Byla 2-2640-231/2014
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska,

2sekretoriaujant Marijonai Jankauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. T.,

4jo atstovui advokatui Eugenijui Markevičiui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo A. T. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo ir

Nustatė

6pareiškėjas prašo pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimo vykdymo tvarką ir nustatyti, kad atsakovas A. T. įpareigojamas per 6 mėnesius nuo nutarties pakeisti sprendimo vykdymo tvarką įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai pastatytus statinius, esančius ( - ), vadovaujantis 2005 m., UAB ,,Trakuva“ parengtu techniniu projektu.

7Pareiškėjas nurodo, kad Trakų rajono apylinkės teismas 2013-04-24 sprendimu įpareigojo A. T. per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkai pastatytus statinius, esančius ( - ) A. T. nurodo, kad statybų pertvarkymas įmanomas atsakovui nugriaunant gyvenamąjį namą ir ūkinį pastatą arba paruošiant naują projektinę medžiagą ir gaunant leidimus statybai. Pareiškėjas nurodė, kad siekdamas vykdyti teismo sprendimą, su tikslu atlikti statybos projekto pakeitimus, kreipėsi į UAB ,,Ekonas“, kuri teikia projektavimo paslaugas. UAB ,,Ekonas“ direktorei K. pareiškėjos buvo perduoti visi susiję dokumentai bei sumokėtas 1500,00 Lt avansas, tačiau įmonė savo įsipareigojimų neįvykdė ir projekto neparengė. Tada pareiškėjas kreipėsi į UAB ,,Rektra“, kurioje darbai atliekami iš naujo. Taip pat A. T. nurodė, kad netgi ir neparengus naujo projekto, gyvenamojo namo nugriovimui reikalinga sudaryti statybos rangos sutartis, surasti tinkamus asmenis ir techniką, kam trijų mėnesių termino neužtenka. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad name, kuris teismo sprendimu per trijų mėnesių terminą turėjo būti pertvarkytas arba nugriautas, gyvena net 12 asmenų, kurie per gan trumpą – trijų mėnesių terminą netektų būsto, o per tokį trumpą laikotarpį naujos gyvenamosios vietos suradimas faktiškai yra neįmanomas. Taigi pareiškėjo teigimu, teismo sprendimas per trijų mėnesių terminą negali būti įgyvendintas dėl objektyvių priežasčių.

8Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, rašytiniu atsiliepimu į pateiktą prašymą, prieštaravimų dėl pareiškėjo prašymo nepateikė ir nurodė jį spręsti teismo nuožiūra.

9Prašymas tenkintinas.

10LR CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

11Teismų praktika nurodo, kad teismo teisė sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, vertintina kaip teisė nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę. Tokiu nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų, o būtent užtikrinti socialinį teisingumą. Taip pat pažymėtina, kad teismas turėtų atidėti spendimo įvykdymą tik tais atvejais, kai sprendimo įvykdyti iš karto negalima dėl laikinai sunkios atsakovo turtinės padėties ar kitų svarbių aplinkybių. Sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, turi būti išlaikyta abiejų šalių teisėtų interesų pusiausvyra, turi būti atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai, teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principai.

12Pareiškėjo pateikti duomenys: 2014-08-18 prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams/specialiesiems teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams išduoti ir prie jo pridėti pastato brėžiniai, pareiškėjo 2014-10-28 Valstybinei teritorijų planavimo inspekcijai prie Aplinkos ministerijos teiktas skundas, 2014-09-17 prašymas dėl informacijos pateikimo, 2014-07-28 Trakų rajono savivaldybės administracijos pažyma, patvirtina pareiškėjo pastangas įgyvendinti 2013-04-24 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimu numatytus įpareigojimus, bei tai, kad pareiškėjui priklausančiame pastate gyvena kelios šeimos, kurios per trijų mėnesių laikotarpį įpareigojus pareiškėją įgyvendinti teismo sprendimą, galimai netektų gyvenamojo būsto ir naujo surasti per tokį trumpą laikotarpį neturėtų galimybės.

13Šie duomenys įrodo, kad pareiškėjas ėmėsi ir imasi aktyvių veiksmų siekdamas įvykdyti sprendimą, sprendimo vykdyti nevengia, tačiau dėl objektyvių priežasčių jo įvykdyti šiai dienai neturi galimybės.

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad yra pagrindas pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimo vykdymo tvarką ir nustatyti, kad atsakovas A. T. įpareigojamas per 6 mėnesius nuo nutarties pakeisti sprendimo vykdymo tvarką įsiteisėjimo dienos, pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkos statybos statinius, esančius ( - ), vadovaujantis 2005 m. UAB ,,Trakuva“ parengtu techniniu projektu.

Nutarė

15prašymą tenkinti.

16pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimo vykdymo tvarką ir nustatyti, kad atsakovas A. T. įpareigojamas per 6 mėnesius nuo nutarties pakeisti sprendimo vykdymo tvarką įsiteisėjimo dienos, pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. savo lėšomis pertvarkyti savavališkos statybos statinius, esančius ( - ), vadovaujantis 2005 m. UAB ,,Trakuva“ parengtu techniniu projektu.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai