Byla 2A-1612-392/2014
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys Vilniaus rajono 3-iojo notaro biuro notaras T. P. V. ir antstolis R. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Danutės Kutrienės ir Loretos Lipnickienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „ATI Group“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-35015-809/2013 pagal ieškovo UAB „ATI Group“ ieškinį atsakovui Bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys Vilniaus rajono 3-iojo notaro biuro notaras T. P. V. ir antstolis R. V.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „ATI Group“ pareikštu ieškiniu teismo prašė: 1) pripažinti atsakovo Bankrutuojančios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ paskolos sutarties 2013-04-19 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu bei taikyti restituciją ieškovui iš atsakovo priteisiant 47.781,90 Lt; 2) panaikinti Vilniaus rajono 3-jo notaro biuro notaro T. P. V. 2013-05-10 vykdomąjį dokumentą Nr. TPV-2395 ir 2013-07-12 vykdomąjį dokumentą Nr. TPV-3615; 3) modifikuoti paskolos sutarties 19 punktą išbraukiant jo antrąjį sakinį; 4) priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2012-05-24 su atsakovu sudarė paskolos sutartį Nr. 12-00174 EUR, pagal kuria įsipareigojo suteikti ieškovui 45.200 Eur dydžio paskolą, o ieškovas – naudoti paskolą pagal tikslinę paskirtį, ją nustatytais terminais grąžinti ir mokėti nustatyto dydžio palūkanas. Šios paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui ieškovas įsipareigojo įkeisti keletą nekilnojamojo turto objektų, kuriuos nustatyta tvarka įkeitė, be to, 2012-05-24 buvo sudarytas Susitarimas dėl paprastojo vekselio apmokėjimo, pagal kurį ieškovas išrašė paprastąjį vekselį 45.200 Eur sumai bei perdavė jį atsakovui. Ieškovas su atsakovu visą paskolos sutarties vykdymo laikotarpį bendravo el.paštu, telefonu, šiomis priemonėmis ieškovas buvo pasiekiamas bet kuriuo metu. 2013-04-12 el.paštu ieškovui buvo priminta apie būtinumą įkeisti elektrinę, o 2013-04-19 ieškovas tuo pačiu būdu buvo informuotas su kuo jis turi derinti sutarties vykdymo veiksmus. Tačiau atsakovas tokiais savo veiksmais siekė suklaidinti ieškovą, nes neketino tęsti paskolos sutarties ir tą pačią dieną, 2013-04-19, per kurjerį išsiuntė ieškovui pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą. Nors šis pranešimas ieškovo nepasiekė ir grįžo atsakovui, jis vis vien nutraukė paskolos sutartį, kreipėsi į Vilniaus rajono 3-ąjį notaro biurą, kurio notaras T. P. V. 2013-05-10 ir 2013-07-12 išdavė vykdomuosius dokumentus Nr. TPV-2395 ir TPV-3615. Remiantis šiais dokumentais antstolis R. V. pagal nutrauktą paskolos sutartį pradėjo ieškovo atžvilgiu vykdomąsias bylas dėl skolos likučio, netesybų ir palūkanų, taip pat vykdymo išlaidų padengimo. Ieškovas bandė susisiekti su atsakovu siekdamas taikiai išspręsti ginčą, tačiau atsakovo atstovai nurodė, kad įmanoma atnaujinti paskolos sutartį tik jeigu ieškovo direktorius V. M. įgyvendins savo asmenines prievoles atsakovui, su kuo šis nesutiko. Ieškovo teigimu, atsakovas, neišsiųsdamas pranešimo apie paskolos sutarties nutraukimą tuo būdu, kuriuo šalys nuolat siuntė pranešimus bei susirašinėjo (el.paštu), o jį išsiųsdamas per pašto kurjerį, nesiekė realaus ieškovo informavimo apie sutarties nutraukimą. Ieškovas nieko nežinojo apie atsakovo numatomą paskolos sutarties nutraukimą, nes nebuvo apie tai informuotas. Tokie atsakovo veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis įgyvendinant paskolos sutarties nuostatas bei vengiant informuoti ieškovą apie sutarties vykdymo trūkumus ir galimybę juos pašalinti. Tuo labiau, kad atsakovui buvo žinoma, kad esminių pažeidimų, leidžiančių abejoti ieškovo galimybe vykdyti sutartį, nebuvo. Pagal paskolos sutarties 21 punktą „Sutarties pasikeitimai, jos nutraukimas arba termino pasikeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu“, todėl atsakovas, inicijavęs sutarties nutraukimą, turėjo pareigą pateikti ir rašytinio susitarimo sąlygas, numatančias sutarties nutraukimo teisines pasekmes, tačiau to nepadarė. Todėl atsakovo pranešimas apie vienašališką paskolos sutarties nutraukimą yra niekinis ir negaliojantis. Be to, paskolos sutarties 19 punktas toje dalyje, kurioje nurodoma, jog dokumentų gavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai „Unija Paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai“, prieštarauja įstatyme įtvirtintoms vienašališko sutarties nutraukimo sąlygoms, todėl ši nuostata šalintina (t. I, b.l. 66-74, 186-188).

4Atsakovas Bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad paskolos sutarties 5.11.1 punkte buvo nustatyta, jog Kredito unija turi teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį, jei Paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal Paskolos sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 kalendorinių dienų nuo Kredito unijos rašytinio pareikalavimo dienos. Esant tokiam pažeidimui, Kredito unija išsiunčia paskolos gavėjui pranešimą, kuriuo pareikalauja, kad Paskolos gavėjas sumokėtų įsiskolinimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos ir įspėja, kad Paskolos gavėjui nesumokėjus įsiskolinimo per šį terminą, Paskolos sutartis bus vienašališkai nutraukta. Šios sutarties nuostatos galiojo, ieškovui buvo žinomos ir privalomos iki sutarties nutraukimo. Pagal paskolos sutarties 19 punktą, visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu. Paskolos sutarties 20 punkte taip pat nustatyta, kad Šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą, jei keičiasi šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jei kitos šalies veiksmai, įvykdyti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų. Vadinasi ieškovas buvo tinkamai informuotas apie sutarties pažeidimą ir to teisinius padarinius. Atsakovas, laikydamasis paskolos sutarties nuostatų, pranešimą apie sutarties nutraukimą išsiuntė paskutiniu žinomu sutartyje nurodytu ieškovo adresu. Vien ieškovo nurodomos aplinkybės, kad siekdamas jį informuoti apie vienašalį sutarties nutraukimą, atsakovas nepasinaudojo kitomis priemonėmis (telefonu, el.paštu), sutartyje nesant įtvirtintos tokios pareigos, nėra pakankamos spręsti, jog atsakovas neįvykdė reikalavimo pranešti apie vienašalį sutarties nutraukimą ar piktnaudžiavo savo teisėmis (t. I, b.l. 169-171).

5Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas netinkamai vykdė prievoles pagal ginčo šalių sudarytą paskolos sutartį, o tai laikytina esminiu šios sutarties pažeidimu, t. y. ne tik kad nesilaikė numatyto paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko, bet ir sutartinių įsipareigojimų dėl saulės elektrinės įkeitimo. To neneigė ir ieškovas, nurodydamas, jog el.paštu 2013-04-12 buvo informuotas apie būtinumą įkeisti saulės elektrinę. Be to, ieškovas nurodė, kad 2013-04-19 jis gavo el.paštu laišką, kuriame nurodyta su kuo jis turi derinti tolimesnį sutarties vykdymą, tačiau minėtas laiškas nepatvirtina tolimesnio sutarties vykdymo. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovas iki paskolos sutarties nutraukimo savo sutartinių įsipareigojimų atsakovui tinkamai nevykdė. Ieškovui nevykdant atsiskaitymų pagal šalių sulygtą mokėjimų grafiką, atsakovui iškilo reali grėsmė negauti to, ko tikėjosi iš paskolos sutarties, t. y. susigrąžinti paskolintą sumą ir gauti palūkanas, todėl atsakovas pagrįstai prarado interesą tęsti sutartinius santykius. Paskolos sutarties 5.11.1 punkte numatyta, jog atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu ieškovas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 kalendorinių dienų nuo atsakovo rašytinio pareikalavimo dienos. Pagal paskolos sutarties 19 punktą visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas pagal sutartį įteikiamas sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. Sutartyje numatyta, kad paskutiniu atsakovui žinomu ieškovo adresu paštu išsiųstus dokumentus ieškovas gavo trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai atsakovas ieškovui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai. Taigi, šalys sutartyje detalizavo pranešimų įteikimo būdą ir tvarką. Paskolos sutarties 20 punkte numatyta, jog šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą, jei keičiasi šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jei kitos šalies veiksmai, įvykdyti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų. Teismo vertinimu, nors ieškovas pateikė du el.paštu išsiųstus laiškus, patvirtinančius susirašinėjimą su atsakovu, tačiau atsakovas, pranešdamas apie sutarties nutraukimą ieškovui per kurjerį, nepažeidė sutarties nutraukimo ir informavimo apie tai tvarkos, numatytos ir suderintos abiejų šalių sutartyje. Iš perdavimo-priėmimo akto matyti, kad kurjeriui UAB „Samus“ buvo įteiktas pranešimas apie vienašališką paskolos sutarties nutraukimą sutartyje nurodytu ieškovo adresu. Įrodymų, kad šio pranešimo negavo, ieškovas nepateikė. Kita vertus, tai, jog ieškovas, kaip juridinis asmuo, nurodytu buveinės adresu galimai negauna pranešimo apie sutarties nutraukimą, yra paties ieškovo vengimo bendradarbiauti su atsakovu ir siekio išvengti atsakomybės už netinkamą sutarties vykdymą pasekmė. Įvertinęs visą tai, teismas darė išvadą, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai vienašališkai nutraukė paskolos sutartį dėl esminio jos pažeidimo bei tinkamai apie tai informavo ieškovą. Paskolos sutarties šalys yra juridiniai asmenys, todėl ieškovas negali būti vertinamas kaip silpnesnioji sutarties šalis, sudariusi sutartį prisijungimo būdu. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti atsakovo vienašališką paskolos sutarties nutraukimą niekiniu. Atmetus šį reikalavimą, teismas atmetė ir atskirai nepasisakė dėl išvestinių reikalavimų dėl restitucijos taikymo ir vykdomųjų dokumentų panaikinimo. Pripažinus, kad atsakovas pagrįstai nutraukė paskolos sutartį, nėra pagrindo nagrinėti ieškinio reikalavimo modifikuoti šios sutarties 19 punktą, nes gali būti keičiama tik galiojanti sutartis.

7Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „ATI Group“ teismo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atsakovui Bankrutuojančiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ tenkinti. Ieškovo teigimu, teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas įteikė 2013-04-19 pranešimą apie vienašališką paskolos sutarties nutraukimą tinkamu būdu. Pranešimų įteikimo būdas numatytas paskolos sutarties 19 punkte, kuriuo remiantis visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas įteikiami sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, jeigu sutartyje nėra numatyta kitaip. Nepaisant to, ginčo šalys visą sutarties vykdymo laikotarpį bendravo pateikdami informaciją tik el.paštu ir telefonu, šiomis priemonėmis ieškovas buvo pasiekiamas bet kuriuo metu, ką patvirtina ir į bylą pateiktos šalių susirašinėjimo kopijos. Tai leidžia teigti, kad paskolos sutarties 19 punktas buvo pakeistas šalių konkliudentiniais veiksmais. Atsakovas visą paskolos sutarties galiojimo laikotarpį laikėsi nusistovėjusios informavimo praktikos, pritarė susitarimui informavimą vykdyti el.paštu bei telefonu, žinojo, jog informavus ieškovą kitomis priemonėmis, informavimas realiai nebus įvykdytas. Atsakovas, informavęs apie paskolos sutarties nutraukimą tokiu būdu, kuriuo šalys savo tarpusavio santykiuose realiai nesinaudojo – išsiųsdamas pranešimą per kurjerį, pažeidė ieškovo teisėtus lūkesčius, bendradarbiavimo ir kooperavimosi principus. Atsakovas, žinodamas, jog pranešimas apie paskolos sutarties nutraukimą, siųstas per kurjerį, ieškovo nepasiekė, privalėjo išsiųsti pranešimą elektroniniu paštu, įvertinant ir tai, kad tuo pat metu, kai buvo išsiųstas pranešimas, šalys bendravo el.paštu. Atsakovas neginčija fakto, kad pranešimas apie paskolos sutarties nutraukimą ieškovui nebuvo įteiktas, to nepaneigia įrodymais. Abejotina, ar pranešimą išvis buvo mėginta įteikti. Remiantis paskolos sutarties 19 punktu, laikoma, kad paskutiniu Unijai žinomu Paskolos gavėjo adresu paštu išsiųstus dokumentus Paskolos gavėjas gavo trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai Unija Paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai. Visais atvejais šios nuostatos reikalauja, kad rašytinis pranešimas būtų Paskolos gavėjo gautas ar būtų pagrįstai preziumuojama, kad jis jį gavo. Be to, paskolos sutarties 21 punkte įtvirtinta, kad sutarties pakeitimai, jos nutraukimas arba termino pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu, todėl atsakovas, inicijavęs sutarties nutraukimą, turėjo pareigą pateikti ieškovui ir rašytinio susitarimo sąlygas, numatančias sutarties nutraukimo teisines pasekmes, tačiau šios pareigos nevykdė. Ieškovas nieko nežinojo apie paskolos sutarties nutraukimą, nes nebuvo informuotas nei sutartyje numatyta tvarka, nei kokia nors kita forma. Tokie atsakovo veiksmai gali būti įvardinami kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis įgyvendinant paskolos sutarties nuostatas ir vengiant informuoti ieškovą apie sutarties vykdymo trūkumus ir galimybę juos pašalinti. Atsakovas žinojo, kad išsiuntus pranešimą apie sutarties nutraukimą per kurjerį, šis pranešimas nepasieks ieškovo ir jis neįvykdys pranešime nurodytų reikalavimų per nustatytą terminą. Net ir tuo atveju, jei atsakovas apie šias aplinkybes nežinojo išsiųsdamas pranešimą, apie šio pranešimo neįteikimo faktą atsakovas turėjo sužinoti nedelsiant po išsiuntimo, kadangi kurjeris apie neįvykusį įteikimą visada informuoja siuntėją. Tokiu atveju atsakovas turėjo imtis jam žinomų ir lengvai prieinamų priemonių pakartotinai informuoti ieškovą apie ketinimą nutraukti sutartį telefonu ar el.paštu. Ieškovo manymu, atsakovas sąmoningai siekė nuslėpti paskolos sutarties nutraukimo faktą ir sąmoningai apribojo ieškovo galimybę pasinaudoti teise ištaisyti sutarties vykdymo trūkumus. Atsakovas klaidino ieškovą apie esamą situaciją, el.susirašinėjimo metu derindamas tolesnio paskolos sutarties vykdymo veiksmus, nors jau buvo išsiuntęs pranešimą dėl sutarties nutraukimo. Šiuo atveju teismas turėjo konstatuoti, kad nutraukdamas paskolos sutartį atsakovas elgėsi nesąžiningai ir sutarties nutraukimas yra neteisėtas. Ieškovas nuolat palaikė ryšį su atsakovu, atsiliepdavo telefonu, atrašydavo į el.paštu gautus laiškus, esant galimybėms nedelsiant vykdė sutartines sąlygas, derino jų keitimo galimybes, kas patvirtina, jog ieškovas ne tik bendradarbiavo su atsakovu, bet ir siekė tinkamai įvykdyti sutartį. Ieškovas buvo užtikrinęs savo prievolių įvykdymą ne tik nekilnojamojo turto įkeitimu, bet ir vekseliu, taip pat ruošėsi papildomai įkeisti elektrinę. Teismas aplinkybę, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie sutarties nutraukimą, grindė CK 6.166 straipsniu, įtvirtinančiu prezumpciją, kad pranešimas tapo žinomas adresatui tuo momentu, kai jis pasiekė adresato gyvenamąją ar verslo vietą (buveinę), išskyrus atvejus, kai adresatas įrodo, kad ne dėl jo ar ne dėl jo darbuotojų kaltės jam nebuvo įmanoma gauti tokį pranešimą. Šiuo atveju pranešimas laikomas pasiekusiu adresato verslo vietą tik tada, kai yra įrodymų, jog pranešimas pasiekė adresatą. Teismas netinkamai juridinių asmenų informacijos išviešinimui taikė CK 2.17 straipsnio 3 dalį, kuri reglamentuoja fizinių asmenų gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus, o ne juridinių asmenų buveinės ar verslo vietos nustatymą. Šiuo atveju taikytinas CK 2.49 straipsnis. Tačiau nurodytos nuostatos reguliuoja pranešimą apie gyvenamosios vietos (buveinės) pasikeitimą, tuo tarpu ieškovo buveinė nepasikeitė, ji ir toliau išliko nurodytu adresu, todėl ieškovui pareiga informuoti apie buveinės pasikeitimą negalėjo kilti. Teismas taip pat klaidingai tapatino prisijungimo būdu sudarytas sutartis su vartojimo sutartimis, todėl nepagrįstai teigė, kad ieškovas negali būti vertinamas kaip silpnesnioji sutarties šalis sudariusi sutartį prisijungimo būdu, kadangi yra juridinis asmuo. Prisijungimo būdu gali būti sudaromos tiek vartojimo, tiek ir komercinės sutartys, todėl ieškovas, sudaręs paskolos sutartį pagal atsakovo parengtas ir pateiktas sąlygas, laikomas sutartį sudaręs prisijungimo būdu ir visos pateiktos standartinės sąlygos turi būti aiškinamos prisijungusios šalies naudai ir sąlygas pateikusios šalies nenaudai. Ieškovo teigimu, teismas taip pat nepagrįstai atsisakė nagrinėti reikalavimą modifikuoti paskolos sutarties 19 punkto nuostatą toje dalyje, kurioje nurodoma, jog terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai „Unija Paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai“.

8Atsakovas Bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ atsiliepimu apeliacinio skundo prašė netenkinti, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimą nepakeistą. Atsakovas nurodė, kad pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalį vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Tai reiškia, kad įstatymas suteikia šalims teisę susitarti dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį net tais atvejais, kai sutarties pažeidimas nėra esminis. Tarp ginčo šalių sudarytos paskolos sutarties 5.11.1 punkte nustatyta, kad Kredito unija turi teisę vienašališkai nutraukti Paskolos sutartį, jei Paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal Paskolos sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 kalendorinių dienų nuo Kredito unijos rašytinio pareikalavimo dienos. Esant Paskolos sutartyje nurodytam pažeidimui, Kredito unija išsiunčia Paskolos gavėjui pranešimą, kuriuo pareikalauja, kad Paskolos gavėjas sumokėtų įsiskolinimą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos ir įspėja, kad Paskolos gavėjui nesumokėjus įsiskolinimo per šį terminą, Paskolos sutartis bus vienašališkai nutraukta. Be to, pagal paskolos sutarties 19 punktą visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, o pagal paskolos sutarties 20 punktą Šalys nedelsdamos privalo informuoti viena kitą, jei keičiasi šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ar kiti rekvizitai. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jei kitos šalies veiksmai, įvykdyti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų. Minimos paskolos sutarties nuostatos galiojo bei ieškovui buvo žinomos ir privalomos šalims iki sutarties nutraukimo. Atsižvelgiant į įstatymo bei paskolos sutarties nuostatas, pripažintina, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie paskolos sutarties pažeidimą ir to teisinius padarinius. Negali būti kvestionuojama, kad atsakovas nesilaikė paskolos sutarties nuostatų pranešimą apie sutarties nutraukimą išsiųsdamas paskutiniu žinomu sutartyje nurodytu ieškovo adresu. Toks paskolos sutarties vykdymas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, suformuotus sprendžiant ginčus dėl pranešimo apie vienašališką sutarties nutraukimą reikšmės ir tinkamumo, kuriuose teismas pabrėžia šalių bendradarbiavimo pareigą, ne tik įpareigojančią vieną sutarties šalį tinkamai pateikti pranešimą, bet ir nustatančią kitos šalies pareigą suteikti visą reikalingą informaciją tam, jog pranešimas ją pasiektų, t. y. nurodyti savo adresą, pranešti apie jo pasikeitimą ir pan. Vien ieškovo nurodomos aplinkybės, kad siekdamas jį informuoti apie vienašalį paskolos sutarties nutraukimą, atsakovas nepasinaudojo kitomis priemonėmis (telefonu, el.paštu), sutartyje nesant įtvirtintos tokios pareigos, nėra pakankamos spręsti, jog atsakovas neįvykdė reikalavimo pranešti apie vienašalį sutarties nutraukimą ar netgi piktnaudžiavo savo teisėmis.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

11Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012-05-24 tarp ieškovo UAB „ATI Group“ ir atsakovo Kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. 12-00174 EUR, kurios pagrindu atsakovas suteikė ieškovui 45.200 Eur paskolą saulės elektrinės įrengimų finansavimui, o ieškovas įsipareigojo paskolą grąžinti iki 2019-05-25 bei sumokėti palūkanas pagal paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštį, taip pat užtikrinti paskolos grąžinimą nekilnojamojo turto ir turtinių teisių įkeitimu (t. I, b.l. 10-16). Be to, 2012-05-24 tarp ginčo šalių buvo pasirašytas Susitarimas dėl paprastojo vekselio 45.200 Eur sumai apmokėjimo (t. I, b.l. 17, 19). 2013-04-19 atsakovas per UAB „Samus“ kurjerį išsiuntė ieškovui pranešimą apie vienašališką paskolos sutarties nutraukimą (t. I, b.l. 6-8). 2013-08-09 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl paskolos sutarties nutraukimo, kurioje nurodė, kad atsakovas pažeidė vienašališko sutarties nutraukimo procedūras, prašė sustabdyti visus skolos išieškojimo veiksmus ir pateikti pasiūlymus dėl tolimesnio sutarties vykdymo (t. I, b.l. 22-24).

12Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovas netinkamai vykdė paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovui – nemokėjo paskolos grąžinimo įmokų ir palūkanų pagal paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarkaraštį, neužtikrino paskolos grąžinimo saulės elektrinės įkeitimu, kaip to reikalavo paskolos sutarties 2.13., 2.14. punktai bei 2012-05-24 Susitarimas dėl paskolos grąžinimo užtikrinimo (t. I, b.l. 10, 16). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, sužinojęs apie 2013-04-19 atsakovo inicijuotą vienašališką paskolos sutarties nutraukimą, būtų pašalinęs sutarties vykdymo trūkumus arba bent jau bandęs tai padaryti ar kitaip užtikrinti savo prievolių vykdymą, kas būtų leidę atsakovui pagrįstai tikėtis tinkamo tolimesnio paskolos sutarties vykdymo. Priešingai, tik 2013-08-09 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl paskolos sutarties nutraukimo ir paprašė būtent atsakovo pateikti pasiūlymus dėl tolimesnio paskolos sutarties vykdymo, nors tuo, visų pirma, turėtų būti suinteresuotas pats ieškovas.

13Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas nesilaikė esminių sutartinių prievolių vykdymo principų (CK 6.38, 6.200 straipsniai), pažeidė atsakovo teisėtus lūkesčius, dėl ko atsakovas pagrįstai inicijavo vienašališką paskolos sutarties nutraukimą šios sutarties 5.11.1. punkto pagrindu: „Unija turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi Paskolos gavėją ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, ir reikalauti, kad Paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, kai Paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal Sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Unijos rašytinio pareikalavimo dienos“ (t. I, b.l. 11) (CK 6.217 straipsnis).

14Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovu, kad atsakovas nesilaikė paskolos sutartyje numatytos vienašališko jos nutraukimo tvarkos. Kaip minėta, 2013-04-19 atsakovas per UAB „Samus“ kurjerį išsiuntė ieškovui pranešimą apie vienašališką paskolos sutarties nutraukimą tuo atveju, jeigu ieškovas per 15 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos nepašalins sutarties vykdymo pažeidimų (t. I, b.l. 6-8). Byloje nėra ginčo dėl to, kad toks pranešimas atitinka minėtą paskolos sutarties 5.11.1. punktą bei 19 punktą, numatantį, kad „Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiami Sutarties šaliai pasirašytinai arba siunčiami registruotu paštu, jeigu Sutartyje nėra numatyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu Unijai žinomu Paskolos gavėjo adresu paštu išsiųstus dokumentus Paskolos gavėjas gavo trečią dieną, einančią po tos dienos, kai Unija Paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai organizacijai“ (t. I, b.l. 12). Šiuo atveju ieškovo nurodoma aplinkybė, kad ginčo šalys keliais pranešimais yra apsikeitusios el.paštu, turint omeny tai, kad paskolos sutartis yra ilgalaikė (tęstinio vykdymo), nesudaro pagrindo pripažinti, jog nurodyta sutartyje numatyta informavimo tvarka, dėl kurios šalys susitarė, joms yra nebeprivaloma ir kad atsakovas apie vienašališką sutarties nutraukimą turėjo informuoti ieškovą būtent el.paštu. Ieškovas, būdamas juridiniu asmeniu ir viena iš paskolos sutarties šalių, turėjo pareigą nuolat savarankiškai domėtis paskolos sutarties vykdymo eiga, tuo labiau, kad ieškovas negalėjo nežinoti apie savo netinkamą prievolių pagal šią sutartį vykdymą ir su tuo susijusius padarinius. Todėl ieškovo teiginiai, kad atsakovo paskolos sutartyje nustatyta tvarka išsiųstas pranešimas apie vienašališką šios sutarties nutraukimą galimai ieškovo nepasiekė, nes jis turi tik vieną darbuotoją, kad ieškovas galėjo būti pasiekiamas tik el.paštu ar telefonu, vertintini kritiškai ir laikytini teisiškai nepagrįstais. Ieškovas, kaip juridinis asmuo, privalo imtis visų priemonių, kad trečiųjų asmenų pranešimai, siunčiami jo buveinės adresu, ieškovą pasiektų, t. y. užtikrinti savalaikį pašto korespondencijos priėmimą.

15Galiausiai, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovui savo iniciatyva vienašališkai nutraukiant paskolos sutartį, ieškovas neturi teisės reikalauti tokį sutarties nutraukimą įforminti papildomu rašytiniu šalių susitarimu pagal sutarties 21 punktą, nes tai neatitiktų vienašališko sutarties nutraukimo esmės, todėl su tuo susiję ieškovo argumentai taip pat laikytini nepagrįstais.

16Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovo inicijuotas vienašališkas paskolos sutarties nutraukimas dėl ieškovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo buvo teisėtas ir pagrįstas. Netenkinus prašymo pripažinti paskolos sutarties 2013-04-19 nutraukimą niekiniu ir negaliojančiu, nebuvo jokio teisinio pagrindo tenkinti kitų ieškinio reikalavimų.

17Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai neturi įtakos priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų plačiau nepasisako.

19Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

20Skundo netenkinti.

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „ATI Group“ pareikštu ieškiniu teismo prašė: 1)... 4. Atsakovas Bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ su... 5. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „ATI Group“ teismo prašo Vilniaus miesto... 8. Atsakovas Bankrutuojanti kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“... 9. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012-05-24 tarp ieškovo UAB „ATI Group“ ir... 12. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl to, jog... 13. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas... 14. Teisėjų kolegija nesutinka su ieškovu, kad atsakovas nesilaikė paskolos... 15. Galiausiai, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovui savo iniciatyva... 16. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegija daro... 17. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 18. Kiti ginčo šalių nurodyti argumentai neturi įtakos priimto pirmosios... 19. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 20. Skundo netenkinti.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-20 sprendimą palikti nepakeistą....