Byla 2-116/2014
Dėl UAB „Argentėja“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Gintaro Pečiulio, Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutarties, kuria nutarta minėto kreditoriaus prašymo patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje netenkinti, civilinėje byloje Nr. B2-1195-513/2013 dėl UAB „Argentėja“ bankroto,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartimi iškelta UAB „Argentėja“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas A. S.. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. lapkričio 14 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. rugsėjo 13 d. gautas BUAB „Argentėja“ bankroto administratoriaus A. S. prašymas įtraukti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) į BUAB „Argentėja“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditoriaus VMI 1 043 268,78 Lt kreditorinį reikalavimą, prašymą dėl apskaičiuotų 801 676,19 Lt delspinigių patvirtinimo nagrinėti teismo posėdyje, nes delspinigiai apskaičiuoti už nepagrįstai ilgą laikotarpį.

5Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi BUAB „Argentėja“ bankroto administratoriaus A. S. prašymą tenkino, įtraukė VMI į BUAB „Argentėja“ kreditorių sąrašą, patvirtino VMI 1 043 268,78 Lt finansinį reikalavimą UAB „Argentėja“ bankroto byloje, kitą kreditoriaus VMI prašymo dalį nutarė nagrinėti teismo posėdyje 2013 m. spalio 15 d. 13.30 val. įsiteisėjo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi kreditoriaus VMI prašymo patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje netenkino.

8Teismas, pasisakydamas dėl likusio VMI finansinio reikalavimo dėl 801 676,19 Lt delspinigių pagrįstumo ir tvirtinimo UAB „Argentėja“ bankroto byloje, konstatavo, kad delspinigiai yra neprotingai dideli, kadangi delspinigiai paskaičiuoti už tą pačią nepriemoką nuo 2005 m. birželio 9 d., jų dydis kartu su bauda net 1,4 karto viršija BUAB „Argentėja“ mokestinę nepriemoką.

9Teismo vertinimu net ir tuo atveju, jeigu bankrutuojanti įmonė turėtų turto, į kurį būtų galima nukreipti kreditoriaus reikalavimus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka, 231 744,40 Lt bauda ir 44 517,38 Lt delspinigiai visiškai kompensuotų biudžeto praradimus dėl BUAB „Argentėja“ mokestinės nepriemokos (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 1 d.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Atskiruoju skundu kreditorius VMI prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus VMI prašymą patvirtinti likusią 801 676,19 Lt finansinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje patenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė kreditoriaus VMI prašymo dalį dėl 801 676,19 Lt PVM delspinigių patvirtinimo kaip kreditorinio reikalavimo, kadangi tai, kad bankroto administratoriui prašoma patvirtinti UAB „Argentėja“ bankroto byloje 801 676,19 Lt delspinigių suma pasirodė „neprotingai didelė“ nepaneigia to, kad PVM delspinigiai buvo apskaičiuoti pagrįstai. Apelianto teigimu, mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota PVM delspinigių suma yra mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas.
  2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad teismo patvirtinta kreditorinio reikalavimo dalis dėl 231 744,40 Lt PVM baudos ir 44 517,38 Lt PVM delspinigių visiškai kompensuotų biudžeto praradimus dėl BUAB „Argentėja“ mokestinės nepriemokos yra nepagrįsta. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas netvirtindamas 801 676,19 Lt VMI finansinio reikalavimo dalies UAB „Argentėja“ bankroto byloje pažeidė kreditoriaus ir tuo pačiu valstybės interesus, nes valstybė gali tinkamai įvykdyti jai priskirtas funkcijas tik turėdama tam pakankamai biudžeto pajamų.

12Atsiliepime į kreditoriaus VMI atskirąjį skundą BUAB „Argentėja“ bankroto administratorius prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. Nurodo, kad mokestinė nepriemoka susidarė dar 2005 m. birželio 9 d. ir suėjus senaties terminui, t.y. 2011 m., turėjo būti nurašyta. Kreditoriaus VMI kreditorinis reikalavimas UAB „Argentėja“ bankroto byloje turėjo būti netvirtinamas, kadangi suėjo penkių metų reikalavimo senaties terminas (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 107 str.).

142. BUAB „Argentėja“ bankroto administratoriaus teigimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kadangi mokesčių administratorius neturėjo teisės skaičiuoti delspinigių už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį (MAĮ 98 str. 2 d.). Kiti MAĮ straipsniai numato aplinkybes, kurioms esant delspinigių skaičiavimas pradedamas, sustabdomas ir vėl atnaujinamas, tačiau bendras delspinigių skaičiavimo laikas už tą pačią prievolę negali viršyti 180 dienų. Be to, CK 1.125 straipsnis numato sutrumpintą 6 mėnesių senaties terminą ieškiniams dėl netesybų išieškojimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartis, kuria nutarta kreditoriaus VMI prašymo patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje netenkinti. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

18Byloje nagrinėjamas ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių delspinigių už mokestines nepriemokas skaičiavimo terminus ir delspinigių sumažinimą, aiškinimo ir taikymo, kai mokesčių mokėtojui yra iškelta bankroto byla.

19Apeliantas atskirąjį skundą grindžia dviem argumentais – tai, kad kreditoriaus VMI prašoma patvirtinti 801 676,19 Lt delspinigių suma UAB „Argentėja“ bankroto byloje, teismo nuomone, yra„neprotingai didelė“, nepaneigia to, kad PVM delspinigiai mokesčių administratoriaus buvo apskaičiuoti pagrįstai, ir pirmosios instancijos teismas, netvirtindamas 801 676,19 Lt VMI finansinio reikalavimo dalies, pažeidė kreditoriaus ir tuo pačiu valstybės interesus. Taigi, byloje kilęs ginčas yra iš mokesčių teisinių santykių, kuriuos reguliuoja viešoji teisė.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad mokesčių administratorius, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas, turi vadovautis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (MAĮ 96 - 99 str.), mokesčių įstatymais, kitais poįstatyminiais teise aktais (tame tarpe ir Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika, patvirtinta VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymu Nr.VA-25), o ne CK 1.125 straipsnio nuostatomis (CK 1.1 str. 2 d.).

21Asmens pareiga mokėti mokesčius - konstitucinė pareiga, todėl turi būti nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad būtų užtikrintas mokesčių tinkamas mokėjimas, kad mokesčiai būtų mokami laiku. Tam, paisant Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) (inter alia konstitucinių teisingumo, proporcingumo, teisinio tikrumo, aiškumo principų) reikalavimų, gali būti pasirinktos įvairios priemonės, kaip antai: baudos, delspinigiai, palūkanos ir kt. (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 24 d. nutarimas). Delspinigių paskirtis - užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą (MAĮ 95 str. 1 d. 1 p.; Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-646/2010). Delspinigiai pirmiausia yra skirti kompensuoti valstybės finansinius nuostolius, kurie atsiranda (laiku) nesumokėjus mokesčių. Kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau - ir Konstitucinis Teismas) jurisprudencijoje, nesumokėjus mokesčių arba sumokėjus juos ne laiku, valstybės iždas negauna pajamų, auga biudžeto deficitas, ribojamos ar net atimamos galimybės valstybei įgyvendinti savo uždavinius ir vykdyti funkcijas, gyvybiškai svarbias jos piliečiams, tautai, valstybei (Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimas). Taigi, kaip pažymėjo Lietuvos Vyriausiojo administracinis teismas 2011 m. lapkričio 18 d. administracinėje byloje Nr. A143-2619/2011, delspinigių, kaip mokestinės prievolės (į) vykdymo užtikrinimo priemonės, esmė yra ta, kad jų taikymas arba galimybė juos taikyti skatina mokestinės prievolės savanorišką ir tinkamą vykdymą, o nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju - užtikrina įsiskolinimo biudžetui bei turtinių valstybės praradimų (pvz., dėl naudojimosi valstybei nesumokėtomis mokesčių sumomis) padengimą.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad teisines pasekmes mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės srityje, atliekant mokestinį patikrinimą, mokesčių mokėtojui paprastai sukelia sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kai mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus pareigūnai nustato mokesčių įstatymų pažeidimus.

23Pagal bendrąją taisyklę delspinigiai, pradėti skaičiuoti MAĮ 97 straipsnyje nustatyta tvarka, skaičiuojami kiekvieną dieną ir baigiami skaičiuoti mokesčio sumokėjimo (sugrąžinimo) į biudžetą dieną (įskaitytinai) arba tą dieną, kai mokestinė prievolė pasibaigia kitais MAĮ straipsnyje nustatytais pagrindais (MAĮ 98 str. 1 d.). MAĮ 93 straipsnyje nustatyti mokestinės prievolės pasibaigimo pagrindai, vienas jų – kai suėjo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. MAĮ 107 straipsnis reglamentuoja mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senatį. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas yra 5 metai. Mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti mokestį atsiradimo dienos. Suėjus mokesčio priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties terminas (MAĮ 107 str. 1-3 d. ).

24Sustabdžius mokesčio priverstinį išieškojimą MAĮ 110 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju (t. y. kilus mokestiniam ginčui), delspinigiai skaičiuojami už visą sustabdymo laikotarpį, jeigu mokesčių mokėtojo skundas buvo atmestas (MAĮ 95 str. 2 d.). Taigi, sustabdymo laikotarpis į MAĮ 98 straipsnio 2 dalyje numatytą bendrąjį išieškojimo trukmės (180 dienų) terminą nėra įskaitomas (Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-731/2007). Kitaip tariant, į MAĮ straipsnio 2 dalyje nustatytą 180 dienų terminą delspinigiams skaičiuoti nėra įtraukiamas ne tik laikotarpis (kai mokestis turėjo būti sumokėtas) iki patikrinimo akto surašymo dienos, bet ir mokestinio ginčo laikotarpis, jei mokesčių mokėtojo skundas galiausiai nėra patenkinamas.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad mokestinis ginčas tarp mokesčių administratoriaus ir UAB „Argentėja” prasidėjo Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 2010 m. lapkričio 16 d. priėmus sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (6.5)-84. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, išnagrinėjusi Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos III Patikrinimų skyriaus 2010 m. rugpjūčio 3 d. aktą Nr. 9.05-32-196, surašytą pakartotinai patikrinus mokesčių mokėtoją UAB „Argentėja”, 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (6.5)-84 nusprendė patvirtinti iš dalies Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos III Patikrinimų skyriaus 2010 m. rugpjūčio 3 d. aktą Nr. 9.05-32-196 ir nurodyti UAB „Argentėja“ sumokėtį į sąskaitą 767 007 Lt PVM, 664 145 Lt PVM delspinigių, 230 102 Lt PVM baudos. Šiame sprendime nurodyta, kad per nustatytą terminą nesumokėjus patikrinimo metu nustatytų mokesčių sumų, delspinigiai skaičiuojami MAĮ nustatyta tvarka. VMI, išnagrinėjusi UAB „Argentėja“ skundą dėl Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimo Nr. (6.5)-84, 2011 m. balandžio 20 d. nusprendė patvirtinti VMI 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimą Nr. (6.5)-84. Bylos duomenimis nenustatyta, jog UAB „Argentėja“ šį sprendimą per 20 dienų nuo jo įteikimo būtų skundusi Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba Vilniaus apygardos administraciniui teismui.

26Nagrinėjamu atveju UAB „Argentėja“, nesumokėjus papildomai apskaičiuoto 767 007 Lt PVM per MAĮ 81 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, delspinigių skaičiavimas pratęstas nuo kitos dienos po minėto termino pasibaigimo ir iki 2011 m. gegužės 18 d. paskaičiuota 740 930,15 Lt (įskaitant Klaipėdos AVMI 2010 m. lapkričio 16 d. sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nurodytą 664 145 Lt PVM delspinigių sumą). Pasibaigus mokestiniam ginčui UAB „Argentėja” buvo išsiųstas VMI 2011 m. lapkričio 29 d. raginimas Nr. (23.22.08)-325-606, kuris skolininkui įteiktas 2012 m. sausio 18 d. Iki 2012 m. vasario 8 d. papildomai paskaičiuota 57 985,20 Lt PVM delspinigių, iki 2012 m. rugpjūčio 5 d. – 41 418 Lt delspinigių. Į bylą pateikta mokesčių, baudų, delspinigių apskaičiavimo lentelė patvirtina iš ko susideda VMI kreditorinis reikalavimas, už kokius laikotarpius ir nuo kokių sumų yra apskaičiuoti kreditorinį reikalavimą sudarantys delspinigiai.

27Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atmestini kaip nepagrįsti atsiliepime į atskirąjį skundą nurodyti BUAB “Argentėja” bankroto administratoriaus argumentai dėl delspinigių skaičiavimo trukmės, kai bendras delspinigių skaičiavimo laikas už tą pačią prievolę neturi viršyti 180 dienų (MAĮ 98 str. 2 d.), ir dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo senaties termino taikymo ir skaičiavimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad BUAB „Argentėja“ bankroto administratorius nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui reikšmingų duomenų bei argumentų dėl šių delspinigių sumų apskaičiavimo nepagrįstumo.

28Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų bei su tuo susijusių klausimų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jo reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

29Teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriaus VMI prašoma patvirtinti likusi (kita) 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo suma ginčo atveju vertinama kaip valstybės biudžeto prarandama suma. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nutarties išvados nėra pagrįstos teisingu turinčių reikšmės bylai aplinkybių įvertinimu ir tinkamu teisės normų taikymu. Atsižvelgiant į apskaičiuotų mokestinės nepriemokos ir sankcijų (baudos, delspinigių) dydžio santykį, byloje nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atvejus yra pagrindas mažinti kreditoriaus VMI prašomą patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį dėl UAB „Argentėja” paskaičiuotų delspinigių CK numatytais pagrindais.

30Netesybų institutas reglamentuojamas CK 6.71 – 6.75 straipsniuose, įtvirtinančiuose netesybų sampratą, susitarimo dėl netesybų formą, netesybų ir realaus prievolės įvykdymo santykį, netesybų mažinimą ir kitas nuostatas. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Teismo teisė mažinti netesybas CK nustatyta expressis verbis.

31CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

32Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-636/2013).

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paskaičiuotų mokesčių ir už mokesčių įstatymų pažeidimą taikytų sankcijų dydžio santykis yra akivaizdžiai neproporcingas. Teisėjų kolegija, įvertinusi visas bylos aplinkybes, vadovaudamasi CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sąžiningumo, protingumo bei teisingumo principais, sprendžia, kad yra teisinis pagrindas mažinti kreditoriaus VMI prašomą patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį dėl UAB „Argentėja“ apskaičiuotų PVM delspinigių iki 100 000 Lt ir patvirtinti BUAB „Argentėja“ bankroto byloje tokią sumažintą likusią (kitą) kreditoriaus VMI kreditorinio reikalavimo dalį.

34Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditoriaus VMI atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina, nurodant, kad kreditoriaus VMI prašymas patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje tenkintinas iš dalies, patvirtinant UAB „Argentėja“ bankroto byloje kreditoriaus VMI likusio kreditorinio reikalavimo dalį 100 000 Lt sumai (CPK 337 str. 4 p.).

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

36Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį pakeisti, nurodant, kad kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymas patvirtinti likusią 801 676,19 Lt kreditorinio reikalavimo dalį UAB „Argentėja“ bankroto byloje tenkintinas iš dalies, patvirtinant UAB „Argentėja“ bankroto byloje kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos likusią kreditorinio reikalavimo dalį 100 000 Lt sumai. Kitoje dalyje nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo... 4. Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. rugsėjo 13 d. gautas BUAB „Argentėja“... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 17 d. nutartimi BUAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 23 d. nutartimi kreditoriaus VMI... 8. Teismas, pasisakydamas dėl likusio VMI finansinio reikalavimo dėl 801 676,19... 9. Teismo vertinimu net ir tuo atveju, jeigu bankrutuojanti įmonė turėtų... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu kreditorius VMI prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 12. Atsiliepime į kreditoriaus VMI atskirąjį skundą BUAB „Argentėja“... 13. 1. Nurodo, kad mokestinė nepriemoka susidarė dar 2005 m. birželio 9 d. ir... 14. 2. BUAB „Argentėja“ bankroto administratoriaus teigimu, pirmosios... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta... 18. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl teisės normų, reglamentuojančių... 19. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia dviem argumentais – tai, kad... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad mokesčių administratorius, įgyvendindamas... 21. Asmens pareiga mokėti mokesčius - konstitucinė pareiga, todėl turi būti... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisines pasekmes mokesčių apskaičiavimo,... 23. Pagal bendrąją taisyklę delspinigiai, pradėti skaičiuoti MAĮ 97... 24. Sustabdžius mokesčio priverstinį išieškojimą MAĮ 110 straipsnio 1 dalyje... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad mokestinis ginčas tarp mokesčių... 26. Nagrinėjamu atveju UAB „Argentėja“, nesumokėjus papildomai apskaičiuoto... 27. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad atmestini kaip... 28. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriaus VMI prašoma patvirtinti likusi... 30. Netesybų institutas reglamentuojamas CK 6.71 – 6.75 straipsniuose,... 31. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jeigu netesybos aiškiai per didelės... 32. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad paskaičiuotų mokesčių ir už... 34. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad kreditoriaus VMI... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 23 d. nutartį pakeisti, nurodant,...