Byla 1A-125-81-2008
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas :

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Reginos Cemnolonskienės, teisėjų Romo Aikevičiaus, Kęstučio Dargužio, sekretoriaujant Vilmai Marčiukaitytei, dalyvaujant prokurorei Rimai Žaltauskaitei, nuteistajam A. S., gynėjui advokatui Vladui Incui , teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu ir nuteistas :

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau LR BK) 290 str. 10 MGL- 1300 Lt (tūkstančio trijų šimtų litų) dydžio bauda;

3pagal LR BK 286 str. 15 MGL – 1950 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimties litų) dydžio bauda.

4Vadovaujantis LR BK 63 str. 1d.,5d. bausmės subendrintos jas apimant ir skirta galutinė subendrinta bausmė – 15 MGL-1950 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų penkiasdešimties litų) dydžio bauda.

5Vadovaujantis LR BK 66 str., 65 str. į paskirtą bausmę įskaičiuotas kardomasis kalinimas nuo 2007-03-15 iki 2007-03-16, galutinė bausmė skirta 13 MGL -1690 Lt (vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimties litų) dydžio bauda.

6Patenkintas byloje pareikštas civilinis ieškinys ir iš A. S. priteista UAB „Baltic Polis“ 6.73 Lt.

7Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

8A. S. pagal LR BK 290 str. nuteistas už tai, kad jis 2007-03-15, apie 17 val., Kaune, ( - ), ties namu Nr.15, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Aleksoto policijos nuovados postinį R. M. ir Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Aleksoto policijos nuovados vyr. postinį E. M., plūsdamas juos necenzūriniais žodžiais ir keiksmais.

9Be to, A. S. pagal LR BK 286 str. nuteistas už tai, kad jis 2007-03-15, apie 17.20 val., Kaune, ( - ), ties namu Nr.15, sulaikymo metu, panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Aleksoto policijos nuovados postiniui R. M., padarydamas poodinę kraujosruvą pilvo srityje ir sukeldamas nežymų sveikatos sutrikdymą ir Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos Aleksoto policijos nuovados vyr. postiniui E. M., padarydamas odos nubrozdinimą kairėje plaštakoje ir sukeldamas nežymų sveikatos sutrikdymą, sugadino pareigūnų uniformas, apgadino tarnybinio automobilio VW"Golf, v/n ( - ) saloną.

10Nuteistasis A. S. apeliaciniame skunde prašo nuosprendį panaikinti. Mano, kad nuosprendis nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas nepilnai įvertinus surinktus įrodymus. Teismas, nuteistojo manymu, buvo šališkas, vertino tik pareigūnų parodymus, kurie nuteistojo įsitikinimu yra nenuoseklūs ir prieštaringi, o nuteistojo parodymų nevertino, byla iškelta tik po to, kai nuteistasis kreipėsi dėl neteisėtų pareigūnų veiksmų. Nuteistasis skunde nesutinka, kad priešinosi policijos pareigūnams, nes jie prišoko iš už nugaros, neprisistatę, todėl negalėjo žinoti, kad ten policijos pareigūnai. Pareigūnų įžeidinėjimo fakto nepatvirtina nei vienas liudytojas, išskyrus policijos pareigūnus, nuteistajam nesuprantama, kaip teismas konstatavo, jog liudytojos N. D. ir V. A. negirdėjo, kad jis būtų įžeidinėjęs policijos pareigūnus, tačiau vis tiek priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Nuteistojo manymu, iš nuosprendžio neaišku, kodėl teismas vienų pareigūnų parodymais tiki, o liudytojų parodymų nevertina. Apeliantas nesutinka, kad jo kaltę patvirtina ir R. M. striukė, nes nėra tiesioginių įrodymų, jog būtent su šia striuke įvykio dieną dirbo R. M.. Be to, keliais centimetrais skiriasi daikto apžiūros protokole ir teismo posėdžio metu atliktos apžiūros metu nustatyta striukės užtrauktuko pažeidimo vieta, striukė pateikta apžiūrai praėjus penkioms dienoms po įvykio. R. M. parodymams, kad nuteistasis griebė jam už striukės ir ją suplėšė, prieštarauja liudytojos N. D. parodymai, kad policininkai iš karto uždėjo antrankius. Nuteistasis taip pat nesutinka, kad jo kaltę patvirtina specialisto išvada, kurioje R. M. konstatuoti sužalojimai pilvo srityje. Teigia, kad jis tokių sužalojimų nepadarė ir negalėjo padaryti, nes buvo surakintas antrankiais, į specialistą R. M. kreipėsi praėjus savaitei po įvykio, įrodymų, kad tai 2007-03-15 d. įvykių pasekmė, nėra, nes pareigūnas po įvykio toliau dirbo ir galėjo susižeisti bet kada. Dėl E. M. sužalojimų, nuteistojo manymu, taip pat nėra tiesioginių įrodymų, kad tai 2007-03-15 įvykių pasekmė, nes jis galėjo susižaloti kiekvieną dieną.

11Kolegija, išklausiusi proceso dalyvių nuomones: nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių nuteistojo skundą tenkinti dėl jame išdėstytų motyvų, prokurorės, prašiusios nuteistojo skundą atmesti, sprendžia, kad apeliacinis skundas turi būti atmestas.

12Teisėjų kolegijos nuomone, A. S. kaltė pasipriešinus policijos pareigūnams ir juos įžeidus įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes, dėl šių veikų įrodymus įvertino nepažeidęs Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 str. reikalavimų bei prasmės ir vadovaudamasis LR BPK 303 str. 2 d. nuostatomis pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Nuteistojo kaltė dėl LR BK 286 str. ir 290 str. padarytų nusikaltimų įrodyta baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

13A. S. kaltė padarius nusikaltimus įrodyta išsamiais, tarpusavyje sutampančiais, nuosekliais, neprieštaringais nukentėjusiųjų R. M., E. M. parodymais, liudytojų Ž. B., G. K. parodymais, daikto striukės-apžiūros protokole užfiksuotais duomenimis, policijos automobilio apžiūros protokole užfiksuotais duomenimis, specialisto išvadomis dėl nukentėjusiųjų patirtų sužalojimų. Šių asmenų parodymai dėl esminių įvykio aplinkybių tarpusavyje sutampa, patvirtinami specialistų išvadomis ir kitais objektyviais bylos duomenimis, daiktų pažiūros protokolais. Iki įvykio minėti asmenys kaltinamojo A. S. nepažinojo, todėl netikėti jų parodymų tikrumu teismas neturėjo teisinio pagrindo. Nepagrįstas skundo argumentas, jog nukentėjusiųjų ir liudytojų, kurių parodymais teismas grindė nuteistojo kaltę, parodymai nenuoseklūs ir prieštaringi. Nukentėjusieji nuosekliai tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylą nagrinėjant teisme nurodė tas pačias aplinkybes, kad jie pamatė gatve šlitinėjantį kaltinamąjį, paklausus ar nereikia pagalbos, šis ėmė juos įžeidinėti užgauliais žodžiais, tada policijos pareigūnams paprašius vykti į policijos komisariatą kaltinamasis priešinosi, nepakluso teisėtam pareigūnų reikalavimui, nesileido sodinamas į automobilį, priešinosi rankomis ir kojomis, griebė R. M. už striukės ir taip sugadino uniforminės striukės užtrauktuką, uždėjus antrankius spyrė R. M. į pilvą, krūtinę, E. M. ranka sužalota buvo dedant kaltinamajam antrankius. Automobilyje šis ir toliau koneveikė pareigūnus, spardėsi. Nukentėjusiųjų parodymus, kad nuteistasis priešinosi, koliojosi patvirtino ir liudytojai Ž. B. G. K.. Smūgių sudavimo faktą policijos pareigūnams patvirtina teismo medicinos specialisto išvados, kuriose nurodyta, kad R. M. padarytas sužalojimas pilvo srityje galėjo būti padarytas įvykio metu, įvykio aplinkybėmis, E. M. padarytas sužalojimas plaštakoje taip pat galėjo būti padarytas įvykio metu įvykio aplinkybėmis. Nors nuteistasis nesutinka, kad šios išvados neginčytinai patvirtina, kad sužalojimai galėjo būti padaryti būtent jo veiksmais ir šio įvykio metu, tačiau išvados padarytos įvertinus praėjusį laiko tarpą, be to, jomis nustatytos aplinkybės patvirtinamos nukentėjusiųjų parodymais, todėl abejoti šių išvadų nustatytomis aplinkybėmis dėl tos priežasties, kad išvados pateiktos ne iš karto po įvykio, nėra pagrindo. Nuteistasis skunde abejoja ir striukės apžiūros protokole užfiksuotais duomenimis, nes nesutampa striukės sugadinimo vieta, tačiau striukės sugadinimo faktas nustatytas ne tik daikto pažiūros protokolu, bet ir nukentėjusiųjų parodymais. Iš byloje esančio nuteistojo žmonos J. S. parodymų (t1, b.l. 115) taip pat matyti, kad nukentėjusysis R. M. iš karto po įvyko pasakė, jog jos vyras suplėšė striukę. Nors liudytoja teigia nemačiusi, kur suplėšyta striukė, tačiau ji to galėjo ir nepastebėti, nes pažeidimas nežymus, bendrame vienos spalvos striukės fone atidžiau neapžiūrėjus jo galėjo ir nesimatyti. Iš striukės apžiūros protokolo nustatyta, kad striukės sugadinimas yra 17.5 cm. nuo apykaklės, tačiau kaip matyti iš fotonuotraukų, matavimas atliktas matavimo prietaiso atskaitos tašką imant ne lygiagrečiai matavimo objektui – striukės užtrauktukui, dėl ko apžiūrint ir išmatavus pažeidimą teisme atstumas buvo ilgesnis. Nuteistasis skunde teigia, kad policijos pareigūnai iššoko netikėtai jam iš už nugaros, tačiau tai prieštarauja ne tik nukentėjusiųjų parodymams, bet ir liudytojos N. D. parodymams. Ši liudytoja nurodė, kad matė kaip prie nuteistojo privažiavo policijos automobilis, tarp policininkų ir A. S. įvyko trumpas pokalbis, ir tik tada policininkai iššoko iš automobilio. Liudytoja V. A. konflikto pradžios nematė, ji matė tik antrankiais surakintą nuteistąjį. Nepagrįstas skundo argumentas, jog teismas nevertino liudytojų N. D. ir V. A. parodymų, teismas atmetė šių liudytojų parodymus, kuriais jos teigė negirdėjusios, kad nuteistasis būtų įžeidinėjęs policijos pareigūnus. Šie parodymai atmesti pagrįstai, nes, kaip matyti iš N. D. parodymų, ji apskritai negirdėjo pokalbio tarp A. S. ir policijos pareigūnų turinio prieš pat konfliktą, tuo tarpu nukentėjusieji teigia, kad nuteistąjį buvo bandoma sulaikyti, kai jis policijos pareigūnus išvadino įžeidžiančiais žodžiais. Liudytoja V. A. teigia į gatvę išėjo tik išgirdusi triukšmus, tačiau konkrečių žodžių ar pokalbių ji negirdėjo, lauke ji jau teigė mačiusi A. S. surakintą antrankiais. Tai iš esmės nepaneigia nukentėjusiųjų parodymų aplinkybių dėl įžeidžiančių ir užgaulių žodžių.

14Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas pagrįstai nustatė, jog A. S. policijos pareigūnus išvadino juos užgauliais žodžiais, taip juos įžeidė bei sulaikymo metu panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams. Nuteistojo veikos pagal LR BK 286 str. ir 290 str. kvalifikuotos teisingai.

15Pirmosios instancijos teismas įrodymus įvertino laikantis LR BPK 20 str. reikalavimų, įrodymų leistinumo taisyklės nepažeistos. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė bylos aplinkybes, teisingai ir tinkamai įvertino įrodymus. Teismo išvados nuosprendyje pagrįstos teismo posėdžio metu ištirtais ir įvertintais įrodymais. Nuosprendis surašytas nepažeidžiant LR BPK reikalavimų, yra teisėtas ir pagrįstas.

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

17nuteistojo A. S. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai