Byla 2-1899-571/2013
Dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį išieškojimo solidariai

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB “Litesko” atstovaujamos filialo “Marijampolės šiluma” ieškinį atsakovams K. L. ir A. L. dėl skolos už pateiktą šilumos energiją, karštą vandenį išieškojimo solidariai, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB “Litesko” atstovaujama filialo “Marijampolės šiluma” prašo priteisti solidariai iš atsakovų K. L. ir A. L. 768,88 Lt skolos už pateiktą šiluminę energiją, karštą vandenį, 4,24 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovams LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad ieškovė vykdydama tarp jos ir atsakovo K. L. 1999 m. gegužės 1 d. sudarytą Atsiskaitymo už buto (namo) šildymą ir karštą vandenį sutartį Nr.( - ), laikotarpyje nuo 2012-09-01 iki 2013-01-31 pateikė atsakovams adresu ( - ), produkcijos (šiluminės energijos ir karšto vandens) bei eksploatavo ir prižiūrėjo šildymo ir karšto vandens sistemas. Už patiektą produkciją ir suteiktas paslaugas atsakovai turėjo atsiskaityti iki kito mėnesio pabaigos (2003-06-30 LR Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-260 48 p., 2003-06-30 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-258 patvirtintos „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“ 130.2 p., 2003-07-10 Ūkio ministro įsakymas Nr. 4-289 ir kt.), tačiau šios prievolės iki šiol neįvykdė, todėl atsakovų įsiskolinimas už šildymą, karštą vandenį bei suteiktas kitas paslaugas ieškovės paskaičiavimais sudaro 768,88 Lt (b.l. 2). Delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius sudaro 4,24 Lt (b.l. 2).

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – skolos ir delspinigių skaičiuotė (b.l. 2), pretenzija (b.l. 3), 1999 m. gegužės 1 d. Atsiskaitymo už buto (namo) šildymą ir karštą vandenį sutartis Nr.( - ) (b.l. 4).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Be to, sutinkamai su CK 6.6 str. 3d. tais atvejais, kai prievolė susijusi su paslaugų teikimu, solidarioji atsakovų pareiga preziumuojama., todėl laiku nesumokėję už patiektą šiluminę energiją atsakovai laikomi pažeidusiais prievolę ( CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir privalo skolą atlyginti solidariai ( CK 6.388 straipsnis).

10Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovų solidariai išieškotina 768,88 Lt skola už patiektą šiluminę energiją, karštą vandenį bei kitas suteiktas paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,04 procentus delspinigių, todėl iš atsakovų solidariai priteistini delspinigiai – 4,24 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovės prašymu iš atsakovų solidariai priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-04-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13CPK normos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, nenumato galimybės šias išlaidas priteisti iš kelių asmenų solidariai (LR CK 6.6 str. 1 d.), todėl jos priteisiamos ne solidariai, o iš kiekvieno asmens atitinkama išlaidų dalis, išreikšta konkrečia pinigų suma. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovų priteisiamos dalinai, t.y. po 36 Lt iš kiekvieno atsakovo (LR CPK 93 str. 1 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 8 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

15Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “LITESKO”, atstovaujamai filialo “Marijampolės šiluma”, juridinio asmens kodas 110818317, filialo kodas 110844810, buveinės adresas Gamyklų g. 8, Marijampolės m. a.s. Nr. LT437044060005302799, AB SEB bankas, b.k.70440, solidariai iš atsakovų K. L., a.k. ( - ) ir A. L., gim. 1972-02-22, gyvenančių ( - ), 768,88 Lt (septynis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 88 ct) skolos už šildymą ir karštą vandenį, 4,24 Lt (keturis litus 24 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-04-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis iš kiekvieno, t.y. po 36 Lt (trisdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai