Byla 2-684-291/2015
Dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos už gamtines dujas išieškojimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prašo priteisti iš atsakovo M. B. 595,87 Lt skolą už suvartotas gamtines dujas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 72,00 Lt žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d.), tačiau jis per nustatytą 30 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ ir atsakovas 2007-02-07 sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 40244477, pagal kurios 4.2 punktą atsakovas įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis mokėti ieškovui už suvartotas gamtines dujas, tiektas (duomenys neskelbtini). Atsakovas tinkamai už tiektas paslaugas neatsiskaitė ir yra skolingas 595,87 Lt. AB „Lietuvos dujos“ ragino atsakovą apmokėti susidariusią skolą, tačiau jis skolos nesumokėjo iki šiol. 2014-10-15 sudaryta Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartis tarp AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“. Įgydamas AB „Lietuvos dujos“ įmonės dalį sutarties pagrindu, t. y. perimdamas materialines subjektines teises ir pareigas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu perėmė ir teises bei pareigas, susijusias su atsakovo skola ir jos išieškojimu.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.383 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti. Ši norma taikoma ir aprūpinant dujomis per dujų tiekimo tinklus (CK 6.391 str.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų netinkamai vykdęs savo prievolę tiekti gamtines dujas atsakovui, tačiau, kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, atsakovas, gyvendamas (duomenys neskelbtini), savo prievolės sumokėti už suvartotas dujas nevykdė su ieškovu neatsiskaitė. Įstatymas nustato kiekvienam asmeniui pareigą tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu CK 6.123 str.). Šiuo pagrindu atsakovui, kaip sutarties šaliai, atsirado prievolė apmokėti susidariusią ieškovui skolą. Duomenų, kad atsakovas atsiskaitė, byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 595,87 Lt (172,58 Eur) skola.

8Kadangi atsakovas nevykdė prievolės, remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt (20,85 Eur) žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 3 b. l.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 285 straipsniu, 286 straipsniu ir 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, į. k. 303383884, 172,58 Eur (vieno šimto septyniasdešimt dviejų eurų 58 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (172,58 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y., nuo 2014-12-11, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 20,85 Eur (dvidešimties eurų 85 euro centų) žyminį mokestį.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai