokumentai patvirtina ieškovo atstovės nurodytas aplinkybes, jog atsakovų šeima yra nuolat stebima seniūnijos darbuotojų, su atsakovais bendraujama, pokalbių aktais, apsilankymo kortelėmis, buities tyrimo aktais fiksuojami atsakovų paaiškinimai dėl vaikų nepriežiūros, dėl apleistos buities (48-56, 57-65 b.l.). Iš dokumentų turinio matyti, jog lankant atsakovų šeimą matoma netvarka, tvyro nešvaros kvapas, atsakovė randama dar mieganti, patariama susirūpinti savo sveikata, susirūpinti dokumentais dėl neįgalumo, taip pat dukters sveikatos priežiūra. Atsakovas nusišalinęs nuo šeimos problemų, kai dirba, alkoholinių gėrimų nevartoja, o grįžęs girtauja. 2010 metais stebimi teigiami pokyčiai, kadangi atsakovai užsiregistruoja darbo biržoje. Tačiau vėliau fiksuojama dukters nepriežiūra, kadangi S. S. nelanko mokyklos dėl ligos. 2011-11-08 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-672 S. S. dėl jos sveikatos būklės, nepriežiūros nustatyta laikinoji rūpyba ir ji apgyvendinta Aulelių globos namuose (21-25 b.l.) Į bylą pateiktais socialinių paslaugų aktais fiksuojama, jog socialiniai darbuotojai stebi atsakovų gyvenimą ir jų įpročius, išvykus dukrai S. S. į globos namus (27-46 b.l.). Iš dokumentų turinio seka išvada, jog atsakovės L. S. socialinių įgūdžių stoka, gyvenimo būdas dėl jos ligos, nekinta. Atsakovo A. S. atžvilgiu yra stebimi teigiami pokyčiai, kadangi tvarkoma buitis, remontuojamas būstas, jis dirba viešuosius darbus, tačiau girtauja. Iš byloje esančių pokalbio aktų, apsilankymo kortelių matyti, jog socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis J. P., reguliariai lanko atsakovų šeimą, bendrauja su atsakovais, domisi jų gyvenimu, pragyvenimo šaltiniais, buitimi, fiksuoja vaikų nepriežiūros faktus, netvarką, S. S. sveikatos būklę. Apklausta teismo posėdyje liudytoja socialinė darbuotoja su rizikos šeimomis J. P. patvirtino byloje pateiktas faktines aplinkybes ir tai, kad prieš paimant S. S. iš šeimos nuo 2011 metų rugsėjo mėnesio iki lapkričio 8 d., ji nebuvo leidžiama į ugdymo įstaigą. Mergaitė sirgo pedikulioze. Mergaitė pas gydytojus laiku nenuvežama. Šeimai visur reikalinga socialinių darbuotojų pagalba, visur reikia juos lydėti. Kai S. S. buvo paimta iš namų, padėtis buvo pradėjusi keistis, atsirado pozityvių pokyčių. Šeima pradėjo tvarkytis namus, aplinką, bet šiuo metu vėl tas pats. Liudytoja J. Š., Aulelių vaikų globos namų slaugytoja patvirtino, jog mergaitei būtina speciali medicininė pagalba (11,12 b.l.), prižiūrimas jos cukraus kiekis, ji turi būti nuolat stebima, o laikinai apsilankius jai namuose, jos sveikatos būklė stipriai pablogėdavo. Įvertinus pateiktą medžiagą, teismas daro išvadą, kad atsakovų šeima yra aktyviai stebima seniūnijos socialinių darbuotojų, vaiko teisių skyriaus specialistų, jiems siūloma įvairiapusė, tiek socialinė, tiek psichologinė pagalba. Stebimi pokyčiai atsakovų gyvenime teigiama linkme yra nepastovūs, kintantys. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog atsakovų nepilnametė dukra S. S. galėtų saugiai augti bei būti auklėjama šeimoje, jo interesams, sveikatai ir vystymuisi tinkamoje aplinkoje, kur jai būtų sudarytos tinkamos buitinės ir auklėjimo sąlygos. Tokių duomenų byloje nėra.

8Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovas A. S. vengia atlikti savo tėvo pareigas auklėti vaiką ir rūpintis juo. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Šis principas taip pat įtvirtintas ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje bei Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Šiuo principu vadovaujantis turi būti aiškinamos ir CK 3.180 straipsnyje 1 dalyje nustatytos tėvų valdžios apribojimo sąlygos, numatančios, kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota šiais pagrindais: 1) kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaikais; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios apribojimo pagrindų turi būti taikytinas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Iš nustatytų bylos faktinių aplinkybių teismas konstatuoja, jog atsakovas A. S. yra kaltas, kad nepilnametės dukters S. S. teisės ir interesai yra pažeisti, kadangi visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovas vengia atlikti savo pareigas dukrai, ja nesirūpina, neišlaiko, nesirūpina auklėjimu, sveikata, daro žalingą įtaką girtavimu. Todėl apribotina atsakovo tėvo valdžia jo dukters S. S. atžvilgiu. Teismas mano, jog atsakovo valdžia jo nepilnametei dukrai apribotina laikinai, nes mano, kad padėtis dar gali pasikeisti. Vertintinos byloje paminėtos pozityvios atsakovo pastangos susitvarkyti buitį, negirtauti, rūpintis dukters sveikata ir siekis dukrą auginti pilnoje šeimoje.

9Atsakovė L. S. dėl objektyvių priežasčių negali tinkamai rūpintis bei auklėti dukters S. S.. Atsakovei yra nustatytas protinis atsilikimas, potrauminis sindromas bei nustatytas neįgalumas (13,14,15 b.l.). Byloje surinkta bei aptarta medžiaga patvirtina ieškinyje nurodytas aplinkybes dėl atsakovės gyvenimo būdo ir sąlygų, sveikatos būklės bei galimybės auklėti dukrą, rūpintis jos nuolatine sveikatos priežiūra. Kaip numato LR CK 3.165 straipsnis, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė L. S. dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių: kadangi ji serga, jos sveikata negerėja, yra nedarbinga ir dėl to negali vykdyti savo pareigų, todėl negali rūpintis savo dukra ir toliau negalės rūpintis jos auklėjimu, sveikata ir jos priežiūra, mokymusi. Atsakovės kaltės čia nėra. Todėl, pagal LR CK 3.179 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nepilnametė jos dukra S. S. atskirtina nuo savo motinos L. S..

10LR CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir negalintiems grįžti į šeimą, nustatoma nuolatinė globa ar rūpyba. Kaip nustatyta, S. S. tėvui laikinai teismo sprendimu ribotina jo valdžia, ji atskirtina nuo motinos. S. S. gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Todėl nepilnametei nustatytina nuolatinė rūpyba, jos nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi skirtini Aulelių vaikų globos namai (CK 3.251 str. 1 d., CK 3.238 str. 2 d.). Nepilnametės gyvenamoji vieta nustatytina su rūpintoju.

11Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) prokuroro arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį. Sutinkamai su CK 3.195 str. tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią. Todėl iš kiekvieno atsakovų priteistinas išlaikymas jo nepilnametei dukrai, atstovaujamai globėjo Aulelių vaikų globos namų: iš A. S. po 200 Lt kas mėnesį iki dukters pilnametystės, o iš L. S., atsižvelgiant į jos sveikatos būklė - po 130 Lt (1 BSI) kas mėnesį iki dukters pilnametystės.

12Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo priteisimo vykdytini skubiai jiems dar neįsiteisėjus. Atsižvelgiant į tai, sprendimas šioje dalyje vykdytinas skubiai. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, t.y. nuo laikinosios globos vaikui nustatymo 2011 m. lapkričio 8 d. dienos (CK 3.200 str.).

13Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 5 p.), todėl iš atsakovo A. S. į valstybės biudžetą priteistinos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos 215 Lt žyminio mokesčio, bei 21 Lt pašto išlaidų (CPK 80, 85 str. 1 d. 3 p. 88 str., 96 str. 1 d. ). Atsakovė L. S. nuo šių mokesčių mokėjimo atleistina, nes atsakovės kaltės šioje byloje nėra. Dėl objektyvių priežasčių ji negali atlikti pareigų, kurias numato įstatymas, serga, nedirba ir pragyvena iš gaunamos pašalpos.

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti visiškai.

16Laikinai apriboti A. S. valdžią jo nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ).

17Atskirti S. S., gim. ( - ), nuo jos motinos L. S., gim. ( - ), gyv. ( - ).

18S. S., gim. ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju ir paprastuoju turto administratoriumi paskirti Aulelių vaikų globos namus. Nepilnametės S. S. gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose.

19Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271 straipsnyje, 3.272 straipsnyje ir CK ketvirtosios knygos normose, reglamentuojančiose svetimo turto administravimą.

20Priteisti nuo 2011 m. lapkričio 8 d., iš atsakovo A. S. jo nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ), atstovaujamai globėjo Aulelių vaikų globos namų, išlaikymą po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Priteisti nuo 2011 m. lapkričio 8 d., iš atsakovės L. S. jos nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ), atstovaujamai globėjo Aulelių vaikų globos namų, išlaikymą po 1 BSI (bazinę socialinę išmoką) (130 Lt) kas mėnesį iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

22Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

23Išieškoti iš A. S. 215 Lt (du šimtus penkiolika litų) į valstybės biudžetą ir 21 Lt (dvidešimt vieną litą) teismo turėtų pašto išlaidų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB (įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkė teismo teisėja Jolanta... 2. Ieškovo atstovė paaiškino, jog apibendrinę keleto metų situaciją... 3. Atsakovė L. S. su ieškiniu bei jame išdėstytomis aplinkybėmis sutiko iš... 4. Atsakovas A. S. su ieškiniu ir reikalavimais sutiko. Paaiškino, jog norėtų,... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai paaiškino, jog sutinka... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų, trečiojo asmens... 8. Aptarti įrodymai patvirtina, kad atsakovas A. S. vengia atlikti savo tėvo... 9. Atsakovė L. S. dėl objektyvių priežasčių negali tinkamai rūpintis bei... 10. LR CK 3.256 straipsnio nuostatomis vaikams likusiems be tėvų globos ir... 11. Pagal CK 3.194 str. jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo... 12. Pagal Civilinio proceso kodekso 282 str. 2 d. 2 p. sprendimai dėl išlaikymo... 13. Kadangi ieškinys tenkinamas pilnai, o ieškovas yra atleistas nuo žyminio... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str., 260 str., 268 str. 270 str.,... 15. Ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Laikinai apriboti A. S. valdžią jo nepilnametei dukrai S. S., gim. ( - ).... 17. Atskirti S. S., gim. ( - ), nuo jos motinos L. S., gim. ( - ), gyv. ( - ).... 18. S. S., gim. ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, jos nuolatiniu rūpintoju ir... 19. Globėjui išaiškinti jo teises ir pareigas, numatytas LR CK 3.271... 20. Priteisti nuo 2011 m. lapkričio 8 d., iš atsakovo A. S. jo nepilnametei... 21. Priteisti nuo 2011 m. lapkričio 8 d., iš atsakovės L. S. jos nepilnametei... 22. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubai, sprendimo... 23. Išieškoti iš A. S. 215 Lt (du šimtus penkiolika litų) į valstybės... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui,...