Byla A-143-460-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės, sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Arūnui Koskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Berneda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Berneda“ skundą atsakovams valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui, valstybės įmonei Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Berneda“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Berneda“, apeliantas) skundu (b. l. 3 – 4) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovų valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo (toliau – VĮ Registrų centro Šiaulių filialas) 2007 m. lapkričio 9 d. sprendimą „Dėl daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų registravimo“ bei valstybės įmonės Registrų centro (toliau – VĮ Registrų centras) Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – Komisija) 2008 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 13 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“

5ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Šiaulių filialą priimti naują sprendimą: patenkinti UAB „Berneda“ prašymą pakeisti registro duomenis, panaikinant žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, žemės sklypo, kurio kadastrinis

6Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių kaime, nekilnojamojo turto registre (registro Nr. 44/675555).

7Pareiškėjas nurodė, kad atsakovų priimti sprendimai, kuriais atsisakyta patenkinti

8jo prašymą ir panaikinti įsigytam žemės sklypui Šiaulių rajone, Bubių kaime, žymą apie apribojimus pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinąjį įstatymą, yra neteisėti ir nepagrįsti, nes jis 0,5 ha žemės sklypą įsigijo pagal 2007 m. liepos 27 d. sudarytą pirkimo –pardavimo sutartį iš R. L., kuri šį žemės sklypą buvo įsigijusi pagal 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį, ir būtent jai buvo taikomas apribojimas – vadovaujantis 2006 m. liepos 13 d. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnio, 5 straipsnio 6 dalies pakeitimu ir papildymu, teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Teigė, jog įsigijus šį žemės sklypą jam R. L. prisiimti įsipareigojimai neperėjo, nes tai nenumatyta pirkimo – pardavimo sutartyje, be to, įstatyme numatyti apribojimai yra taikomi tik asmenims, pagal šį įstatymą pasinaudojusiems pirmumo teise įsigyti valstybinės žemės sklypą. Jis tokia pirmumo teise nesinaudojo, įsigijo ne valstybinės žemės sklypą, todėl jam įstatyme nurodytas draudimas negali būti taikomas. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo VĮ Registrų centro 2008 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. 13 yra nepasirašytas nei vieno iš Komisijos narių, todėl neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų.

9Atsakovai VĮ Registrų centro Šiaulių filialas ir VĮ Registrų centras atsiliepimu į skundą (b. l. 68 – 69) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

10Atsakovai nurodė, kad R. L. nuosavybės teisės į žemės sklypą (unikalus

11Nr. 4400-0998-2772) nekilnojamojo turto registre įregistruotos 2007 m. liepos 3 d., įregistravimo pagrindas 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis

12Nr. 5694 bei 2007 m. birželio 19 d. priėmimo – perdavimo aktas Nr. 1262. Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties 1 punkte nurodyta, kad vadovaujantis 2006 m. liepos 13 d. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo 6 straipsnio, 5 straipsnio 6 dalies pakeitimu ir papildymu, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Šis apribojimas 2007 m. liepos 3 d. buvo įregistruotas nekilnojamojo turto registro įraše Nr. 44/675555 pagal Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnį. 2007 m. liepos 27 d. paminėtas žemės sklypas buvo parduotas pareiškėjui. Nekilnojamojo turto registre UAB „Berneda“ nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistruotos 2007 m. rugpjūčio 8 d., įregistravimo pagrindas 2007 m. liepos 27 d. pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 3939. Pirkimo – pardavimo sutarties 10 punkte yra numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja perimti buvusias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkinės veiklos apribojimus ir kitus įsipareigojimus. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnis nustato, kad asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Atsižvelgiant į tai, draudimas 5 metus keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį yra nukreiptas ne į subjektą, t. y. ne į žemės ūkio paskirties žemės pirkėją, o į objektą, t. y. į žemės ūkio paskirties žemę, siekiant užtikrinti, kad ši lengvatinėmis sąlygomis įsigyta iš valstybės žemė būtų naudojama žemės ūkio, o ne kitai veiklai. Tokią nuomonę 2007 m. liepos 8 d. rašte

13Nr. 4B-(3.1)-905 yra išdėsčiusi ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba).

14II.

15Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu

16(b. l. 80 – 83) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17Teismas nurodė, kad byloje surinktais įrodymais neginčijamai įrodytas faktas, jog pareiškėjas 0,5 ha žemės sklypą įsigijo pagal 2007 m. liepos 27 d. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį iš R. L., kuri savo ruožtu šį žemės sklypą buvo įsigijusi pagal 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės pirkimo sutartį Nr. P91/07-1262, ir būtent šios sutarties 1 punkte yra nurodytas apribojimas – vadovaujantis 2006 m. liepos 13 d. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6 dalies pakeitimu ir papildymu, teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Taip pat pagal šios sutarties 10 punktą pirkėja įsipareigoja įsigytą nuosavybėn žemės sklypą naudoti pagal šios sutarties 2.3 punkte nurodytą tikslinę žemės naudojimo paskirtį (žemės ūkio), laikytis 3 punkte nurodytų specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, nustatytų žemės servitutų, kitų apribojimų ir sąlygų. Teismas pažymėjo, jog byloje nekyla ginčų dėl to, kad R. L., kaip asmuo, pasinaudojęs pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos, tačiau pareiškėjas mano, jog jis, įsigydamas žemę ne pirmumo teise iš valstybės, o nusipirkdamas iš fizinio asmens, t. y.

18R. L., neturi pareigos laikytis šios prisiimtų ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnyje numatytų apribojimų, jog teisę keisti pagrindinę tikslinę žemės, įsigytos pagal šį įstatymą, naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Tačiau su tokiu aiškinimu teismas nesutiko, nes tarp pareiškėjo ir R. L. sudarytos 2007 m. liepos 27 d. pirkimo – pardavimo sutarties 10 punkte yra numatyta, kad pirkėjas įsipareigoja perimti buvusias specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, ūkinės veiklos apribojimus ir kitus įsipareigojimus, todėl akivaizdu, jog pareiškėjas, įsigydamas žemės sklypą, įsipareigojo perimti ne tik pirkimo – pardavimo sutartyje detaliai išdėstytas specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas, bet ir kitus žemės sklypo ankstesnio savininko turėtus įsipareigojimus, taip pat ir įsipareigojimą, jog teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos. Teismo nuomone, Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6 dalies nuostata taikytina ne tik asmenims, tiesiogiai pasinaudojusiems pirmumo teise įsigyjant valstybinę žemės ūkio paskirties žemę, tačiau ir asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), perpirkusiems minėtą žemę iš pirminių įgijėjų nepraėjus šio įstatymo numatytam 5 metų terminui. Tokį vertinimą teismas pateikė atsižvelgdamas į Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2006 m. kovo 30 d. nutarimų nuostatas. Teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjui buvo pateiktas atsakovo VĮ Registrų centro sprendimo nuorašas, kurio abu lapai patvirtinti institucijos antspaudu, todėl pagrindo netikėti šio nuorašo tikrumu nėra. Be to, pareiškėjui iš esmės pasekmes sukėlė atsakovo VĮ Registrų centro Šiaulių filialo sprendimas, o VĮ Registrų centro Komisija savo sprendimu tik patvirtino ankstesnį filialo sprendimą. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti atsakovų sprendimų neteisėtais, nes juos priimdami atsakovai rėmėsi Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatomis, taip pat nėra pagrindo įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centras Šiaulių filialą atlikti prašomų veiksmų.

19III.

20Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 88 – 90) prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

211. Teismas pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalies, numatančios juridinių faktų išregistravimą, kai pateikiami dokumentai, jog juridinis faktas pasibaigė, reikalavimus. VĮ Registrų centro Šiaulių filialui pateikė pirkimo – pardavimo sutartį, iš kurios matyti, jog pirkėjui nebuvo perduoti daiktinių teisių apribojimai, susiję su Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinuoju įstatymu.

222. Teismas pažeidė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6 dalies nuostatas, nes apribojimas keisti tikslinę žemės ūkio paskirties žemės paskirtį numatytas tik asmenims, pagal šį įstatymą pasinaudojusiems pirmumo teise įsigyti valstybinės žemės sklypą. UAB „Berneda“ nepasinaudojo pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę ir įsigijo ne valstybinės žemės sklypą, o privačiam asmeniui – R. L. priklausantį žemės sklypą.

233. Teismas pažeidė Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas konstitucines nuosavybės neliečiamumo ir įstatymų apsaugos nuostatas.

244. Teismas nekreipė dėmesio, kad atsakovai klaidingai taikė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 6 straipsnį, kuris reglamentuoja teisinius santykius, nesusijusius su nagrinėjamais santykiais.

255. Nepagrįstas teismo motyvas, kad VĮ Registrų centro sprendimo nepasirašymas, esant patvirtintam sprendimo nuorašui, nėra pagrindas panaikinti sprendimą, nes sprendimo nuorašas gali būti patvirtintas, kai yra visų sprendimą patvirtinusių asmenų parašai.

266. Nepagrįstas teismo motyvas, kad pardavėja perdavė pirkėjui įsipareigojimus, numatytus sutartyje, nes sutarties 10 punkte jokie įsipareigojimai nekeisti sklypo paskirties nėra užfiksuoti.

277. Teismo samprotavimai apie Konstitucinio Teismo nutarimą neturi jokio juridinio pagrindo.

28Atsakovas VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepimu į apeliacinį skundą

29(b. l. 100 – 101) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

301. Remiantis R. L. 2007 m. liepos 27 d. pirkimo – pardavimo sutarties 10 punktu, akivaizdu, jog pareiškėjas, įsigydamas žemės sklypą, įsipareigojo perimti ne tik specialiąsias žemės sklypo naudojimo sąlygas, bet ir kitus žemės sklypo ankstesnius turėtus įsipareigojimus, taip pat ir įsipareigojimus, jog teisė keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį atsiranda ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos.

312. Iš pareiškėjo apeliacinio skundo nėra aišku, kaip pažeidžiamos nurodytos Konstitucijos nuostatos.

323. Pareiškėjui buvo pateiktas Komisijos sprendimo nuorašas, patvirtintas antspaudu. Dokumento nuorašas – tai atgamintas dokumentas be jame ranka įrašytų rekvizitų ir jo dalių (rezoliucijų, parašų, vizų).

33Teisėjų kolegija

konstatuoja:

34IV.

35Apeliacinis skundas atmestinas.

36Nagrinėjamo administracinio ginčo esmė – atsakovų atsisakymas panaikinti pareiškėjo turimos daiktinės (nuosavybės) teisės (žymos apie Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 str. 6 d. nustatyto ir nekilnojamojo turto registre įrašyto ) apribojimą -suvaržymą. Kolegija pažymi, kad paties nurodyto apribojimo nustatymas ir jo įrašymas nekilnojamojo turto registre 2007 m. birželio 19 d. valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu (pagal šią sutartį minėtą žemę iš valstybės įsigijo pareiškėjo teisių pirmtakė R. L.) šioje administracinėje byloje nėra ginčijami. Ginčas kilo dėl šalių skirtingo materialinės teisės normos (Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 str. 6 d., 2006-07-13 įstatymo Nr. X-762 redakcija) aiškinimo ir taikymo. Todėl byloje yra būtina pateikti šios teisės normos aiškinimą.

37Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje (bylai aktuali iki šiol galiojanti 2006-07-13 įstatymo Nr. X-762 redakcija) nurodyta, kad asmenys, pagal šį įstatymą pasinaudoję pirmumo teise įsigyti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę (pažymėtina, kad pareiškėjo teisių pirmtakė R. L. priklausė šių asmenų kategorijai), teisę keisti pagrindinę tikslinę šios žemės naudojimo paskirtį įgyja ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo šios žemės įsigijimo dienos; valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo sutartyje įrašoma sąlyga, kad nustačius, jog pagal šį įstatymą pirmumo teise įgyta valstybinė žemės ūkio paskirties žemė naudojama ne pagal paskirtį, valstybė įgyja teisę atpirkti šią žemę už tą pačią kainą, už kurią ji buvo įsigyta iš valstybės (taip pat pažymėtina, kad nurodytoji sąlyga šiuo atveju buvo įrašyta minėtos 2007-06-19 pirkimo-pardavimo sutarties 1 p.).

38Aiškindama nurodytos teisė normos nuostatų visumą, kolegija pažymi, kad ši teisės norma skirta tam tikrą laiką (5 metus) išlaikyti valstybės perleistos (žemės ūkio paskirties) žemės naudojimo paskirtį. Šių nuostatų išdėstymo eiliškumas, kolegijos manymu, leidžia daryti tokią išvadą, nes joje nurodytą pirmumo teisę turinčiam asmeniui pirmiausia yra suteikiama galimybė apsispręsti, ar jis pasinaudos turima pirmumo teise, o nuorodos apie tokios suvaržymo sąlygos būtinumą įrašyti į valstybinės žemės ūkio paskirties žemės pirkimo-pardavimo sutartį bei tokio suvaržymo nesilaikymo teisinės pasekmės skirtos 5 metu laikotarpiu užtikrinti valstybės parduotos žemės statusą (žemės ūkio paskirtį), neatsižvelgiant, kas šią žemę valdys iki nustatyto termino pasibaigimo. Tokį aptariamos normos aiškinimą atitinka ir vienas iš paties Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo tikslų – užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemė kaip Lietuvos nacionalinis turtas būtų naudojama racionaliai, skatinant žemės rinką ir konkurencingą žemės ūkį, sudarant sąlygas racionaliai tvarkomų žemėvaldų suformavimui bei žemės konsolidacijai (1 str.).

39Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė nurodytą materialinės teisės normą. Todėl tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

40Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

41Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Berneda“ (toliau –... 5. ir įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centro Šiaulių filialą priimti naują... 6. Nr. 9105/0011:396, esančio Šiaulių rajono savivaldybėje, Bubių kaime,... 7. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovų priimti sprendimai, kuriais atsisakyta... 8. jo prašymą ir panaikinti įsigytam žemės sklypui Šiaulių rajone, Bubių... 9. Atsakovai VĮ Registrų centro Šiaulių filialas ir VĮ Registrų centras... 10. Atsakovai nurodė, kad R. L. nuosavybės teisės į žemės sklypą (unikalus... 11. Nr. 4400-0998-2772) nekilnojamojo turto registre įregistruotos 2007 m. liepos... 12. Nr. 5694 bei 2007 m. birželio 19 d. priėmimo – perdavimo aktas Nr. 1262.... 13. Nr. 4B-(3.1)-905 yra išdėsčiusi ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės... 14. II.... 15. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 28 d. sprendimu... 16. (b. l. 80 – 83) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.... 17. Teismas nurodė, kad byloje surinktais įrodymais neginčijamai įrodytas... 18. R. L., neturi pareigos laikytis šios prisiimtų ir Žemės ūkio paskirties... 19. III.... 20. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 88 – 90) prašo panaikinti Šiaulių... 21. 1. Teismas pažeidė Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2... 22. 2. Teismas pažeidė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 23. 3. Teismas pažeidė Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas konstitucines... 24. 4. Teismas nekreipė dėmesio, kad atsakovai klaidingai taikė Žemės ūkio... 25. 5. Nepagrįstas teismo motyvas, kad VĮ Registrų centro sprendimo... 26. 6. Nepagrįstas teismo motyvas, kad pardavėja perdavė pirkėjui... 27. 7. Teismo samprotavimai apie Konstitucinio Teismo nutarimą neturi jokio... 28. Atsakovas VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsiliepimu į apeliacinį... 29. (b. l. 100 – 101) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m.... 30. 1. Remiantis R. L. 2007 m. liepos 27 d. pirkimo – pardavimo sutarties 10... 31. 2. Iš pareiškėjo apeliacinio skundo nėra aišku, kaip pažeidžiamos... 32. 3. Pareiškėjui buvo pateiktas Komisijos sprendimo nuorašas, patvirtintas... 33. Teisėjų kolegija... 34. IV.... 35. Apeliacinis skundas atmestinas.... 36. Nagrinėjamo administracinio ginčo esmė – atsakovų atsisakymas panaikinti... 37. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 6... 38. Aiškindama nurodytos teisė normos nuostatų visumą, kolegija pažymi, kad... 39. Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir pritaikė... 40. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 41. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 28 d. sprendimą... 42. Nutartis neskundžiama....